----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ค้นหา

 [ 22/10/2562 ]ประชุมเตรียมความพร้อม การแข่งขันทักษะวิชาชีพ วิชาพื้นฐาน สิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ประจำปี 2562  [  227 ครั้ง ]
 
   อาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย ดำเนินการประชุมเตรียมความพร้อมเรื่อง การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะวิชาพื้นฐาน และการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย ประจำปี 2562 โดยมีคณะผู้บริหาร คณะครูผู้ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมฯ วันนี้ 16 ตุลาคม 2562 เวลา 09.00 น.ณ ห้องประชุมวีไอพี วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย
       

 [ 22/10/2562 ]ร่วมพิธีจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ (ในหลวง รัชกาลที่ 9)  [  81 ครั้ง ]
 
   วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย ร่วมพิธีจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ เวทีกลาง ศาลากลางจังหวัดสุโขทัย
       

 [ 22/10/2562 ]ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร วางพวงมาลา และถวายบังคม ๑๓ ตุลาคม เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต (ในหลวง รัชกาลที่ 9  [  68 ครั้ง ]
 
   (ช่วงเช้า) ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๒ วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย นำโดยนายชูชาติ พรามจร ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู และเจ้าหน้าที่ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร วางพวงมาลา และถวายบังคม ๑๓ ตุลาคม เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ ศาลากลางจังหวัดสุโขทัย
       

 [ 22/10/2562 ]งานมุทิตาจิตเกษียณอายุราชการ 2562  [  71 ครั้ง ]
 
   วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย จัดงานมุทิตาจิตเกษียณอายุราชการ ซึ่งมีข้าราชการเกษียณอายุราชการ จำนวน ๔ ท่าน ประกอบด้วย ท่านรองสังวร ด้วงบาง รองผู้อำนวยการฯ ครูภูวดล ทรัพย์สิน ครูแผนกอิเล็กทรอนิกส์ ครูประมินทร์ เพ่งพินิจ และครูสมศรี พรมมิ ครูแผนกช่างก่อสร้าง โดยมีคณะผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่ ร่วมแสดงมุทิตาจิต เมื่อวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ ณ หอประชุมกาญจาภิเษก
       

 [ 30/09/2562 ]โครงการฝึกอบรมการใช้งานระบบบริหารสถานศึกษา การดูแลช่วยเหลือผู้เรียนระบบออนไลน์ ศธ.02  [  155 ครั้ง ]
 
   วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย จัดโครงการฝึกอบรมการใช้งานระบบบริหารสถานศึกษา การดูแลช่วยเหลือผู้เรียนระบบออนไลน์ ศธ.02 โดยนายชูชาติ พรามจร เป็นประธานเปิดโครงการและเปิดการประชุมครู ในวันนี้ 30 กันยายน 2562 ณ ห้องโสตทัศนศึกษา วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย
       

 [ 24/09/2562 ]ประชุมครูพิเศษสอน และเจ้าหน้าที่วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย  [  154 ครั้ง ]
 
   ประชุมครูพิเศษสอน และเจ้าหน้าที่วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย
       

 [ 24/09/2562 ]ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กับสถานประกอบการ  [  104 ครั้ง ]
 
   วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย อาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กับสถานประกอบการ เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ภายใต้โครงการขยายและยกระดับการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี และพัฒนาความร่วมมือบุคลากรของสถานศึกษากับสถานประกอบการ ในวันนี้ 12 กันยายน 2562 เวลา 09.00 น. ณ โรงแรมสุโขทัยเทรเชอร์ รีสอร์ท แอนด์ สปา จังหวัดสุโขทัย
       

 [ 24/09/2562 ]การประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติราชการของวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ 2563  [  108 ครั้ง ]
 
   (12 ก.ย.2562 เวลา 13.30 น.) วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย ดำเนินการประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติราชการของวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยนายชูชาติ พรามจร ผู้อำนวยการฯ เป็นประธานในการประชุมฯ ณ ห้องประชุม VIP
       

 [ 24/09/2562 ]โครงการเดินทางไกล เข้าค่ายพักแรมและพิธีเข้าประจำกองลูกเสือวิสามัญ ประจำปี กองลูกเสือวิสามัญ วิทยาลัย  [  100 ครั้ง ]
 
   พิธีเปิดโครงการเดินทางไกล เข้าค่ายพักแรมและพิธีเข้าประจำกองลูกเสือวิสามัญ ประจำปี กองลูกเสือวิสามัญ วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย ระหว่างวันที่ 11-13 กันยายน 2562 ณ ค่ายลูกเสือสุโขทัย "รามคำแหง" โดยนายชูชาติ พรามจร ผู้อำนวยการวิทยาลัย ฯ เป็นประธานในพิธีเปิด
       

 [ 24/09/2562 ]พิธีเปิดการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการครูที่ปรึกษาองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับภาค ภาคเ  [  66 ครั้ง ]
 
   พิธีเปิดการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการครูที่ปรึกษาองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับภาค ภาคเหนือ ประจำปีการศึกษา 2562 โดยนายสุวัฒน์ชัย ศรีสุพัฒนะกุล ผู้อำนวยกาวิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก ประธานกรรมการอาชีวศึกษาภาคเหนือ เป็นประธานในพิธีเปิดฯ วันศุกร์ที่ 6 กันยายน 2562 เวลา 15.00 น. ณ โรงแรมไพลิน จังหวัดสุโขทัย
       

 [ 24/09/2562 ]งานมุทิตาจิตแก่ผู้เกษียณอายุราชการ 2562 โดยมีผู้บริหาร ข้าราชการครู จำนวน 4 ท่าน  [  27 ครั้ง ]
 
   วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย จัดงานมุทิตาจิตแก่ผู้เกษียณอายุราชการ 2562 โดยมีผู้บริหาร ข้าราชการครู จำนวน 4 ท่าน ได้แก่ ท่านรองสังวร ด้วงบาง ครูภูวดล ทรัพย์สิน แผนกช่างอิเล็กทรอนิกส์ ครูประมินทร์ เพ่งพินิจ และครูสมศรี พรมมิ แผนกช่างก่อสร้าง โดยนักเรียน นักศึกษา ได้ร่วมกันขอขมาและมอบดอกไม้แทนใจให้แก่คณะครูผู้เกษียณฯ วันศุกร์ที่ 6 กันยายน 2562 เวลา 08.00 น. ณ ลานเอนกประสงค์ วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย
       

 [ 24/09/2562 ]การประชุมทางวิชาการนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.) ระดับสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562  [  31 ครั้ง ]
 
   นายชูชาติ พรามจร ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมทางวิชาการนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.) ระดับสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 วันพุธที่ 4กันยายน 2562 เวลา 13.00 น. ณ วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย
       

 [ 24/09/2562 ]โครงการ Honda Dream Road ฮอนด้าถนนในฝัน ถนนปลอดอุบัติเหตุ  [  26 ครั้ง ]
 
   นายชูชาติ พรามจร ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย เป็นประธานเปิดโครงการ Honda Dream Road ฮอนด้าถนนในฝัน ถนนปลอดอุบัติเหตุ จัดโดยบริษัทสุโขทัยฮอนด้าคาร์ จำกัด โดยมีนักเรียนแผนกช่างยนต์เข้าร่วมโครงการ วันจันทร์ที่ 2 กันยายน 2562 เวลา 13.00 น.ณ ห้องโสตทัศนศึกษา วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย
       

 [ 24/09/2562 ]รับการประเมินตามหลักเกณฑ์ฯ ผู้มีผลงานดีเด่นที่ประสพผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์ เลื่อนเป็นวิทยฐานะผู้อำนว  [  30 ครั้ง ]
 
   นายชูชาติ พรามจร ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย เข้ารับการประเมินตามหลักเกณฑ์ฯ ผู้มีผลงานดีเด่นที่ประสพผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์ เลื่อนเป็นวิทยฐานะผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ สายงานบริหารการศึกษา จากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2562 ณ วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย
       

 [ 24/09/2562 ]การประกวดคลิปวิดีโอสร้างสรรค์ ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม หัวข้อ นักศึกษาจิตสาธารณะ ทำความดีเพื่อส่วนร  [  30 ครั้ง ]
 
   วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย ดำเนินการประกวดคลิปวิดีโอสร้างสรรค์ ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม หัวข้อ นักศึกษาจิตสาธารณะ ทำความดีเพื่อส่วนรวม โดยนายสมพิศ เทียนฟัก รองผู้อำนวยการฯ เป็นประธานกล่าวเปิดฯ ในวันนี้ 28 สิงหาคม 2562 ณ ห้องโสตทัศนศึกษา วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย
       

 [ 24/09/2562 ] โครงการประชุมสัมมนาผู้บริหารสถานศึกษาภาครัฐ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ประจำปี 2562  [  30 ครั้ง ]
 
   พิธีเปิดโครงการประชุมสัมมนาผู้บริหารสถานศึกษาภาครัฐ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ประจำปี 2562 โดย ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็นประธานฯ ในวันศุกร์ที่ 23 สิงหาคม 2562 ณ โรงแรมสุโขทัยเทรเชอร์ รีสอร์ท แอนด์ สปา จังหวัดสุโขทัย
       

 [ 24/09/2562 ]โครงการฝึกอบรมการใช้งานระบบบริหารสถานศึกษา ศธ.02 ออนไลน์ (บริการครูผู้สอน online)ปีการศึกษา 2562  [  30 ครั้ง ]
 
   คณะครู วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมการใช้งานระบบบริหารสถานศึกษา ศธ.02 ออนไลน์ (บริการครูผู้สอน online)ปีการศึกษา 2562 เมื่อวันพุธที่ 21 สิงหาคม 2562 เวลา 13.00 น.-15.00 น.ณ ห้องอินเตอร์เน็ต วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย
       

 [ 21/08/2562 ]ยินดีต้อนรับ และขอขอบคุณผู้นิเทศติดตามการดำเนินงาน สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน  [  214 ครั้ง ]
 
   ( 9 ส.ค.2562 เวลา 10.30 น.) วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย ยินดีต้อนรับ และขอขอบคุณผู้นิเทศติดตามการดำเนินงาน สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน คุณกฤษดา วิวัฒนานนท์ ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัย คุณจิโรจน์ สุพัฒน์ ศน.สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัย ที่มานิเทศในครั้งนี้ค่ะ
       

 [ 21/08/2562 ]พิธีเปิดงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชเนื่องมาจากพระราชดำริ  [  162 ครั้ง ]
 
   เมื่อเวลา ๑๐.๐๐ น. วันนี้ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๒ วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย โดยท่านชูชาติ พรามจร ผู้อำนวยการวิทยาลัย ฯ พร้อมคณะครู เจ้าหน้าที่ นักเรียน นักศึกษา ร่วมพิธีเปิดงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ) ณ สวนพฤกษศาสตร์วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย
       

 [ 21/08/2562 ]พิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง  [  152 ครั้ง ]
 
   วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย จัดพิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหา ๒๕๖๒ ในเช้าวันนี้ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๒ โดยท่านชูชาติ พรามจร เป็นประธานในพิธีวางพานพุ่มฯ ณ ลานกิจกรรมเอนกประสงค์ วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย
       

มีจำนวนทั้งหมด 206 รวมทั้งหมด : 11 หน้า : 1 [2][3][4][5][6][7][8][9][10] หน้าถัดไป>>
 

 
 

นายชูชาติ พรามจร
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  • สำหรับครู เจ้าหน้าที่ในการเพิ่มข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวกิจกรรม ข่าวสำหรับบุคลากร


 
หมายเลข IP Address
3.93.74.227

ขณะนี้
:
9
ท่าน 
ผู้เข้าชมวันนี้
:
56
ท่าน 
ผู้เข้าชมเมื่อวานนี้
:
64
ท่าน 
ผู้เข้าชมเดือนนี้
:
1090
ท่าน
ผู้เข้าชมปีนี้
:
14659
ท่าน
เข้าชมทั้งหมด
:
34832
ท่าน
เริ่ม 4 กันยายน 2560


กลับข้างบน


วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย
ที่อยู่: 2/4 หมู่ 5 ตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมือง สุโขทัย 64000
โทรศัพท์: 055 611 201
งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย
This site is optimized for resolutions of 1024x768 or greater