----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ค้นหา

 [ 22/09/2563 ]การประชุมคณะกรรมการพัฒนาและปรับปรุงระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตภายในวิทยาลัยฯ  [  4 ครั้ง ]
 
   นายชูชาติ พรามจร ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาและปรับปรุงระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตภายในวิทยาลัยฯ วันจันทร์ที่ 21 ก.ย.63 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุม VIP
       

 [ 22/09/2563 ]โครงการฝึกอบรมนายหมู่ลูกเสือวิสามัญ กองลูกเสือวิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย  [  0 ครั้ง ]
 
   โครงการฝึกอบรมนายหมู่ลูกเสือวิสามัญ กองลูกเสือวิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย วันที่ 19-20 กันยายน พ.ศ.2563 ณ ค่ายลูกเสือพักแรมชั่วคราว วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย
       

 [ 22/09/2563 ]พิธีการมอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563  [  1 ครั้ง ]
 
   นายชูชาติ พรามจร ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย เป็นประธานพิธีการมอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 โดยมีคณะผู้บริหาร ครู และสถานประกอบการเป็นผู้มอบให้แก่นักเรียน นักศึกษาที่มีผลการเรียนดีประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดี ทั้งนี้ตัวแทนนักเรียน นักศึกษา ได้กล่าวขอบคุณแก่คณะผู้บริหาร ครูและผู้มอบทุกท่าน ในวันศุกร์ที่ 18 กันยายน 2563 เวลา 09.00 น. ณ หอประชุมกาญจนาภิเษก วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย
      

 [ 22/09/2563 ]จัดกิจกรรมชมรมแผนกให้แก่นักเรียน นักศึกษา  [  2 ครั้ง ]
 
   วันที่ 16 ก.ย.2563 เวลา 13.00 น.วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย จัดกิจกรรมชมรมแผนกให้แก่นักเรียน นักศึกษา โดยแผนกช่างยนต์จัดโครงการประกวดรถแต่งสวยงาม แผนกช่างไฟฟ้ากำลังประกวดดนตรีโฟลค์ซอง และแผนกเทคโนโลยีสารสนเทศได้จัดแข่งด้านกีฬา E-sport ROV ทั้งนี้เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา ได้แสดงทักษะและความสามารถของตนเอง ณ วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย
       

 [ 22/09/2563 ]พิธีรับมอบเครื่องยนตฺ์อเนกประสงค์ เพื่อใช้ในการเรียนการสอน จำนวน 10 เครื่อง โดยบริษัท ไทยฮอนด้า แมนู  [  1 ครั้ง ]
 
   วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย นำโดยนายชูชาติ พรามจร ผู้อำนวยการฯ คณะครูแผนกช่างยนต์ เข้าร่วมพิธีรับมอบเครื่องยนตฺ์อเนกประสงค์ เพื่อใช้ในการเรียนการสอน จำนวน 10 เครื่อง โดยบริษัท ไทยฮอนด้า แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด เป็นผู้มอบ เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2563 ณ บริษัท ไทยฮอนด้า แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด แขวงลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร
       

 [ 22/09/2563 ]กิจกรรม DAY Camp 2020  [  1 ครั้ง ]
 
   กิจกรรม DAY Camp 2020 ในวันที่ 12 กันยายน 2563
       

 [ 22/09/2563 ]ประชุมงานปกครอง และงานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา  [  0 ครั้ง ]
 
   (11 ก.ย.63 เวลา 14.30 น. ) ประชุมงานปกครอง และงานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา โดยนายอานนท์ จันทร์หอม รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา และครูผู้เกี่ยวข้อง ณ ห้องโสตทัศนศึกษา วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย
 

 [ 22/09/2563 ]วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย ร่วมกับบริษัท ทีเอสซี เทค เอเชีย จำกัด บันทึกข้อตกลงร่วมมือโครงการทวิภาคีเพื่อ  [  0 ครั้ง ]
 
   วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย ร่วมกับบริษัท ทีเอสซี เทค เอเชีย จำกัด บันทึกข้อตกลงร่วมมือโครงการทวิภาคีเพื่อลงนามร่วมกัน ซึ่งทางบริษัทฯ มีวัตถุประสงค์รับนักศึกษาทวิภาคีเข้าฝึกประสบการณ์ในการทำงาน โดยมีนายไชยา ประพันธ์ศิริ รองผู้อำนวยการฯ ฝ่ายวิชาการ เป็นประธานเปิดโครงการ ณ ห้องโสตทัศนศึกษา วันที่ 9 กันยายน 2563 เวลา 11.00 น.
       

 [ 22/09/2563 ]ต้อนรับคณะครู วิทยาลัยเพชรบุรีที่เดินทางเข้าศึกษาดูงานการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรเทคโนโลยี  [  0 ครั้ง ]
 
   วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย โดยคณะครูผู้สอนป.ตรี ร่วมต้อนรับคณะครู วิทยาลัยเพชรบุรีที่เดินทางเข้าศึกษาดูงานการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต ในวันนี้ 8 กันยายน 2563 เวลา 11.00 น.
       

 [ 22/09/2563 ]การประชุมวิชาการเทคโนโลยีและนวัตกรรมอาชีวศึกษา ระดับชาติครั้งที่ 4  [  0 ครั้ง ]
 
   การประชุมวิชาการเทคโนโลยีและนวัตกรรมอาชีวศึกษา ระดับชาติครั้งที่ 4 (4th National Conference on Vocational Education Innovation and Technology : 4 th NcVET ) โดยนายณรงค์ แผ้วพลสง เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็นประธานเปิดงาน ในวันที่ 5 กันยายน 2563 เวลา 09.00 น.ณ โรงแรมท็อปแลนด์ จ.พิษณุโลก
       

 [ 17/08/2563 ]วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัยกับหน่วยออกบริการซ่อมสร้างเพื่อชุมชน Fix it Center ประจำปีงบประมาณ 2563  [  182 ครั้ง ]
 
   วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัยกับหน่วยออกบริการซ่อมสร้างเพื่อชุมชน Fix it Center ประจำปีงบประมาณ 2563
       

 [ 17/08/2563 ]การลงคะแนนเสียง การเลือกตั้งคณะกรรมการการดำเนินงานองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.) ชุดปี  [  160 ครั้ง ]
 
   (14 ส.ค.2563 ) การลงคะแนนเสียง การเลือกตั้งคณะกรรมการการดำเนินงานองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.) ชุดปีการศึกษา 2564 ณ ลานเอนกประสงค์ (โดม) วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย
       

 [ 17/08/2563 ]รับการประเมินการดำเนินงาน ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน FIX IT Center แบบถาวร ประจำปี 2562  [  148 ครั้ง ]
 
   วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย เข้ารับการประเมินการดำเนินงาน ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน FIX IT Center แบบถาวร ประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 11 ส.ค.2563 ณ วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย
       

 [ 17/08/2563 ]พิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม และพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชน  [  138 ครั้ง ]
 
   ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๗.๓๐ น.วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย นำโดยนายอานนท์ จันทร์หอม รองผู้อำนวยการ พร้อมคณะครู เจ้าหน้าที่ และนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม และพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ณ โรงเรียนวัดไทยชุมพล
       

 [ 17/08/2563 ] ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระ  [  133 ครั้ง ]
 
   วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย นำโดยนายชูชาติ พรามจร ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ รองผู้อำนวยฯ ครูและเจ้าหน้าที่ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๓ ณ ศาลากลางจังหวัดสุโขทัย
       

 [ 17/08/2563 ]รวมใจปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบร  [  33 ครั้ง ]
 
   เช้าวันนี้ ผอ.ชูชาติ พรามจร พร้อมรองผอ. คณะครู นักเรียน นักศึกษาจิตอาสา วท.สุโขทัย รวมใจปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปี 2563 ณ วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย
       

 [ 17/08/2563 ]พิธีรับประกาศนียบัตรกำกับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ขั้นต่ำกว่าสายสะพาย ประจำปี 2556,2557,2558,2560  [  35 ครั้ง ]
 
   วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย โดยข้าราชการครูร่วมพิธีรับประกาศนียบัตรกำกับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ขั้นต่ำกว่าสายสะพาย ประจำปี 2556,2557,2558,2560 วันอังคารที่ 11 สิงหาคม 2563 เวลา 09.00 น. ณ วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย
     

 [ 17/08/2563 ]พิธีวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๘ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๓ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราช  [  35 ครั้ง ]
 
   วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย จัดพิธีวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๘ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๓ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง โดยร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี และร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๐๐ น. ณ ลานเอนกประสงค์ วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย
       

 [ 17/08/2563 ]การอบรมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อม สำหรับการเป็นผู้ประกอบการและการเขียนแผนธุรกิจ ให้กับนักเรียน นั  [  31 ครั้ง ]
 
   นายชูชาติ พรามจร ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อม สำหรับการเป็นผู้ประกอบการและการเขียนแผนธุรกิจ ให้กับนักเรียน นักศึกษา ในสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย วันเสาร์ที่ 8 สิงหาคม 2563 เวลา 09:00 น ณ หอประชุมวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
       

 [ 5/08/2563 ]อบรมการเขียนแผนธุรกิจให้กับครู นักเรียน นักศึกษา โดยครูปวีณา นพนรินทร์ ครูวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย  [  100 ครั้ง ]
 
   (29 ก.ค.2563 เวลา 13.00 น.วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย งานความร่วมมือฯ จัดอบรมการเขียนแผนธุรกิจให้กับครู นักเรียน นักศึกษา โดยครูปวีณา นพนรินทร์ ครูวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ให้เกียรติมาเป็นวิทยากรในครั้งนี้ ณ ห้องโสตทัศนศึกษาวิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย
       

มีจำนวนทั้งหมด 253 รวมทั้งหมด : 13 หน้า : 1 [2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12] หน้าถัดไป>>
 

 
 

นายชูชาติ พรามจร
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  • สำหรับครู เจ้าหน้าที่ในการเพิ่มข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวกิจกรรม ข่าวสำหรับบุคลากร


 
หมายเลข IP Address
3.92.74.105

ขณะนี้
:
13
ท่าน 
ผู้เข้าชมวันนี้
:
1
ท่าน 
ผู้เข้าชมเมื่อวานนี้
:
28
ท่าน 
ผู้เข้าชมเดือนนี้
:
1855
ท่าน
ผู้เข้าชมปีนี้
:
20267
ท่าน
เข้าชมทั้งหมด
:
57874
ท่าน
เริ่ม 4 กันยายน 2560


กลับข้างบน


วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย
ที่อยู่: 2/4 หมู่ 5 ตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมือง สุโขทัย 64000
โทรศัพท์: 055 611 201
งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย
This site is optimized for resolutions of 1024x768 or greater