----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ค้นหา

 [ 29/11/2562 ]รับการประเมินองค์การมาตรฐานดีเด่น และสมาชิกดีเด่นโครงการภายใต้การนิเทศอาชีวศึกษาภาคเหนือ ประจำปีการศ  [  183 ครั้ง ]
 
   วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย เข้ารับการประเมินองค์การมาตรฐานดีเด่น และสมาชิกดีเด่นโครงการภายใต้การนิเทศอาชีวศึกษาภาคเหนือ ประจำปีการศึกษา 2562 ในวันนี้ 26 พ.ย.2562 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมVIP วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย
       

 [ 29/11/2562 ] ร่วมพิธีวางพวงมาลาและถวายราชสดุดี เนื่องในวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ประจำปี 2562  [  148 ครั้ง ]
 
   กองลูกเสือวิสามัญ วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย ร่วมพิธีวางพวงมาลาและถวายราชสดุดี เนื่องในวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ประจำปี 2562 ในวันนี้ 25 พ.ย.2562 ณ สนามโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม
       

 [ 29/11/2562 ]การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์สมาคมวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา-เอสโซ่ ประจำปีงบประมาณ 2563  [  138 ครั้ง ]
 
   นายชูชาติ พรามจร ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย ประธานกรรมการการอาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย เป็นประธานในพิธีเปิดการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์สมาคมวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา-เอสโซ่ ประจำปีงบประมาณ 2563 ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย ในวันพุธที่ 20 พ.ย.2562 ณ หอประชุมใหญ่ วิทยาลัยการอาชีพศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย
       

 [ 29/11/2562 ]ประชุมผู้บริหารเตรียมความพร้อมจัดการแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะพื้นฐานทางวิชาการ อวท.ระดับภาค ภาคเห  [  161 ครั้ง ]
 
   การประชุมผู้บริหารเตรียมความพร้อมจัดการแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะพื้นฐานทางวิชาการ องค์การวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย อวท.ระดับภาค ภาคเหนือ ครั้งที่ 31 ประจำปีการศึกษา 2562 ในวันจันทร์ที่ 18 พ.ย.2562 ณ หอประชุมกาญจนาภิเษก วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย
       

 [ 29/11/2562 ]รับการตรวจประเมินองค์การมาตรฐานดีเด่น (สถานศึกษาขนาดใหญ่) อวท. สมาชิกดีเด่นโครงการภายใต้การนิเทศ  [  109 ครั้ง ]
 
   วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย เข้ารับการตรวจประเมินองค์การมาตรฐานดีเด่น (สถานศึกษาขนาดใหญ่) องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย สมาชิกดีเด่นโครงการภายใต้การนิเทศ ระดับจังหวัดสุโขทัย ปีการศึกษา 2562 ในวันนี้ 15 พ.ย.2562 ณ ห้องประชุม VIP วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย
       

 [ 29/11/2562 ] การประกวด"สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา" สิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับอาชีวศึกษา จังหวัดสุโขทัย 2562  [  48 ครั้ง ]
 
   พิธีเปิด การประกวด"สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา" สิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับอาชีวศึกษา จังหวัดสุโขทัย ประจำปีการศึกษา 2562 ระหว่างวันที่ 13-14 พ.ย.2562 ณ วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย โดยนายชูชาติ พรามจร ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย ประธานอาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย เป็นประธานในพิธีเปิดฯ
       

 [ 28/11/2562 ]จิตอาสาพัฒนาวิทยาลัย วันเสาร์และวันอาทิตย์ ที่ 9-10 พ.ย.2562  [  43 ครั้ง ]
 
   จิตอาสาพัฒนาวิทยาลัย วันเสาร์และวันอาทิตย์ ที่ 9-10 พ.ย.2562
       

 [ 22/10/2562 ]ประชุมเตรียมความพร้อม การแข่งขันทักษะวิชาชีพ วิชาพื้นฐาน สิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ประจำปี 2562  [  549 ครั้ง ]
 
   อาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย ดำเนินการประชุมเตรียมความพร้อมเรื่อง การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะวิชาพื้นฐาน และการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย ประจำปี 2562 โดยมีคณะผู้บริหาร คณะครูผู้ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมฯ วันนี้ 16 ตุลาคม 2562 เวลา 09.00 น.ณ ห้องประชุมวีไอพี วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย
       

 [ 22/10/2562 ]ร่วมพิธีจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ (ในหลวง รัชกาลที่ 9)  [  162 ครั้ง ]
 
   วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย ร่วมพิธีจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ เวทีกลาง ศาลากลางจังหวัดสุโขทัย
       

 [ 22/10/2562 ]ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร วางพวงมาลา และถวายบังคม ๑๓ ตุลาคม เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต (ในหลวง รัชกาลที่ 9  [  147 ครั้ง ]
 
   (ช่วงเช้า) ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๒ วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย นำโดยนายชูชาติ พรามจร ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู และเจ้าหน้าที่ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร วางพวงมาลา และถวายบังคม ๑๓ ตุลาคม เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ ศาลากลางจังหวัดสุโขทัย
       

 [ 22/10/2562 ]งานมุทิตาจิตเกษียณอายุราชการ 2562  [  166 ครั้ง ]
 
   วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย จัดงานมุทิตาจิตเกษียณอายุราชการ ซึ่งมีข้าราชการเกษียณอายุราชการ จำนวน ๔ ท่าน ประกอบด้วย ท่านรองสังวร ด้วงบาง รองผู้อำนวยการฯ ครูภูวดล ทรัพย์สิน ครูแผนกอิเล็กทรอนิกส์ ครูประมินทร์ เพ่งพินิจ และครูสมศรี พรมมิ ครูแผนกช่างก่อสร้าง โดยมีคณะผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่ ร่วมแสดงมุทิตาจิต เมื่อวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ ณ หอประชุมกาญจาภิเษก
       

 [ 30/09/2562 ]โครงการฝึกอบรมการใช้งานระบบบริหารสถานศึกษา การดูแลช่วยเหลือผู้เรียนระบบออนไลน์ ศธ.02  [  247 ครั้ง ]
 
   วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย จัดโครงการฝึกอบรมการใช้งานระบบบริหารสถานศึกษา การดูแลช่วยเหลือผู้เรียนระบบออนไลน์ ศธ.02 โดยนายชูชาติ พรามจร เป็นประธานเปิดโครงการและเปิดการประชุมครู ในวันนี้ 30 กันยายน 2562 ณ ห้องโสตทัศนศึกษา วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย
       

 [ 24/09/2562 ]ประชุมครูพิเศษสอน และเจ้าหน้าที่วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย  [  241 ครั้ง ]
 
   ประชุมครูพิเศษสอน และเจ้าหน้าที่วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย
       

 [ 24/09/2562 ]ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กับสถานประกอบการ  [  227 ครั้ง ]
 
   วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย อาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กับสถานประกอบการ เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ภายใต้โครงการขยายและยกระดับการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี และพัฒนาความร่วมมือบุคลากรของสถานศึกษากับสถานประกอบการ ในวันนี้ 12 กันยายน 2562 เวลา 09.00 น. ณ โรงแรมสุโขทัยเทรเชอร์ รีสอร์ท แอนด์ สปา จังหวัดสุโขทัย
       

 [ 24/09/2562 ]การประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติราชการของวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ 2563  [  255 ครั้ง ]
 
   (12 ก.ย.2562 เวลา 13.30 น.) วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย ดำเนินการประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติราชการของวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยนายชูชาติ พรามจร ผู้อำนวยการฯ เป็นประธานในการประชุมฯ ณ ห้องประชุม VIP
       

 [ 24/09/2562 ]โครงการเดินทางไกล เข้าค่ายพักแรมและพิธีเข้าประจำกองลูกเสือวิสามัญ ประจำปี กองลูกเสือวิสามัญ วิทยาลัย  [  172 ครั้ง ]
 
   พิธีเปิดโครงการเดินทางไกล เข้าค่ายพักแรมและพิธีเข้าประจำกองลูกเสือวิสามัญ ประจำปี กองลูกเสือวิสามัญ วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย ระหว่างวันที่ 11-13 กันยายน 2562 ณ ค่ายลูกเสือสุโขทัย "รามคำแหง" โดยนายชูชาติ พรามจร ผู้อำนวยการวิทยาลัย ฯ เป็นประธานในพิธีเปิด
       

 [ 24/09/2562 ]พิธีเปิดการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการครูที่ปรึกษาองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับภาค ภาคเ  [  171 ครั้ง ]
 
   พิธีเปิดการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการครูที่ปรึกษาองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับภาค ภาคเหนือ ประจำปีการศึกษา 2562 โดยนายสุวัฒน์ชัย ศรีสุพัฒนะกุล ผู้อำนวยกาวิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก ประธานกรรมการอาชีวศึกษาภาคเหนือ เป็นประธานในพิธีเปิดฯ วันศุกร์ที่ 6 กันยายน 2562 เวลา 15.00 น. ณ โรงแรมไพลิน จังหวัดสุโขทัย
       

 [ 24/09/2562 ]งานมุทิตาจิตแก่ผู้เกษียณอายุราชการ 2562 โดยมีผู้บริหาร ข้าราชการครู จำนวน 4 ท่าน  [  69 ครั้ง ]
 
   วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย จัดงานมุทิตาจิตแก่ผู้เกษียณอายุราชการ 2562 โดยมีผู้บริหาร ข้าราชการครู จำนวน 4 ท่าน ได้แก่ ท่านรองสังวร ด้วงบาง ครูภูวดล ทรัพย์สิน แผนกช่างอิเล็กทรอนิกส์ ครูประมินทร์ เพ่งพินิจ และครูสมศรี พรมมิ แผนกช่างก่อสร้าง โดยนักเรียน นักศึกษา ได้ร่วมกันขอขมาและมอบดอกไม้แทนใจให้แก่คณะครูผู้เกษียณฯ วันศุกร์ที่ 6 กันยายน 2562 เวลา 08.00 น. ณ ลานเอนกประสงค์ วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย
       

 [ 24/09/2562 ]การประชุมทางวิชาการนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.) ระดับสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562  [  71 ครั้ง ]
 
   นายชูชาติ พรามจร ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมทางวิชาการนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.) ระดับสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 วันพุธที่ 4กันยายน 2562 เวลา 13.00 น. ณ วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย
       

 [ 24/09/2562 ]โครงการ Honda Dream Road ฮอนด้าถนนในฝัน ถนนปลอดอุบัติเหตุ  [  158 ครั้ง ]
 
   นายชูชาติ พรามจร ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย เป็นประธานเปิดโครงการ Honda Dream Road ฮอนด้าถนนในฝัน ถนนปลอดอุบัติเหตุ จัดโดยบริษัทสุโขทัยฮอนด้าคาร์ จำกัด โดยมีนักเรียนแผนกช่างยนต์เข้าร่วมโครงการ วันจันทร์ที่ 2 กันยายน 2562 เวลา 13.00 น.ณ ห้องโสตทัศนศึกษา วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย
       

มีจำนวนทั้งหมด 213 รวมทั้งหมด : 11 หน้า : 1 [2][3][4][5][6][7][8][9][10] หน้าถัดไป>>
 

 
 

นายชูชาติ พรามจร
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  • สำหรับครู เจ้าหน้าที่ในการเพิ่มข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวกิจกรรม ข่าวสำหรับบุคลากร


 
หมายเลข IP Address
35.168.111.191

ขณะนี้
:
12
ท่าน 
ผู้เข้าชมวันนี้
:
3
ท่าน 
ผู้เข้าชมเมื่อวานนี้
:
56
ท่าน 
ผู้เข้าชมเดือนนี้
:
2188
ท่าน
ผู้เข้าชมปีนี้
:
2188
ท่าน
เข้าชมทั้งหมด
:
39795
ท่าน
เริ่ม 4 กันยายน 2560


กลับข้างบน


วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย
ที่อยู่: 2/4 หมู่ 5 ตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมือง สุโขทัย 64000
โทรศัพท์: 055 611 201
งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย
This site is optimized for resolutions of 1024x768 or greater