----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ค้นหา

 [ 13/02/2562 ]งานปัจฉิมนิเทศ ปีการศึกษา 2561  [  23 ครั้ง ]
 
   วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย จัดงานปัจฉิมนิเทศ ปีการศึกษา 2561 ให้แก่นักเรียน นักศึกษาระดับชั้นปวช.3 และปวส.2 ที่กำลังจะสำเร็จการศึกษา โดยนายชูชาติ พรามจร ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ เป็นประธานพิธีเปิด และในโอกาสนี้ทางวิทยาลัยฯ ขอขอบคุณท่านวิทยากรทุกท่าน จากสำนักงานจัดหางาน อาจารย์จากม.รามคำแหงสุโขทัย และศิษย์เก่าที่ได้มาบรรยายแนะแนวทางให้ความรู้แก่นักเรียน นักศึกษา ในวันนี้ 13 กุมภาพันธ์ 2562 ณ วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย
       

 [ 11/01/2562 ]ประชุมคณะทำงาน ศูนย์ประสานงานการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา  [  132 ครั้ง ]
 
   ประชุมคณะทำงาน ศูนย์ประสานงานการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา เมื่อวันที่ 10 ม.ค.2562 เวลา 15.00 น.นายชูชาติ พรามจร ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย พร้อมรองผู้อำนวยการ และคณะครู คณะทำงาน ร่วมประชุมเรื่องการดำเนินงานศูนย์ประสานงานการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา เพื่อรวบรวมข้อมูลความต้องการแรงงานของสถานประกอบการลงในระบบ Big Data System ในเขตอำเภอเมืองสุโขทัย ณ ห้องประชุมวีไอพี
       

 [ 11/01/2562 ] การประชุมเรื่องการจัดทำแผนการเรียน และหนังสือเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562  [  91 ครั้ง ]
 
   วันที่ 10 มกราคม 2562 เวลา 09.00 น. งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน ฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย ประชุมเรื่องการจัดทำแผนการเรียน และหนังสือเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
       

 [ 11/01/2562 ]วท.สุโขทัยจัดกิจกรรมตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เนื่องในวันปีใหม่ 2562  [  88 ครั้ง ]
 
   วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย จัดกิจกรรมตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง ทำบุญถวายภัตตาหารแด่พระสงฆ์เพื่อเป็นสิริมงคลกับบุคลากรในวิทยาลัยฯ
       

 [ 11/01/2562 ]โครงการอาชีวะอาสาเทศกาลปีใหม่ 2562  [  80 ครั้ง ]
 
   วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย จัดโครงการอาชีวะอาสาเทศกาลปีใหม่ 2562 โดยสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ร่วมกับกรมการขนส่งทางบกจัดขึ้นเพื่อบริการประชาชนที่เดินทางกลับภูมิลำเนาในช่วงเทศกาลปีใหม่
      

 [ 11/01/2562 ]การแข่งขันกีฬาภายในระหว่างสี เทคนิคสุโขทัยเกมส์ 61  [  73 ครั้ง ]
 
   การแข่งขันกีฬาภายในระหว่างสี เทคนิคสุโขทัยเกมส์ 61 วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย ซึ่งจัดการแข่งขันกีฬาภายใน ระหว่างวันที่ 26-28 ธันวาคม 2561 โดยนายชูชาติ พรามจร ผู้อำนวยการวิทยาลัย เป็นประธานในพิธี พร้อมคณะผู้บริหาร คณะครู เจ้าหน้าที่ นักเรียน นักศึกษา ร่วมพิธีฯ ณ วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย
       

 [ 11/01/2562 ]วท.สุโขทัย ร่วมพิธีเปิด โครงการอาชีวะอาสา 2562  [  22 ครั้ง ]
 
   เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2561 เวลา 15.30 น.วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย นำโดยนายชูชาติ พรามจร ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ ร่วมพิธีเปิดโครงการ อาชีวะอาสา โดยมีนายกองโท พยุงศักดิ์ สุวรรณโณ นายอำเภอศรีสัชนาลัย เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมด้วยคณะผู้บริหารอาชีวศึกษา จังหวัดสุโขทัย หัวหน้าส่วนราชการ สำนักงานขนส่งทางบก คณะครู เจ้าหน้าที่ และนักเรียน นักศึกษา ร่วมในพิธีเปิด โครงการอาชีวะอาสา ตั้งแต่วันที่ 26 ธันวาคม 2561 - 2 มกราคม 2562 ณ.จุดบริการ หน้าสำนักงานไปรษณีย์ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย
       

 [ 25/12/2561 ]กิจกรรมรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนภายในสถานศึกษา ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2562  [  138 ครั้ง ]
 
   วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย จัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนภายในสถานศึกษา ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2562 โดยบริการตรวจเช็คสภาพทั่วไป รถจักรยานยนต์ และรถยนต์ โดยเช็คระบบไฟ ระบบไฟสัณญาณ เปลี่ยนหลอดไฟหน้าและไฟท้าย บริการฟรีภายในวิทยาลัยฯ ระหว่างวันที่ 24- 26 ธันวาคม 2561
       

 [ 20/12/2561 ]โครงการพลังงานสัญจร เปิดโลกปิโตรเลียม (Energy 4)  [  117 ครั้ง ]
 
   วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย ร่วมโครงการพลังงานสัญจร เปิดโลกปิโตรเลียม (Energy 4) โดยแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย ร่วมมือกับ บริษัทปตท.จำกัด มหาชน โดยนายสังวร ด้วงบาง รองผู้อำนวยการวิทยาลัย เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2561 เวลา 09.00 น.ณ ห้องอาเซียนศึกษา แผนกสามัญสัมพันธ์
       

 [ 20/12/2561 ]วท.สท.ลงนามความร่วมมือกับ บริษัท พร้อม เทคโนเซอร์วิส จำกัด  [  115 ครั้ง ]
 
   เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2561 เวลา 09.30 น. วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย โดยนายชูชาติ พรามจร ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ พร้อมคณะครู ร่วมโครงการลงนามความร่วมมือกับ บริษัท พร้อม เทคโนเซอร์วิส จำกัด และการแนะแนวการศึกษา หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สายปฏิบัติการระบบทวิภาคี สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 3 ณ หอประชุมกาญจนาภิเษก วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย
       

 [ 20/12/2561 ]วท.สท.ร่วมกิจกรรม"Bike อุ่นไอรัก"  [  96 ครั้ง ]
 
   เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2561 นายชูชาติ พรามจร ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย พร้อมด้วยคณะครู บุคลากร และนักเรียน เข้าร่วมกิจกรรม"Bike อุ่นไอรัก" ของจังหวัดสุโขทัย และให้กำลังใจทีมงานหน่วยบริการซ่อมบำรุงรถจักรยาน โดยศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน Fix it center วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย ณ ศาลากลางจังหวัดสุโขทัย
       

 [ 20/12/2561 ]มหกรรมอาชีวศึกษา ระดับภาค ภาคเหนือ ครั้งที่ 30 สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา  [  110 ครั้ง ]
 
   มหกรรมอาชีวศึกษา ระดับภาค ภาคเหนือ ครั้งที่ 30 สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา การประกวดสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ ประจำปี 2561-2562 เมื่อวันที่ 3-7 ธันวาคม 2561ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนาเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ และขอแสดงความยินดีกับ สิ่งประดิษฐ์เครื่องสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ ที่รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ประเภทที่ 3 ได้ไปแข่งขันต่อในระดับชาติ ต่อไป
       

 [ 20/12/2561 ]นศ.ร่วมโครงการวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย)  [  52 ครั้ง ]
 
   วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย นำนักเรียน นักศึกษาเข้าร่วมโครงการวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) โดยสำนักงาน ป.ป.ช. ประจังหวัดจังหวัดสุโขทัยจัดขึ้น โดยรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัยเป็นประธานในพิธีฯ เมื่อวันที่ 7 ธ.ค.2561 ณ หอประชุมกาญจนาภิเษก จังหวัดสุโขทัย
     

 [ 20/12/2561 ] วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 2561  [  41 ครั้ง ]
 
   วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย ร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 2561 เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2561 ณ ศาลากลางจังหวัดสุโขทัย
       

 [ 20/12/2561 ]กิจกรรมวันดินโลก  [  40 ครั้ง ]
 
   เมื่อวันที่ 3 ธ.ค.2561 เวลา 09.00 น. คณะครู และบุคลากร วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย ร่วมพิธีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร "นักวิทยาศาสตร์ดินเพื่อมนุษยธรรม" เนื่องในแโดยนายไมตรี ไตรติลานันท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย เป็นประธานในพิธีฯ ณ สวนพฤกษศาสตร์พระแม่ย่า จังหวัดสุโขทัย
       

 [ 20/12/2561 ]กิจกรรมวันชาติ วันพ่อแห่งชาติ จิตอาสา และรณรงค์ลดการใช้พลาสติกฯ  [  42 ครั้ง ]
 
   กิจกรรมวันชาติ วันพ่อแห่งชาติ จิตอาสา และรณรงค์ลดการใช้พลาสติกฯ เมื่อวันที่ 30 พ.ย.2561 เวลา 08.00 น.วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย โดยการนำของนายชูชาติ พรามจร ผู้อำนวยการวิทยาลัย คณะผู้บริหาร ครู เจ้าหนาที่ และนักเรียน นักศึกษา ร่วมพิธีเคารพธงชาติและร้องเพลงชาติไทย เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2561 ร่วมกิจกรรมจิตอาสา ?เราทำดีด้วยหัวใจ? สืบสานพระราชปณิธาน?พ่อภูมิพล? และร่วมกันรณรงค์ลดการใช้พลาสติกและคัดแยกขยะ ณ ลานกิจกรรมเอนกประสงค์ (โดม) วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย
       

 [ 20/12/2561 ]พิธีเปิดการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะวิชาพื้นฐาน และหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด  [  41 ครั้ง ]
 
   พิธีเปิดการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะวิชาพื้นฐาน และหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย ประจำปีการศึกษา 2561 เมื่อวันจันทร์ที่ 19 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.00 น.โดยนายชูชาติ พรามจร ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย ประธานอาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย เป็นประธานเปิดงานฯ พร้อมคณะผู้บริหารในอศจ.และคณะคุณครู นักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมพิธี ณ ลานเอนกประสงค์วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย
       

 [ 20/12/2561 ]มการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา อาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย 2561  [  36 ครั้ง ]
 
   คณะผู้บริหาร ครู นักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา อาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย ประจำปีการศึกษา 2561 เมื่อวันที่ 13-14 พ.ย. 2561 ณ โดมเอนกประสงค์ วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย โดยมีนายชูชาติ พรามจร ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย เป็นประธานในพิธีเปิดการประกวดฯ
       

 [ 30/11/2561 ]อวท.รับการประเมิน  [  190 ครั้ง ]
 
   องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย รับการประเมินจากคณะกรรมการตรวจประเมิน องค์การนักวิชาชีพฯ มาตรฐานดีเด่นระดับอาชีวศึกษา จังหวัดสุโขทัย ประเภทสถานศึกษาขนาดใหญ่ เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม VIP วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย
       

 [ 30/11/2561 ]โครงการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นฐานสมรรถนะ (E to E)  [  151 ครั้ง ]
 
   วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย จัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นฐานสมรรถนะ Education to Employment : Vocational Boot Camp (E to E) ครั้งที่ 4 เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับนักเรียน นักศึกษา โดยนายชูชาติ พรามจร ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ เป็นประธานเปิดการอบรม ระหว่างวันที่ 3-4 พฤศจิกายน 2561 ณ วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย
       

มีจำนวนทั้งหมด 141 รวมทั้งหมด : 8 หน้า : 1 [2][3][4][5][6][7] หน้าถัดไป>>
 

 
 

นายชูชาติ พรามจร
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  • สำหรับครู เจ้าหน้าที่ในการเพิ่มข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวกิจกรรม ข่าวสำหรับบุคลากร


 
หมายเลข IP Address
18.212.206.217

ขณะนี้
:
8
ท่าน 
ผู้เข้าชมวันนี้
:
21
ท่าน 
ผู้เข้าชมเมื่อวานนี้
:
40
ท่าน 
ผู้เข้าชมเดือนนี้
:
1429
ท่าน
ผู้เข้าชมปีนี้
:
3556
ท่าน
เข้าชมทั้งหมด
:
23729
ท่าน
เริ่ม 4 กันยายน 2560

กลับข้างบน


วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย
ที่อยู่: 2/4 หมู่ 5 ตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมือง สุโขทัย 64000
โทรศัพท์: 055 611 201
งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย
This site is optimized for resolutions of 1024x768 or greater