----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ค้นหา

 [ 13/05/2562 ]ปฐมนิเทศสมาชิกองค์การนักวิชาชีพฯใหม่ ระดับชั้นปวส.1 ประจำปีการศึกษา2562  [  36 ครั้ง ]
 
   ปฐมนิเทศสมาชิกองค์การนักวิชาชีพฯใหม่ ระดับชั้นปวส.1 ประจำปีการศึกษา2562 วันที่ 11 พ.ค.62 ณ วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย
       

 [ 13/05/2562 ]วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย จัดการปฐมนิเทศสมาชิกองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ประจำปีการศึกษา 2562  [  29 ครั้ง ]
 
   วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย จัดการปฐมนิเทศสมาชิกองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ประจำปีการศึกษา 2562 ระดับชั้นปวช.1 วันที่ 7-10 พฤษภาคม 2562 เวลา 07.30-1630 น. โดยนายชูชาติ พรามจร ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ พร้อมทั้งกล่าวต้อนรับ และคณะผู้บริหาร คณะครูขึ้นพบปะบรรยายการเตรียมความพร้อมเข้าสู่การเรียนสายอาชีพวิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย
       

 [ 13/05/2562 ]การปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาฝึกงานและเรียนในสถานประกอบการ  [  27 ครั้ง ]
 
   การปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาฝึกงานและเรียนในสถานประกอบการ วันนี้ 8 พ.ค.2562 เวลา 08.30 น.นายชูชาติ พรามจร ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย กล่าวเปิดการปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาฝึกงานและเรียนในสถานประกอบการ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 โดยงานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ฝ่ายวิชาการ ณ โดมเอนกประสงค์ วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย
       

 [ 7/05/2562 ]พิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก  [  54 ครั้ง ]
 
   วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย นำโดยคณะผู้บริหารพร้อมด้วยคณะครู และเจ้าหน้าที่ ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย เป็นประธานเปิดกรวยถวายราชสักการะหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว วันจันทร์ที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๕.๓๐ น. ณ ซุ้มเฉลิมพระเกียรติฯ บริเวณหน้าศาลางกลางจังหวัดสุโขทัย
       

 [ 7/05/2562 ]ร่วมกิจกรรมในช่วงพระราชพิธีบรมราชาภิเษก  [  44 ครั้ง ]
 
   วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย นำโดยนายชูชาติ พรามจร พร้อมคณะผู้บริหาร คณะครู และเจ้าหน้าที่ ร่วมกิจกรรมในช่วงพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พิธีเปิดกรวยถวายราชสักการะหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และร่วมพิธีรับชมการถ่ายทอดสดของโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย วันอาทิตย์ที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๐๐ น.ณ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดสุโขทัย
       

 [ 7/05/2562 ]ประชุมคณะกรรมการจัดสร้างหลังคาถนนทางเดินเท้า (Cover Way)  [  22 ครั้ง ]
 
   (3 พ.ค.2562 เวลา 09.00 น.) วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย โดยนายชูชาติ พรามจร พร้อมรองผู้อำนวยการฯ คณะครูผู้เกี่ยวข้องร่วมประชุมคณะกรรมการจัดสร้างหลังคาถนนทางเดินเท้า (Cover Way) ภายในวิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย โดยกองทุนพระแม่ย่าวิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย เพื่อใช้สัญจรภายในของนักเรียน นักศึกษา และบุคลากรทางการศึกษาตลอดจนผู้ปกครองและประชาชนทั่วไป ณ ห้องประชุม วีไอพี
       

 [ 2/05/2562 ]ประชุมข้าราการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒  [  52 ครั้ง ]
 
   วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย นำโดยนายชูชาติ พรามจร ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ พร้อมรองผู้อำนวยการฯ และข้าราชการครู เข้าร่วมประชุมข้าราการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ ในวันนี้ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องโสตทัศนศึกษา วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย
       

 [ 24/04/2562 ]โครงการอบรมความรู้ด้านเทคโนโลยียานยนต์อีซูซุ เรื่องระบบเกียร์ธรรมดา รุ่น MUX5S และ MUA5H รถยนต์ดีแมค  [  72 ครั้ง ]
 
   พิธีปิดโครงการอบรมความรู้ด้านเทคโนโลยียานยนต์อีซูซุ เรื่องระบบเกียร์ธรรมดา รุ่น MUX5S และ MUA5H รถยนต์ดีแมคซ์ ระหว่างวันที่ 22-24 เมษายน 2562 โดยได้รับเกียรติจาก ดร.ประชาคม จันทรชิต รองเลขาธิการการอาชีวศึกษา ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีปิดอบรมและมอบเกียรติบัตรแก่คณะครูผู้เข้าร่วมอบรม ณ ศูนย์เรียนรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยียานยนต์ สนับสนุนโดย ISUZU วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย
       

 [ 24/04/2562 ]ประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการประกันคุณภาพการศึกษาตามกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.๒๕๖๑ และม  [  51 ครั้ง ]
 
   วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย นำโดยนายชูชาติ พรามจร ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ พร้อมคณะครู และบุคลากร ร่วมต้อนรับ ดร.ประชาคม จันทรชิต รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา โดยรับเชิญมาเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ ประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการประกันคุณภาพการศึกษาตามกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.๒๕๖๑ และมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ.๒๕๖๑ ให้กับบุคลากรทางการศึกษาของวิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย ในวันนี้ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย
       

 [ 17/04/2562 ]ประชุม หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ 2562 และการจัดทำแผนการเรียนตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ 2562  [  87 ครั้ง ]
 
   ประชุม หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ 2562 และการจัดทำแผนการเรียนตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ 2562 วันพุธที่ 17 เมษายน 2562 เวลา 9.00 น. ณ ห้องสำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย
       

 [ 12/04/2562 ]โครงการอาชีวะอาสา เทศกาลสงกรานต์ 2562  [  78 ครั้ง ]
 
   วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย ดำเนินโครงการอาชีวะอาสา เทศกาลสงกรานต์ 2562 โดยเปิดให้บริการระหว่างวันที่ 11 - 17 เมษายน 2562 ณ บริเวณหน้าคาร์แคร์วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย
       

 [ 12/04/2562 ]พิธีสรงน้ำพระพุทธรูป องค์พระวิษณุกรรม และรดน้ำขอพรจากผู้ใหญ่ ประจำปี 2562  [  68 ครั้ง ]
 
   วันพฤหัสบดีที่ 11 เมษายน 2562 วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย จัดพิธีสรงน้ำพระพุทธรูป องค์พระวิษณุกรรม และรดน้ำขอพรจากผู้ใหญ่ ประจำปี 2562 เนื่องในวันปีใหม่ไทย ประเพณีวันสงกรานต์ ณ วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย
       

 [ 6/04/2562 ]เข้าร่วมวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์  [  90 ครั้ง ]
 
   วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย นำโดยนายสนทยา ฉัตรสุวรรณ์ รองผู้อำนวยการ พร้อมคณะครู และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ วันที่ ๖ เมษายน ๒๕๖๒
       

 [ 6/04/2562 ] เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน  [  75 ครั้ง ]
 
   คณะทำงาน โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ "สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน" ตามแนวอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีฯ วันที่ 4-6 เม.ย.2562
      

 [ 6/04/2562 ]การประชุมงานประกันคุณภาพภายใน ประจำปี 2561  [  55 ครั้ง ]
 
   นายชูชาติ พรามจร ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย พร้อมคณะครู และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดเก็บข้อมูลประกันคุณภาพภายใน ประจำปี 2561 วันพุธที่ 20 มีนาคม 2561 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมวีไอพี
       

 [ 6/04/2562 ]บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เพื่อการพัฒนาการจัดการอาชีวศึกษา กับ บริษัท ไทยเซ็มคอน จำกัด  [  51 ครั้ง ]
 
   บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เพื่อการพัฒนาการจัดการอาชีวศึกษา กับ บริษัท ไทยเซ็มคอน จำกัด เพื่อประสานความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชน ในการจัดการอาชีวศึกษาทวิภาคี ในวันนี้ 19 มีนาคม 2562 ณ ห้องประชุมวีไอพี
       

 [ 4/04/2562 ]ร่วมพิธีวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว และวันข้าราชการพลเรือน  [  78 ครั้ง ]
 
   ร่วมพิธีวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว และวันข้าราชการพลเรือนเมื่อวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๐๐ น.
       

 [ 16/03/2562 ]พิธีมอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑  [  152 ครั้ง ]
 
   พิธีมอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ วันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๒ โดยนายชูชาติ พรามจร ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย ประธานมอบประกาศนียบัตร และเกียรติบัตรแก่นักเรียน นักศึกษาผู้สำเร็จการศึกษา ระดับชั้น ปวส.๒ และ ปวช.๓ ณ หอประชุมกาญจนาภิเษก และลานกิจกรรมเอนกประสงค์ (โดม) วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย
       

 [ 13/02/2562 ]งานปัจฉิมนิเทศ ปีการศึกษา 2561  [  264 ครั้ง ]
 
   วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย จัดงานปัจฉิมนิเทศ ปีการศึกษา 2561 ให้แก่นักเรียน นักศึกษาระดับชั้นปวช.3 และปวส.2 ที่กำลังจะสำเร็จการศึกษา โดยนายชูชาติ พรามจร ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ เป็นประธานพิธีเปิด และในโอกาสนี้ทางวิทยาลัยฯ ขอขอบคุณท่านวิทยากรทุกท่าน จากสำนักงานจัดหางาน อาจารย์จากม.รามคำแหงสุโขทัย และศิษย์เก่าที่ได้มาบรรยายแนะแนวทางให้ความรู้แก่นักเรียน นักศึกษา ในวันนี้ 13 กุมภาพันธ์ 2562 ณ วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย
       

 [ 11/01/2562 ]ประชุมคณะทำงาน ศูนย์ประสานงานการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา  [  300 ครั้ง ]
 
   ประชุมคณะทำงาน ศูนย์ประสานงานการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา เมื่อวันที่ 10 ม.ค.2562 เวลา 15.00 น.นายชูชาติ พรามจร ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย พร้อมรองผู้อำนวยการ และคณะครู คณะทำงาน ร่วมประชุมเรื่องการดำเนินงานศูนย์ประสานงานการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา เพื่อรวบรวมข้อมูลความต้องการแรงงานของสถานประกอบการลงในระบบ Big Data System ในเขตอำเภอเมืองสุโขทัย ณ ห้องประชุมวีไอพี
       

มีจำนวนทั้งหมด 159 รวมทั้งหมด : 8 หน้า : 1 [2][3][4][5][6][7] หน้าถัดไป>>
 

 
 

นายชูชาติ พรามจร
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  • สำหรับครู เจ้าหน้าที่ในการเพิ่มข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวกิจกรรม ข่าวสำหรับบุคลากร


 
หมายเลข IP Address
18.212.83.37

ขณะนี้
:
7
ท่าน 
ผู้เข้าชมวันนี้
:
1
ท่าน 
ผู้เข้าชมเมื่อวานนี้
:
24
ท่าน 
ผู้เข้าชมเดือนนี้
:
1337
ท่าน
ผู้เข้าชมปีนี้
:
7921
ท่าน
เข้าชมทั้งหมด
:
28094
ท่าน
เริ่ม 4 กันยายน 2560


กลับข้างบน


วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย
ที่อยู่: 2/4 หมู่ 5 ตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมือง สุโขทัย 64000
โทรศัพท์: 055 611 201
งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย
This site is optimized for resolutions of 1024x768 or greater