----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ค้นหา

 [ 7/06/2566 ]กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๓ มิถุนายน ๒๕  [  6 ครั้ง ]
 
   วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๓ มิถุนายน ๒๕๖๖ ณ อาคารวรรณกลาง มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย นายสมใจ รอดคง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย มอบหมายให้นายอานนท์ จันทร์หอม รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย พร้อมด้วยคณะครู เจ้าหน้าที่ ตัวแทนนักเรียน นักศึกษา ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม และพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๓ มิถุนายน ๒๕๖๖ โดยมี นายสุชาติ ทีคะสุข ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย เป็นประธานในพิธี
       

 [ 7/06/2566 ]กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๓ มิถุนายน ๒๕  [  2 ครั้ง ]
 
   วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๓ มิถุนายน ๒๕๖๖ ณ อาคารวรรณกลาง มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย นายธวัช สอนง่ายดี รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย พร้อมด้วยคณะครู เจ้าหน้าที่ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๓ มิถุนายน ๒๕๖๖ ณ อาคารวรรณกลาง มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
       

 [ 7/06/2566 ]โครงการฝึกอบรมหลักสูตร ลูกเสือวิสามัญช่อสะอาด (นักเรียนแกนนำ)  [  2 ครั้ง ]
 
   วันที่ 2 มิถุนายน 2566 นายสมใจ รอดคง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู และ ลูกเสือ เนตรนารีวิสามัญ เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมหลักสูตร ลูกเสือวิสามัญช่อสะอาด (นักเรียนแกนนำ) สถานศึกษาในสังกัดสำนักงานอาชีวศึกษาสุโขทัย ระหว่างวันที่ 2-4 มิถุนายน 2566 โดยมีนายดำรง มโนรถ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ ณ ค่ายลูกเสือสุโขทัย "รามคำแหง" จังหวัดสุโขทัย ขอขอบคุณภาพจาก วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
       

 [ 7/06/2566 ]วท.สท ร่วมพิธีส่งมอบบ้านน้องพลอย  [  8 ครั้ง ]
 
   วท.สท ร่วมพิธีส่งมอบบ้านน้องพลอย วันที่ 26 พฤษภาคม 2566 นายสมใจ รอดคง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย มอบหมายให้คณะผู้บริหาร และตัวแทนครู เข้าร่วมพิธีส่งมอบบ้านที่พักอาศัย ตามโครงการบูรณาการให้ความช่วยเหลือจากทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ เอกชน และประชาชน ส่งมอบบ้านให้แก่ น้องพลอย เด็กดีศรีกตัญญู นางสาวจันทิมา บุญเรือง ณ ตำบลยางซ้าย อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย โดยมีท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัยเป็นประธานในพิธี
       

 [ 26/04/2566 ]วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย ยินดีต้อนรับ ครูผู้ช่วย 8 ท่าน  [  381 ครั้ง ]
 
   วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย ยินดีต้อนรับ ครูทินกร ต๊ะแน่ว ครูฐาปกรณ์ ใจเงี้ยวคำ ครูวิสันต์ ขาววงศ์ ครูวิชัย สาขา ครูชินวัตร เหล่าตุ๋นแก้ว ครูสุทธิพงษ์ กลางวงษ์ ครูรัตนาภรณ์ เทศฉาย และครูกิตติยา วัฒนมณีกุล พวกเราชาววิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย ยินดีต้อนรับทุกท่าน
       

 [ 26/04/2566 ]ร่วมงานวันรัฐพิธี?วันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช?  [  311 ครั้ง ]
 
   วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย เข้าร่วมงานวันรัฐพิธี?วันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช? 25 เมษายน 2566 นายธวัช สอนง่ายดี รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย ตัวแทนครูและบุคลากรวิทยาลัย เข้าร่วมงานวันรัฐพิธี?วันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช? ณ อาคารวรรณกลาง มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
   

 [ 26/04/2566 ]พิธีเปิดศูนย์อาชีวะ ช่วยประชาชน (Fix it Center) เทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2566  [  331 ครั้ง ]
 
   วันอังคารที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2566 พิธีเปิดศูนย์อาชีวะ ช่วยประชาชน (Fix it Center) เทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2566 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 11 เมษายน 2566 ถึง วันที่ 17 เมษายน 2566 ณ บริเวณหน้าศูนย์คาร์แคร์ วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย นายสมใจ รอดคง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย พร้อมด้วยคณะผู้บริหารอศจ. ครู นักเรียน นักศึกษา ร่วมกันต้อนรับ นายสุชาติ ทีคะสุข ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานเปิดโครงการศูนย์อาชีวะ ช่วยประชาชน (Fix it Center) เทศกาลสงกรานต์พ.ศ.2566 โดยมีนายสมใจ รอดคง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย กล่าวรายงานฯ การดำเนินการในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1. เพื่อให้บริการตรวจเช็คสภาพรถยนต์และรถจักรยานยนต์บริการประชาชนด้านแนะนำเส้นทางตลอดจนให้บริการข้อมูลในการเดินทางและลดอุบัติเหตุทางจราจรตามเส้นทาง เทศกาลสงกรานต์ 2. เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาได้นำความรู้ที่ได้รับทางด้านวิชาชีพไปใช้ประโยชน์สามารถบูรณาการความรู้ไปสู่การปฏิบัติงานอย่างมีคุณภาพในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 3. เพื่อปฏิบัติตามนโยบาย สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ตามโครงการ ?ศูนย์อาชีวะ ช่วยประชาชน (Fix it Center) เทศกาลสงกรานต์ ปี พ.ศ. 2566?
       

 [ 26/04/2566 ]งานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน นิเทศเด็กนักเรียนนักศึกษาฝึกงาน กับบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)  [  229 ครั้ง ]
 
   งานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน นิเทศเด็กนักเรียนนักศึกษาฝึกงาน กับบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) วันที่ 7 เม.ย. 2566 นายสมใจ รอดคง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย นายภิญโญ คำยวง หัวหน้าแผนกวิชาไฟฟ้ากำลัง อาจารย์อรอุมา รอดคงหัวหน้างานแนะแนวคณะครูอาจารย์และเจ้าหน้าที่เข้านิเทศและติดตามนักเรียนนักศึกษาเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการฝึกประสบการณ์ ณ ศูนย์กระจายสินค้า DC.สุวรรณภูมิ
       

 [ 26/04/2566 ]โครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีสรงน้ำพระวิษณุกรรม และรดน้ำดำหัวผู้อาวุโส เทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2566  [  311 ครั้ง ]
 
   วันที่ 4 เมษายน 2566 ณ วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย โดยผู้อำนวยการสมใจ รอดคง ได้นำคณะผู้บริหาร ครู และเจ้าหน้าที่ กราบไหว้สักการะพระวิษณุกรรม พระพุทธรูป สิ่งศักดิ์ประจำวิทยาลัย จากนั้นได้สรงน้ำพระวิษณุกรรม และรดน้ำดำหัวผู้อาวุโส เนื่องในโอกาสเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2566
       

 [ 26/04/2566 ]มอบเงินบริจาคและมอบสิ่งของ ข้าวสาร อาหารเครื่องดื่มให้กับนางสาวจันทิมา บุญเรือง (น้องพลอย)  [  39 ครั้ง ]
 
   สร้างบ้าน น้องพลอย วันที่ 30 มีนาคม 2566 เวลา 14.00 น. ผอ.สมใจ รอดคง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย พร้อมด้วยคณะครู เข้ามอบเงินบริจาคและมอบสิ่งของ ข้าวสาร อาหารเครื่องดื่ม และวัตถุดิบในการปรุงอาหารเพื่อนำไปทำอาหารให้กับทีมงานชุดช่างจิตอาสา ได้ดำเนินการสร้างบ้านที่อยู่อาศัยและห้องน้ำ ให้กับนางสาวจันทิมา บุญเรือง (น้องพลอย) และวิทยาลัยได้นำทีมครู นักเรียน ชุดช่างจิตอาสาเข้าร่วมดำเนินการสร้างบ้านจนกว่าจะแล้วเสร็จ โดยวิทยาลัยเทคนิคสุโขทัยร่วมกับ กอ.รมน.จังหวัดสุโขทัย
       

 [ 25/03/2566 ]การสอบคัดเลือกนักเรียน นักศึกษา เข้าศึกษาต่อในระดับปวช. และปวส. ประจำปีการศึกษา 2566  [  730 ครั้ง ]
 
   วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย ดำเนินการสอบคัดเลือกนักเรียน นักศึกษา เข้าศึกษาต่อในระดับปวช. และปวส. ประจำปีการศึกษา 2566 ระหว่างวันที่ 25- 26 มีนาคม 2566 ในวันนี้ 25 กุมภาพันธ์ 2566 ผอ.สมใจ รอดคง ผู้อำนวยการวิทยาลัย มอบหมายให้รองเสนาะ บัวผันเข้าตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจนักเรียนเข้าสอบศึกษาต่อในระดับปวส. ประกาศผลสอบวันที่ 28 มีนาคม 2566 ทางเว็บไซต์และเพจเฟสบุ๊ควิทยาลัย และบอร์ดประชาสัมพันธ์
       

 [ 25/03/2566 ]โครงการ Big Cleaning Days  [  725 ครั้ง ]
 
   โครงการ Big Cleaning Days วันอังคารที่ 23 มีนาคม 2566 เวลา 08.00 น. ณ วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย ผอ.สมใจ รอดคง ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ เป็นประธานเปิดโครงการ Big Cleaning Days พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู นักเรียน นักศึกษาจิตอาสา ร่วมกันทำความสะอาดบริเวณรอบๆ วิทยาลัย ห้องทำงาน และห้องพักครู
       

 [ 25/03/2566 ]พิธีมอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565  [  660 ครั้ง ]
 
   พิธีมอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 วันที่ 8 มีนาคม 2566 นายสมใจ รอดคง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา นำนักเรียน นักศึกษา ที่สำเร็จการศึกษา เข้าร่วมพิธีมอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 โดยได้รับเกียรติจาก ดร.สงวน หอกคำ ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 3 ประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรและกล่าวให้โอวาทแก่นักเรียน นักศึกษาผู้สำเร็จการศึกษา จากนั้นนายพงศกร โคตะ ตัวแทนนักเรียน นักศึ... ดูเพิ่มเติม
       

 [ 25/03/2566 ]ผู้อำนวยการศูนย์ความปลอดภัย สอศ. เข้าตรวจเยี่ยมโครงการสถานศึกษาปลอดภัย  [  635 ครั้ง ]
 
   ผู้อำนวยการศูนย์ความปลอดภัย สอศ. เข้าตรวจเยี่ยมโครงการสถานศึกษาปลอดภัย วันที่ 3 มีนาคม 2566 เวลา 14.00 น. วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย นำโดยคณะผู้บริหาร คณะครูหัวหน้าแผนก ร่วมต้อนรับนายทวีศักดิ์ คิ้วทอง ผู้อำนวยการศูนย์ความปลอดภัย สอศ. เข้าตรวจเยี่ยมโครงการสถานศึกษาปลอดภัย วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย ณ ห้องประชุมวีไอพี วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย
       

 [ 25/03/2566 ]โครงการนิทรรศการผลงานทางวิชาการ รายวิชาโครงการสู่สิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่  [  589 ครั้ง ]
 
   โครงการนิทรรศการผลงานทางวิชาการ รายวิชาโครงการสู่สิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 แผนกวิชาช่างกลโรงงาน และแผนกวิชาช่างไฟฟ้า วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.00 น. รองเสนาะ บัวผัน รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ เป็นประธานเปิดโครงการนิทรรศการผลงานทางวิชาการ รายวิชาโครงการสู่สิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 แผนกวิชาช่างกลโรงงาน และแผนกวิชาช่างไฟฟ้า พร้อมด้วยรองทิพรัตน์ กวี รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ คณะครูกรรมการ นักเรียน นักศึกษาเข้าร่วมพิธีเปิด ณ ลานกิจกรรมอเนกประสงค์ (โดม) วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย
       

 [ 22/02/2566 ]มอบตัวนักเรียน นักศึกษา ระดับปวช และปวส. ประจำปีการศึกษา 2566  [  1051 ครั้ง ]
 
   มอบตัวนักเรียน นักศึกษา ระดับปวช และปวส. ประจำปีการศึกษา 2566 ระหว่างวันที่ 18-19 กุมภาพันธ์ 2566 วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.00 น. นายสมใจ รอดคง ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ เป็นประธานฯ พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการร่วมต้อนรับผู้ปกครองนักศึกษา ในการรับมอบตัว นักศึกษา ระดับปวส ประจำปีการศึกษา 2566 ผู้อำนวยการได้กล่าวต้อนรับนักศึกษาและผู้ปกครอง พูดคุยชี้แจงทำความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบาย และระบบการเรียนการสอน ณ ลานอเนกประสงค์ วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย
       

 [ 6/02/2566 ]การแข่งขันกีฬาภายในระหว่างสี ประจำปีการศึกษา 2565 ?เทคนิคสุโขทัยเกมส์? ระหว่างวันที่ 3 ? 5 กุมภาพันธ  [  1434 ครั้ง ]
 
   การแข่งขันกีฬาภายในระหว่างสี ประจำปีการศึกษา 2565 ?เทคนิคสุโขทัยเกมส์? ระหว่างวันที่ 3 ? 5 กุมภาพันธ์ พุทธศักราช 2566
       

 [ 2/02/2566 ]โครงการปัจฉิมนิเทศนักเรียน นักศึกษา ปีการศึกษา 2565  [  1493 ครั้ง ]
 
   โครงการปัจฉิมนิเทศนักเรียน นักศึกษา ปีการศึกษา 2565 วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.00 น. ณ หอประชุมกาญจนาภิเษก นายสมใจ รอดคง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย เป็นประธานพิธีเปิดโครงการปัจฉิมนิเทศนักเรียน นักศึกษา ปีการศึกษา 2565 พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู นำนักเรียน นักศึกษาเข้าร่วม โดยครูอรอุมา รอดคง หัวหน้างานแนะแนวฯ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของโครงการ ซึ่งในปีการศึกษา 2565 มีนักเรียน นักศึกษา ที่จะสำเร็จการศึกษา ทั้งระดับปวช.3 และปวส.2 รวมทั้งสิ้นจำนวน 764 คน ทั้งนี้ทางวิทยาลัยขอขอบคุณสำนักงานจัดหางานจังหวัดสุโขทัย และอ.เฉลิมศักดิ์ พงษ์กล่าวขำ ข้าราชการบำนาญ อดีตอ.ช่างไฟ วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก ที่ให้เกียรติสละเวลามาบรรยายให้ความรู้ เล่าประสบการณ์ สร้างแรงบันดาลใจ ตลอดจนให้คำแนะนำต่างๆ แก่น้องๆที่จะสำเร็จการศึกษาค่ะ
       

 [ 2/02/2566 ]ออกแนะแนวการศึกษาต่อในระดับปวช. 1 ปวส.1 และปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2566  [  1401 ครั้ง ]
 
   ออกแนะแนวการศึกษาต่อในระดับปวช. 1 ปวส.1 และปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2566 เมื่อวันพุธที่ 25 มกราคม 2566 วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย โดยคณะครูแผนกวิชาช่างกลโรงงาน แผนกวิชาช่างยนต์ แผนกวิชาช่างเชื่อม แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง แผนกวิชาช่างก่อสร้าง และแผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ออกแนะแนวและเป็นวิทยากรบรรยายเกี่ยวกับการศึกษาต่อในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพปวช. 1 และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปวส.1 และปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2566 ณ โรงเรียนบ้านวังน้ำขาว โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ โรงเรียนบ้านลานกระบือ และโรงเรียนบ้านตลิ่งชัน อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย
       

 [ 20/01/2566 ]การแข่งขันกีฬาอาชีวศึกษา จังหวัดสุโขทัย ห่างไกลยาเสพติด ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565  [  1704 ครั้ง ]
 
   การแข่งขันกีฬาอาชีวศึกษา จังหวัดสุโขทัย ห่างไกลยาเสพติด ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 ระหว่างวันที่ 18-19 มกราคม 2566 ณ วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย วันพุธที่ 18 มกราคม 2566 เวลา 09.00 น. นายสมใจ รอดคง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย ประธานกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย เป็นประธานกล่าวเปิดการแข่งขันกีฬาอาชีวศึกษา จังหวัดสุโขทัย ห่างไกลยาเสพติด โดยสสส. พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู นำนักกีฬาเข้าร่วมพิธีเปิด
       

มีจำนวนทั้งหมด 415 รวมทั้งหมด : 21 หน้า : 1 [2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20] หน้าถัดไป>>
 

 
 


นายสมใจ รอดคง
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย

 
» คณะผู้บริหาร
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  • สำหรับครู เจ้าหน้าที่ในการเพิ่มข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวกิจกรรม ข่าวสำหรับบุคลากร


 
หมายเลข IP Address
3.230.152.133

ขณะนี้
:
43
ท่าน 
ผู้เข้าชมวันนี้
:
185
ท่าน 
ผู้เข้าชมเมื่อวานนี้
:
201
ท่าน 
ผู้เข้าชมเดือนนี้
:
1921
ท่าน
ผู้เข้าชมปีนี้
:
135941
ท่าน
เข้าชมทั้งหมด
:
225038
ท่าน
เริ่ม 4 กันยายน 2560


กลับข้างบน


วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย
ที่อยู่: 2/4 หมู่ 5 ตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมือง สุโขทัย 64000
โทรศัพท์: 055 611 201
งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย
This site is optimized for resolutions of 1024x768 or greater