----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ค้นหา

 [ 14/08/2561 ]งานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙  [  52 ครั้ง ]
 
   เมื่อวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๖.๓๐ น. วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย นำโดยผอ.ชูชาติ พรามจร ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ พร้อมคณะผู้บริหาร คณะครู นักเรียน นักศึกษา ร่วมงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๖ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๑ พิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลและถวายพระพรชัยมงคล และพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล ณ ศาลาเอนกประสงค์ หน้าศาลากลางจังหวัดสุโขทัย และร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลในช่วงเย็น ณ อาคารวรรณกลาง สถาบันการพละศึกษา วิทยาเขตสุโขทัย โดยท่านพิพัฒน์ เอกภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย เป็นประธานในพิธีฯ
       

 [ 14/08/2561 ]พิธีวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๖ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๑  [  41 ครั้ง ]
 
   วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย จัดพิธีวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๖ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๑ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๖ พรรษา ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ โดยนายชูชาติ พรามจร ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ ประธานในพิธีวางพานพุ่ม และกล่าวนำถวายพระพรชัยมงคล พร้อมคณะผู้บริหาร คณะครู เจ้าหน้าที่ นักเรียน นักศึกษา ร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี และร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลในสมุดลงนาม เมื่อวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๐๐ น. ณ ลานเอนกประสงค์วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย
       

 [ 10/08/2561 ]พิธีพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นต่ำกว่าสายสะพาย และเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี ๒๕๖๐  [  144 ครั้ง ]
 
   เมื่อวันที่ ๓ ส.ค.๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๐๐ น. วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย จัดพิธีพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นต่ำกว่าสายสะพาย และเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี ๒๕๖๐ ให่แก่ข้าราชการครู วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย โดยนายชูชาติ พรามจร ผู้อำนวยการวิทยาลัยเป็นประธานในพิธี พร้อมนำกล่าวถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดี และเป็นพลังของแผ่นดิน ณ ลานเอนกประสงค์ วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย
       

 [ 1/08/2561 ]พิธีช่วงเย็น วันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา 28 กรกฏาคม  [  296 ครั้ง ]
 
   เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2561 เวลา 17.30 น. วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย โดยนายชูชาติ พรามจร ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ พร้อมคณะครู ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกรู เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา 28 กรกฎาคม ณ ศาลากลางจังหวัดสุโขทัย
       

 [ 1/08/2561 ]พิธีเช้า วันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา 28 กรกฏาคม  [  300 ครั้ง ]
 
   เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2561 เวลา 07.30 น.วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย นำโดยผอ.ชูชาติ พรามจร ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ พร้อมคณะผู้บริหาร ครู ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561 พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณการราชการที่ดี และพลังของแผ่นดินและพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา 28 กรกฎาคม โดยท่านพิพัฒน์ เอกภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย เป็นประธานในพิธี พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ทหาร ตำรวจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชน เข้าร่วมพิธีโดยพร้อมเพรียงกัน ณ ศาลากลางจังหวัดสุโขทัย
       

 [ 26/07/2561 ]กิจกรรมแห่เทียนพรรษา"เสริมบุญ เสริมบารมี" เนื่องในวันเข้าพรรษา  [  337 ครั้ง ]
 
   วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย จัดกิจกรรมแห่เทียนพรรษา"เสริมบุญ เสริมบารมี" เนื่องในวันเข้าพรรษา ประจำปี 2561 เมื่อวันพุธที่ 25 ก.ค.2561 เวลา 13.00 น. ณ วัดกำแพงงาม ต.บ้านกล้วย อ.เมือง จ.สุโขทัย โดยการนำของนายสนทยา ฉัตรสุวรรณ์ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ พร้อมคณะครู บุคลากรทางการศึกษา ได้นำนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมถวายเทียน และร่วมกันทำบุญถวายปัจจัย ซึ่งทางวิทยาลัยฯ ได้จัดกิจกรรมแห่เทียนพรรษาเป็นประจำทุกๆปี
       

 [ 26/07/2561 ]เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ร.10  [  321 ครั้ง ]
 
   วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561 โดยนายชูชาติ พรามจร ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ ประธานในพิธีวางพานพุ่ม และในพิธีกล่าวถวายราชสดุดีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยุ่หัว ถวายพระพรชัยมงคล ถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีของแผ่นดิน พร้อมคณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษาร่วมกันร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี เพลงสดุดีจอมราชา และลงนามถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว อีกทั้งมีกิจกรรมจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ร่วมกันปล่อยปลา 300 ชีวิตลงสู่แหล่งน้ำธรรมชาติ และปลูกต้นไม้แห่งชีวิต เฉลิมพระเกียรติฯ ณ วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย
       

 [ 26/07/2561 ]ประชุมคณะกรรมดำเนินงานกองทุนเงินให้กู้ยืม (กยศ) และคัดเลือกนักศึกษารับทุนฯ  [  305 ครั้ง ]
 
   เมื่อวันที่ 24 ก.ค.2561 เวลา 09.30 น. งานแนะแนว วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย โดยคุณครูสุภาวดี ตัณทานนท์ หัวหน้างานแนะแนว พร้อมคณะครูคณะกรรมดำเนินงานกองทุนเงินให้กู้ยืม (กยศ) และคณะกรรมการดำเนินงานคัดเลือกนักเรียน นักศึกษา เพื่อรับทุนการศึกษาฯ เข้าร่วมประชุมเพื่อเตรียมการออกเยี่ยมบ้าน และพิจารณาจัดสรรทุนกู้ยืมฯ ให้กับนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 ณ ห้องประชุมวีไอพี วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย
       

 [ 26/07/2561 ]นศ.ป.ตรี ซ้อมรับปริญญา ณ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 3  [  177 ครั้ง ]
 
   คณะผู้บริหาร และอาจารย์ผู้สอนระดับปริญญาตรี วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย ร่วมแสดงความยินดีในพิธีซ้อมรับปริญญา ณ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 3 เมื่อวันที่ 21-22 กค.2561 โดยมีนักศึกษาระดับปริญญาตรี เทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ) สาขาเทคโนโลยียานยนต์ รุ่นแรกของวิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย จำนวน 7 คน
       

 [ 19/07/2561 ]โครงการฝึกอบรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ ECHO VE  [  244 ครั้ง ]
 
   นักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ ECHO VE โดยสำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา ได้ดำเนินโครงการฝึกอบรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อก้าวสู่อาชีพสำหรับนักเรียน นักศึกษา จัดขึ้นโดยบริษัท วิสดอมไวด์ จำกัด ระหว่างวันที่ 19-20 ก.ค. 2561 ณ หอประชุมกาญจนาภิเษก โดยท่านรองสังวร ด้วงบาง เป็นประธานในพิธีฯ อบรมครั้งนี้
       

 [ 19/07/2561 ]การแข่งขันประกวดดนตรีสากลและดนตรีโฟล์คซองต้านยาเสพติด  [  198 ครั้ง ]
 
   การแข่งขันประกวดดนตรีสากลและดนตรีโฟล์คซองต้านยาเสพติด เมื่อวันที่ 18 ก.ค.2561 เวลา 13.00 น.วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย โดยฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา ร่วมกับชมรมวิชาชีพช่างอิเล็กทรอนิกส์ได้จัดการแข่งขันประกวดดนตรีสากลและดนตรีโฟล์คซองต้านยาเสพติดขึ้น เพื่อให้นักศึกษาได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ และไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด โดยมีท่านรองสนทยา ฉัตรสุวรรณ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาฯ เป็นประธานในพิธี ณ ลานเอนกประสงค์ วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย
       

 [ 19/07/2561 ]ประชุมโครงการประกวดสื่อสร้างสรรค์แผนกวิชา  [  176 ครั้ง ]
 
   ประชุมโครงการประกวดสื่อสร้างสรรค์แผนกวิชา เพื่อการประชาสัมพันธ์ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 โดยท่านรองสังวร ด้วงบาง เป็นประธานในการประชุม พร้อมคณะครูหัวหน้าแผนกวิชาและครูผู้เกี่ยวข้อง เมื่อวันที่ 18 กรกฏาคม 2561 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมวีไอพี วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย
       

 [ 19/07/2561 ]การอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการใช้งานเครืองพิมพ์มัลติฟังก์ชั่นระบบอิงเจ็ทบราเดอร์  [  193 ครั้ง ]
 
   นักเรียน นักศึกษา แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการใช้งานเครืองพิมพ์มัลติฟังก์ชั่นระบบอิงเจ็ทบราเดอร์ และหลักสูตรการซ่อมเครื่องพิมพ์มัลติฟังก์ชั่นระบบอิงค์เจ็ทบราเดอร์ โดยนายชูชาติ พรามจร ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ เป็นประธานในพิธีเปิดฯ เมื่อวันที่ 17 ก.ค.2561 เวลา 09.00น. ณ ห้องโสตทัศนศึกษา และห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ แผนกช่างอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย
       

 [ 16/07/2561 ]ประชุมผู้ปกครองประจำปี 2561  [  208 ครั้ง ]
 
   เมื่อวันเสาร์ที่ 14 กรกฎาคม 2561 วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย จัดโครงการประชุมผู้ปกครองนักเรียน นักศึกษา ระดับชั้นปวช.1 และปวส.1 โดยนายชูชาติ พรามจร ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ เป็นประธานในพิธี พร้อมทั้งได้รับเกียรติจากนายพิทยา คีรีวิเชียร ประธานชมรมผู้ปกครองร่วมงาน และคณะครูครูที่ปรึกษาแต่ละแผนกวิชาร่วมประชุมฯ ณ ลานเอนกประสงค์วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย
       

 [ 9/07/2561 ]อาชีวะโชว์พราว 4.0  [  234 ครั้ง ]
 
   อาชีวะโชว์พราว 4.0 วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย ร่วมโครงการ "อาชีวะโชว์พราว" จัดโดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และเครือข่ายเยาวชนโครตอินดี้ ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย โดยนายชูชาติ พรามจร ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย ประธานอาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย เป็นประธานในพิธีเปิดฯ วันที่ 9 ก.ค. 2561 เวลา 9.00 น. โดยทางวิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย ได้นำนักเรียน นักศึกษาร่วมกิจกรรมโซนโชว์ของนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ โซนโชว์กึ๋น และโซนโชว์เฮลท์ (Health) ร่วมกับวิทยาลัยฯ ในอาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย
       

 [ 9/07/2561 ]พิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการ  [  244 ครั้ง ]
 
   วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย อาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย ร่วมพิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการ การจัดการอาชีวศึกษาร่วมมือพัฒนาหลักสูตรการซ่อมเครื่องพิมพ์มัลติฟังชั้นระบบอิงค์เจ็ทบราเดอร์ กับ บริษัทบราเดอร์ คอมเมอร์เชี่ยล (ประเทศไทย) จำกัด วันที่ 6 ก.ค.2561 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมวีไอพี วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย
       

 [ 9/07/2561 ]เยี่ยมนศ.ฝึกงานบริษัทมิตซูบิชิ จ.ชลบุรี  [  228 ครั้ง ]
 
   ผู้อำนวยการชูชาติ พรามจร พร้อมคณะครูวิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย เข้าตรวจเยี่ยมนักศึกษาแผนกวิชาช่างไฟฟ้า สาขาเครื่องปรับอากาศฝึกงานบริษัทมิตซูบิชิ อิเล็กทริค คอมซูเมอร์ โปรดัก ประเทศไทย จ.ชลบุรี เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2561
       

 [ 9/07/2561 ]นักศึกษาช่างยนต์บริจาคโลหิต  [  232 ครั้ง ]
 
   นักเรียน นักศึกษาแผนกวิชาช่างยนต์ วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย ร่วมบริจาคโลหิต ฮอนด้าโข๋ทัย ให้เลือดให้ชีวิต วันที่ 5 ก.ค.2561 เวลา 09.00-12.00 น. ณ โชว์รูมฮอนด้าสุโขทัย
       

 [ 9/07/2561 ]ประชุมงานปกครอง  [  240 ครั้ง ]
 
   เมื่อวันที่ 4 ก.ค.2561 เวลา 13.30 น. ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย จัดประชุมงานปกครอง ปรึกษาหารือกับคระครูหัวหน้างานปกครองและครูผู้เกี่ยวข้อง ณ ห้องโสตทัศนศึกษา
       

 [ 9/07/2561 ]แสดงความชื่นชมนักเรียนเก็บกระเป๋าสตางค์  [  201 ครั้ง ]
 
   นายณัฐวุฒิ แย้มเขนง และนายณัฐวุฒิ ยิ้มณรงค์ นักเรียนระดับปวช.1 ช่างยนต์ เก็บเงินได้จำนวนหนึ่ง วันที่ 2 มิ.ย.2561 และนำส่งตามหาเจ้าของค่ะ เจ้าของเงินมารับได้ที่งานประชาสัมพันธ์นะคะ
ไม่มีรูปภาพ

มีจำนวนทั้งหมด 107 รวมทั้งหมด : 6 หน้า : 1 [2][3][4][5] หน้าถัดไป>>
 

 
 

นายชูชาติ พรามจร
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  • สำหรับครู เจ้าหน้าที่ในการเพิ่มข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวกิจกรรม ข่าวสำหรับบุคลากร


 
หมายเลข IP Address
54.224.11.137

ขณะนี้
:
30
ท่าน 
ผู้เข้าชมวันนี้
:
44
ท่าน 
ผู้เข้าชมเมื่อวานนี้
:
62
ท่าน 
ผู้เข้าชมเดือนนี้
:
769
ท่าน
ผู้เข้าชมปีนี้
:
10066
ท่าน
เข้าชมทั้งหมด
:
14466
ท่าน
เริ่ม 4 กันยายน 2560

กลับข้างบน


วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย
ที่อยู่: 2/4 หมู่ 5 ตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมือง สุโขทัย 64000
โทรศัพท์: 055 611 201
งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย
This site is optimized for resolutions of 1024x768 or greater