----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ค้นหา

 [ 24/09/2564 ]ชาวเทคนิคสุโขทัยร่วมใจ สู้ภัยน้ำท่วม 2564  [  9 ครั้ง ]
 
   ชาวเทคนิคสุโขทัยร่วมใจ สู้ภัยน้ำท่วม 2564
       

 [ 24/09/2564 ]โครงการอบรมหลักสูตรการออกแบบการจัดการเรียนรู้ ในยุคเทคโนโลยีดิจิตัล สำหรับครูอาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทั  [  5 ครั้ง ]
 
   พิธีเปิดโครงการอบรมหลักสูตรการออกแบบการจัดการเรียนรู้ ในยุคเทคโนโลยีดิจิตัล สำหรับครูอาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย ระหว่างวันที่ 23 -25 กันยายน 2564 (รุ่นที่ 2) วันที่ 23 กันยายน 2564 ครูวิทยาลัยอาชีวศึกษา และวิทยาลัยสารพัดช่างสุโขทัย เข้าร่วมพิธีเปิดการอบรมหลักสูตรการออกแบบการจัดการเรียนรู้ในยุคเทคโนโลยีดิจิตัล สำหรับครูอาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย รหัสหลักสูตร :640010080 และร่วมรับฟังการบรรยายจากวิทยากร ณ หอประชุมกาญจนาภิเษก วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย
       

 [ 24/09/2564 ]โครงการอบรมหลักสูตรการออกแบบการจัดการเรียนรู้ ในยุคเทคโนโลยีดิจิตัล สำหรับครูอาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทั  [  3 ครั้ง ]
 
   พิธีเปิดโครงการอบรมหลักสูตรการออกแบบการจัดการเรียนรู้ ในยุคเทคโนโลยีดิจิตัล สำหรับครูอาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย วันที่ 19 กันยายน 2564 ว่าที่ร้อยโท ดร.นิคม เหลี่ยมจุ้ย ประธานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมหลักสูตรการออกแบบการจัดการเรียนรู้ในยุคเทคโนโลยีดิจิตัล สำหรับครูอาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย รหัสหลักสูตร :640010080 โดยนายชูชาติ พรามจร ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย กล่าวรายงานฯ พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการ และครู เข้าร่วมพิธีเปิด และร่วมรับฟังการอบรมบรรยายจากวิทยากร ณ หอประชุมกาญจนาภิเษกวิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย
       

 [ 24/09/2564 ]กิจกรรมบริการตรวจเช็คบำรุงรักษารถจักรยานยนต์ และเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านของนักเรียน นักศึกษา  [  6 ครั้ง ]
 
   กิจกรรมตรวจเช็ครถจักรยานต์ นร.นศ. (14 ก.ย.2564 เวลา 09.00 น.) นายชูชาติ พรามจร ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย พร้อมรองผู้อำนวยการ เข้าตรวจเยี่ยมให้กำลังคณะครู และนักเรียน นักศึกษา เนื่องในกิจกรรมบริการตรวจเช็คบำรุงรักษารถจักรยานยนต์ และเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านของนักเรียน นักศึกษา ระหว่างวันที่ 13 ? 17 กันยายน 2564 ณ คาร์แคร์วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย ดำเนินงานโดยงานโครงการพิเศษและบริการชุมชน ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา
       

 [ 24/09/2564 ]โครงการบูรณาการการพัฒนาทักษะทางวิชาชีพกับการเสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนอาชีวศึกษา (F  [  3 ครั้ง ]
 
   พิธีเปิดศูนย์ออกหน่วยบริการประชาชน โครงการบูรณาการการพัฒนาทักษะทางวิชาชีพกับการเสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนอาชีวศึกษา (Fix it จิตอาสา) วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัยปีงบประมาณ 2564 ในวันเสาร์ที่ 4 กันยายน 2564 ณ เทศบาลตำบลบ้านกล้วย อ.เมือง จ.สุโขทัย นายชูชาติ พรามจร ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย กล่าวรายงานฯ นายบรรพต สอนโต นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกล้วย เป็นประธานกล่าวเปิดศูนย์ พร้อมพี่น้องชาวบ้านกล้วย คณะครูเจ้าหน้าที่ และนักเรียน นักศึกษาเข้าร่วม โดยทางวิทยาลัยฯจะให้บริการซ่อมแซมรถจักรยานยนต์ ถ่ายน้ำมันเครื่อง เครื่องมือทางการเกษตร ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวเรือน และอุปกรณ์แผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์(ฟรี)
       

 [ 3/09/2564 ] การประชุม ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  [  376 ครั้ง ]
 
   ประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา วันที่ 1 กันยายน 2564 เวลา 13.30 น. วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย ประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยนายชูชาติ พรามจร ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ เป็นประธานเปิดการประชุม พร้อมรองผู้อำนวยการทั้ง 4 ฝ่าย และคณะครู ณ ลานกิจกรรมอเนกประสงค์(โดม)
       

 [ 3/09/2564 ] วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัยออกหน่วยบริการประชาชน (Fix it จิตอาสา) ที่เทศบาลตำบลบ้านกล้วย  [  113 ครั้ง ]
 
    วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัยออกหน่วยบริการประชาชน (Fix it จิตอาสา) ที่เทศบาลตำบลบ้านกล้วย บริการซ่อมรถจักรยานยนต์ ถ่ายน้ำมันเครื่อง เครื่องมือทางการเกษตร ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวเรือน และอุปกรณ์แผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์ (ฟรี) เจอกันอีกทีวันเสาร์อาทิตย์ที่ 4,5 กันยายน 2564
       

 [ 3/09/2564 ]โครงการบูรณาการการพัฒนาทักษะทางวิชาชีพกับการเสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนอาชีวศึกษา (F  [  110 ครั้ง ]
 
   วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย ออกหน่วยบริการประชาชนโครงการบูรณาการการพัฒนาทักษะทางวิชาชีพกับการเสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนอาชีวศึกษา (Fix it จิตอาสา) ปีงบประมาณ 2564 ระหว่างวันที่ 28,29 สิงหาคม 2564 และวันที่ 4,5,11,12 กันยายน 2564 (เฉพาะวันเสาร์ อาทิตย์) โดยการนำของนายชูชาติ พรามจร ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย พร้อมรองผู้อำนวยการ คณะครู เจ้าหน้าที่ และนักเรียน นักศึกษา โดยมีบริการซ่อมแซมรถจักรยานยนต์เบื้องต้น ถ่ายน้ำมันเครื่อง ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวเรือน ซ่อมอุปกรณ์แผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์ และมอบเจลแอลกอฮอลล์แก่ชาวบ้านผู้มาใช้บริการงานซ่อมฯ ณ เทศบาลตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย
       

 [ 21/07/2564 ]ร่วมนำเทียนพรรษาไปถวายวัด ในโครงการแห่เทียนพรรษา ก่อสร้างสามัคคี ประจำปี 2564  [  1300 ครั้ง ]
 
   นายชูชาติ พรามจร ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการ ครู และนักเรียน นักศึกษา ร่วมนำเทียนพรรษาไปถวายวัดในโครงการแห่เทียนพรรษา "ก่อสร้างสามัคคี" ประจำปี 2564 ในพุธที่ 21 กรกฎาคม 2564 เวลา 11.30 น. ณ วัดกำแพงงาม ต.บ้านกล้วย อ.เมือง จ.สุโขทัย ดาวน์โหลดรูปภาพกดลิงค์ด้านล่างค่ะ https://drive.google.com/drive/folders/1Bx2znQgbBhdlx5_QwcCykYy3O8odZ-_v?fbclid=IwAR34A6gWHc_MEtV7nojL-9ZMbmb3LUbQVIZZTM91-1UYSPsmR2x_chICWMY
       

 [ 14/07/2564 ]ประชุมปรึกษาหารือพิจารณาร่างรายงานการประกันคุณภาพภายนอกผลการประเมิน SAR ภายใต้สถานการณ์ COVID-19 งาน  [  1224 ครั้ง ]
 
   ประชุมผลการประเมิน SAR นายชูชาติ พรามจร ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย เป็นประธานกล่าวเปิดประชุมในวันนี้ 14 ก.ค.2564 เวลา 10.00 น. พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการ คณะกรรมการบริหารสถานศึกษาและหัวหน้าแผนกวิชา ร่วมประชุมปรึกษาหารือพิจารณาร่างรายงานการประกันคุณภาพภายนอกผลการประเมิน SAR ภายใต้สถานการณ์ COVID-19 งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ณ ลานกิจกรรมอเนกประสงค์ (โดม)
       

 [ 14/07/2564 ]ตรวจเอกสารการจัดการเรียนการสอน ทั้งรูปแบบ On-line On-site และ On-hand  [  1009 ครั้ง ]
 
   วันนี้ 13 ก.ค.2564 เวลา 09.30 น. นายไชยา ประพันธ์ศิริ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ ประธานกล่าวเปิดประชุมร่วมตรวจเอกสารการจัดการเรียนการสอน ทั้งรูปแบบ On-line On-site และ On-hand โดยมีคณะกรรมการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนร่วมประชุม ณ ห้องประชุมวีไอพี วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย
       

 [ 14/07/2564 ]โครงการอาชีวะพัฒนาซ่อมแซมซ่อมปรับปรุง อาคารอำนวยการ โรงเรียนบ้านโชกม่วง  [  1172 ครั้ง ]
 
   ส่งมอบโครงการอาชีวะพัฒนาซ่อมแซมซ่อมปรับปรุง อาคารอำนวยการ โรงเรียนบ้านโชกม่วง วันนี้ 7 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.00 น. นายชูชาติ พรามจร ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการ และคณะครูแผนกวิชาช่างก่อสร้าง แผนกวิชาช่างยนต์ ได้ร่วมเดินทางไปส่งมอบโครงการอาชีวะพัฒนาซ่อมแซมซ่อมปรับปรุง อาคารอำนวยการ โรงเรียนบ้านโชกม่วง อำเภอทุ่งเสลี่ยม จังหวัดสุโขทัย ประจำปีงบประมาณ 2564
       

 [ 14/07/2564 ]ได้เข้าตรวจเยี่ยม ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการวิชาชีพวิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย  [  1199 ครั้ง ]
 
   วันที่ 25 มิถุนายน 2564 เวลา 13.30 น. วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย ร่วมต้อนรับนายคฑาวุธ เทพยศ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพศรีสำโรงและคณะครู ได้เข้าตรวจเยี่ยม ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการวิชาชีพวิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย ประจำปีงบประมาณ 2563 ณ วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย
       

 [ 14/07/2564 ]ประชุมคัดเลือกสถานพยาบาลเพื่อตรวจสุขภาพให้กับนักเรียน นักศึกษา ประจำปี 2564  [  657 ครั้ง ]
 
   ประชุมคัดเลือกสถานพยาบาลเพื่อตรวจสุขภาพให้กับนักเรียน นักศึกษา ประจำปี 2564 วันที่ 25 มิถุนายน 2564 เวลา 11.00 น. นายธวัช สอนง่ายดี รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา เป็นประธานในการประชุมคัดเลือกสถานพยาบาลเพื่อตรวจสุขภาพให้กับนักเรียน นักศึกษา ประจำปี 2564 โดยมีหัวหน้าแผนกวิชาและคณะครู เข้าร่วม ณ ห้องประชุมวีไอพี
       

 [ 14/07/2564 ]การประชุมปรึกษาหารือเกี่ยวกับการผลิตและบริการยานยนต์ ไฟฟ้า ร่วมกับสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุโขทัย  [  589 ครั้ง ]
 
   วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย ดำเนินการประชุมปรึกษาหารือเกี่ยวกับการผลิตและบริการยานยนต์ ไฟฟ้า ร่วมกับสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุโขทัย โดยนายชูชาติ พรามจร ผู้อำนวยการวิทยาลัยกล่าวต้อนรันและเปิดประชุม พร้อมรองผู้อำนวยการและคณะครูผู้เกี่ยวข้อง วันที่ 24 มิถุนายน 2564 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุม VIP วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย
       

 [ 14/07/2564 ]เข้ารับการประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย  [  583 ครั้ง ]
 
   วันที่ 23 มิถุนายน 2564 วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย เข้ารับการประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย ประจำปีงบประมาณ 2563 ณ ห้องประชุม2 วิทยาลัยการอาชีพศรีสำโรง
       

 [ 14/07/2564 ]ประชุมเตรียมความพร้อม (Fix it จิตอาสา) ปีงบประมาณ 2564  [  576 ครั้ง ]
 
   ประชุมเตรียมความพร้อม (Fix it จิตอาสา) ปีงบประมาณ 2564 วันที่ 23 มิถุนายน 2564 เวลา 11.00 น. นายชูชาติ พรามจร ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย เป็นประธานเปิดประชุมเตรียมความพร้อมดำเนินโครงการบูรณาการพัฒนาทักษะทางวิชาชีพกับการเสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนอาชีวศึกษา (Fix it จิตอาสา) ปีงบประมาณ 2564 ในช่วงเดือนกรกฎาคม 2564 โดยมีรองผู้อำนวยการฯ และคณะครูผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมวีไอพี วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย
       

 [ 16/06/2564 ]อาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย เข้าตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอน ช่วงสถานการณ์โควิด -19  [  1007 ครั้ง ]
 
   (14 มิ.ย.2564 เวลา 15.30 น.) อาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย เข้าตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอน ช่วงสถานการณ์โควิด -19 โดยมีนายชูชาติ พรามจร ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ พร้อมคณะผู้บริหาร ครูหัวหน้าแผนกเข้าร่วมต้อนรับและร่วมประชุม ณ ห้องประชุม VIP วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย ดาวน์โหลดรูปภาพกดลิงค์ https://drive.google.com/drive/folders/1qTbamzTT8XGMovBOwrauMG_px95voHdv?fbclid=IwAR2upiCtHhiWvQnQbHTKA8wWLX-2MrSlC21Nq95-RKkTFnUdJYSgQxGeQlQ
       

 [ 16/06/2564 ]การประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 2/2564 วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย  [  990 ครั้ง ]
 
   การประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 2/2564 วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย จัดการประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 2/2564 โดยมีนายชูชาติ พรามจร ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ เป็นประธานเปิดการประชุม พร้อมคณะรองผู้อำนวยการ และคณะครู ในวันนี้พฤหัสบดีที่ 10 มิถุนายน 2564 ณ อาคารลานกิจกรรมอเนกประสงค์ (โดม) วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย ดาวน์โหลดรูปภาพกดลิงค์ด้านล่างค่ะ https://drive.google.com/drive/folders/1XgfuWwIF1QQUgJ44w0SB1qDJRNakLms7?fbclid=IwAR24vzuPlY-sSQKFJNxkMu4pGZKfB8R_aIl-P7yLFatRAac7dRMU7bj4z8s
       

 [ 21/05/2564 ]ประชุมหารือ เรื่องแนวทางการจัดการเรียนการสอนฯ ภาคเรียนที่ 1/2564  [  1452 ครั้ง ]
 
   (21 พ.ค.2564 เวลา 13.30 น.)นายชูชาติ พรามจร ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย พร้อมรองผู้อำนวยการ และคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 4/2564 ร่วมประชุมหารือเรื่องแนวทางการจัดการเรียนการสอนฯ ภาคเรียนที่ 1/2564 ณ ห้องประชุมวีไอพี
       

มีจำนวนทั้งหมด 307 รวมทั้งหมด : 16 หน้า : 1 [2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15] หน้าถัดไป>>
 

 
 


นายชูชาติ พรามจร
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย

 
» คณะผู้บริหาร
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  • สำหรับครู เจ้าหน้าที่ในการเพิ่มข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวกิจกรรม ข่าวสำหรับบุคลากร


 
หมายเลข IP Address
3.236.13.53

ขณะนี้
:
40
ท่าน 
ผู้เข้าชมวันนี้
:
1
ท่าน 
ผู้เข้าชมเมื่อวานนี้
:
12
ท่าน 
ผู้เข้าชมเดือนนี้
:
434
ท่าน
ผู้เข้าชมปีนี้
:
8120
ท่าน
เข้าชมทั้งหมด
:
70054
ท่าน
เริ่ม 4 กันยายน 2560


กลับข้างบน


วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย
ที่อยู่: 2/4 หมู่ 5 ตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมือง สุโขทัย 64000
โทรศัพท์: 055 611 201
งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย
This site is optimized for resolutions of 1024x768 or greater