----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ค้นหา

 [ 11/06/2563 ]โครงการปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาใหม่ วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย ประจำปีการศึกษา 2563 ระดับชั้นปวช 1 และปว  [  141 ครั้ง ]
 
   โครงการปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาใหม่ วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย ประจำปีการศึกษา 2563 ระดับชั้นปวช 1 และปวส.1
       

 [ 25/05/2563 ]อบรมผ่านระบบออนไลน์ "โครงการพัฒนาทักษะครูอาชีวศึกษาด้านการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ รุ่นที่ 1"  [  175 ครั้ง ]
 
   ตัวแทนครู วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย เข้าร่วมอบรมผ่านระบบออนไลน์ "โครงการพัฒนาทักษะครูอาชีวศึกษาด้านการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ รุ่นที่ 1" ระหว่าง 25-29 พฤษภาคม 2563
       

 [ 26/03/2563 ]ประชุมปรึกษาหารือเกี่ยวกับประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2562 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พ  [  594 ครั้ง ]
 
   3 มีนาคม 2563 เวลา 10.00 น. ผอ.ชูชาติ พรามจร พร้อมคณะครูหัวหน้าแผนกและครูผู้เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมปรึกษาหารือเกี่ยวกับประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2562 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2563 และการจัดทำแผนการเรียนตามหลักสูตร ให้มีความเข้าใจตรงกันเพื่อเตรียมความพร้อมให้แก่นักเรียน นักศึกษา ณ ห้องประชุม VIP
       

 [ 26/03/2563 ]ร่วมส่งนักเรียนเดินทางเข้าทำงานโครงการหารายได้ระหว่างเรียนฝึกทักษะประสบการณ์วิชาชีพ กับทางบริษัทซีพี  [  496 ครั้ง ]
 
   เช้านี้นายชูชาติ พรามจร ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย พร้อมคณะครู และผู้ปกครอง ร่วมส่งนักเรียนเดินทางเข้าทำงานโครงการหารายได้ระหว่างเรียนฝึกทักษะประสบการณ์วิชาชีพ กับทางบริษัทซีพีออลล์ จำกัด มหาชน ในช่วงปิดภาคเรียน ณ วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย
       

 [ 26/03/2563 ]การปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาฝึกงานและเรียนในสถานประกอบการ ภาคฤดูร้อนปีการศึกษา 2562  [  509 ครั้ง ]
 
   นายชูชาติ พรามจร ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย เป็นประธานกล่าวเปิดการปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาฝึกงานและเรียนในสถานประกอบการ ภาคฤดูร้อนปีการศึกษา 2562 โดยงานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ฝ่ายวิชาการ วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 08.30 น.ณ หอประชุมกาญจนาภิเษก วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย
       

 [ 16/02/2563 ]รับมอบตัวและลงทะเบียนนักเรียนโควตา ประจำปีการศึกษา 2563  [  566 ครั้ง ]
 
   15-16 กุมภาพันธ์ 2563 วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย รับมอบตัวและลงทะเบียนนักเรียนโควตา ประจำปีการศึกษา 2563 ระดับชั้นปวช.1 และ ปวส.1 โดยนายชูชาติ พรามจร ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ ได้กล่าวต้อนรับผู้ปกครองพร้อมทั้งพูดคุยทำความเข้าใจเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา ณ หอประชุมกาญจนาภิเษก วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย
       

 [ 26/01/2563 ]ลงพื้นที่ตรวจสนามสอบ V-NET ระดับชั้น ปวช.3 ปีการศึกษา 2562  [  574 ครั้ง ]
 
   เมื่อวันที่ 25 ม.ค.2563 เวลา 08.00 น. นายชูชาติ พรามจร ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย ประธานคณะกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย ได้ลงพื้นที่ตรวจสนามสอบ V-NET ระดับชั้นปวช.3 ปีการศึกษา 2562 ณ วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย และวิทยาลัยการอาชีพศรีสัชนาลัย
       

 [ 26/01/2563 ]โครงการ บวร ร่วมใจสร้างชุมชนคุณธรรมฯ  [  568 ครั้ง ]
 
   นักเรียนแผนกช่างกลโรงงาน และแผนกช่างก่อสร้างระดับชั้นปวช.1 เข้าร่วมโครงการ บวร ร่วมใจสร้างชุมชนคุณธรรม (เยาวชนประชาธิปไตย) ประจำปีงบประมาณ 2563 จัดโดยกอ.รมน.จังหวัดสุโขทัย ในวันพุธที่ 22 ม.ค.2563 เวลา 08.00-16.00 น.ณ หอประชุมกาญจนาภิเษก วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย
       

 [ 26/01/2563 ]ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งในช่วงเช้า เนื่องในงาน สุขสันต์วันปีใหม่ 2563  [  446 ครั้ง ]
 
   การประกวดสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษาสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ และการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 ระหว่างวันที่ 16-20 ธันวาคม 2562
       

 [ 26/01/2563 ]พิธีเปิดงานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทยฯ  [  410 ครั้ง ]
 
   การประกวดสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษาสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ และการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 ระหว่างวันที่ 16-20 ธันวาคม 2562
       

 [ 26/01/2563 ]การประกวดสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษาสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ และการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา  [  296 ครั้ง ]
 
   การประกวดสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษาสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ และการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562
       

 [ 26/01/2563 ] งานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย)  [  411 ครั้ง ]
 
   วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย โดยนายชูชาติ พรามจร ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ พร้อมคณะครู และนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) จังหวัดสุโขทัย ภายใต้แนวคิด ?Zero Tolerance คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต? โดยมีนายไมตรี ไตรติลานันท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย เป็นประธานในพิธีฯ วันจันทร์ที่ 9 ธันวาคม 2562 เวลา 08.00-12.00 น.ณ หอประชุมรักษ์ศิลป์ไทย วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย
       

 [ 26/01/2563 ]กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ  [  253 ครั้ง ]
 
   วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย เข้าร่วมกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๒ โดยร่วมพิธีทำบุญตักบาตร และพิธีถวายพานพุ่มและถวายบังคม เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ ศาลากลางจังหวัดสุโขทัย
       

 [ 29/11/2562 ]รับการประเมินองค์การมาตรฐานดีเด่น และสมาชิกดีเด่นโครงการภายใต้การนิเทศอาชีวศึกษาภาคเหนือ ประจำปีการศ  [  524 ครั้ง ]
 
   วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย เข้ารับการประเมินองค์การมาตรฐานดีเด่น และสมาชิกดีเด่นโครงการภายใต้การนิเทศอาชีวศึกษาภาคเหนือ ประจำปีการศึกษา 2562 ในวันนี้ 26 พ.ย.2562 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมVIP วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย
       

 [ 29/11/2562 ] ร่วมพิธีวางพวงมาลาและถวายราชสดุดี เนื่องในวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ประจำปี 2562  [  716 ครั้ง ]
 
   กองลูกเสือวิสามัญ วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย ร่วมพิธีวางพวงมาลาและถวายราชสดุดี เนื่องในวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ประจำปี 2562 ในวันนี้ 25 พ.ย.2562 ณ สนามโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม
       

 [ 29/11/2562 ]การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์สมาคมวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา-เอสโซ่ ประจำปีงบประมาณ 2563  [  425 ครั้ง ]
 
   นายชูชาติ พรามจร ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย ประธานกรรมการการอาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย เป็นประธานในพิธีเปิดการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์สมาคมวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา-เอสโซ่ ประจำปีงบประมาณ 2563 ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย ในวันพุธที่ 20 พ.ย.2562 ณ หอประชุมใหญ่ วิทยาลัยการอาชีพศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย
       

 [ 29/11/2562 ]ประชุมผู้บริหารเตรียมความพร้อมจัดการแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะพื้นฐานทางวิชาการ อวท.ระดับภาค ภาคเห  [  733 ครั้ง ]
 
   การประชุมผู้บริหารเตรียมความพร้อมจัดการแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะพื้นฐานทางวิชาการ องค์การวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย อวท.ระดับภาค ภาคเหนือ ครั้งที่ 31 ประจำปีการศึกษา 2562 ในวันจันทร์ที่ 18 พ.ย.2562 ณ หอประชุมกาญจนาภิเษก วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย
       

 [ 29/11/2562 ]รับการตรวจประเมินองค์การมาตรฐานดีเด่น (สถานศึกษาขนาดใหญ่) อวท. สมาชิกดีเด่นโครงการภายใต้การนิเทศ  [  373 ครั้ง ]
 
   วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย เข้ารับการตรวจประเมินองค์การมาตรฐานดีเด่น (สถานศึกษาขนาดใหญ่) องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย สมาชิกดีเด่นโครงการภายใต้การนิเทศ ระดับจังหวัดสุโขทัย ปีการศึกษา 2562 ในวันนี้ 15 พ.ย.2562 ณ ห้องประชุม VIP วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย
       

 [ 29/11/2562 ] การประกวด"สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา" สิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับอาชีวศึกษา จังหวัดสุโขทัย 2562  [  316 ครั้ง ]
 
   พิธีเปิด การประกวด"สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา" สิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับอาชีวศึกษา จังหวัดสุโขทัย ประจำปีการศึกษา 2562 ระหว่างวันที่ 13-14 พ.ย.2562 ณ วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย โดยนายชูชาติ พรามจร ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย ประธานอาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย เป็นประธานในพิธีเปิดฯ
       

 [ 28/11/2562 ]จิตอาสาพัฒนาวิทยาลัย วันเสาร์และวันอาทิตย์ ที่ 9-10 พ.ย.2562  [  320 ครั้ง ]
 
   จิตอาสาพัฒนาวิทยาลัย วันเสาร์และวันอาทิตย์ ที่ 9-10 พ.ย.2562
       

มีจำนวนทั้งหมด 226 รวมทั้งหมด : 12 หน้า : 1 [2][3][4][5][6][7][8][9][10][11] หน้าถัดไป>>
 

 
 

นายชูชาติ พรามจร
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  • สำหรับครู เจ้าหน้าที่ในการเพิ่มข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวกิจกรรม ข่าวสำหรับบุคลากร


 
หมายเลข IP Address
18.232.186.117

ขณะนี้
:
13
ท่าน 
ผู้เข้าชมวันนี้
:
7
ท่าน 
ผู้เข้าชมเมื่อวานนี้
:
15
ท่าน 
ผู้เข้าชมเดือนนี้
:
269
ท่าน
ผู้เข้าชมปีนี้
:
16262
ท่าน
เข้าชมทั้งหมด
:
53869
ท่าน
เริ่ม 4 กันยายน 2560


กลับข้างบน


วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย
ที่อยู่: 2/4 หมู่ 5 ตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมือง สุโขทัย 64000
โทรศัพท์: 055 611 201
งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย
This site is optimized for resolutions of 1024x768 or greater