----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ค้นหา

 [ 12/07/2562 ]โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนอาชีวศึกษาในการเป็นผู้ประกอบการ ประจำปีงบประมาณ 2562  [  2523 ครั้ง ]
 
   วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย จัดโครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนอาชีวศึกษาในการเป็นผู้ประกอบการ ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยนายชูชาติ พรามจร ผู้อำนวยกการวิทยาลัยฯ เป็นประธานในพิธีเปิด วันนี้ 26 มิถุนายน 2562 เวลา 09.00 น. ณ ห้องโสตทัศนศึกษา
       

 [ 12/07/2562 ]โครงการอบรมหลักสูตรการพัฒนา (e-portfolio) จัดการเรียนการสอนแบบ Active Leaning สำหรับครูอาชีวศึกษา  [  3317 ครั้ง ]
 
   นายชูชาติ พรามจร ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย กล่าวปิดโครงการอบรมหลักสูตรการพัฒนา (e-portfolio) จัดการเรียนการสอนแบบ Active Leaning สำหรับครูอาชีวศึกษา หลักสูตร : ๖๒๕๑๘๑๐๐๓ ระหว่างวันที่ ๒๑-๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๒ ณ หอประชุมกาญจนาภิเษก วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย
       

 [ 12/07/2562 ] แผนกวิชาช่างกลโรงงาน วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย ร่วมคิดค้นและสร้างเครื่องยิงเลเซอร์ นำเสนอ บริษัทน้ำตาลไ  [  3265 ครั้ง ]
 
   คณะครู และนักศึกษา ปวส.2 แผนกวิชาช่างกลโรงงาน วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย ร่วมคิดค้นและสร้างเครื่องยิงเลเซอร์ นำเสนอ บริษัทน้ำตาลไทยเอกลักษณ์ จำกัด ทางบริษัททดลองใช้แล้วพบว่าสามารถใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพและลดต้นทุนการผลิต จึงนำมาสู่การทำข้อตกลงเพื่อให้นักศึกษาประดิษฐ์เพื่อจำหน่ายให้กับทางบริษัท ในวันนี้ 19 มิถุนายน 2562 ทางบริษัทได้รับมอบเครื่องยิงเลเซอร์จากผู้ประดิษฐ์จำนวน 1 เครื่อง และได้มอบทุนการศึกษาจำนวนหนึ่งแก่นักศึกษาผู้ประดิษฐ์ฯ ณ แผนกช่างกลโรงงาน วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย
     

 [ 12/07/2562 ]เข้ารับการติดตามผลการดำเนินงานของวิทยาลัยเครือข่ายตรวจสอบภายในระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ 2562  [  2371 ครั้ง ]
 
   วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย เข้ารับการติดตามผลการดำเนินงานของวิทยาลัยเครือข่ายตรวจสอบภายในระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ 2562โดยหน่วยตรวจสอบภายใน สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ในวันนี้ 18 มิถุนายน 2562 เวลา 08.30 น.ณ ห้องประชุมวีไอพี วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย
       

 [ 18/06/2562 ]พิธีเปิดศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน ( Fix it center)  [  2975 ครั้ง ]
 
   (8 มิถุนายน 2562) พิธีเปิดศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน ( Fix it center) คณะครู นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย ร่วมพิธีเปิดโครงการ Fix it center ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน ให้บริการประชาชน บริการซ่อมเครื่องจักรกลการเกษตร ยานพาหนะ เครื่องใช้ไฟฟ้า พัฒนาผลิตภัณฑ์อาชีพในชุมชน โดยมีนายบุญเจือ ยอดทัพ นายกอบต. เป็นประธานในพิธีเปิด นายชูชาติ พรามจร ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ กล่าวรายงาน ทั้งนี้ทางวิทยาลัยออกให้บริการ ตั้งแต่วันที่ 8-30 มิถุนายน 2562 ณ อบต.ลานหอย จ.สุโขทัย ผู้ที่สนใจใช้บริการสามารถเข้ารับบริการได้ตามวันที่กำหนด
       

 [ 17/06/2562 ]พิธีไหว้ครูช่าง และพิธีไหว้ครูสามัญ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒  [  3157 ครั้ง ]
 
   พิธีไหว้ครูช่าง และพิธีไหว้ครูสามัญ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย จัดพิธีไหว้ครูช่าง และพิธีไหว้ครูสามัญ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ วันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๒ โดยนายชูชาติ พรามจร ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย เป็นประธานในพิธีไหว้ครูช่าง (พระวิษณุกรรม) และพิธีไหว้ครูสามัญ และได้มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนที่มีผลการเรียนดีเด่น จำนวน ๕๐ ทุน ณ วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย
       

 [ 17/06/2562 ]มอบทุนการศึกษา วันไหว้ครู ๒๕๖๒  [  2518 ครั้ง ]
 
   มอบทุนการศึกษา เนื่องในวันไหว้ครู ให้กับนักเรียน นักศึกษา ที่มีผลการเรียนดีเด่น ความประพฤติดี จำนวน ๕๐ ทุน ณ วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย
       

 [ 17/06/2562 ]พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ครูที่ปรึกษากัลยาณมิตร  [  2866 ครั้ง ]
 
   วันศุกร์ที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๐๐ น.วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ครูที่ปรึกษากัลยาณมิตร เพื่อป้องกันแก้ไขปัญหาต่างๆ ตลอดจนส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษา ได้พัฒนาตนเองตามศักยภาพ และสามารถนำความรู้ไปใช้ในการศึกษา ทำงาน และดำเนินชีวิตต่อไปในอนาคต
       

 [ 17/06/2562 ]การแข่งขันกีฬา อศจ.สุโขทัยเกมส์ ครั้งที่ 14 ประจำปี 2562  [  3274 ครั้ง ]
 
   พิธีเปิดการแข่งขันกีฬา อศจ.สุโขทัยเกมส์ ครั้งที่ 14 ประจำปี 2562 วันนี้ 8 มิถุนายน 2562 เวลา 09.00 น.โดยนายชูชาติ พรามจร ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย เป็นประธานในพิธีฯ ซึ่งจัดแข่งขันเพื่อคัดเลือกตัวแทนนักกีฬา เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาอาชีวะภาคเหนือเกมส์ @ น่าน ครั้งที่ 14 และระดับชาติต่อไป
       

 [ 17/06/2562 ]เข้าร่วมประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์สมาคมวิทยาศาสตร์ฯ-เอสโซ่ ประจำปี 2562 ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย  [  2816 ครั้ง ]
 
   วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย โดยท่านผอ.ชูชาติ พรามจร พร้อมคณะครู ส่งนักเรียน นักศึกษาเข้าร่วมประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์สมาคมวิทยาศาสตร์ฯ-เอสโซ่ ประจำปี 2562 ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย โดยท่านจักรวาล ชัยวิรัตน์นุกูล ประธานคณะกรรมการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย เป็นประธานในพิธีเปิดฯ ในวันนี้ 7 มิถุนายน 2562 เวลา 09.00 น.ณ ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยี วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย
       

 [ 17/06/2562 ]กิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีพระบรมราชาภิเษก  [  2619 ครั้ง ]
 
   คณะผู้บริหาร คณะครู เจ้าหน้าที่ และนักเรียน นักศึกษา ร่วมกันทำกิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีพระบรมราชาภิเษก ในวันนี้ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๑.๓๐ น. ณ บริเวณสนามหญ้าวิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย
       

 [ 1/06/2562 ]พิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๓ มิถุนายน ๒๕๖๒  [  7545 ครั้ง ]
 
   วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย จัดพิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๓ มิถุนายน ๒๕๖๒ โดยท่านผอ.ชูชาติ พรามจร เป็นประธานในพิธีฯ พร้อมคณะครู เจ้าหน้าที่ และนักเรียน นักศึกษาร่วมพิธี ณ ลานกิจกรรมเอนกประสงค์
       

 [ 1/06/2562 ]ประชุมปรึกษาคณะครู เกี่ยวกับการจัดสรรทุนการศึกษาฯ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุโ  [  2304 ครั้ง ]
 
   ประชุมปรึกษาคณะครู เกี่ยวกับการจัดสรรทุนการศึกษาฯ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุโขทัย ประจำปีการศึกษา 2562 ในวันนี้ 30 พ.ค.2562 เวลา 13.00 น.ณ ห้องประชุมวีไอพี วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย
       

 [ 1/06/2562 ]กิจกรรมถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสพระราชพิธีพระบรมราชาภิเษก  [  8483 ครั้ง ]
 
   กิจกรรมถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสพระราชพิธีพระบรมราชาภิเษกฯ ผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย ร่วมกิจกรรมถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสพระราชพิธีพระบรมราชาภิเษกพุทธศักราช ๒๕๖๒ ณ ลานกิจกรรมเอนกประสงค์ วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒
       

 [ 1/06/2562 ]ประชุมดำเนินโครงการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้เทคนิคยานยนต์เซอร์วิส  [  2752 ครั้ง ]
 
   วันนี้ 15 พ.ค.2562 เวลา 11.00 น. นายชูชาติ พรามจร ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย พร้อมด้วยครูแผนกช่างยนต์ ร่วมประชุมดำเนินโครงการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้เทคนิคยานยนต์เซอร์วิส วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย ณ ตึกไทยเข้มแข็ง
       

 [ 13/05/2562 ]ปฐมนิเทศสมาชิกองค์การนักวิชาชีพฯใหม่ ระดับชั้นปวส.1 ประจำปีการศึกษา2562  [  3178 ครั้ง ]
 
   ปฐมนิเทศสมาชิกองค์การนักวิชาชีพฯใหม่ ระดับชั้นปวส.1 ประจำปีการศึกษา2562 วันที่ 11 พ.ค.62 ณ วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย
       

 [ 13/05/2562 ]วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย จัดการปฐมนิเทศสมาชิกองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ประจำปีการศึกษา 2562  [  2881 ครั้ง ]
 
   วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย จัดการปฐมนิเทศสมาชิกองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ประจำปีการศึกษา 2562 ระดับชั้นปวช.1 วันที่ 7-10 พฤษภาคม 2562 เวลา 07.30-1630 น. โดยนายชูชาติ พรามจร ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ พร้อมทั้งกล่าวต้อนรับ และคณะผู้บริหาร คณะครูขึ้นพบปะบรรยายการเตรียมความพร้อมเข้าสู่การเรียนสายอาชีพวิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย
       

 [ 13/05/2562 ]การปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาฝึกงานและเรียนในสถานประกอบการ  [  2686 ครั้ง ]
 
   การปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาฝึกงานและเรียนในสถานประกอบการ วันนี้ 8 พ.ค.2562 เวลา 08.30 น.นายชูชาติ พรามจร ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย กล่าวเปิดการปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาฝึกงานและเรียนในสถานประกอบการ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 โดยงานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ฝ่ายวิชาการ ณ โดมเอนกประสงค์ วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย
       

 [ 7/05/2562 ]พิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก  [  2797 ครั้ง ]
 
   วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย นำโดยคณะผู้บริหารพร้อมด้วยคณะครู และเจ้าหน้าที่ ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย เป็นประธานเปิดกรวยถวายราชสักการะหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว วันจันทร์ที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๕.๓๐ น. ณ ซุ้มเฉลิมพระเกียรติฯ บริเวณหน้าศาลางกลางจังหวัดสุโขทัย
       

 [ 7/05/2562 ]ร่วมกิจกรรมในช่วงพระราชพิธีบรมราชาภิเษก  [  2472 ครั้ง ]
 
   วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย นำโดยนายชูชาติ พรามจร พร้อมคณะผู้บริหาร คณะครู และเจ้าหน้าที่ ร่วมกิจกรรมในช่วงพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พิธีเปิดกรวยถวายราชสักการะหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และร่วมพิธีรับชมการถ่ายทอดสดของโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย วันอาทิตย์ที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๐๐ น.ณ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดสุโขทัย
       

มีจำนวนทั้งหมด 374 รวมทั้งหมด : 19 หน้า : << ย้อนกลับ [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10] 11 [12][13][14][15][16][17][18] หน้าถัดไป>>
 

 
 


นายชูชาติ พรามจร
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย

 
» คณะผู้บริหาร
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  • สำหรับครู เจ้าหน้าที่ในการเพิ่มข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวกิจกรรม ข่าวสำหรับบุคลากร


 
หมายเลข IP Address
44.210.237.158

ขณะนี้
:
37
ท่าน 
ผู้เข้าชมวันนี้
:
3
ท่าน 
ผู้เข้าชมเมื่อวานนี้
:
13
ท่าน 
ผู้เข้าชมเดือนนี้
:
511
ท่าน
ผู้เข้าชมปีนี้
:
5728
ท่าน
เข้าชมทั้งหมด
:
77822
ท่าน
เริ่ม 4 กันยายน 2560


กลับข้างบน


วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย
ที่อยู่: 2/4 หมู่ 5 ตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมือง สุโขทัย 64000
โทรศัพท์: 055 611 201
งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย
This site is optimized for resolutions of 1024x768 or greater