----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ค้นหา

 [ 17/08/2563 ]การลงคะแนนเสียง การเลือกตั้งคณะกรรมการการดำเนินงานองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.) ชุดปี  [  2857 ครั้ง ]
 
   (14 ส.ค.2563 ) การลงคะแนนเสียง การเลือกตั้งคณะกรรมการการดำเนินงานองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.) ชุดปีการศึกษา 2564 ณ ลานเอนกประสงค์ (โดม) วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย
       

 [ 17/08/2563 ]รับการประเมินการดำเนินงาน ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน FIX IT Center แบบถาวร ประจำปี 2562  [  2887 ครั้ง ]
 
   วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย เข้ารับการประเมินการดำเนินงาน ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน FIX IT Center แบบถาวร ประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 11 ส.ค.2563 ณ วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย
       

 [ 17/08/2563 ]พิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม และพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชน  [  2723 ครั้ง ]
 
   ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๗.๓๐ น.วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย นำโดยนายอานนท์ จันทร์หอม รองผู้อำนวยการ พร้อมคณะครู เจ้าหน้าที่ และนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม และพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ณ โรงเรียนวัดไทยชุมพล
       

 [ 17/08/2563 ] ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระ  [  2888 ครั้ง ]
 
   วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย นำโดยนายชูชาติ พรามจร ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ รองผู้อำนวยฯ ครูและเจ้าหน้าที่ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๓ ณ ศาลากลางจังหวัดสุโขทัย
       

 [ 17/08/2563 ]รวมใจปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบร  [  2507 ครั้ง ]
 
   เช้าวันนี้ ผอ.ชูชาติ พรามจร พร้อมรองผอ. คณะครู นักเรียน นักศึกษาจิตอาสา วท.สุโขทัย รวมใจปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปี 2563 ณ วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย
       

 [ 17/08/2563 ]พิธีรับประกาศนียบัตรกำกับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ขั้นต่ำกว่าสายสะพาย ประจำปี 2556,2557,2558,2560  [  2599 ครั้ง ]
 
   วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย โดยข้าราชการครูร่วมพิธีรับประกาศนียบัตรกำกับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ขั้นต่ำกว่าสายสะพาย ประจำปี 2556,2557,2558,2560 วันอังคารที่ 11 สิงหาคม 2563 เวลา 09.00 น. ณ วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย
     

 [ 17/08/2563 ]พิธีวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๘ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๓ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราช  [  2463 ครั้ง ]
 
   วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย จัดพิธีวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๘ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๓ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง โดยร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี และร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๐๐ น. ณ ลานเอนกประสงค์ วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย
       

 [ 17/08/2563 ]การอบรมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อม สำหรับการเป็นผู้ประกอบการและการเขียนแผนธุรกิจ ให้กับนักเรียน นั  [  2458 ครั้ง ]
 
   นายชูชาติ พรามจร ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อม สำหรับการเป็นผู้ประกอบการและการเขียนแผนธุรกิจ ให้กับนักเรียน นักศึกษา ในสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย วันเสาร์ที่ 8 สิงหาคม 2563 เวลา 09:00 น ณ หอประชุมวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
       

 [ 5/08/2563 ]อบรมการเขียนแผนธุรกิจให้กับครู นักเรียน นักศึกษา โดยครูปวีณา นพนรินทร์ ครูวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย  [  3485 ครั้ง ]
 
   (29 ก.ค.2563 เวลา 13.00 น.วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย งานความร่วมมือฯ จัดอบรมการเขียนแผนธุรกิจให้กับครู นักเรียน นักศึกษา โดยครูปวีณา นพนรินทร์ ครูวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ให้เกียรติมาเป็นวิทยากรในครั้งนี้ ณ ห้องโสตทัศนศึกษาวิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย
       

 [ 29/07/2563 ]ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันเฉ  [  2767 ครั้ง ]
 
   วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย นำโดยนายอานนท์ จันทร์หอม รองผู้อำนวยการฯ คณะครู นำนักเรียน นักศึกษา ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๘ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ณ อาคารเอนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล (ดำรงประชาสรรค์)
       

 [ 29/07/2563 ]ลูกเสือรวมใจ เทิดไท้องค์ราชัน  [  2687 ครั้ง ]
 
   ลูกเสือรวมใจ เทิดไท้องค์ราชัน ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓
       

 [ 29/07/2563 ]ร่วมพิธีวันเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖  [  2701 ครั้ง ]
 
   วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย ร่วมพิธีวันเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓ โดยการนำของนายอานนท์ จันทร์หอม รองผู้อำนวยการฯ พร้อมคณะครู และเจ้าหน้าที่ ณ ศาลากลางจังหวัดสุโขทัย
       

 [ 23/07/2563 ]ต้อนรับคณะศึกษานิเทศก์จากศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคเหนือ  [  2768 ครั้ง ]
 
   (20 ก.ค. 2563 เวลา 09.00 น.) นายชูชาติ พรามจร ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย พร้อมรองผู้อำนวยฯ และครู ร่วมต้อนรับคณะศึกษานิเทศก์จากศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคเหนือ ได้เดินทางมานิเทศติดตาม ตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอน ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ณ วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย
       

 [ 23/07/2563 ]ปฐมนิเทศนักศึกษา ระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 สายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนื  [  2677 ครั้ง ]
 
   วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย จัดปฐมนิเทศนักศึกษา ระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 สายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 3 ปีการศึกษา 2563 โดยมีผอ.สงวน หอกคำ เป็นประธานการปฐมนิเทศผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ทาง Facebook Live และผอ.ชูชาติ พรามจร กล่าวต้อนรับนักศึกษา วันนี้ 18 ก.ค.2563 ณ หอประชุมกาญจนาภิเษก วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย
       

 [ 23/07/2563 ]โครงการประชุมผู้ปกครองนักเรียน นักศึกษา ระดับชั้นปวช.1 และปวส.1  [  2643 ครั้ง ]
 
   วันเสาร์ที่ 18 ก.ค. 2563 วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย จัดโครงการประชุมผู้ปกครองนักเรียน นักศึกษา ระดับชั้นปวช.1 และปวส.1 โดยนายชูชาติ พรามจร ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ เป็นประธานในพิธี พร้อมคณะครูคอยให้การต้อนรับผู้ปกครองฯ ณ ลานเอนกประสงค์วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย
       

 [ 7/07/2563 ]ผอ.สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 3 และคณะลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการเปิดเรียนตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดข  [  3087 ครั้ง ]
 
   ผอ.ชูชาติ พรามจร พร้อมรอง.ผอ. ร่วมให้การต้อนรับ ผอ.สงวน หอกคำ ผอ.สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 3 และคณะลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการเปิดเรียนตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสดควิด-19 (COVID-19) วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 เวลา 15.30 น.ณ วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย
       

 [ 11/06/2563 ]โครงการปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาใหม่ วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย ประจำปีการศึกษา 2563 ระดับชั้นปวช 1 และปว  [  3355 ครั้ง ]
 
   โครงการปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาใหม่ วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย ประจำปีการศึกษา 2563 ระดับชั้นปวช 1 และปวส.1
       

 [ 25/05/2563 ]อบรมผ่านระบบออนไลน์ "โครงการพัฒนาทักษะครูอาชีวศึกษาด้านการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ รุ่นที่ 1"  [  3115 ครั้ง ]
 
   ตัวแทนครู วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย เข้าร่วมอบรมผ่านระบบออนไลน์ "โครงการพัฒนาทักษะครูอาชีวศึกษาด้านการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ รุ่นที่ 1" ระหว่าง 25-29 พฤษภาคม 2563
       

 [ 26/03/2563 ]ประชุมปรึกษาหารือเกี่ยวกับประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2562 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พ  [  4287 ครั้ง ]
 
   3 มีนาคม 2563 เวลา 10.00 น. ผอ.ชูชาติ พรามจร พร้อมคณะครูหัวหน้าแผนกและครูผู้เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมปรึกษาหารือเกี่ยวกับประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2562 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2563 และการจัดทำแผนการเรียนตามหลักสูตร ให้มีความเข้าใจตรงกันเพื่อเตรียมความพร้อมให้แก่นักเรียน นักศึกษา ณ ห้องประชุม VIP
       

 [ 26/03/2563 ]ร่วมส่งนักเรียนเดินทางเข้าทำงานโครงการหารายได้ระหว่างเรียนฝึกทักษะประสบการณ์วิชาชีพ กับทางบริษัทซีพี  [  3457 ครั้ง ]
 
   เช้านี้นายชูชาติ พรามจร ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย พร้อมคณะครู และผู้ปกครอง ร่วมส่งนักเรียนเดินทางเข้าทำงานโครงการหารายได้ระหว่างเรียนฝึกทักษะประสบการณ์วิชาชีพ กับทางบริษัทซีพีออลล์ จำกัด มหาชน ในช่วงปิดภาคเรียน ณ วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย
       

มีจำนวนทั้งหมด 442 รวมทั้งหมด : 23 หน้า : << ย้อนกลับ [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10] 11 [12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22] หน้าถัดไป>>
 

 
 


นายสมใจ รอดคง
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย

 
» คณะผู้บริหาร
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  • สำหรับครู เจ้าหน้าที่ในการเพิ่มข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวกิจกรรม ข่าวสำหรับบุคลากร


 
หมายเลข IP Address
3.235.188.113

ขณะนี้
:
125
ท่าน 
ผู้เข้าชมวันนี้
:
1
ท่าน 
ผู้เข้าชมเมื่อวานนี้
:
11
ท่าน 
ผู้เข้าชมเดือนนี้
:
12
ท่าน
ผู้เข้าชมปีนี้
:
139978
ท่าน
เข้าชมทั้งหมด
:
229075
ท่าน
เริ่ม 4 กันยายน 2560


กลับข้างบน


วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย
ที่อยู่: 2/4 หมู่ 5 ตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมือง สุโขทัย 64000
โทรศัพท์: 055 611 201
งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย
This site is optimized for resolutions of 1024x768 or greater