----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ค้นหา

 [ 17/06/2562 ]กิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีพระบรมราชาภิเษก  [  3641 ครั้ง ]
 
   คณะผู้บริหาร คณะครู เจ้าหน้าที่ และนักเรียน นักศึกษา ร่วมกันทำกิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีพระบรมราชาภิเษก ในวันนี้ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๑.๓๐ น. ณ บริเวณสนามหญ้าวิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย
       

 [ 1/06/2562 ]พิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๓ มิถุนายน ๒๕๖๒  [  14394 ครั้ง ]
 
   วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย จัดพิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๓ มิถุนายน ๒๕๖๒ โดยท่านผอ.ชูชาติ พรามจร เป็นประธานในพิธีฯ พร้อมคณะครู เจ้าหน้าที่ และนักเรียน นักศึกษาร่วมพิธี ณ ลานกิจกรรมเอนกประสงค์
       

 [ 1/06/2562 ]ประชุมปรึกษาคณะครู เกี่ยวกับการจัดสรรทุนการศึกษาฯ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุโ  [  3274 ครั้ง ]
 
   ประชุมปรึกษาคณะครู เกี่ยวกับการจัดสรรทุนการศึกษาฯ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุโขทัย ประจำปีการศึกษา 2562 ในวันนี้ 30 พ.ค.2562 เวลา 13.00 น.ณ ห้องประชุมวีไอพี วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย
       

 [ 1/06/2562 ]กิจกรรมถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสพระราชพิธีพระบรมราชาภิเษก  [  15625 ครั้ง ]
 
   กิจกรรมถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสพระราชพิธีพระบรมราชาภิเษกฯ ผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย ร่วมกิจกรรมถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสพระราชพิธีพระบรมราชาภิเษกพุทธศักราช ๒๕๖๒ ณ ลานกิจกรรมเอนกประสงค์ วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒
       

 [ 1/06/2562 ]ประชุมดำเนินโครงการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้เทคนิคยานยนต์เซอร์วิส  [  3776 ครั้ง ]
 
   วันนี้ 15 พ.ค.2562 เวลา 11.00 น. นายชูชาติ พรามจร ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย พร้อมด้วยครูแผนกช่างยนต์ ร่วมประชุมดำเนินโครงการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้เทคนิคยานยนต์เซอร์วิส วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย ณ ตึกไทยเข้มแข็ง
       

 [ 13/05/2562 ]ปฐมนิเทศสมาชิกองค์การนักวิชาชีพฯใหม่ ระดับชั้นปวส.1 ประจำปีการศึกษา2562  [  4346 ครั้ง ]
 
   ปฐมนิเทศสมาชิกองค์การนักวิชาชีพฯใหม่ ระดับชั้นปวส.1 ประจำปีการศึกษา2562 วันที่ 11 พ.ค.62 ณ วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย
       

 [ 13/05/2562 ]วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย จัดการปฐมนิเทศสมาชิกองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ประจำปีการศึกษา 2562  [  3928 ครั้ง ]
 
   วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย จัดการปฐมนิเทศสมาชิกองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ประจำปีการศึกษา 2562 ระดับชั้นปวช.1 วันที่ 7-10 พฤษภาคม 2562 เวลา 07.30-1630 น. โดยนายชูชาติ พรามจร ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ พร้อมทั้งกล่าวต้อนรับ และคณะผู้บริหาร คณะครูขึ้นพบปะบรรยายการเตรียมความพร้อมเข้าสู่การเรียนสายอาชีพวิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย
       

 [ 13/05/2562 ]การปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาฝึกงานและเรียนในสถานประกอบการ  [  3564 ครั้ง ]
 
   การปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาฝึกงานและเรียนในสถานประกอบการ วันนี้ 8 พ.ค.2562 เวลา 08.30 น.นายชูชาติ พรามจร ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย กล่าวเปิดการปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาฝึกงานและเรียนในสถานประกอบการ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 โดยงานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ฝ่ายวิชาการ ณ โดมเอนกประสงค์ วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย
       

 [ 7/05/2562 ]พิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก  [  3861 ครั้ง ]
 
   วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย นำโดยคณะผู้บริหารพร้อมด้วยคณะครู และเจ้าหน้าที่ ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย เป็นประธานเปิดกรวยถวายราชสักการะหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว วันจันทร์ที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๕.๓๐ น. ณ ซุ้มเฉลิมพระเกียรติฯ บริเวณหน้าศาลางกลางจังหวัดสุโขทัย
       

 [ 7/05/2562 ]ร่วมกิจกรรมในช่วงพระราชพิธีบรมราชาภิเษก  [  3447 ครั้ง ]
 
   วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย นำโดยนายชูชาติ พรามจร พร้อมคณะผู้บริหาร คณะครู และเจ้าหน้าที่ ร่วมกิจกรรมในช่วงพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พิธีเปิดกรวยถวายราชสักการะหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และร่วมพิธีรับชมการถ่ายทอดสดของโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย วันอาทิตย์ที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๐๐ น.ณ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดสุโขทัย
       

 [ 7/05/2562 ]ประชุมคณะกรรมการจัดสร้างหลังคาถนนทางเดินเท้า (Cover Way)  [  3573 ครั้ง ]
 
   (3 พ.ค.2562 เวลา 09.00 น.) วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย โดยนายชูชาติ พรามจร พร้อมรองผู้อำนวยการฯ คณะครูผู้เกี่ยวข้องร่วมประชุมคณะกรรมการจัดสร้างหลังคาถนนทางเดินเท้า (Cover Way) ภายในวิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย โดยกองทุนพระแม่ย่าวิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย เพื่อใช้สัญจรภายในของนักเรียน นักศึกษา และบุคลากรทางการศึกษาตลอดจนผู้ปกครองและประชาชนทั่วไป ณ ห้องประชุม วีไอพี
       

 [ 2/05/2562 ]ประชุมข้าราการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒  [  4194 ครั้ง ]
 
   วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย นำโดยนายชูชาติ พรามจร ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ พร้อมรองผู้อำนวยการฯ และข้าราชการครู เข้าร่วมประชุมข้าราการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ ในวันนี้ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องโสตทัศนศึกษา วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย
       

 [ 24/04/2562 ]โครงการอบรมความรู้ด้านเทคโนโลยียานยนต์อีซูซุ เรื่องระบบเกียร์ธรรมดา รุ่น MUX5S และ MUA5H รถยนต์ดีแมค  [  4936 ครั้ง ]
 
   พิธีปิดโครงการอบรมความรู้ด้านเทคโนโลยียานยนต์อีซูซุ เรื่องระบบเกียร์ธรรมดา รุ่น MUX5S และ MUA5H รถยนต์ดีแมคซ์ ระหว่างวันที่ 22-24 เมษายน 2562 โดยได้รับเกียรติจาก ดร.ประชาคม จันทรชิต รองเลขาธิการการอาชีวศึกษา ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีปิดอบรมและมอบเกียรติบัตรแก่คณะครูผู้เข้าร่วมอบรม ณ ศูนย์เรียนรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยียานยนต์ สนับสนุนโดย ISUZU วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย
       

 [ 24/04/2562 ]ประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการประกันคุณภาพการศึกษาตามกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.๒๕๖๑ และม  [  3407 ครั้ง ]
 
   วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย นำโดยนายชูชาติ พรามจร ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ พร้อมคณะครู และบุคลากร ร่วมต้อนรับ ดร.ประชาคม จันทรชิต รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา โดยรับเชิญมาเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ ประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการประกันคุณภาพการศึกษาตามกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.๒๕๖๑ และมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ.๒๕๖๑ ให้กับบุคลากรทางการศึกษาของวิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย ในวันนี้ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย
       

 [ 17/04/2562 ]ประชุม หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ 2562 และการจัดทำแผนการเรียนตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ 2562  [  3914 ครั้ง ]
 
   ประชุม หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ 2562 และการจัดทำแผนการเรียนตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ 2562 วันพุธที่ 17 เมษายน 2562 เวลา 9.00 น. ณ ห้องสำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย
       

 [ 12/04/2562 ]โครงการอาชีวะอาสา เทศกาลสงกรานต์ 2562  [  3655 ครั้ง ]
 
   วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย ดำเนินโครงการอาชีวะอาสา เทศกาลสงกรานต์ 2562 โดยเปิดให้บริการระหว่างวันที่ 11 - 17 เมษายน 2562 ณ บริเวณหน้าคาร์แคร์วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย
       

 [ 12/04/2562 ]พิธีสรงน้ำพระพุทธรูป องค์พระวิษณุกรรม และรดน้ำขอพรจากผู้ใหญ่ ประจำปี 2562  [  4329 ครั้ง ]
 
   วันพฤหัสบดีที่ 11 เมษายน 2562 วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย จัดพิธีสรงน้ำพระพุทธรูป องค์พระวิษณุกรรม และรดน้ำขอพรจากผู้ใหญ่ ประจำปี 2562 เนื่องในวันปีใหม่ไทย ประเพณีวันสงกรานต์ ณ วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย
       

 [ 6/04/2562 ]เข้าร่วมวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์  [  3572 ครั้ง ]
 
   วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย นำโดยนายสนทยา ฉัตรสุวรรณ์ รองผู้อำนวยการ พร้อมคณะครู และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ วันที่ ๖ เมษายน ๒๕๖๒
       

 [ 6/04/2562 ] เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน  [  3808 ครั้ง ]
 
   คณะทำงาน โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ "สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน" ตามแนวอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีฯ วันที่ 4-6 เม.ย.2562
      

 [ 6/04/2562 ]การประชุมงานประกันคุณภาพภายใน ประจำปี 2561  [  3726 ครั้ง ]
 
   นายชูชาติ พรามจร ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย พร้อมคณะครู และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดเก็บข้อมูลประกันคุณภาพภายใน ประจำปี 2561 วันพุธที่ 20 มีนาคม 2561 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมวีไอพี
       

มีจำนวนทั้งหมด 504 รวมทั้งหมด : 26 หน้า : << ย้อนกลับ [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17] 18 [19][20][21][22][23][24][25] หน้าถัดไป>>
 

 
 


นายสมใจ รอดคง
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย

 
» คณะผู้บริหาร
 
 
 
» แผนปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ 2567
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  • สำหรับครู เจ้าหน้าที่ในการเพิ่มข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวกิจกรรม ข่าวสำหรับบุคลากร


 
หมายเลข IP Address
44.220.44.148

+
ขณะนี้
:
125
ท่าน 
ผู้เข้าชมวันนี้
:
1
ท่าน 
ผู้เข้าชมเมื่อวานนี้
:
30
ท่าน 
ผู้เข้าชมเดือนนี้
:
522
ท่าน
ผู้เข้าชมปีนี้
:
4327
ท่าน
เข้าชมทั้งหมด
:
270270
ท่าน
เริ่ม 4 กันยายน 2560


กลับข้างบน


วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย
ที่อยู่: 2/4 หมู่ 5 ตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมือง สุโขทัย 64000
โทรศัพท์: 055 611 201
งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย
This site is optimized for resolutions of 1024x768 or greater