----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ค้นหา

 [ 26/07/2561 ]กิจกรรมแห่เทียนพรรษา"เสริมบุญ เสริมบารมี" เนื่องในวันเข้าพรรษา  [  4287 ครั้ง ]
 
   วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย จัดกิจกรรมแห่เทียนพรรษา"เสริมบุญ เสริมบารมี" เนื่องในวันเข้าพรรษา ประจำปี 2561 เมื่อวันพุธที่ 25 ก.ค.2561 เวลา 13.00 น. ณ วัดกำแพงงาม ต.บ้านกล้วย อ.เมือง จ.สุโขทัย โดยการนำของนายสนทยา ฉัตรสุวรรณ์ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ พร้อมคณะครู บุคลากรทางการศึกษา ได้นำนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมถวายเทียน และร่วมกันทำบุญถวายปัจจัย ซึ่งทางวิทยาลัยฯ ได้จัดกิจกรรมแห่เทียนพรรษาเป็นประจำทุกๆปี
       

 [ 26/07/2561 ]เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ร.10  [  4252 ครั้ง ]
 
   วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561 โดยนายชูชาติ พรามจร ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ ประธานในพิธีวางพานพุ่ม และในพิธีกล่าวถวายราชสดุดีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยุ่หัว ถวายพระพรชัยมงคล ถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีของแผ่นดิน พร้อมคณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษาร่วมกันร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี เพลงสดุดีจอมราชา และลงนามถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว อีกทั้งมีกิจกรรมจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ร่วมกันปล่อยปลา 300 ชีวิตลงสู่แหล่งน้ำธรรมชาติ และปลูกต้นไม้แห่งชีวิต เฉลิมพระเกียรติฯ ณ วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย
       

 [ 26/07/2561 ]ประชุมคณะกรรมดำเนินงานกองทุนเงินให้กู้ยืม (กยศ) และคัดเลือกนักศึกษารับทุนฯ  [  3727 ครั้ง ]
 
   เมื่อวันที่ 24 ก.ค.2561 เวลา 09.30 น. งานแนะแนว วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย โดยคุณครูสุภาวดี ตัณทานนท์ หัวหน้างานแนะแนว พร้อมคณะครูคณะกรรมดำเนินงานกองทุนเงินให้กู้ยืม (กยศ) และคณะกรรมการดำเนินงานคัดเลือกนักเรียน นักศึกษา เพื่อรับทุนการศึกษาฯ เข้าร่วมประชุมเพื่อเตรียมการออกเยี่ยมบ้าน และพิจารณาจัดสรรทุนกู้ยืมฯ ให้กับนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 ณ ห้องประชุมวีไอพี วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย
       

 [ 26/07/2561 ]นศ.ป.ตรี ซ้อมรับปริญญา ณ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 3  [  4948 ครั้ง ]
 
   คณะผู้บริหาร และอาจารย์ผู้สอนระดับปริญญาตรี วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย ร่วมแสดงความยินดีในพิธีซ้อมรับปริญญา ณ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 3 เมื่อวันที่ 21-22 กค.2561 โดยมีนักศึกษาระดับปริญญาตรี เทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ) สาขาเทคโนโลยียานยนต์ รุ่นแรกของวิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย จำนวน 7 คน
       

 [ 19/07/2561 ]โครงการฝึกอบรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ ECHO VE  [  5322 ครั้ง ]
 
   นักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ ECHO VE โดยสำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา ได้ดำเนินโครงการฝึกอบรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อก้าวสู่อาชีพสำหรับนักเรียน นักศึกษา จัดขึ้นโดยบริษัท วิสดอมไวด์ จำกัด ระหว่างวันที่ 19-20 ก.ค. 2561 ณ หอประชุมกาญจนาภิเษก โดยท่านรองสังวร ด้วงบาง เป็นประธานในพิธีฯ อบรมครั้งนี้
       

 [ 19/07/2561 ]การแข่งขันประกวดดนตรีสากลและดนตรีโฟล์คซองต้านยาเสพติด  [  4176 ครั้ง ]
 
   การแข่งขันประกวดดนตรีสากลและดนตรีโฟล์คซองต้านยาเสพติด เมื่อวันที่ 18 ก.ค.2561 เวลา 13.00 น.วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย โดยฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา ร่วมกับชมรมวิชาชีพช่างอิเล็กทรอนิกส์ได้จัดการแข่งขันประกวดดนตรีสากลและดนตรีโฟล์คซองต้านยาเสพติดขึ้น เพื่อให้นักศึกษาได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ และไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด โดยมีท่านรองสนทยา ฉัตรสุวรรณ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาฯ เป็นประธานในพิธี ณ ลานเอนกประสงค์ วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย
       

 [ 19/07/2561 ]ประชุมโครงการประกวดสื่อสร้างสรรค์แผนกวิชา  [  3896 ครั้ง ]
 
   ประชุมโครงการประกวดสื่อสร้างสรรค์แผนกวิชา เพื่อการประชาสัมพันธ์ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 โดยท่านรองสังวร ด้วงบาง เป็นประธานในการประชุม พร้อมคณะครูหัวหน้าแผนกวิชาและครูผู้เกี่ยวข้อง เมื่อวันที่ 18 กรกฏาคม 2561 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมวีไอพี วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย
       

 [ 19/07/2561 ]การอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการใช้งานเครืองพิมพ์มัลติฟังก์ชั่นระบบอิงเจ็ทบราเดอร์  [  3868 ครั้ง ]
 
   นักเรียน นักศึกษา แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการใช้งานเครืองพิมพ์มัลติฟังก์ชั่นระบบอิงเจ็ทบราเดอร์ และหลักสูตรการซ่อมเครื่องพิมพ์มัลติฟังก์ชั่นระบบอิงค์เจ็ทบราเดอร์ โดยนายชูชาติ พรามจร ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ เป็นประธานในพิธีเปิดฯ เมื่อวันที่ 17 ก.ค.2561 เวลา 09.00น. ณ ห้องโสตทัศนศึกษา และห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ แผนกช่างอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย
       

 [ 16/07/2561 ]ประชุมผู้ปกครองประจำปี 2561  [  4063 ครั้ง ]
 
   เมื่อวันเสาร์ที่ 14 กรกฎาคม 2561 วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย จัดโครงการประชุมผู้ปกครองนักเรียน นักศึกษา ระดับชั้นปวช.1 และปวส.1 โดยนายชูชาติ พรามจร ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ เป็นประธานในพิธี พร้อมทั้งได้รับเกียรติจากนายพิทยา คีรีวิเชียร ประธานชมรมผู้ปกครองร่วมงาน และคณะครูครูที่ปรึกษาแต่ละแผนกวิชาร่วมประชุมฯ ณ ลานเอนกประสงค์วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย
       

 [ 9/07/2561 ]อาชีวะโชว์พราว 4.0  [  3658 ครั้ง ]
 
   อาชีวะโชว์พราว 4.0 วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย ร่วมโครงการ "อาชีวะโชว์พราว" จัดโดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และเครือข่ายเยาวชนโครตอินดี้ ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย โดยนายชูชาติ พรามจร ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย ประธานอาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย เป็นประธานในพิธีเปิดฯ วันที่ 9 ก.ค. 2561 เวลา 9.00 น. โดยทางวิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย ได้นำนักเรียน นักศึกษาร่วมกิจกรรมโซนโชว์ของนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ โซนโชว์กึ๋น และโซนโชว์เฮลท์ (Health) ร่วมกับวิทยาลัยฯ ในอาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย
       

 [ 9/07/2561 ]พิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการ  [  4093 ครั้ง ]
 
   วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย อาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย ร่วมพิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการ การจัดการอาชีวศึกษาร่วมมือพัฒนาหลักสูตรการซ่อมเครื่องพิมพ์มัลติฟังชั้นระบบอิงค์เจ็ทบราเดอร์ กับ บริษัทบราเดอร์ คอมเมอร์เชี่ยล (ประเทศไทย) จำกัด วันที่ 6 ก.ค.2561 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมวีไอพี วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย
       

 [ 9/07/2561 ]เยี่ยมนศ.ฝึกงานบริษัทมิตซูบิชิ จ.ชลบุรี  [  4620 ครั้ง ]
 
   ผู้อำนวยการชูชาติ พรามจร พร้อมคณะครูวิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย เข้าตรวจเยี่ยมนักศึกษาแผนกวิชาช่างไฟฟ้า สาขาเครื่องปรับอากาศฝึกงานบริษัทมิตซูบิชิ อิเล็กทริค คอมซูเมอร์ โปรดัก ประเทศไทย จ.ชลบุรี เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2561
       

 [ 9/07/2561 ]นักศึกษาช่างยนต์บริจาคโลหิต  [  4294 ครั้ง ]
 
   นักเรียน นักศึกษาแผนกวิชาช่างยนต์ วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย ร่วมบริจาคโลหิต ฮอนด้าโข๋ทัย ให้เลือดให้ชีวิต วันที่ 5 ก.ค.2561 เวลา 09.00-12.00 น. ณ โชว์รูมฮอนด้าสุโขทัย
       

 [ 9/07/2561 ]ประชุมงานปกครอง  [  3740 ครั้ง ]
 
   เมื่อวันที่ 4 ก.ค.2561 เวลา 13.30 น. ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย จัดประชุมงานปกครอง ปรึกษาหารือกับคระครูหัวหน้างานปกครองและครูผู้เกี่ยวข้อง ณ ห้องโสตทัศนศึกษา
       

 [ 9/07/2561 ]แสดงความชื่นชมนักเรียนเก็บกระเป๋าสตางค์  [  3674 ครั้ง ]
 
   นายณัฐวุฒิ แย้มเขนง และนายณัฐวุฒิ ยิ้มณรงค์ นักเรียนระดับปวช.1 ช่างยนต์ เก็บเงินได้จำนวนหนึ่ง วันที่ 2 มิ.ย.2561 และนำส่งตามหาเจ้าของค่ะ เจ้าของเงินมารับได้ที่งานประชาสัมพันธ์นะคะ
ไม่มีรูปภาพ

 [ 9/07/2561 ]พิธีมอบเกียรติบัตรนักเรียน นักศึกษาตัวแทนประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ฯอศจ.เอสโซ่  [  3613 ครั้ง ]
 
   พิธีมอบเกียรติบัตรนักเรียน นักศึกษา ที่เป็นตัวแทนของวิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย เข้าร่วมประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ฯ อาชีวศึกษา เอสโซ่ ประจำปี 2561 ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2561 ที่ผ่านมา โดยผอ.ชูชาติ พรามจร เป็นผู้มอบฯ โดยระดับชั้นปวช.ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง 2 ชิ้น ได้แก่ชื่อผลงาน การเปรียบเทียบค่าความหนืดของน้ำมันเครื่องที่มีผลต่ออุณหภูมิ และชื่อผลงานการศึกษาประสิทธิภาพการกลั่นน้ำมันเชื้อเพลิงเบนซินที่มีผลกับเครื่องยนต์เบนซิน และระดับปวส.ได้รับรางวัลเหรียญเงินชื่อผลงาน เครื่องกลั่นน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ส่วนผลงานที่ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนอาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัยไปเข้าร่วมประกวดระดับภาค ภาคเหนือ ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง 2 ชิ้นงาน ได้แก่ ผลงานเรื่องเครื่องทำความสะอาดหัวฉีด และผลงานเครื่องดูดฝุ่นละออง 2 IN 1 ทางวิทยาลัยฯ ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน นักศึกษา และคณะครูที่ปรึกษาที่ได้รับรางวัลทุกท่านค่ะ
       

 [ 9/07/2561 ]วันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ  [  3768 ครั้ง ]
 
   เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม เป็นวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติของทุกปี วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย จัดกองลูกเสือ ร่วมเดินสวนสนามเพื่อแสดงความเคารพและกล่าวทบทวนคำปฏิญาณ และช่วยบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม ณ โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม จ.สุโขทัย
       

 [ 9/07/2561 ]ประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ สมาคมวิทยาศาสตร์-อาชีวศึกษา-เอสโซ่ ประจำปีพุทธศักราช 2561  [  4017 ครั้ง ]
 
   คณะผู้บริหาร ครู นำนักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย เข้าร่วมการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ สมาคมวิทยาศาสตร์-อาชีวศึกษา-เอสโซ่ ประจำปีพุทธศักราช 2561 ระดับชั้นปวช.และปวส. เมื่อวันที่ 29 มิ.ย.2561 เวลา 10.00 น. ณ ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยี วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย โดยนางเพทาย ซื่อสัจจพงษ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิดฯ
       

 [ 26/06/2561 ]กิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลกสถาบันการพละศึกษา  [  3902 ครั้ง ]
 
   วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย นำนักเรียน นักศึกษา ร่วมกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน) ประจำปี 2561 ภายใต้คำขวัญ "ไทยนิยม ยั่งยืน ร่วมแก้ไขปัญหายาเสพติด 26 มิถุนายน วันต่อต้านยาเสพติดโลก" โดยท่านพิพัฒน์ เอกภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณบุคคลและองค์กรที่มีผลงานยอดเยี่ยมและดีเด่นในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปี 2561 แก่ท่านผู้อำนวยการชูชาติ พรามจร และครูสุพจน์ เดชฟุ้ง ครูหัวหน้างานปกครอง วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย ณ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุโขทัย
       

 [ 26/06/2561 ]วันต่อต้านยาเสพติดโลก วท.สท.  [  4396 ครั้ง ]
 
   วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย ร่วมกันรณรงค์ประชาสัมพันธ์วันต่อต้านยาเสพติดโลก วันที่26 มิถุนายน 2561 เวลา 08.00 น. ซึ่งนำโดยนายชูชาติ พรามจร ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย พร้อมคณะครู นักเรียน นักศึกษา ได้มีส่วนร่วมในการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด ณ วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย
       

มีจำนวนทั้งหมด 442 รวมทั้งหมด : 23 หน้า : << ย้อนกลับ [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17] 18 [19][20][21][22] หน้าถัดไป>>
 

 
 


นายสมใจ รอดคง
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย

 
» คณะผู้บริหาร
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  • สำหรับครู เจ้าหน้าที่ในการเพิ่มข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวกิจกรรม ข่าวสำหรับบุคลากร


 
หมายเลข IP Address
3.235.188.113

ขณะนี้
:
113
ท่าน 
ผู้เข้าชมวันนี้
:
1
ท่าน 
ผู้เข้าชมเมื่อวานนี้
:
11
ท่าน 
ผู้เข้าชมเดือนนี้
:
12
ท่าน
ผู้เข้าชมปีนี้
:
139978
ท่าน
เข้าชมทั้งหมด
:
229075
ท่าน
เริ่ม 4 กันยายน 2560


กลับข้างบน


วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย
ที่อยู่: 2/4 หมู่ 5 ตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมือง สุโขทัย 64000
โทรศัพท์: 055 611 201
งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย
This site is optimized for resolutions of 1024x768 or greater