----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ค้นหา

 [ 28/12/2560 ]แผนกอิเล็กทรอนิกส์ดูงานรถโมบาย ช่อง 9  [  4342 ครั้ง ]
 
   เมื่อวันที่ 25 ธ.ค.60 เวลา 15.30 น. แผนกอิเล็กทรอนิกส์ ศึกษาดูงานรถโมบายเคลื่อนที่ ถ่ายทอดสดจากช่อง 9 MCOT ณ วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย
       

 [ 28/12/2560 ]วันคริสต์มาส (Merry Christmas)  [  4056 ครั้ง ]
 
   เมื่อวันที่ 25 ธ.ค.60 วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย จัดกิจกรรมวันคริสต์มาส (Merry Christmas) ซึ่งในกิจกรรมมีการตอบคำถามมอบของขัวญ ร้องเพลงคริสต์มาสอย่างสนุกสนาน โดยได้รับเกียรติจากนายชูชาติ พรามจร ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ เป็นประธาน ณ โดมเอนกประสงค์วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย
       

 [ 20/12/2560 ]การประชุมติดตามปัญหาการใช้ Internet ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  [  3492 ครั้ง ]
 
   การประชุมติดตามปัญหาการใช้ Internet ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ในพื้นที่อาชีวศึกษาจังหวัด กำแพงเพชร,ตาก และสุโขทัย เมื่อ เวลา 11.00 น.วันที่ 20 ธ.ค.2560 อาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย ร่วมประชุมติดตามปัญหาการใช้ Internet ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ในพื้นที่อาชีวศึกษาจังหวัด โดยนพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมคณะผู้บริหารระดับสูงทุกสังกัดของกระทรวงศึกษาธิการ ลงพื้นที่ติดตามการใช้ระบบ INTERNET ของสถานศึกษาเพื่อใช้เป็นข้อมูลเตรียมระบบ Hi-speed Internet ที่มีความเสถียรในปี 2561 ให้กับครูและนักเรียนทุกๆคนต่อไป
       

 [ 14/12/2560 ]ฝ่ายวิชาการงานพัฒนาหลักสูตร ประชุมปรับแผนการเรียน  [  3666 ครั้ง ]
 
   (๑๔ ธ.ค.๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น.) งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน ฝ่ายวิชาการประชุมปรึกษาหารือ การปรับแผนการเรียน ระดับปวช.และปวส. ภาคเรียนที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ โดยมีหัวหน้าแผนกเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย
       

 [ 14/12/2560 ]การอบรมการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษา  [  3667 ครั้ง ]
 
   เมื่อวันที่ ๑๓ ธ.ค.๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ น. วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย อบรมการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษา โดยนายชูชาติ พรามจร ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย เป็นประธานฯ พร้อมคณะครู เจ้าหน้าที่ และนักเรียน นักศึกษาเข้าร่วม ซึ่งการอบรมครั้งนี้ได้รับเกียรติจากนายธนวัฒน์ กณะบุตร อดีตผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่ เป็นวิทยากรบรรยายในครั้งนี้ ณ ห้องโสตทัศนศึกษา วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย
       

 [ 22/11/2560 ]รับการประเมินองค์การมาตรฐานดีเด่นและสมาชิกดีเด่น อวท.ระดับภาคเหนือ  [  4428 ครั้ง ]
 
   วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย รับการประเมินองค์การมาตรฐานดีเด่นและสมาชิกดีเด่น โครงการภายใต้การนิเทศองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับภาคเหนือ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ วันอังคารที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ณ วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย
       

 [ 22/11/2560 ]การแข่งขันกีฬาภายในระหว่างสี ประจำปีการศึกษา 2560 "เทคนิคสุโขทัยเกมส์"  [  4133 ครั้ง ]
 
   (เวลา 08.30 น.17 พ.ย.2560) พิธีเปิดการแข่งขันกีฬาภายในระหว่างสี ประจำปีการศึกษา 2560 "เทคนิคสุโขทัยเกมส์" โดยนายชูชาติ พรามจร ผู้อำนวยการวิทยาลัย ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี พร้อมคณะรองผู้อำนวยการ คณะครู และเจ้าหน้าที่ร่วมพิธีฯ ณ สนามกีฬาวิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย
       

 [ 14/11/2560 ]การประชุมทางวิชาการ องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.) ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย  [  6136 ครั้ง ]
 
   (13 พ.ย.2560 เวลา 09.00 น.) พิธีเปิดการประชุมทางวิชาการ องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.) ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย ประจำปีการศึกษา 2560 โดยนายชูชาติ พรามจร ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ ประธานในพิธีเปิดฯ ณ หอประชุมกาญจนาภิเษก วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย
       

 [ 14/11/2560 ]การแข่งขันเครื่องยนต์เล็กและจักรยานยนต์ ระดับ ปวช. และงานเครื่องยนต์แก๊สโซลีน ระดับ ปวส.  [  5015 ครั้ง ]
 
   การแข่งขันทักษะวิชาชีพระดับหน่วย แผนกวิชาช่างยนต์ วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย การแข่งขันเครื่องยนต์เล็กและจักรยานยนต์ ระดับ ปวช. และงานเครื่องยนต์แก๊สโซลีน ระดับ ปวส. โดยมีนายชูชาติ พรามจร ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย เป็นผู้มอบเกียรติบัตรให้แก่นักศึกษาผู้ที่ได้รับรางวัล
       

 [ 14/11/2560 ]ร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัดสุโขทัย และหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดฯ ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๐  [  3598 ครั้ง ]
 
   (๓๐ ต.ค.๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐ น.) วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย ร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัดสุโขทัย และหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดฯ ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๐ โดยนายชูชาติ พรามจร ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ เข้ารับเกียรติบัตรหน่วยงานดีเด่นด้านงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ โดยนายพิพัฒน์ เอกภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดฯ เป็นผู้มอบ ณ ห้องประชุมศรีสัชนาลัย ชั้น ๕ ศาลากลางจังหวัดฯ
      

 [ 14/11/2560 ]ร่วมพิธีวางดอกไม้จันทน์ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ใน  [  3620 ครั้ง ]
 
   พฤหัสบดีที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๐ วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย นำโดยนายชูชาติ พรามจร ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ พร้อมคณะครู ร่วมพิธีวางดอกไม้จันทน์ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในหลวง ร.๙ ณ พระเมรุมาศจำลอง วัดไทยชุมพล จ.สุโขทัย
   

 [ 14/11/2560 ]ประชุมทางวิชาการ องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.) และการแข่งขันทักษะวิชาชีพ  [  4192 ครั้ง ]
 
   (25 ต.ค.2560 เวลา 15.00 น.) วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย จัดประชุมทางวิชาการ องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.) และการแข่งขันทักษะวิชาชีพ การแข่งขันทักษะพื้นฐาน ระดับสถานศึกษาประจำปีการศึกษา 2560 ณ หอประชุมกาญจนาภิเษก โดยนายชูชาติ พรามจร ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ เป็นประธานในพิธีฯ
       

 [ 6/11/2560 ]พิธีถวายบังคมและวางพวงมาลา  [  3657 ครั้ง ]
 
   ๒๓ ตุลาคม วันปิยมหาราช วานนี้ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๗.๐๐ น. วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย โดยนายชูชาติ พรามจร ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ คณะผู้บริหาร ครู นำนักเรียน นักศึกษา ร่วมพิธีถวายบังคมและวางพวงมาลา ณ หน้าศาลากลางจังหวัดสุโขทัย โดยนายพิพัฒน์ เอกภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดฯ เป็นประธานในพิธีฯ
       

 [ 18/10/2560 ]กิจกรรมจิตอาสาเพื่อถวายพระราชกุศลครบรอบ ๑ ปี วันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนา  [  3749 ครั้ง ]
 
   (๑๗ ต.ค.๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น.) วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย นำโดยนายชูชาติ พรามจร ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ รองผู้อำนวยการ คณะครู เจ้าหน้าที่ และนักเรียน นักศึกษา ร่วมกิจกรรมจิตอาสาเพื่อถวายพระราชกุศลครบรอบ ๑ ปี วันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ โดมเอนกประสงค์วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย
       

 [ 18/10/2560 ]ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร สวรร  [  3668 ครั้ง ]
 
   วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร สวรรคต ครบ ๑ ปี วันศุกร์ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๗.๐๐ น. ณ วัดไทยชุมพล อ.เมือง จ.สุโขทัย โดยท่านพิพัฒน์ เอกภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย เป็นประธานในพิธีฯ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ และประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมพิธีฯ
       

 [ 18/10/2560 ]โครงการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นฐานสมรรถนะ (E to E) ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2560  [  5360 ครั้ง ]
 
   ( 12 ต.ค.2560 ) โครงการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นฐานสมรรถนะ (E to E) ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2560 โดยคณะผู้บริหารเข้าตรวจเยี่ยมให้กำลังใจครูผู้สอน และนักเรียน นักศึกษ
       

 [ 13/10/2560 ]อศจ.สุโขทัย ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ครบรอบ ๑ ปี วันสวรรคต ร.๙  [  4096 ครั้ง ]
 
   อศจ.สุโขทัย ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ครบรอบ ๑ ปี วันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันศุกร์ที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๐ ณ ศาลากลางจังหวัดสุโขทัย
   

 [ 11/10/2560 ]ปฐมนิเทศนักศึกษา ฝึกงานและเรียนในสถานประกอบการภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560  [  4085 ครั้ง ]
 
   (11 ต.ค.2560 เวลา 09.00 น.) ปฐมนิเทศนักศึกษา ฝึกงานและเรียนในสถานประกอบการภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย
       

 [ 10/10/2560 ]งานมุทิตาจิต เกษียณอายุราชการ ปี 2560  [  4293 ครั้ง ]
 
   งานมุทิตาจิต เกษียณอายุราชการ ปี 2560 28 ก.ย.2560 ณ หอประชุมกาญจนาภิเษก วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย
       

 [ 10/10/2560 ]การประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐  [  4280 ครั้ง ]
 
   (๒๘ ก.ย.๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น.) ประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ ณ ห้องโสตทัศนศึกษา วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย
       

มีจำนวนทั้งหมด 374 รวมทั้งหมด : 19 หน้า : << ย้อนกลับ [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17] 18 หน้าถัดไป>>
 

 
 


นายชูชาติ พรามจร
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย

 
» คณะผู้บริหาร
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  • สำหรับครู เจ้าหน้าที่ในการเพิ่มข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวกิจกรรม ข่าวสำหรับบุคลากร


 
หมายเลข IP Address
44.210.237.158

ขณะนี้
:
41
ท่าน 
ผู้เข้าชมวันนี้
:
2
ท่าน 
ผู้เข้าชมเมื่อวานนี้
:
13
ท่าน 
ผู้เข้าชมเดือนนี้
:
510
ท่าน
ผู้เข้าชมปีนี้
:
5727
ท่าน
เข้าชมทั้งหมด
:
77821
ท่าน
เริ่ม 4 กันยายน 2560


กลับข้างบน


วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย
ที่อยู่: 2/4 หมู่ 5 ตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมือง สุโขทัย 64000
โทรศัพท์: 055 611 201
งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย
This site is optimized for resolutions of 1024x768 or greater