----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ค้นหา

 [ 21/08/2562 ]ประชุมหารือเพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดประชุมสัมมนาผู้บริหาร พ.ศ.2562  [  3217 ครั้ง ]
 
   วันที่ 2 ส.ค.2562 วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย ยินดีต้อนรับท่านสมประสงค์ สิงห์สุวรรณ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา และคณะกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัยทุกท่าน เข้าร่วมประชุมหารือเพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดประชุมสัมมนาผู้บริหาร พ.ศ.2562 ให้แก่ผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 23 สิงหาคม 2562 ณ จังหวัดสุโขทัย
       

 [ 21/08/2562 ]กิจกรรมเพิ่มพื้นที่สีเขียว ภายใต้โครงการส่งเสริมการเพิ่มพื้นที่สีเขียวในเมืองและชุมชนภาคประชารัฐ จัง  [  3293 ครั้ง ]
 
   วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย นำโดยนายสนทยา ฉัตรสุวรรณ์ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ คณะครู เจ้าหน้าที่ และนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมเพิ่มพื้นที่สีเขียว ภายใต้โครงการส่งเสริมการเพิ่มพื้นที่สีเขียวในเมืองและชุมชนภาคประชารัฐ จังหวัดสุโขทัย ประจำปีงบประมาณ 2562 ซึ่งจัดขึ้นโดยสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จังหวัดสุโขทัย ได้ร่วมกันปลูกต้นไม้ ในวันนี้ 31 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.00 น. ณ วัดตระพังบัว ตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย
       

 [ 1/08/2562 ]พิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว  [  3726 ครั้ง ]
 
   เมื่อวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๖.๓๐ น. นายชูชาติ พรามจร ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย พร้อมด้วยคณะครู ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และเวลา ๑๗.๐๐ น.ได้นำนักเรียน นักศึกษา ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและจุดเทียนชัยถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ ซุ้มเฉลิมพระเกียรติ ศาลากลางจังหวัดสุโขทัย
       

 [ 1/08/2562 ]มอบเกียรติบัตร เหรียญเชิดชูเกียรติ และเงินรางวัลให้แก่นักเรียน นักศึกษาแผนกวิชาช่างยนต์ ในการแข่งขัน  [  3798 ครั้ง ]
 
   นายชูชาติ พรามจร ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย มอบเกียรติบัตร เหรียญเชิดชูเกียรติ และเงินรางวัลให้แก่นักเรียน นักศึกษาแผนกวิชาช่างยนต์ ในการแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่ ๒๘ (ระดับภาค) แข่งขันเมื่อวันที่ ๓-๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ซึ่งได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ และรางวัลชมเชย จำนวน ๓ รางวัล โดยมีครูผู้ฝึกซ้อม และควบคุมนักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขัน ๒ ท่านคือ ครูชนะ แตงคง และครูจเร ธรรมเนียม ครูแผนกวิชาช่างยนต์
    

 [ 1/08/2562 ]โครงการปลูกต้นไม้ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาในรัชกาลที่ ๑๐  [  3541 ครั้ง ]
 
   นายชูชาติ พรามจร ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย พร้อมคณะผู้บริหาร ครู นักเรียน นักศึกษาจิตอาสา ร่วมกันปลูกต้นไม้ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาในรัชกาลที่ ๑๐ วันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ณ วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย
       

 [ 1/08/2562 ]กิจกรรมวางพานพุ่ม ลงนามถวายพระพร และกล่าวคำสัตย์ปฏิญาณฯ  [  3765 ครั้ง ]
 
   นายชูชาติ พรามจร ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครู เจ้าหน้าที่ และนักเรียน นักศึกษา ร่วมกิจกรรมวางพานพุ่ม ลงนามถวายพระพร และกล่าวคำสัตย์ปฏิญาณฯ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒ และได้ร่วมกันปลูกต้นไม้ ในวันนี้ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๐๐ น. ณ ลานเอนกประสงค์ (โดม) วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย
       

 [ 12/07/2562 ]กิจกรรมวันสุนทรภู่และวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2562  [  3617 ครั้ง ]
 
   เช้าวันนี้ 9 กรกฎาคม 2562 วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย โดยแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ จัดกิจกรรมวันสุนทรภู่และวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2562 เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้ตระหนักถึงคุณค่า และเห็นความสำคัญในการใช้ภาษาไทยให้ถูกต้อง ณ ลานเอนกประสงค์วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย
       

 [ 12/07/2562 ]ร่วมพิธีวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2562  [  3998 ครั้ง ]
 
   วันที่ 1 กรกฎาคม 2562 เวลา 08.30 น.คณะลูกเสือวิสามัญ วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย ร่วมพิธีวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2562 ร่วมประกอบพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามของลูกเสือ ณ สนามโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม จังหวัดสุโขทัย
       

 [ 12/07/2562 ]โครงการประชุมผู้ปกครองนักเรียน นักศึกษา ระดับชั้นปวช.1 และปวส.1  [  3556 ครั้ง ]
 
   วันอาทิตย์ที่ 30 มิถุนายน 2562 วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย จัดโครงการประชุมผู้ปกครองนักเรียน นักศึกษา ระดับชั้นปวช.1 และปวส.1 โดยนายชูชาติ พรามจร ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ เป็นประธานในพิธี พร้อมทั้งรับมอบเงินทุนการศึกษา จากนายพิทยา คีรีวิเชียร ประธานชมรมผู้ปกครอง และคณะครูที่ปรึกษาแต่ละแผนกวิชาพบปะผู้ปกครองนักเรียน นักศึกษา ณ วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย
       

 [ 12/07/2562 ]โครงการขับขี่ปลอดภัย สร้างวินัยจราจร ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2562  [  3958 ครั้ง ]
 
   นักเรียน นักศึกษา แผนกวิชาช่างยนต์ วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย เข้าร่วมอบรมโครงการขับขี่ปลอดภัย สร้างวินัยจราจร ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2562 โดยวิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย ร่วมกับ บริษัทโชคชัยมอเตอร์ จำกัด โดยมีนายสังวร ด้วงบาง รองผู้อำนวยการฯ กล่าวเปิดโครงการฯ ในวันนี้ 28 มิถุนายน 2562 เวลา 09.00 น. ณ ห้องโสตทัศนศึกษา วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย
       

 [ 12/07/2562 ]โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนอาชีวศึกษาในการเป็นผู้ประกอบการ ประจำปีงบประมาณ 2562  [  3597 ครั้ง ]
 
   วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย จัดโครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนอาชีวศึกษาในการเป็นผู้ประกอบการ ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยนายชูชาติ พรามจร ผู้อำนวยกการวิทยาลัยฯ เป็นประธานในพิธีเปิด วันนี้ 26 มิถุนายน 2562 เวลา 09.00 น. ณ ห้องโสตทัศนศึกษา
       

 [ 12/07/2562 ]โครงการอบรมหลักสูตรการพัฒนา (e-portfolio) จัดการเรียนการสอนแบบ Active Leaning สำหรับครูอาชีวศึกษา  [  4390 ครั้ง ]
 
   นายชูชาติ พรามจร ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย กล่าวปิดโครงการอบรมหลักสูตรการพัฒนา (e-portfolio) จัดการเรียนการสอนแบบ Active Leaning สำหรับครูอาชีวศึกษา หลักสูตร : ๖๒๕๑๘๑๐๐๓ ระหว่างวันที่ ๒๑-๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๒ ณ หอประชุมกาญจนาภิเษก วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย
       

 [ 12/07/2562 ] แผนกวิชาช่างกลโรงงาน วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย ร่วมคิดค้นและสร้างเครื่องยิงเลเซอร์ นำเสนอ บริษัทน้ำตาลไ  [  4429 ครั้ง ]
 
   คณะครู และนักศึกษา ปวส.2 แผนกวิชาช่างกลโรงงาน วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย ร่วมคิดค้นและสร้างเครื่องยิงเลเซอร์ นำเสนอ บริษัทน้ำตาลไทยเอกลักษณ์ จำกัด ทางบริษัททดลองใช้แล้วพบว่าสามารถใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพและลดต้นทุนการผลิต จึงนำมาสู่การทำข้อตกลงเพื่อให้นักศึกษาประดิษฐ์เพื่อจำหน่ายให้กับทางบริษัท ในวันนี้ 19 มิถุนายน 2562 ทางบริษัทได้รับมอบเครื่องยิงเลเซอร์จากผู้ประดิษฐ์จำนวน 1 เครื่อง และได้มอบทุนการศึกษาจำนวนหนึ่งแก่นักศึกษาผู้ประดิษฐ์ฯ ณ แผนกช่างกลโรงงาน วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย
     

 [ 12/07/2562 ]เข้ารับการติดตามผลการดำเนินงานของวิทยาลัยเครือข่ายตรวจสอบภายในระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ 2562  [  3336 ครั้ง ]
 
   วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย เข้ารับการติดตามผลการดำเนินงานของวิทยาลัยเครือข่ายตรวจสอบภายในระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ 2562โดยหน่วยตรวจสอบภายใน สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ในวันนี้ 18 มิถุนายน 2562 เวลา 08.30 น.ณ ห้องประชุมวีไอพี วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย
       

 [ 18/06/2562 ]พิธีเปิดศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน ( Fix it center)  [  4047 ครั้ง ]
 
   (8 มิถุนายน 2562) พิธีเปิดศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน ( Fix it center) คณะครู นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย ร่วมพิธีเปิดโครงการ Fix it center ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน ให้บริการประชาชน บริการซ่อมเครื่องจักรกลการเกษตร ยานพาหนะ เครื่องใช้ไฟฟ้า พัฒนาผลิตภัณฑ์อาชีพในชุมชน โดยมีนายบุญเจือ ยอดทัพ นายกอบต. เป็นประธานในพิธีเปิด นายชูชาติ พรามจร ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ กล่าวรายงาน ทั้งนี้ทางวิทยาลัยออกให้บริการ ตั้งแต่วันที่ 8-30 มิถุนายน 2562 ณ อบต.ลานหอย จ.สุโขทัย ผู้ที่สนใจใช้บริการสามารถเข้ารับบริการได้ตามวันที่กำหนด
       

 [ 17/06/2562 ]พิธีไหว้ครูช่าง และพิธีไหว้ครูสามัญ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒  [  4455 ครั้ง ]
 
   พิธีไหว้ครูช่าง และพิธีไหว้ครูสามัญ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย จัดพิธีไหว้ครูช่าง และพิธีไหว้ครูสามัญ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ วันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๒ โดยนายชูชาติ พรามจร ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย เป็นประธานในพิธีไหว้ครูช่าง (พระวิษณุกรรม) และพิธีไหว้ครูสามัญ และได้มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนที่มีผลการเรียนดีเด่น จำนวน ๕๐ ทุน ณ วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย
       

 [ 17/06/2562 ]มอบทุนการศึกษา วันไหว้ครู ๒๕๖๒  [  3513 ครั้ง ]
 
   มอบทุนการศึกษา เนื่องในวันไหว้ครู ให้กับนักเรียน นักศึกษา ที่มีผลการเรียนดีเด่น ความประพฤติดี จำนวน ๕๐ ทุน ณ วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย
       

 [ 17/06/2562 ]พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ครูที่ปรึกษากัลยาณมิตร  [  3847 ครั้ง ]
 
   วันศุกร์ที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๐๐ น.วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ครูที่ปรึกษากัลยาณมิตร เพื่อป้องกันแก้ไขปัญหาต่างๆ ตลอดจนส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษา ได้พัฒนาตนเองตามศักยภาพ และสามารถนำความรู้ไปใช้ในการศึกษา ทำงาน และดำเนินชีวิตต่อไปในอนาคต
       

 [ 17/06/2562 ]การแข่งขันกีฬา อศจ.สุโขทัยเกมส์ ครั้งที่ 14 ประจำปี 2562  [  4243 ครั้ง ]
 
   พิธีเปิดการแข่งขันกีฬา อศจ.สุโขทัยเกมส์ ครั้งที่ 14 ประจำปี 2562 วันนี้ 8 มิถุนายน 2562 เวลา 09.00 น.โดยนายชูชาติ พรามจร ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย เป็นประธานในพิธีฯ ซึ่งจัดแข่งขันเพื่อคัดเลือกตัวแทนนักกีฬา เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาอาชีวะภาคเหนือเกมส์ @ น่าน ครั้งที่ 14 และระดับชาติต่อไป
       

 [ 17/06/2562 ]เข้าร่วมประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์สมาคมวิทยาศาสตร์ฯ-เอสโซ่ ประจำปี 2562 ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย  [  3911 ครั้ง ]
 
   วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย โดยท่านผอ.ชูชาติ พรามจร พร้อมคณะครู ส่งนักเรียน นักศึกษาเข้าร่วมประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์สมาคมวิทยาศาสตร์ฯ-เอสโซ่ ประจำปี 2562 ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย โดยท่านจักรวาล ชัยวิรัตน์นุกูล ประธานคณะกรรมการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย เป็นประธานในพิธีเปิดฯ ในวันนี้ 7 มิถุนายน 2562 เวลา 09.00 น.ณ ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยี วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย
       

มีจำนวนทั้งหมด 504 รวมทั้งหมด : 26 หน้า : << ย้อนกลับ [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16] 17 [18][19][20][21][22][23][24][25] หน้าถัดไป>>
 

 
 


นายสมใจ รอดคง
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย

 
» คณะผู้บริหาร
 
 
 
» แผนปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ 2567
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  • สำหรับครู เจ้าหน้าที่ในการเพิ่มข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวกิจกรรม ข่าวสำหรับบุคลากร


 
หมายเลข IP Address
44.220.44.148

ขณะนี้
:
125
ท่าน 
ผู้เข้าชมวันนี้
:
1
ท่าน 
ผู้เข้าชมเมื่อวานนี้
:
30
ท่าน 
ผู้เข้าชมเดือนนี้
:
522
ท่าน
ผู้เข้าชมปีนี้
:
4327
ท่าน
เข้าชมทั้งหมด
:
270270
ท่าน
เริ่ม 4 กันยายน 2560


กลับข้างบน


วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย
ที่อยู่: 2/4 หมู่ 5 ตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมือง สุโขทัย 64000
โทรศัพท์: 055 611 201
งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย
This site is optimized for resolutions of 1024x768 or greater