----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ค้นหา

 [ 25/12/2561 ]กิจกรรมรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนภายในสถานศึกษา ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2562  [  3079 ครั้ง ]
 
   วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย จัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนภายในสถานศึกษา ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2562 โดยบริการตรวจเช็คสภาพทั่วไป รถจักรยานยนต์ และรถยนต์ โดยเช็คระบบไฟ ระบบไฟสัณญาณ เปลี่ยนหลอดไฟหน้าและไฟท้าย บริการฟรีภายในวิทยาลัยฯ ระหว่างวันที่ 24- 26 ธันวาคม 2561
       

 [ 20/12/2561 ]โครงการพลังงานสัญจร เปิดโลกปิโตรเลียม (Energy 4)  [  3184 ครั้ง ]
 
   วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย ร่วมโครงการพลังงานสัญจร เปิดโลกปิโตรเลียม (Energy 4) โดยแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย ร่วมมือกับ บริษัทปตท.จำกัด มหาชน โดยนายสังวร ด้วงบาง รองผู้อำนวยการวิทยาลัย เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2561 เวลา 09.00 น.ณ ห้องอาเซียนศึกษา แผนกสามัญสัมพันธ์
       

 [ 20/12/2561 ]วท.สท.ลงนามความร่วมมือกับ บริษัท พร้อม เทคโนเซอร์วิส จำกัด  [  3171 ครั้ง ]
 
   เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2561 เวลา 09.30 น. วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย โดยนายชูชาติ พรามจร ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ พร้อมคณะครู ร่วมโครงการลงนามความร่วมมือกับ บริษัท พร้อม เทคโนเซอร์วิส จำกัด และการแนะแนวการศึกษา หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สายปฏิบัติการระบบทวิภาคี สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 3 ณ หอประชุมกาญจนาภิเษก วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย
       

 [ 20/12/2561 ]วท.สท.ร่วมกิจกรรม"Bike อุ่นไอรัก"  [  2905 ครั้ง ]
 
   เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2561 นายชูชาติ พรามจร ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย พร้อมด้วยคณะครู บุคลากร และนักเรียน เข้าร่วมกิจกรรม"Bike อุ่นไอรัก" ของจังหวัดสุโขทัย และให้กำลังใจทีมงานหน่วยบริการซ่อมบำรุงรถจักรยาน โดยศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน Fix it center วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย ณ ศาลากลางจังหวัดสุโขทัย
       

 [ 20/12/2561 ]มหกรรมอาชีวศึกษา ระดับภาค ภาคเหนือ ครั้งที่ 30 สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา  [  4292 ครั้ง ]
 
   มหกรรมอาชีวศึกษา ระดับภาค ภาคเหนือ ครั้งที่ 30 สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา การประกวดสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ ประจำปี 2561-2562 เมื่อวันที่ 3-7 ธันวาคม 2561ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนาเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ และขอแสดงความยินดีกับ สิ่งประดิษฐ์เครื่องสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ ที่รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ประเภทที่ 3 ได้ไปแข่งขันต่อในระดับชาติ ต่อไป
       

 [ 20/12/2561 ]นศ.ร่วมโครงการวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย)  [  2774 ครั้ง ]
 
   วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย นำนักเรียน นักศึกษาเข้าร่วมโครงการวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) โดยสำนักงาน ป.ป.ช. ประจังหวัดจังหวัดสุโขทัยจัดขึ้น โดยรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัยเป็นประธานในพิธีฯ เมื่อวันที่ 7 ธ.ค.2561 ณ หอประชุมกาญจนาภิเษก จังหวัดสุโขทัย
     

 [ 20/12/2561 ] วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 2561  [  2855 ครั้ง ]
 
   วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย ร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 2561 เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2561 ณ ศาลากลางจังหวัดสุโขทัย
       

 [ 20/12/2561 ]กิจกรรมวันดินโลก  [  2486 ครั้ง ]
 
   เมื่อวันที่ 3 ธ.ค.2561 เวลา 09.00 น. คณะครู และบุคลากร วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย ร่วมพิธีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร "นักวิทยาศาสตร์ดินเพื่อมนุษยธรรม" เนื่องในแโดยนายไมตรี ไตรติลานันท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย เป็นประธานในพิธีฯ ณ สวนพฤกษศาสตร์พระแม่ย่า จังหวัดสุโขทัย
       

 [ 20/12/2561 ]กิจกรรมวันชาติ วันพ่อแห่งชาติ จิตอาสา และรณรงค์ลดการใช้พลาสติกฯ  [  2868 ครั้ง ]
 
   กิจกรรมวันชาติ วันพ่อแห่งชาติ จิตอาสา และรณรงค์ลดการใช้พลาสติกฯ เมื่อวันที่ 30 พ.ย.2561 เวลา 08.00 น.วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย โดยการนำของนายชูชาติ พรามจร ผู้อำนวยการวิทยาลัย คณะผู้บริหาร ครู เจ้าหนาที่ และนักเรียน นักศึกษา ร่วมพิธีเคารพธงชาติและร้องเพลงชาติไทย เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2561 ร่วมกิจกรรมจิตอาสา ?เราทำดีด้วยหัวใจ? สืบสานพระราชปณิธาน?พ่อภูมิพล? และร่วมกันรณรงค์ลดการใช้พลาสติกและคัดแยกขยะ ณ ลานกิจกรรมเอนกประสงค์ (โดม) วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย
       

 [ 20/12/2561 ]พิธีเปิดการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะวิชาพื้นฐาน และหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด  [  2585 ครั้ง ]
 
   พิธีเปิดการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะวิชาพื้นฐาน และหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย ประจำปีการศึกษา 2561 เมื่อวันจันทร์ที่ 19 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.00 น.โดยนายชูชาติ พรามจร ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย ประธานอาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย เป็นประธานเปิดงานฯ พร้อมคณะผู้บริหารในอศจ.และคณะคุณครู นักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมพิธี ณ ลานเอนกประสงค์วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย
       

 [ 20/12/2561 ]มการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา อาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย 2561  [  3223 ครั้ง ]
 
   คณะผู้บริหาร ครู นักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา อาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย ประจำปีการศึกษา 2561 เมื่อวันที่ 13-14 พ.ย. 2561 ณ โดมเอนกประสงค์ วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย โดยมีนายชูชาติ พรามจร ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย เป็นประธานในพิธีเปิดการประกวดฯ
       

 [ 30/11/2561 ]อวท.รับการประเมิน  [  3207 ครั้ง ]
 
   องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย รับการประเมินจากคณะกรรมการตรวจประเมิน องค์การนักวิชาชีพฯ มาตรฐานดีเด่นระดับอาชีวศึกษา จังหวัดสุโขทัย ประเภทสถานศึกษาขนาดใหญ่ เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม VIP วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย
       

 [ 30/11/2561 ]โครงการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นฐานสมรรถนะ (E to E)  [  3764 ครั้ง ]
 
   วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย จัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นฐานสมรรถนะ Education to Employment : Vocational Boot Camp (E to E) ครั้งที่ 4 เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับนักเรียน นักศึกษา โดยนายชูชาติ พรามจร ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ เป็นประธานเปิดการอบรม ระหว่างวันที่ 3-4 พฤศจิกายน 2561 ณ วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย
       

 [ 2/11/2561 ]ต้อนรับครูย้ายมาใหม่ 2561  [  3708 ครั้ง ]
 
   เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 1 พฤศจิกายน 2561 วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย โดยผอ.ชูชาติ พรามจร มอบหมายให้นายสังวร ด้วงบาง และรองสมพิศ เทียนฟัก รองผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ พร้อมคณะครู กล่าวต้อนรับคุณครูสาวิตรี ชูดอกไม้ จากวิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ ย้ายมาทำหน้าที่ครูสอนแผนกช่างกลโรงงาน คุณครูกำไร จันทร์พรม จากวิทยาลัยเทคนิคสกลนคร และคุณครูสุรศักดิ์ ชัยพรรคพานิช จากวิทยาลัยเทคนิคสองแคว ย้ายมาทำหน้าที่สอนแผนกช่างไฟฟ้ากำลัง ณ ห้องประชุมวีไอพี วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย
       

 [ 2/11/2561 ]การประชุมหัวหน้าแผนกและครูผู้รับผิดชอบโครงงานสิ่งประดิษฐ์ฯ  [  3498 ครั้ง ]
 
   วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย โดยงานวิจัยพัฒนานวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ จัดประชุมหัวหน้าแผนกและครูผู้รับผิดชอบโครงงานสิ่งประดิษฐ์ฯ เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2561 เวลา 10.00 น.ณ ห้องประชุมวีไอพี โดยนายชูชาติ พรามจร ผู้อำนวยการวิทยาลัย เป็นประธานในการประชุมฯ
ไม่มีรูปภาพ

 [ 26/10/2561 ]ประชุมอศจ.ครั้งที่ ๑ /๒๕๖๑  [  3429 ครั้ง ]
 
   อาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย โดยนายชูชาติ พรามจร ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย ประธานอาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย พร้อมคณะผู้บริหาร คณะกรรมการการอาชีวศึกษา ร่วมประชุมเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการตามนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ประจำปี ๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมวีไอพี วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย
       

 [ 25/10/2561 ]กิจกรรม ร่วมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (วันปิยมหาราช)  [  3115 ครั้ง ]
 
    เมื่อวันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๑ วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย นำโดยนายสนทยา ฉัตรสุวรรณ์ รองผู้อำนวยการฯ พร้อมคณะครู เจ้าหน้าที่ นักเรียน นักศึกษา ร่วมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่บริเวณศาลากลางจังหวัดสุโขทัย โดยช่วงเช้า นายไมตรี ไตรติลานันท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย เป็นประธานนำข้าราชการ และพสกนิกรชาวจังหวัดสุโขทัย ทุกหมู่เหล่า ทำบุญตักบาตร วางพวงมาลาถวายบังคม พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และในช่วงค่ำร่วมพิธีจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ เป็นเวลา ๕๗ วินาที
       

 [ 17/10/2561 ]ผอ.กล่าวทักทายวันเปิดเทอมวันแรกของภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561  [  3695 ครั้ง ]
 
   ผู้อำนวยการชูชาติ พรามจร ได้พบปะนักเรียน นักศึกษา และคณะครูผู้สอนในวันเปิดเทอมวันแรกของภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2561 ณ ลานเอนกประสงค์ วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย และได้กล่าวต้อนรับครูใหม่ คุณครูอุทัยวรรณ บุญจันทร์ ครูผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์คนใหม่ของวิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย
       

 [ 17/10/2561 ]พิธีบำเพ็ญกุศลและกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ร .๙  [  3106 ครั้ง ]
 
   วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย โดยนายชูชาติ พรามจร พร้อมคณะครู เจ้าหน้าที่ นักเรียน นักศึกษา ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เมื่อวันเสาร์ที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๖.๐๐ น. กิจกรรมทำบุญตักบาตร กิจกรรมวางพวงมาลาและถวายบังคม และเวลา ๑๙.๐๐ น.ร่วมกิจกรรมจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ ศาลากลางจังหวัดสุโขทัย
       

 [ 17/10/2561 ] อบรม Logbook  [  3325 ครั้ง ]
 
   โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การติดตามและประเมินผลการบันทึกข้อมูลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูใน Logbook เมื่อวันที่ 9-10 ตุลาคม 2561 ณ ห้องปฏิบัติงานคอมพิวเตอร์ วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย
       

มีจำนวนทั้งหมด 374 รวมทั้งหมด : 19 หน้า : << ย้อนกลับ [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12] 13 [14][15][16][17][18] หน้าถัดไป>>
 

 
 


นายชูชาติ พรามจร
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย

 
» คณะผู้บริหาร
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  • สำหรับครู เจ้าหน้าที่ในการเพิ่มข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวกิจกรรม ข่าวสำหรับบุคลากร


 
หมายเลข IP Address
44.210.237.158

ขณะนี้
:
59
ท่าน 
ผู้เข้าชมวันนี้
:
4
ท่าน 
ผู้เข้าชมเมื่อวานนี้
:
13
ท่าน 
ผู้เข้าชมเดือนนี้
:
512
ท่าน
ผู้เข้าชมปีนี้
:
5729
ท่าน
เข้าชมทั้งหมด
:
77823
ท่าน
เริ่ม 4 กันยายน 2560


กลับข้างบน


วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย
ที่อยู่: 2/4 หมู่ 5 ตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมือง สุโขทัย 64000
โทรศัพท์: 055 611 201
งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย
This site is optimized for resolutions of 1024x768 or greater