----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ค้นหา

 [ 25/03/2566 ]ผู้อำนวยการศูนย์ความปลอดภัย สอศ. เข้าตรวจเยี่ยมโครงการสถานศึกษาปลอดภัย  [  1057 ครั้ง ]
 
   ผู้อำนวยการศูนย์ความปลอดภัย สอศ. เข้าตรวจเยี่ยมโครงการสถานศึกษาปลอดภัย วันที่ 3 มีนาคม 2566 เวลา 14.00 น. วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย นำโดยคณะผู้บริหาร คณะครูหัวหน้าแผนก ร่วมต้อนรับนายทวีศักดิ์ คิ้วทอง ผู้อำนวยการศูนย์ความปลอดภัย สอศ. เข้าตรวจเยี่ยมโครงการสถานศึกษาปลอดภัย วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย ณ ห้องประชุมวีไอพี วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย
       

 [ 25/03/2566 ]โครงการนิทรรศการผลงานทางวิชาการ รายวิชาโครงการสู่สิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่  [  986 ครั้ง ]
 
   โครงการนิทรรศการผลงานทางวิชาการ รายวิชาโครงการสู่สิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 แผนกวิชาช่างกลโรงงาน และแผนกวิชาช่างไฟฟ้า วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.00 น. รองเสนาะ บัวผัน รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ เป็นประธานเปิดโครงการนิทรรศการผลงานทางวิชาการ รายวิชาโครงการสู่สิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 แผนกวิชาช่างกลโรงงาน และแผนกวิชาช่างไฟฟ้า พร้อมด้วยรองทิพรัตน์ กวี รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ คณะครูกรรมการ นักเรียน นักศึกษาเข้าร่วมพิธีเปิด ณ ลานกิจกรรมอเนกประสงค์ (โดม) วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย
       

 [ 22/02/2566 ]มอบตัวนักเรียน นักศึกษา ระดับปวช และปวส. ประจำปีการศึกษา 2566  [  1768 ครั้ง ]
 
   มอบตัวนักเรียน นักศึกษา ระดับปวช และปวส. ประจำปีการศึกษา 2566 ระหว่างวันที่ 18-19 กุมภาพันธ์ 2566 วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.00 น. นายสมใจ รอดคง ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ เป็นประธานฯ พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการร่วมต้อนรับผู้ปกครองนักศึกษา ในการรับมอบตัว นักศึกษา ระดับปวส ประจำปีการศึกษา 2566 ผู้อำนวยการได้กล่าวต้อนรับนักศึกษาและผู้ปกครอง พูดคุยชี้แจงทำความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบาย และระบบการเรียนการสอน ณ ลานอเนกประสงค์ วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย
       

 [ 6/02/2566 ]การแข่งขันกีฬาภายในระหว่างสี ประจำปีการศึกษา 2565 ?เทคนิคสุโขทัยเกมส์? ระหว่างวันที่ 3 ? 5 กุมภาพันธ  [  2093 ครั้ง ]
 
   การแข่งขันกีฬาภายในระหว่างสี ประจำปีการศึกษา 2565 ?เทคนิคสุโขทัยเกมส์? ระหว่างวันที่ 3 ? 5 กุมภาพันธ์ พุทธศักราช 2566
       

 [ 2/02/2566 ]โครงการปัจฉิมนิเทศนักเรียน นักศึกษา ปีการศึกษา 2565  [  2239 ครั้ง ]
 
   โครงการปัจฉิมนิเทศนักเรียน นักศึกษา ปีการศึกษา 2565 วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.00 น. ณ หอประชุมกาญจนาภิเษก นายสมใจ รอดคง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย เป็นประธานพิธีเปิดโครงการปัจฉิมนิเทศนักเรียน นักศึกษา ปีการศึกษา 2565 พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู นำนักเรียน นักศึกษาเข้าร่วม โดยครูอรอุมา รอดคง หัวหน้างานแนะแนวฯ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของโครงการ ซึ่งในปีการศึกษา 2565 มีนักเรียน นักศึกษา ที่จะสำเร็จการศึกษา ทั้งระดับปวช.3 และปวส.2 รวมทั้งสิ้นจำนวน 764 คน ทั้งนี้ทางวิทยาลัยขอขอบคุณสำนักงานจัดหางานจังหวัดสุโขทัย และอ.เฉลิมศักดิ์ พงษ์กล่าวขำ ข้าราชการบำนาญ อดีตอ.ช่างไฟ วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก ที่ให้เกียรติสละเวลามาบรรยายให้ความรู้ เล่าประสบการณ์ สร้างแรงบันดาลใจ ตลอดจนให้คำแนะนำต่างๆ แก่น้องๆที่จะสำเร็จการศึกษาค่ะ
       

 [ 2/02/2566 ]ออกแนะแนวการศึกษาต่อในระดับปวช. 1 ปวส.1 และปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2566  [  2070 ครั้ง ]
 
   ออกแนะแนวการศึกษาต่อในระดับปวช. 1 ปวส.1 และปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2566 เมื่อวันพุธที่ 25 มกราคม 2566 วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย โดยคณะครูแผนกวิชาช่างกลโรงงาน แผนกวิชาช่างยนต์ แผนกวิชาช่างเชื่อม แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง แผนกวิชาช่างก่อสร้าง และแผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ออกแนะแนวและเป็นวิทยากรบรรยายเกี่ยวกับการศึกษาต่อในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพปวช. 1 และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปวส.1 และปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2566 ณ โรงเรียนบ้านวังน้ำขาว โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ โรงเรียนบ้านลานกระบือ และโรงเรียนบ้านตลิ่งชัน อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย
       

 [ 20/01/2566 ]การแข่งขันกีฬาอาชีวศึกษา จังหวัดสุโขทัย ห่างไกลยาเสพติด ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565  [  2442 ครั้ง ]
 
   การแข่งขันกีฬาอาชีวศึกษา จังหวัดสุโขทัย ห่างไกลยาเสพติด ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 ระหว่างวันที่ 18-19 มกราคม 2566 ณ วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย วันพุธที่ 18 มกราคม 2566 เวลา 09.00 น. นายสมใจ รอดคง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย ประธานกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย เป็นประธานกล่าวเปิดการแข่งขันกีฬาอาชีวศึกษา จังหวัดสุโขทัย ห่างไกลยาเสพติด โดยสสส. พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู นำนักกีฬาเข้าร่วมพิธีเปิด
       

 [ 20/01/2566 ]วันครูแห่งชาติ 2566  [  1712 ครั้ง ]
 
   วันครูแห่งชาติ 2566 วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย ร่วมกิจกรรมอาชีวะสัมพันธ์ ประจำปี 2566 ณ หอประชุม วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย วันจันทร์ที่ 16 มกราคม 2566 เวลา 07.00 -11.30 น. นายสมใจ รอดคง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย ประธานอาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู และบุคลากร ร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งและร่วมพิธีสงฆ์ จากนั้นประธานอ่านสาร์นวันครูจากนายกรัฐมนตรี และได้มอบเกียรติบัตรแก่ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา อาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย
       

 [ 4/01/2566 ]โครงการ รับพรปีใหม่ สุขกายสุขใจทั่วกัน  [  1812 ครั้ง ]
 
   วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัยจัดโครงการ ?รับพรปีใหม่ สุขกายสุขใจทั่วกัน? ปีพุทธศักราช 2566 (เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ ) วันที่ 4 มกราคม 2566 ในช่วงเวลา 11.30 น. คณะผู้บริหาร ครู และบุคลากร ได้ร่วมรับประทานอาหารกลางวัน และร่วมกิจกรรมจับสลากของขวัญวันปีใหม่ และท่านผู้อำนวยการสมใจ รอดคง ได้กล่าวคำอวยพรให้แก่คณะครู บุคลากรทุกท่าน ณ ลานกิจกรรมอเนกประสงค์
       

 [ 3/01/2566 ]พิธีเปิดโครงการเทคโนโลยีบัณฑิตจิตอาสา ร่วมด้วยช่วยประชาชน เทศกาลปีใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2566  [  1669 ครั้ง ]
 
   พิธีเปิดโครงการเทคโนโลยีบัณฑิตจิตอาสา ร่วมด้วยช่วยประชาชน เทศกาลปีใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2566 วันที่ 31 ธันวาคม 2565 เวลา 14.00 น. ณ บริเวณหน้าคาร์แคร์วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย นายสมใจ รอดคง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย พร้อมด้วยคณะผู้บริหารอาชีวศึกษาสุโขทัย ครูบุคลากรทางการศึกษา นักศึกษาป.ตรี และนักเรียน นักศึกษา ร่วมกันต้อนรับท่านสุวรรณี คำมั่น นายกสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 3 ให้เกียรติมาเป็นประธานเปิดโครงการเทคโนโลยีบัณฑิตจิตอาสา ร่วมด้วยช่วยประชาชน เทศกาลปีใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2566 ระหว่างวันเสาร์ที่ 31 ธันวาคม 2565 ถึงวันจันทร์ที่ 2 มกราคม 2566 และท่านดร.สงวน หอกคำ ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 3 ให้เกียรติเข้ามาตรวจเยี่ยมศูนย์จิตอาสาฯ ซึ่งวัตถุประสงค์ในการจัดโครงการครั้งนี้ 1.เพื่อให้บริการตรวจเช็คสภาพรถยนต์และรถจักรยานยนต์ให้มีความพร้อม มีความปลอดภัยในการใช้งาน 2.เพื่อให้นักศึกษาเทคโนโลยีบัณฑิตนำความรู้ทางด้านวิชาชีพ มาช่วยเหลือประชาชน ฝึกการมีจิตอาสาบริการสังคมในช่วงเทศกาลปีใหม่ 3.เพื่อดำเนินการตามนโยบาย สถาบันการอาชีวภาคเหนือ 3 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ตามโครงการ ?เทคโนโลยีบัณฑิตจิตอาสา ร่วมด้วยช่วยประชาชน เทศกาลปีใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2566?
       

 [ 28/12/2565 ]โครงการ Merry Christmas 2022  [  2251 ครั้ง ]
 
   โครงการ Merry Christmas 2022 วันที่ 23 ธันวาคม 2565 วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย โดยแผนกสามัญสัมพันธ์ จัดโครงการ Merry Christmas 2022 เนื่องในโอกาสวันคริสต์มาสซึ่งตรงกับวันที่ 25 ธันวาคม ของทุกปี โดยมีนายสมใจ รอดคง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเป็นประธานกล่าวให้โอวาทและเปิดโครงการ พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการ ครู นักเรียน นักศึกษาเข้าร่วม ภายในกิจกรรมมีการร่วมตอบคำถามเกี่ยวกับวันคริสต์มาส แจกของรางวัลและขนมให้แก่นักเรียน นักศึกษา ณ ลานกิจกรรมอเนกประสงค์ วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย
       

 [ 28/12/2565 ]พิธีเปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2566  [  1604 ครั้ง ]
 
   เช้าวันที่ 21 ธันวาคม 2565 เวลา 08.30 น. นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย ร่วมขบวนรณรงค์ และพิธีเปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2566 ตามแนวคิด ?ชีวิตใหม่ ขับขี่อย่างปลอดภัย ไร้อุบัติเหตุ? และกิจกรรมรณรงค์สวมหมวกนิรภัย100% โดยนายสุชาติ ทีคะสุข ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัยเป็นประธานในพิธีเปิด ณ บริเวณหน้าเทศบาลเมืองสุโขทัยธานี
       

 [ 28/12/2565 ]การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565 ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด จังหวัดสุโขทัย  [  1662 ครั้ง ]
 
   พิธีเปิดงาน ?สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา? การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565 ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด จังหวัดสุโขทัย วันที่ 21 ธันวาคม 2565 เวลา 09.00 น. นายสมใจ รอดคง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย ประธานอาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย เป็นประธานพิธีเปิดงาน ?สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา? การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565 ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด จังหวัดสุโขทัย ระหว่างวันที่ 20-21 ธันวาคม 2565 โดยมีนายสนทยา ฉัตรสุวรรณ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพศรีสัชนาลัย กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ พร้อมด้วยผู้บริหาร คณะครู นักเรียน นักศึกษาร่วมพิธีเปิด ณ วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย
       

 [ 21/12/2565 ]ร่วมลงนามถวายพระพรแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี  [  1495 ครั้ง ]
 
   วันที่ 21 ธันวาคม 2565 เวลา 08.00 น. นายสมใจ รอดคง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย พร้อมด้วยคณะรองผู้อำนวยการ ครู บุคลากรทางการศึกษา และตัวแทนนักเรียน นักศึกษา ร่วมลงนามถวายพระพรแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เพื่อน้อมถวายพระพรชัยมงคลขอให้ทรงหายจากพระอาการประชวรและมีพระพลานามัยแข็งแรงโดยเร็ววัน ณ บริเวณหน้าอาคารเทคโนโลยีบัณฑิต วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย
       

 [ 19/12/2565 ]มอบเกียรติบัตรและโล่รางวัลให้กับตัวแทนนักเรียน นักศึกษาที่ได้รับรางวัลชนะเลิศและรองชนะเลิศการแข่งขัน  [  1539 ครั้ง ]
 
   เช้าวันที่ 15 ธันวาคม 2565 นายสมใจ รอดคง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการฯ ได้มอบเกียรติบัตรและโล่รางวัลให้กับตัวแทนนักเรียน นักศึกษาที่ได้รับรางวัลชนะเลิศและรองชนะเลิศการแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะพื้นฐาน ครั้งที่ 34 ระดับภาค ภาคเหนือ ประจำปีการศึกษา 2565 เมื่อวันที่ 5-9 ธันวาคม 2565 ณ จังหวัดลำปาง และได้ไปแข่งขันต่อในระดับชาติที่จังหวัดระยอง ในวันที่ 30 มกราคม- 3 กุมภาพันธ์ 2566 ได้แก่นักเรียนแผนกวิชาช่างยนต์ ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 #การแข่งขันทักษะงานจักรยานยนต์ นายชิตนันท์ ยุทธศิลป์ นายพัทธนันท์ มอญเปีย นายปัณณวิชญ์ ศรีนรา ครูเพยาว์ สุขจ่าง ครูผู้ควบคุม ครูปริญญา ม่วงบ้านยาง ครูผู้ควบคุม นักเรียนแผนกวิชาช่างยนต์ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 #การแข่งขันทักษะงานเครื่องยนต์เล็กดีเซลและเครื่องยนต์เล็กแก๊สโซลีน ระดับ ปวช. นายชัยชนะ ธรรมสุข นายรัฐภูมิ คุ้มผึ้ง นายภคิน ศักดิ์ดี ครูจำรัส ร้อยกรอง ครูผู้ควบคุม นักเรียนแผนกวิชาช่างก่อสร้าง #ทีมประมาณราคางานก่อสร้าง ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 นายธนพล คงกำเนิด นายภคพล จิตรสว่าง นางสาวเจนสุดา แก้วกงพราน นางสาวเกวลิน บุตรศรี และครูผู้ควบคุม ครูจุฑามาศ ดิษฐ์ทอง ครูกิตติธร โพธิ์รัง ทักษะพื้นฐาน นายศิรสิทธิ์ ทรัพย์ประเสริฐ ได้รับรางวัลชนะเลิศ #การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย หญิง ระดับปวช/ปวส. ครูละออ เศษกลาง ครูผู้ควบคุม
       

 [ 1/12/2565 ]การแนะแนวของโรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่นเอเชีย และแนะนำการฝึกงานที่ประเทศญี่ปุ่นหลังจบหลักสูตร  [  1947 ครั้ง ]
 
   วันที่ 29 พฤศจิกายน 2565 เวลา 11.00 น. นักศึกษา ระดับชั้นปวส.2 เข้าร่วมรับฟังการแนะแนวของโรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่นเอเชีย และแนะนำการฝึกงานที่ประเทศญี่ปุ่นหลังจบหลักสูตร ณ หอประชุมกาญจนาภิเษก วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย
       

 [ 1/12/2565 ] วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ประจำปี พ.ศ. 2565  [  1781 ครั้ง ]
 
   เมื่อวันศุกร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2565 วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ประจำปี พ.ศ. 2565 ลูกเสือวิสามัญ วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย การเข้าร่วมวางพวงมาลาถวายราชสดุดี และถวายบังคมพระราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า หรือวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2565 และบำเพ็ญประโยชน์ ณ ค่ายลูกเสือสุโขทัย "รามคำแหง" ต.เมืองเก่า อ.เมือง จ.สุโขทัย และมอบเครื่องราชลูกเสือยั่งยืน แก่บุคลากรทางการลูกเสือ วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย 1. นายศิวาวุฒิ สอนเม่น 2. นายวิบูรณ์ เชียงจันทร์
       

 [ 28/11/2565 ]ต้อนรับ ดร.นิรุตต์ บุตรแสนลี ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึ  [  2070 ครั้ง ]
 
   เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2565 นายสมใจ รอดคง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย พร้อมด้วยผู้บริหาร ครู ร่วมต้อนรับ ดร.นิรุตต์ บุตรแสนลี ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ประธานกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานตามข้อตกลงการพัฒนางาน ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาของ นายสมใจ รอดคง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย พร้อมเข้าเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้เทคโนโลยีเฉพาะทาง CNC และเทคโนโลยียานยนต์ ISUZU ณ วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย
       

 [ 24/11/2565 ]พิธีมอบทุนการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565  [  1542 ครั้ง ]
 
   พิธีมอบทุนการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 วันที่ 24 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.00 น.ณ หอประชุมกาญจนาภิเษก วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย นายสมใจ รอดคง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 โดยงานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน ได้ดำเนินการจัดหาทุนให้นักเรียน นักศึกษาที่เรียนดี มีจิตสาธารณะ มีความรับผิดชอบและประพฤติดี ซึ่งนักเรียน นักศึกษาได้รับทุนการศึกษา จำนวน 137 ทุน เป็นเงินทั้งสิ้น 274,000 บาท โดยมีบริษัท ห้างร้าน ทั้งภาครัฐและเอกชน คณะผู้บริหาร ครู ได้ร่วมมอบทุน และนายพงศธร โคตะ ตัวแทนนักเรียนได้กล่าวขอบคุณผู้สนับสนุนทุนการศึกษาในครั้งนี้
       

 [ 16/11/2565 ]พิธีเปิดการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะพื้นฐานและหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย  [  2066 ครั้ง ]
 
   พิธีเปิดการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะพื้นฐานและหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย ประจำปีการศึกษา 2565 วันที่ 15 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.00 น. นายสมใจ รอดคง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย ประธานอาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครู และนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมพิธีเปิดการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะพื้นฐานและหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย ประจำปีการศึกษา 2565 อีกทั้งได้เข้าเยี่ยมชมให้กำลังใจคณะครู และตัวแทนนักเรียน นักศึกษาที่เข้าร่วมแข่งขัน ณ วิทยาลัยสารพัดช่างสุโขทัย
       

มีจำนวนทั้งหมด 442 รวมทั้งหมด : 23 หน้า : << ย้อนกลับ [1][2] 3 [4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22] หน้าถัดไป>>
 

 
 


นายสมใจ รอดคง
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย

 
» คณะผู้บริหาร
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  • สำหรับครู เจ้าหน้าที่ในการเพิ่มข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวกิจกรรม ข่าวสำหรับบุคลากร


 
หมายเลข IP Address
3.235.188.113

ขณะนี้
:
79
ท่าน 
ผู้เข้าชมวันนี้
:
1
ท่าน 
ผู้เข้าชมเมื่อวานนี้
:
11
ท่าน 
ผู้เข้าชมเดือนนี้
:
12
ท่าน
ผู้เข้าชมปีนี้
:
139978
ท่าน
เข้าชมทั้งหมด
:
229075
ท่าน
เริ่ม 4 กันยายน 2560


กลับข้างบน


วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย
ที่อยู่: 2/4 หมู่ 5 ตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมือง สุโขทัย 64000
โทรศัพท์: 055 611 201
งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย
This site is optimized for resolutions of 1024x768 or greater