----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ค้นหา

 [ 24/12/2563 ]ร่วมพิธีลงนามประสานความร่วมมือ EEC Industry 4.0  [  2466 ครั้ง ]
 
   63-12-13 ร่วมพิธีลงนามประสานความร่วมมือ EEC Industry 4.0
       

 [ 24/12/2563 ] โครงการจิตอาสา ศธ.จิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์  [  2503 ครั้ง ]
 
   63-12-09 โครงการจิตอาสา ศธ.จิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์
       

 [ 24/12/2563 ]เข้ารับการประเมินและนิเทศองค์การมาตรฐานดีเด่นและสมาชิกดีเด่น โครงการภายใต้การนิเทศระดับจังหวัด จังหว  [  2054 ครั้ง ]
 
   63-12-08 เข้ารับการประเมินและนิเทศองค์การมาตรฐานดีเด่นและสมาชิกดีเด่น โครงการภายใต้การนิเทศระดับจังหวัด จังหวัดสุโขทัย
       

 [ 24/12/2563 ]พิธีจุดเทียนเพื่อสดุดีพระเกียรติคุณและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ร.๙  [  1988 ครั้ง ]
 
   63-12-05 ร่วมพิธีจุดเทียนเพื่อสดุดีพระเกียรติคุณและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ร.๙
       

 [ 24/12/2563 ]ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ ร.๙ วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ  [  1956 ครั้ง ]
 
   63-12-05 ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ
      

 [ 24/12/2563 ]พิธีประจำกองลูกเสือวิสามัญ  [  2090 ครั้ง ]
 
   พิธีประจำกองลูกเสือวิสามัญ
       

 [ 24/12/2563 ]แนะแนวโครงการ Thaioil Excellence School รุ่นที่ 3  [  1991 ครั้ง ]
 
   63-11-25 แนะแนวโครงการ Thaioil Excellence School รุ่นที่ 3
       

 [ 24/12/2563 ] โครงการบรรยาย เรื่องสถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย  [  1937 ครั้ง ]
 
   63-11-23 โครงการบรรยาย เรื่องสถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย
       

 [ 24/12/2563 ]ประชุมคณะผู้บริหารอาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย  [  1972 ครั้ง ]
 
   ประชุมคณะผู้บริหารอาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย
       

 [ 24/12/2563 ]โครงการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีฯ  [  1812 ครั้ง ]
 
    โครงการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีฯ
       

 [ 24/12/2563 ]เข้าร่วมกิจกรรมพิธีเปิดนิทรรศการเทิดพระเกียรติเกี่ยวกับโครงการพระราชดำริฝนหลวง  [  1714 ครั้ง ]
 
   เข้าร่วมกิจกรรมพิธีเปิดนิทรรศการเทิดพระเกียรติเกี่ยวกับโครงการพระราชดำริฝนหลวง
      

 [ 24/12/2563 ]นายชูชาติ พรามจร ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย เป็นประธานกล่าวเปิดประชุมประจำปี  [  1854 ครั้ง ]
 
   63-11-12 นายชูชาติ พรามจร ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย เป็นประธานกล่าวเปิดประชุมประจำปี
       

 [ 24/12/2563 ]การปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษา ฝึกงานและเรียนในสถานประกอบการ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563  [  1801 ครั้ง ]
 
   63-11-04 การปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษา ฝึกงานและเรียนในสถานประกอบการ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563
     

 [ 29/10/2563 ]กิจกรรมจิตอาสา ปณิธาน ทำความดี ทำดีเริ่มได้ที่ใจเรา  [  2391 ครั้ง ]
 
   กิจกรรมจิตอาสา วันนี้ 23 ตุลาคม 2563 เวลา 10.00 น. วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย นำโดยนายชูชาติ พรามจร ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ รองผู้อำนวยการ พร้อมคณะครู เจ้าหน้าที่ และนักเรียน นักศึกษา ร่วมกิจกรรมจิตอาสา ?ปณิธาน ทำความดี ทำดีเริ่มได้ที่ใจเรา? เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย
       

 [ 29/10/2563 ]ร่วมพิธีวันปิยมหาราช วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5  [  2482 ครั้ง ]
 
   วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย โดยการนำของนายอานนท์ จันทร์หอม รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคินสุโขทัย พร้อมคณะครู ร่วมพิธีวันปิยมหาราช วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ณ ศาลากลางจังหวัดสุโขทัย
       

 [ 29/10/2563 ]โครงการ ก่อสร้างสานฝันจากพี่สู่น้อง  [  2352 ครั้ง ]
 
   โครงการก่อสร้างสานฝัน จากพี่สู่น้อง นายอานนท์ จันทร์หอม รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย เป็นประธานพิธีเปิดโครงการก่อสร้างสานฝัน จากพี่สู่น้อง โดยมีนักเรียนแผนกช่างก่อสร้างเข้าร่วมรับฟังบรรยาย โดยได้รับเกียรติจากวิทยากร คุณปริญ ทองเชื้อ ผู้อำนวยการอาวุโส บ.เฟรเซอร์สพร็อบเพอร์ตี้ ประเทศไทย จำกัด และคุณยุทธพงษ์ อ่ำเอี่ยม นายช่างโยธาเทศบาลเมืองสุโขทัยธานี วันที่ 21 ต.ค.2563 เวลา 13.00 น. ณ ห้องโสตทัศนศึกษา วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย
       

 [ 29/10/2563 ]โครงการ ก่อสร้างสานฝันจากพี่สู่น้อง  [  2487 ครั้ง ]
 
   โครงการก่อสร้างสานฝัน จากพี่สู่น้อง นายอานนท์ จันทร์หอม รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย เป็นประธานพิธีเปิดโครงการก่อสร้างสานฝัน จากพี่สู่น้อง โดยมีนักเรียนแผนกช่างก่อสร้างเข้าร่วมรับฟังบรรยาย โดยได้รับเกียรติจากวิทยากร คุณปริญ ทองเชื้อ ผู้อำนวยการอาวุโส บ.เฟรเซอร์สพร็อบเพอร์ตี้ ประเทศไทย จำกัด และคุณยุทธพงษ์ อ่ำเอี่ยม นายช่างโยธาเทศบาลเมืองสุโขทัยธานี วันที่ 21 ต.ค.2563 เวลา 13.00 น. ณ ห้องโสตทัศนศึกษา วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย
ไม่มีรูปภาพ

 [ 29/10/2563 ]ร่วมพิธีจุดเทียนน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหา  [  2327 ครั้ง ]
 
   วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย นำโดยนายอานนท์ จันทร์หอม รองผู้อำนวยการฯ คณะครู ได้นำตัวแทนนักเรียน นักศึกษา ร่วมพิธีจุดเทียนน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดยมีนายวิรุฬ พรรณเทวี ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย เป็นประธานพิธีฯ ณ โรงเรียนวัดไทยชุมพล
       

 [ 29/10/2563 ]งานมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ 2563  [  1865 ครั้ง ]
 
   วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย จัดงานมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ 2563 โดยมีข้าราชการครู และลูกจ้างประจำ จำนวน 6 ท่าน ได้แก่ ท่านรองสำริด นาคะบุตร ครูปราโมทย์ สันติโรจนกุล แผนกช่างไฟฟ้า ครูนิธาพร ลุงคะ ครูแผนกสามัญสัมพันธ์ ครูธวัลณ์รัตน์ ยอดเพชร แผนกช่างก่อสร้าง ครูรังสฤษฏ์ สมเขื่อน แผนกช่างเชื่อม และคุณชาติชาย เพิ่งเงิน ลูกจ้างประจำ โดยผอ.ชูชาติ พรามจร ได้กล่าวเปิดงาน อีกทั้งได้มีตัวแทนนักเรียน นักศึกษา ได้ร่วมกันขอขมาและมอบดอกไม้แทนใจให้แก่ครูผู้เกษียณฯ ในครั้งนี้ วันศุกร์ที่ 25 กันยายน 2563 เวลา 08.30 น. ณ ลานเอนกประสงค์ วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย
       

 [ 29/10/2563 ]เปิดงานการวิเคราะห์รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา และประเด็นที่ต้องการให้มีการประเมินและติดตามต  [  1826 ครั้ง ]
 
   (24 กันยายน 2563 เวลา 09.00 น.) นายชูชาติ พรามจร ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย ประธานคณะกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย เป็นประธานเปิดกล่าวเปิดงานการวิเคราะห์รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา และประเด็นที่ต้องการให้มีการประเมินและติดตามตรวจสอบ ปีการศึกษา 2562 อาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย ระหว่างวันที่ 24-25 กันยายน 2563 ณ ห้องประชุมวีไอพี วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย
       

มีจำนวนทั้งหมด 374 รวมทั้งหมด : 19 หน้า : << ย้อนกลับ [1][2][3][4][5] 6 [7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18] หน้าถัดไป>>
 

 
 


นายชูชาติ พรามจร
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย

 
» คณะผู้บริหาร
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  • สำหรับครู เจ้าหน้าที่ในการเพิ่มข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวกิจกรรม ข่าวสำหรับบุคลากร


 
หมายเลข IP Address
44.210.237.158

ขณะนี้
:
32
ท่าน 
ผู้เข้าชมวันนี้
:
3
ท่าน 
ผู้เข้าชมเมื่อวานนี้
:
13
ท่าน 
ผู้เข้าชมเดือนนี้
:
511
ท่าน
ผู้เข้าชมปีนี้
:
5728
ท่าน
เข้าชมทั้งหมด
:
77822
ท่าน
เริ่ม 4 กันยายน 2560


กลับข้างบน


วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย
ที่อยู่: 2/4 หมู่ 5 ตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมือง สุโขทัย 64000
โทรศัพท์: 055 611 201
งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย
This site is optimized for resolutions of 1024x768 or greater