ชื่อล็อกอิน
 
 
รหัสผ่าน
 
 
ตัวเลขยืนยัน
 
 
ป้อนตัวเลขยืนยัน
 
 
เข้าระบบ  
 
  • สำหรับครู เจ้าหน้าที่ในการเพิ่มข่าวประชาสำพันธ์ ข่าวกิจกรรม ข่าวสำหรับบุคลากร
  • ครู อาจารย์ เจ้าหน้าที่ ให้ใช้ชื่อล็อกอิน และรหัสผ่าน เดียวกับ ระบบบริหารจัดการอาชีวศึกษา RMS