----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ค้นหา

 [ 5/08/2565 ]กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา  [  1624 ครั้ง ]
 
   วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕ วันพุธที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๐๐ น. ณ ลานกิจกรรมเอนกประสงค์ โดยนายชูชาติ พรามจร ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย เป็นประธานพิธีวางพานพุ่ม ถวายสักการะ พิธีถวายราชสดุดี และพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษาเข้าร่วม เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
       

 [ 5/08/2565 ]ร่วมแสดงความยินดีกับนายไชยา ประพันธ์ศิริ ผู้อำนวยการสถานศึกษาคนใหม่ และยินดีต้อนรับครูผู้ช่วยคนใหม่  [  1569 ครั้ง ]
 
   วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย ร่วมแสดงความยินดีกับนายไชยา ประพันธ์ศิริ ผู้อำนวยการสถานศึกษาคนใหม่ และยินดีต้อนรับครูผู้ช่วยคนใหม่ วันอังคารที่ 26 กรกฎาคม 2565 เวลา 11.30 น. โดยนายชูชาติ พรามจร ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย ได้กล่าวแสดงความยินดีและมอบของที่ระลึก พร้อมด้วยคณะผู้บริหารอาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย ครู และบุคลากรทางการศึกษาเข้าร่วม ณ หอประชุมกาญจนาภิเษก วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย
       

 [ 5/08/2565 ]พิธีมอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565  [  715 ครั้ง ]
 
   พิธีมอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 นายชูชาติ พรามจร ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย ประธานกล่าวเปิดพิธีมอบทุนการศึกษาและให้โอวาท ประจำปีการศึกษา 2565 วันที่ 22 กรกฎาคม 2565 ณ หอประชุมกาญจนาภิเษก โดยมีนักเรียนจำนวน 106 คน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 223,000 บาท โดยมีตัวแทนจากสถานประกอบการร้านค้าได้มามอบทุน รวมทั้งผู้บริหาร คณะครูร่วมมอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียน นักศึกษา และคุณอภิชาต มีอินทร์เกิด ได้กล่าวให้โอวาทแก่นักเรียน นักศึกษา ทั้งนี้ทางวิทยาลัยฯ ขอขอบคุณผู้สนับสนุนมอบทุนทุกๆท่าน
       

 [ 5/08/2565 ]อบรมโครงการ Solar Rooftop 240 kW  [  722 ครั้ง ]
 
   อบรมโครงการ Solar Rooftop 240 kW นายชูชาติ พรามจร ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย เป็นประธานเปิดโครงการ Solar Rooftop 240 kW พร้อมด้วยผู้บริหาร ครูแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง และนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมรับฟังการบรรยายอบรมการใช้งาน โดยการไฟฟ้าฯ PEA วันพฤหัสบดี ที่ 21 กรกฏาคม 2565 เวลา 9.00 น. ณ หอประชุมกาญจนาภิเษก วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย
       

 [ 5/08/2565 ]โครงการประกวดรถจักรยานยนต์ ประจำปีการศึกษา 2565  [  659 ครั้ง ]
 
   นายชูชาติ พรามจร ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย เป็นประธานเปิดโครงการประกวดรถจักรยานยนต์ ประจำปีการศึกษา 2565 วันที่ 20 ก.ค.2565 เวลา 09.00 น. ณ แผนกวิชาช่างยนต์ โดยมีครูสมชาย แช่มชื่นหัวหน้าแผนกฯ กล่าวรายงาน และนักเรียน นักศึกษาชมรมแผนกวิชาช่างยนต์เข้าร่วม และได้นำมารถจักรยานต์ยนต์ทั้งรุ่นคลาสสิคและรุ่นใหม่ๆ เข้าประกวดหลายสิบคัน ทั้งนี้ในการตกแต่งรถสวยงามสมรรถนะที่ปลอดภัยเพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน และสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของนักศึกษาอาชีวศึกษาสู่ชุมชนและสังคมต่อไป
       

 [ 5/08/2565 ]การแนะแนวของบริษัทไทยออยล์  [  699 ครั้ง ]
 
   วันที่ 20 ก.ค.2565 เวลา 09.00 น. ณ หอประชุมกาญจนาภิเษก วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย นายชูชาติ พรามจร ผู้อำนวยการวิทยาลัย เป็นประธานเปิดการแนะแนวของบริษัทไทยออยล์ พร้อมด้วยผู้บริหาร คณะครู และนักศึกษา ปวส.1 และปวส.2 เข้ารับฟังการแนะแนวธุรกิจ กลุ่มไทยออยล์ และโครงการทุนการศึกษา พร้อมได้ร่วมเข้าฝึกงาน กับบริษัทไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)
       

 [ 5/08/2565 ]ประชุมหารือกับสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสุโขทัย  [  577 ครั้ง ]
 
   วันที่ 19 ก.ค.2565 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมวีไอพี วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย นายชูชาติ พรามจร ผู้ออำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการ ครูหัวหน้าแผนกช่างยนต์ แผนกวิชาช่างกลโรงงาน หัวหน้างานหลักสูตร ร่วมประชุมหารือกับสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสุโขทัยเพื่อพัฒนาหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มอาชีพช่างเครื่องกลหนัก และกลุ่มอาชีพช่างกลโรงงาน การพัฒนาทักษะเพิ่มเติมให้กับกลุ่มแรงงานใหม่ที่จะเข้าสู่ตลาดแรงงาน จนถึงกระบวนการรับเข้าบรรจุงานในบริษัท
       

 [ 5/08/2565 ]ต้อนรับครูผู้ช่วย 2565  [  730 ครั้ง ]
 
   ต้อนรับครูผู้ช่วย 2565 วันที่ 18 ก.ค.2565 09.00 น. นายชูชาติ พรามจร ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการ คณะครูหัวหน้าแผนก ร่วมต้อนรับครูผู้ช่วยคนใหม่ทั้ง 7 ท่าน ในโอกาสได้รับการบรรจุแต่งตั้งเป็นข้าราชการครู ได้แก่ นายวรมิตร ปินตาติ๊บ น.ส.ศสินันท์ ยงท้วม ครูแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง น.ส.นภารัตน์ ทาทอง นายนิตินันท์ ดอยลอม ครุแผนกวิชาช่างกลโรงงาน นายปริญญา ม่วงบ้านยาง แผนกวิชาช่างยนต์ นายชัทชาคร ผิวแดง แผนกวิชาช่างก่อสร้าง และนางทิพรัตน์ จูจันทร์ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ และนักเรียน นักศึกษาร่วมต้อนรับในช่วงเช้า
       

 [ 12/07/2565 ]" ถวายเทียนจำนำพรรษา "  [  1876 ครั้ง ]
 
   " ถวายเทียนจำนำพรรษา "
       

 [ 11/07/2565 ]การประชุมผู้ปกครองนักเรียน นักศึกษา ระดับชั้นปวช.1 และปวส.1ประจำปีการศึกษา 2565  [  1416 ครั้ง ]
 
   ประมวลภาพบรรยากาศโครงการประชุมผู้ปกครองนักเรียน นักศึกษา ระดับชั้นปวช.1 และปวส.1ประจำปีการศึกษา 2565
       

 [ 11/07/2565 ]ออกหน่วยบริการประชาชน (Fix it จิตอาสา) วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัยปีงบประมาณ 2565  [  1680 ครั้ง ]
 
   พิธีเปิดออกหน่วยบริการประชาชน (Fix it จิตอาสา) วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัยปีงบประมาณ 2565 ณ วัดบ้านขวาง ต.บ้านกล้วย อ.เมือง จ.สุโขทัย วันเสาร์ที่ 9 กรกฎาคม 2565 นายชูชาติ พรามจร ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย กล่าวรายงาน โดยมีนายบรรพต สอนโต นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกล้วย เป็นประธานเปิดศูนย์ฯ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครู เจ้าหน้าที่ นักเรียน นักศึกษา และพี่น้องชาวบ้านขวางเข้าร่วม โดยมีทีมงานคุณภาพพร้อมให้บริการซ่อมแซมรถจักรยานยนต์ ถ่ายน้ำมันเครื่อง ซ่อมเครื่องมือทางการเกษตร ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวเรือน และอุปกรณ์แผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์ ณ วัดบ้านขวาง อ.เมือง จ.สุโขทัย
       

 [ 11/07/2565 ]กิจกรรมวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2565  [  1430 ครั้ง ]
 
   กิจกรรมวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2565 วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย โดยงานลูกเสือวิสามัญ ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา ร่วมกิจกรรมวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2565 วันศุกร์ที่ 1 กรกฎาคม 2565 เวลา 08.00 น. ณ โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว พระผู้ราชทานกำเนิดลูกเสือไทย และถวายความจงรักภักดี แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระประมุขของลูกเสือแห่งชาติ
       

 [ 11/07/2565 ]พิธีไหว้ครูและไหว้ครูช่าง  [  1721 ครั้ง ]
 
   วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย จัดพิธีไหว้ครูและไหว้ครูช่าง ไหว้พระวิษณุกรรม สิ่งศักดิ์สิทธิ์ในวิทยาลัยฯ ในวันที่ 30 มิถุนายน 2565 ณ วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย โดยนายชูชาติ พรามจร ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ เป็นประธานในพิธีไหว้ครู พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครู นักเรียน นักศึกษาและศิษย์เก่า ร่วมพิธี ทั้งนี้ได้รับเกียรติจากนายผ่อง ญาณโสภณ อดีตผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย คณะกรรมการสถานศึกษา มอบทุนการศึกษา จำนวน 230,000 บาท ให้แก่นักเรียน นักศึกษา
       

 [ 11/07/2565 ]การประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการในสถานศึกษา ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย ประจำปีการศึกษา 2564  [  922 ครั้ง ]
 
   วท.สุโขทัยรับการประเมินศูนย์บ่มเพาะฯ วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัยโดยนายธวัช สอนง่ายดี รองผู้อำนวยการ พร้อมด้วยคณะครู บุคลากรและนักเรียน นักศึกษา ร่วมต้อนรับ นายคฑาวุธ เทพยศ ประธานคณะกรรมการประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการในสถานศึกษา ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย ประจำปีการศึกษา 2564 พร้อมคณะฯ ในวันที่ 27 มิถุนายน 2565 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมวีไอพี วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย โดยคณะกรรมการได้เข้าตรวจประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการในสถานศึกษา ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย ประจำปีการศึกษา 2564
       

 [ 11/07/2565 ]โครงการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดในสถานศึกษา  [  706 ครั้ง ]
 
   โครงการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดในสถานศึกษา เช้าวันที่ 27 มิถุนายน 2565 วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย จัดโครงการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก 26 มิถุนายน 2565 ที่ผ่านมา โดยนายชูชาติ พรามจร ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ ได้อ่านสาส์นจากคุณตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ โดยมีคณะผู้บริหาร ครู และนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมโครงการรณรงค์ฯ ซึ่งการจัดกิจกรรมในครั้งนี้เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ลดปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติด และให้นักเรียน นักศึกษาตระหนักถึงพิษภัยของยาเสพติดให้โทษ
       

 [ 11/07/2565 ]โครงการเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินงานองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.) ชุดปีการศึกษา 2566  [  779 ครั้ง ]
 
   นายชูชาติ พรามจร ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู บุคลากร และนักเรียน นักศึกษา ร่วมโครงการเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินงานองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.) ชุดปีการศึกษา 2566 ในวันศุกร์ที่ 23 มิถุนายน 2565 ตั้งแต่เวลา 08.30-12-00 o.น. ณ ลานกิจกรรมอเนกประสงค์ (โดม) โดยมีนักเรียน นักศึกษา มาใช้สิทธิ์เลือกตั้งฯ กันอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ทางวิทยาลัยฯ ขอขอบคุณพันโทสยามรัฐ สุทธรินทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสุโขทัย ที่ได้ให้เกียรติมาพบปะพูดคุยกับนักเรียน นักศึกษา และอำนวยความสะดวกให้การสนับสนุนเครื่องลงคะแนนเลือกตั้งแบบอิเล็กทรอนิกส์ให้แก่ทางวิทยาลัยฯ ด้วยดีเสมอมา
       

 [ 9/06/2565 ]วันที่ระลึกคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร  [  1399 ครั้ง ]
 
   วันที่ระลึกคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย โดยนายธวัช สอนง่ายดี รองผู้อำนวยการฯ พร้อมด้วยคณะครู และบุคลากร ร่วมงานรัฐพิธีวันที่ระลึกคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร วันพฤหัสบดที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๗.๓๐ น. ณ อาคารวรรณกลาง มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย โดยมีนายวิรุฬ พรรณเทวี ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานในพิธี
       

 [ 9/06/2565 ]ต้อนรับดร.นิติ นาชิต ผู้อำนวยการสำนักมาตรฐานอาชีวศึกษาและวิชาชีพ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  [  1558 ครั้ง ]
 
   วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย โดยนายชูชาติ พรามจร ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย พร้อมด้วยคณะผู้บริหารอศจ. ครู และบุคลากร ร่วมต้อนรับดร.นิติ นาชิต ผู้อำนวยการสำนักมาตรฐานอาชีวศึกษาและวิชาชีพ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ในการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินงานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา และศูนย์พัฒนาอาชีพและการเป็นผู้ประกอบการ กระทรวงศึกษาธิการ ประจำจังหวัด (ศูนย์ CEC) ประจำปีงบประมาณ 2565 พื้นที่ภาคเหนือ วันที่ 8 มิถุนายน 2565 เวลา 13.30 น. ณ วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย
       

 [ 9/06/2565 ]กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี (พิธีเย็น)  [  1469 ครั้ง ]
 
   นายอานนท์ จันทร์หอม รองผู้อำนวยการฯ คณะครู บุคลากร ได้นำนักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย เข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๓ มิถุนายน ๒๕๖๕ ในช่วงเย็นวันศุกร์ที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๗.๓๐ น. ณ อาคารวรรณกลาง มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย โดยนายพิรุณ พรรณเทวี ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย เป็นประธานในพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม และพิธีถวายพระพรชัยมงคล พร้อมนำร้องเพลงสดุดีจอมราชาและกล่าวนำทรงพระเจริญโดยพร้อมเพรียงกัน
       

 [ 9/06/2565 ]กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี (พิธีเช้า)  [  1066 ครั้ง ]
 
   วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย โดยนายชูชาติ พรามจร ผู้อำนวยการฯ มอบหมายให้คณะครู และบุคลากร เข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๓ มิถุนายน ๒๕๖๕ ในเช้าวันศุกร์ที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๗.๐๐ น. ณ อาคารวรรณกลาง มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย โดยมีพิธีสงฆ์ และทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล (ตักบาตรอาหารแห้ง)
       

มีจำนวนทั้งหมด 442 รวมทั้งหมด : 23 หน้า : << ย้อนกลับ [1][2][3][4] 5 [6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22] หน้าถัดไป>>
 

 
 


นายสมใจ รอดคง
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย

 
» คณะผู้บริหาร
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  • สำหรับครู เจ้าหน้าที่ในการเพิ่มข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวกิจกรรม ข่าวสำหรับบุคลากร


 
หมายเลข IP Address
3.235.188.113

ขณะนี้
:
108
ท่าน 
ผู้เข้าชมวันนี้
:
1
ท่าน 
ผู้เข้าชมเมื่อวานนี้
:
11
ท่าน 
ผู้เข้าชมเดือนนี้
:
12
ท่าน
ผู้เข้าชมปีนี้
:
139978
ท่าน
เข้าชมทั้งหมด
:
229075
ท่าน
เริ่ม 4 กันยายน 2560


กลับข้างบน


วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย
ที่อยู่: 2/4 หมู่ 5 ตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมือง สุโขทัย 64000
โทรศัพท์: 055 611 201
งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย
This site is optimized for resolutions of 1024x768 or greater