----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ค้นหา

 [ 28/10/2565 ]รับมอบเกียรติบัตรหน่วยงานดีเด่นด้านการบริหารงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2565  [  2086 ครั้ง ]
 
   วท.สท. รับมอบเกียรติบัตรหน่วยงานดีเด่นฯ ประจำปีงบประมาณ 2565 วันที่ 27 ตุลาคม 2565 เวลา 09.00 น. นายสมใจ รอดคง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย ในนามประธานอาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย เข้ารับมอบเกียรติบัตรหน่วยงานดีเด่นด้านการบริหารงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยนายสุชาติ ทีคะสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัด ให้เกียรติมอบฯ ณ ห้องประชุมศรีสัชนาลัย ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดสุโขทัย
       

 [ 27/10/2565 ]โครงการ การประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.) ระดับสถานศึกษา  [  2116 ครั้ง ]
 
   ประชุมอวท.ปี 2565 (ระดับสถานศึกษา) โครงการ การประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.) ระดับสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 วันพุธที่ 26 ตุลาคม 2565 เวลา 15.00 น. ณ หอประชุมกาญจนาภิเษก โดยนายสมใจ รอดคง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย เป็นประธานเปิดโครงการ พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการฯ คณะครู นำนักศึกษาระดับปวส.1 เข้าร่วมฯ
       

 [ 27/10/2565 ]ต้อนรับนายยศพล เวณุโกเศศ รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และ นายณรงค์ชัย เจริญรุจิทรัพย์  [  2104 ครั้ง ]
 
   วันที่ 25 ตุลาคม 2565 นายสมใจ รอดคง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย ประธานอาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย พร้อมผู้บริหารอาชีวศึกษาฯ ร่วมต้อนรับนายยศพล เวณุโกเศศ รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และ นายณรงค์ชัย เจริญรุจิทรัพย์ ผู้อำนวยการสำนักอวยการ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย
       

 [ 27/10/2565 ]วันปิยมหาราช  [  1710 ครั้ง ]
 
   วันปิยมหาราช วันอาทิตย์ที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๕ นายสมใจ รอดคง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย พร้อมด้วยคณะครู และบุคลากรทางการศึกษา ร่วมพิธีวันปิยมหาราช วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ ซึ่งตรงกับวันที่ ๒๓ ตุลาคม ของทุกปี โดยมีนายสุชาติ ทีคะสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย เป็นประธานพิธีวางพวงมาลาเบื้องหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์ และกล่าวน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ณ บริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ศาลากลางจังหวัดสุโขทัย
       

 [ 19/10/2565 ]งานวิ่ง สุโขทัยเดิน-วิ่ง อาชีวะ 2022#1  [  2295 ครั้ง ]
 
   งานวิ่ง สุโขทัยเดิน-วิ่ง อาชีวะ 2022#1 วันที่ 16 ตุลาคม 2565 อาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย จัดงานวิ่ง สุโขทัยเดิน-วิ่ง อาชีวะ 2022#1 ณ อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย โดยได้รับเกียรติจากนายสุชาติ ทีคะสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย เป็นประธานกล่าวเปิดงาน และมอบรางวัล ว่าที่ร้อยโทดร.นิคม เหลี่ยมจุ้ย กล่าวรายงาย พร้อมนายสมใจ รอดคง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย นำคณะผู้บริหารและทีมงานเข้าร่วมฯ โดยการวิ่งแบ่งออกเป็นระยะ 10 กิโลเมตร 5 กิโลเมตร และ 3 กิโลเมตร ซึ่งมีจำนวนนักวิ่งจากทั้งในจังหวัดและต่างจังหวัดจำนวนกว่าพันคนมาวิ่งในครั้งนี้ ทั้งนี้ต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนหลัก ททท Lactasoy Sv Plaza True และ Proactive sportwear และผู้สนับสนุนท่านอื่นๆ ที่ร่วมสนับสนุนและช่วยให้กิจกรรมงานวิ่งในครั้งนี้ผ่านไปด้วยดี
       

 [ 19/10/2565 ]วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๕  [  794 ครั้ง ]
 
   พิธีวางพวงมาลาถวายสักการะฯ วันคล้ายวันสวรรคต ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๕ วันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๗.๓๐ น. นายธวัช สอนง่ายดี รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา ร่วมกิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๕ ณ อาคารวรรณกลาง มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย โดยร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายสักการะต่อเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ฯ โดยรองผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นประธานในพิธี และนำกล่าวน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณฯ
       

 [ 19/10/2565 ]วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๕  [  828 ครั้ง ]
 
   วันคล้ายวันสวรรคต ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๕ วันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๗.๐๐ น. นายสมใจ รอดคง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา ร่วมกิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๕ ณ อาคารวรรณกลาง มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย ร่วมพิธีตักบาตรถวายพระราชกุศล พระสงฆ์ จำนวน ๘๙ รูป โดยมีนายสุชาติ ทีคะสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย เป็นประธานในพิธี
       

 [ 12/10/2565 ]วันคล้ายวันสวรรคต ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๕  [  962 ครั้ง ]
 
   วันคล้ายวันสวรรคต ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๕ วันพุธที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายสมใจ รอดคง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย ประธานอาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา ร่วมกิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๕ ณ ลานกิจกรรมอเนกประสงค์ (โดม) วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย โดยได้ร่วมกันตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งพระสงฆ์ จำนวน ๙ รูป และผู้อำนวยการฯ นำกล่าวน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เพื่อแสดงถึงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้
       

 [ 19/09/2565 ]โครงการอบรมการพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัลสำหรับการออกแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียนตามข้อ  [  1304 ครั้ง ]
 
   อาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย โดยวิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย จัดโครงการอบรมการพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัลสำหรับการออกแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียนตามข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA) ของครูอาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย รหัสหลักสูตร : ๖๕๑๐๑๑๐๒๒ ระหว่างวันที่ ๑๖-๑๘ กันยายน ๒๕๖๕ ณ หอประชุมกาญจนาภิเษกวิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย โดยในวันนี้ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น.นายสมใจ รอดคง ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างสุโขทัย เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมฯ และนายธวัช สอนง่ายดี รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย กล่าวรายงานฯ
       

 [ 19/09/2565 ]โครงการเดินทางไกลเข้าค่ายพักแรม และพิธีเข้าประจำกองลูกเสือวิสามัญ ประจำปีการศึกษา 2565  [  1163 ครั้ง ]
 
   วันนี้ 15 กันยายน 2565 เวลา 13.30 น.นายธวัช สอนง่ายดี รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย เป็นประธานพิธีเปิดโครงการเดินทางไกลเข้าค่ายพักแรม และพิธีเข้าประจำกองลูกเสือวิสามัญ ประจำปีการศึกษา 2565 และพิธีถวายราชสดุดี ระหว่างวันที่ 15-17 กันยายน 2565 ณ ค่ายลูกเสือรามคำแหงสุโขทัย ต.เมืองเก่า อ.เมือง จ.สุโขทัย ซึ่งกลุ่มงานลูกเสือ จัดกิจกรรมนี้ขึ้นเพื่อให้ลูกเสือฝึกความเป็นระเบียบ ฝึกความอดทน ฝึกช่วยเหลือตนเองและส่วนรวม
       

 [ 19/09/2565 ]การอบรมการดับเพลิงขั้นพื้นฐานในสถานศึกษา  [  1036 ครั้ง ]
 
   การอบรมการดับเพลิงขั้นพื้นฐานในสถานศึกษา วันพุธที่ 7 กันยายน 2565 เวลา 13.00 น. โดยนายชูชาติ พรามจร ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯเป็นประธานการเปิดอบรม และนายธวัช สอนง่ายดี รองผู้อำนวยการฯ กล่าวรายงาน และมีคณะครู บุคลากร และนักเรียน นักศึกษาระดับปวช.2,3 ปวส.1, 2 แผนกวิชาช่างยนต์และช่างกลโรงงาน เข้าร่วมอบรมการดับเพลิงขั้นพื้นฐานในสถานศึกษาประจำปี 2565 ที่หอประชุมกาญจนาภิเษกวิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย ทั้งนี้ทางวิทยาลัยฯขอขอบคุณวิทยากรจากงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลเมืองสุโขทัย
       

 [ 19/09/2565 ]พิธีแสดงมุทิตาจิตครูผู้เกษียณอายุราชการ 2565 เนื่องในโอกาสเกษียณอายุราชการ วันศุกร์ที่ 2 กันยายน 256  [  855 ครั้ง ]
 
   พิธีแสดงมุทิตาจิตครูผู้เกษียณอายุราชการ 2565 เนื่องในโอกาสเกษียณอายุราชการ วันศุกร์ที่ 2 กันยายน 2565 เวลา 08.30 น. ณ ลานกิจกรรมเอนกประสงค์ (โดม) วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย โดยมีข้าราชการครูเกษียณ จำนวน 9 ท่าน ได้แก่ 1.นายชูชาติ พรามจร ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย 2.นายสมพิศ เทียนฟัก รองผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ 3.นายพิษณุ คมขำ ครูแผนกวิชาช่างยนต์ 4.นายชาตรี ปัญญาเทพ ครูแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง 5.นายสุธี สุกิจธรรมภาณ ครูแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง 6.นายจิตรศักดิ์ สายก้อน ครูแผนกเทคนิคพื้นฐาน 7.นางอรยา บุราคร ครูแผนกวิชาสามัญและสัมพันธ์ 8.นางสุภาวดี ตัณทานนท์ ครูแผนกวิชาสามัญและสัมพันธ์ 9.นายชาญ ผลวงษ์ ครูแผนกวิชาสามัญและสัมพันธ์ โดยครูทั้ง 9 ท่าน นำโดยผอ.ชูชาติ พรามจร ได้กล่าวแสดงความในใจตลอดระยะเวลารับราชการครู และให้โอวาทแก่นักเรียน นักศึกษา พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการกล่าวความรู้สึกแด่ผู้เกษียณฯ และตัวแทนนักเรียน นักศึกษา ได้ร่วมกันขอขมาและมอบดอกไม้แทนใจ ร่วมกันร้องเพลงให้แก่ครูผู้เกษียณอายุราชการประจำปี 2565
       

 [ 19/09/2565 ]โครงการการพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนรู้ หลักสูตรซ่อมประกอบคอมและการเป็นยูทูปเบอร์ 2565  [  961 ครั้ง ]
 
   โครงการการพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนรู้ หลักสูตรซ่อมประกอบคอมและการเป็นยูทูปเบอร์ 2565 วันที่ 27 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00 น. นายอานนท์ จันทร์หอม รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย เป็นประธานกล่าวเปิดอบรมโครงการการพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนรู้ หลักสูตรซ่อมประกอบคอมและการเป็นยูทูปเบอร์ โดยชมรมแผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมกับชมรมแผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์ ได้ดำเนินการอบรม ระหว่างวันที่ 27-28 สิงหาคม 2565 ณ ห้องโสตทัศนศึกษา ซึ่งมีนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมอบรมจำนวน 40 คน
       

 [ 25/08/2565 ] โครงการสอบเครื่องหมายลูกเสือโลก  [  1395 ครั้ง ]
 
   โครงการสอบเครื่องหมายลูกเสือโลก วันที่ 24 สิงหาคม 2565 เวลา 13.00 น. งานลูกเสือวิสามัญ วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย จัดโครงการสอบเครื่องหมายลูกเสือโลก เตรียมลูกเสือวิสามัญ ประจำปี 2565 ณ ลานกิจกรรมอเนกประสงค์ (โดม)
       

 [ 25/08/2565 ]พิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์  [  1007 ครั้ง ]
 
   พิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง นายอานนท์ จันทร์หอม รองผู้อำนวยการ พร้อมด้วยคณะครู และบุคลากร นำนักเรียน นักศึกษา ร่วมพิธีถวายเครื่องสักการะวางพานพุ่ม พิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ๙๐ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ ณ วัดมหาธาตุอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย
       

 [ 25/08/2565 ]พิธีทำบุญตักบาตร ถวายพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์  [  756 ครั้ง ]
 
   พิธีทำบุญตักบาตร ถวายพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง นายธวัช สอนง่ายดี รองผู้อำนวยการ พร้อมด้วยครู ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ๙๐ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ ณ อาคารวรรณกลาง มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
      

 [ 25/08/2565 ]พิธีวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันป  [  737 ครั้ง ]
 
   วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย จัดพิธีวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง โดยนายชูชาติ พรามจร ผู้อำนวยการ ประธานวางพานพุ่มเปิดกรวยดอกไม้ และนำร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี และร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล วันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ ลานกิจกรรมเอนกประสงค์ วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย
       

 [ 5/08/2565 ] ตรวจสุขภาพและสารเสพติดนักเรียน นักศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565  [  1864 ครั้ง ]
 
   วันศุกร์ที่ 5 ส.ค.2565 นายชูชาติ พรามจร ผู้อำนวยการ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เข้าตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ นักเรียน นักศึกษา ตรวจสุขภาพและสารเสพติดนักเรียน นักศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 โดยงานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย
       

 [ 5/08/2565 ]พิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา รัชกาลที่ 10  [  1712 ครั้ง ]
 
   วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย นำโดยนายธวัช สอนง่ายดี รองผู้อำนวยการ พร้อมด้วยคณะครู บุคลากร และนักเรียน นักศึกษา ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ในหลวงรัชกาลที่ ๑๐ ครบ ๗๐ พรรษา วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ณ บริเวณหน้าวัดมหาธาตุ อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย
       

 [ 5/08/2565 ]เข้าร่วมพิธีวันเฉลิมพระชนมพรรษา เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา รัชกาลที่ 10  [  1441 ครั้ง ]
 
   วันเฉลิมพระชนมพรรษา นายชูชาติ พรามจร ผู้อำนวยการวิทยาลัยวิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย มอบหมายให้คณะครู และบุคลากร เข้าร่วมพิธีวันเฉลิมพระชนมพรรษา เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ในหลวงรัชกาลที่ ๑๐ ครบ ๗๐ พรรษา วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕ พิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง และถวายสัตย์ปฏิญาณการราชการที่ดี ณ อาคารวรรณกลาง มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
       

มีจำนวนทั้งหมด 442 รวมทั้งหมด : 23 หน้า : << ย้อนกลับ [1][2][3] 4 [5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22] หน้าถัดไป>>
 

 
 


นายสมใจ รอดคง
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย

 
» คณะผู้บริหาร
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  • สำหรับครู เจ้าหน้าที่ในการเพิ่มข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวกิจกรรม ข่าวสำหรับบุคลากร


 
หมายเลข IP Address
3.235.188.113

ขณะนี้
:
84
ท่าน 
ผู้เข้าชมวันนี้
:
1
ท่าน 
ผู้เข้าชมเมื่อวานนี้
:
11
ท่าน 
ผู้เข้าชมเดือนนี้
:
12
ท่าน
ผู้เข้าชมปีนี้
:
139978
ท่าน
เข้าชมทั้งหมด
:
229075
ท่าน
เริ่ม 4 กันยายน 2560


กลับข้างบน


วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย
ที่อยู่: 2/4 หมู่ 5 ตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมือง สุโขทัย 64000
โทรศัพท์: 055 611 201
งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย
This site is optimized for resolutions of 1024x768 or greater