----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ค้นหา

 [ 27/11/2566 ]โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ ยกระดับคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษาจากการทำข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA)  [  1422 ครั้ง ]
 
   วันที่ 18 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09.00 น. ผอ.สมใจ รอดคง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา สายการสอน วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย หลักสูตร ยกระดับคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษาจากการทำข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA) เพื่อคุณภาพผลลัพธ์ผู้เรียน ครูและสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 พร้อมด้วยคณะผู้บริหารสำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย ร่วมพิธีเปิด ณ หอประชุมกาญจนาภิเษก วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย การอบรมในครั้งนี้ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 18-19พฤศจิกายน 2566 ได้รับเกียรติจากท่านดร.อภิชาติ เนินพรหม ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคใต้ ให้เกียรติเดินทางมาเป็นวิทยากร โดยมีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้ารับการอบรมจำนวน 122 คน จากสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย
       

 [ 27/11/2566 ]การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะพื้นฐานและหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย ประจำปีก  [  1459 ครั้ง ]
 
   พิธีเปิดการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะพื้นฐานและหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย ประจำปีการศึกษา 2566 เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.00 น. นายสมใจ รอดคง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย ประธานอาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครู และนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมพิธีเปิดการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะพื้นฐานและหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย ประจำปีการศึกษา 2566 ณ วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย อีกทั้งได้เข้าเยี่ยมชมให้กำลังใจคณะครู และตัวแทนนักเรียน นักศึกษาที่เข้าร่วมแข่งขันทักษะ ณ วิทยาลัยสารพัดช่างสุโขทัย
       

 [ 6/11/2566 ]โครงการการประชุมนักวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย  [  1487 ครั้ง ]
 
   ประชุมอวท.ปี 2566 (ระดับสถานศึกษา) วันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 เวลา 15.00 น. นายสมใจ รอดคง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย เป็นประธานเปิดโครงการการประชุมนักวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย ประจำปีการศึกษา 2566 พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครูที่ปรึกษาชมรม ได้นำนักศึกษาปวส.1 เข้าร่วมโครงการดังกล่าว ณ หอประชุมกาญจนาภิเษกวิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย
       

 [ 6/11/2566 ]การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะพื้นฐาน ระดับหน่วย วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย  [  1240 ครั้ง ]
 
   วันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 นายสมใจ รอดคง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ได้เข้าตรวจเยี่ยมให้กำลังใจนักเรียน นักศึกษา และคณะครู ในการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะพื้นฐาน ระดับหน่วย วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย ประจำปีการศึกษา 2566 ได้แก่แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ แผนกวิชาช่างก่อสร้าง แผนกวิชาช่างเชื่อม แผนกวิชาช่างยนต์ แผนกวิชาช่างไฟฟ้า และแผนกวิชาช่างกลโรงงาน
       

 [ 27/10/2566 ]การประชุมคณะกรรมการสำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัยครั้งที่ 7/2566  [  2069 ครั้ง ]
 
   วันที่ 27 ตุลาคม 2566 เวลา 10.00 น. การประชุมคณะกรรมการสำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัยครั้งที่ 7/2566 นายสมใจรอดคง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสุโขทัยเป็นประธานในการประชุม พร้อมด้วยคณะผู้บริหารสำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัยร่วมประชุม ณ ห้องประชุม TO BE NUMBER ONE วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย และในนามสำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย โดยนายสมใจ รอดคง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู ร่วมแสดงความยินดีกับผู้บริหาร นายคฑาวุธ เทพยศ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพศรีสำโรง ในโอกาสได้รับการเลื่อนวิทยฐานะผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ นายชรินทร์ ฟักรักษา รองผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพศรีสำโรง ในโอกาสย้ายมาดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย และขอแสดงความยินดีกับรองผู้อำนวยการบรรจุใหม่ นางศยามล นิติพงศ์สุวรรณ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย นางสาวทิพกฤตา อินไชย รองผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย นายปราสาท จุลพวก และนายอภิมุข อินทร์แพรง รองผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพศรีสำโรง
       

 [ 24/10/2566 ]วันปิยมหาราช  [  1675 ครั้ง ]
 
   น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันปิยมหาราช วันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๖ นายสมใจ รอดคง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย มอบหมายให้น.ส.ทิพรัตน์ กวี รองผู้อำนวยการฯ พร้อมด้วยคณะครู บุคลากร เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลา เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว วันปิยมหาราช เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดี และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ที่พระองค์ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทยอย่างหาที่สุดมิได้ ณ บริเวณลานด้านหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ศาลากลางจังหวัดสุโขทัย
       

 [ 15/10/2566 ]๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๖ "วันนวมินทรมหาราช"  [  1815 ครั้ง ]
 
   ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๖ "วันนวมินทรมหาราช" วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย นำโดย ดร.ธวัช สอนง่ายดี รองผู้อำนวยการฯ พร้อมด้วยคณะครู และบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๖ "วันนวมินทรมหาราช" โดยร่วมพิธีสวดพระพุทธมนต์ ทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล พระสงฆ์จำนวน ๙๐ รูป และร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ ณ อาคารวรรณกลาง มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
       

 [ 7/10/2566 ]Fix it จิตอาสา วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย ออกช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม  [  1678 ครั้ง ]
 
   Fix it จิตอาสา วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย ออกช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม
       

 [ 2/10/2566 ]งานมุทิตาจิตครูผู้เกษียณอายุราชการ 2566  [  1635 ครั้ง ]
 
   วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัยจัดงานมุทิตาจิตครูผู้เกษียณอายุราชการ 2566 เนื่องในโอกาสเกษียณอายุราชการ วันศุกร์ที่ 29 กันยายน 2566 เวลา 17.30 น. ณ วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย โดยผู้อำนวยการสมใจ รอดคง เป็นประธานกล่าวเปิดงาน พร้อมด้วยคณะผู้บริหารสำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย และคณะครู แขกผู้มีเกียรติเข้าร่วมงานฯ โดยปีนี้มีข้าราชการครูเกษียณ จำนวน 6 ท่าน ลูกจ้างประจำ 1 ท่าน และเจ้าหน้าที่ 1 ท่านได้แก่ 1.นางสาวธัญลักษณ์ ประดิษฐิ์ทอง ครูแผนกวิชาช่างกลโรงงาน 2.นายสมพงษ์ มารอด ครูแผนกวิชาสามัญและสัมพันธ์ 3.นายสราวุฒิ ปัญยาง ครูแผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ 4.นายบุญเป็ง รัตนะ ครูแผนกวิชาช่างเชื่อม 5.นายวัลลภ ช่วงโชติ ครูแผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ 6.นายสีห์ศักดิ์ แสงคงทรัพย์ ครูแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง 7.นายอำพร อยู่แย้ม ลูกจ้างประจำ 8.นางสุปรียาณิชญ์ เพ่งพินิจ เจ้าหน้าที่
       

 [ 2/10/2566 ]วันพระราชทานธงชาติไทย กิจกรรมเคารพธงชาติ และร้องเพลงชาติไทย  [  1292 ครั้ง ]
 
   28 กันยายน วันพระราชทานธงชาติไทย กิจกรรมเคารพธงชาติ และร้องเพลงชาติไทย เนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย (Thai National Flag Day) โดยการนำของนายสมใจ รอดคง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู และเจ้าหน้าที่ ร่วมกิจกรรมเคารพธงชาติ และร้องเพลงชาติไทย เนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย (Thai National Flag Day) เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของล้นเกล้าฯ รัชกาลที่ 6 ที่ทรงพระราชทานธงไตรรงค์เป็นธงชาติไทย ณ ลานกิจกรรมอเนกประสงค์ วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย
       

 [ 22/09/2566 ]โครงการฝึกอบรม ?ลูกเสือจิตอาสาพระราชทานในสถานศึกษากองลูกเสือเทคนิคสุโขทัย  [  1598 ครั้ง ]
 
   วันที่ 22 กันยายน 2566 เวลา 09.00 น. นายสมใจ รอดคง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรม ?ลูกเสือจิตอาสาพระราชทานในสถานศึกษากองลูกเสือเทคนิคสุโขทัย ระหว่างวันที่ 22-24 กันยายน 2566 ณ หอประชุมกาญจนาภิเษก โดยมีลูกเสือ เนตรนารีจิตอาสา เข้าร่วมการอบรมจำนวน 30 คน
       

 [ 22/09/2566 ]โครงการ เราทำได้ ช่วยผู้เรียนให้เลิกบุหรี่ วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย  [  1576 ครั้ง ]
 
   วันที่ 19 กันยายน 2566 เวลา 09.00 น. นายสมใจ รอดคง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ เราทำได้ ช่วยผู้เรียนให้เลิกบุหรี่ วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย โดยมีดร.ธวัช สอนง่ายดี รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการ นักเรียน นักศึกษา กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ฯ ทั้งนี้ขอขอบคุณวิทยากรจากโรงพยาบาลสุโขทัย ได้เข้ามาอบรมให้แก่นักเรียน นักศึกษา ในครั้งนี้ ณ ห้องโสตทัศนศึกษา วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย
       

 [ 15/09/2566 ]วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย ยินดีต้อนรับ ครูบรรจุใหม่ ทั้งสามท่าน  [  1656 ครั้ง ]
 
   วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย โดยผู้อำนวยการสมใจ รอดคง คณะผู้บริหาร ครูบุคลากรทางศึกษา นักเรียน นักศึกษา ยินดีต้อนรับ ครูบรรจุใหม่ ทั้งสามท่าน
   

 [ 15/09/2566 ]กิจกรรมรอบกองไฟ ลูกเสือ-เนตรนารี  [  1608 ครั้ง ]
 
   กิจกรรมรอบกองไฟ ลูกเสือ-เนตรนารี ณ ค่ายลูกเสือรามคำแหงสุโขทัย ต.เมืองเก่า อ.เมือง จ.สุโขทัย
       

 [ 7/09/2566 ]พิธีแสดงมุทิตาจิตครูผู้เกษียณอายุราชการ 2566  [  1613 ครั้ง ]
 
   วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย จัดมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี2566 พิธีแสดงมุทิตาจิตครูผู้เกษียณอายุราชการ 2566 เนื่องในโอกาสเกษียณอายุราชการ วันพุธที่ 9 กันยายน 2566 เวลา 08.30 น. ณ ลานกิจกรรมเอนกประสงค์ (โดม) วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย โดยมีข้าราชการครูเกษียณ จำนวน 6 ท่าน และลูกจ้างประจำ 1 ท่านได้แก่ 1.นางสาวธัญลักษณ์ ประดิษฐิ์ทอง ครูแผนกวิชาช่างกลโรงงาน 2.นายสมพงษ์ มารอด ครูแผนกวิชาสามัญและสัมพันธ์ 3.นายสราวุฒิ ปัญยาง ครูแผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ 4.นายบุญเป็ง รัตนะ ครูแผนกวิชาช่างเชื่อม 5.นายวัลลภ ช่วงโชติ ครูแผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ 6.นายสีห์ศักดิ์ แสงคงทรัพย์ ครูแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง 7.นายอำพร อยู่แย้ม ลูกจ้างประจำ โดยผู้อำนวยการสมใจ รอดคง ได้กล่าวแสดงความรู้สึกที่มีต่อผู้เกษียณฯ และตัวแทนนักเรียน นักศึกษา ได้ร่วมกันขอขมาและมอบดอกไม้แทนใจ ให้แก่ครูผู้เกษียณอายุราชการประจำปี 2566 รูปทั้งหมด https://drive.google.com/drive/folders/16Sj6kietz_bkiOzeAG3Fc6Yda_oLwsSs?fbclid=IwAR2ByYt_Vy-acfW-YIFw3ZVX81dBIb4AdgsFr6_6ypH3UfpbqrkO-Ipf-Cg
       

 [ 5/09/2566 ]การประเมินแบบตกลงในการพัฒนางาน (PA)  [  1839 ครั้ง ]
 
   การประเมินแบบตกลงในการพัฒนางาน (PA) วันที่ 4 กันยายน 2566 เวลา 13.00 น. นายสมใจ รอดคง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย เข้ารับการประเมินแบบตกลงในการพัฒนางาน (PA) สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา วิทยฐานะผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ณ ห้องประชุม TO BE NUMBER ONE วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย
       

 [ 5/09/2566 ]มอบเกียรติบัตรให้แก่นักเรียน นักศึกษา ที่เข้าร่วมประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา ครั้งที่ 32 ประจ  [  1456 ครั้ง ]
 
   นายสมใจ รอดคง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย เป็นประธานมอบเกียรติบัตรให้แก่นักเรียน นักศึกษา ที่เข้าร่วมประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา ครั้งที่ 32 ประจำปีพ.ศ.2566 ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย โดยผลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับ ปวส.ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 มาตรฐานเหรียญทอง ชื่อโครงงานการศึกษาคุณสมบัติของสารสกัดจากดอกตำลึง 1.นายเสฎฐวุฒิ ประมาณ 2.นายจักรพงษ์ เทือกศิริ นักศึกษา ปวส.2 สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง ครูที่ปรึกษา 1.นายสุรศักดิ์ ชัยพรรคพานิช 2.นางเปรมจิต ลิมปะพันธ์ 3.นางวันเพ็ญ วาสเอื้อยวงศ์ ระดับปวช.ได้รับรางวัลมาตรฐานเหรียญเงิน ชื่อโครงงานการพัฒนาผลิตภัณฑ์น้ำพริกปลาชะโอน1.น.ส.จีราวรรณ แก้วทุ่ง 2.นายปวริศ นิ่มขาว 3.นายวรชัย หอมบุปผา นักเรียน ปวช.2 สาชาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
       

 [ 21/08/2566 ]โครงการบูรณาการการพัฒนาทักษะทางวิชาชีพกับการเสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนอาชีวศึกษา (F  [  1704 ครั้ง ]
 
   โครงการบูรณาการการพัฒนาทักษะทางวิชาชีพกับการเสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนอาชีวศึกษา (Fix it จิตอาสา) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ระหว่างวันที่ 19-20 สิงหาคม 2566 ณ อบต.ปากพระ อ.เมือง จ.สุโขทัย นายสมใจ รอดคง ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ และคณะผู้บริหาร เข้าตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจ ทีมงานครู และ นักเรียน นักศึกษา โดยทางศูนย์ได้ออกบริการซ่อมบำรุงเครื่องไฟฟ้าภายในบ้าน เครื่องมือทำการเกษตร ตรวจสภาพและซ่อมบำรุงรักษา รถยนต์ รถจักรยานยนต์ (ฟรี) อบรมและให้ความรู้ส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชน และพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนเพื่อเพิ่มมูลค่าและคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน
       

 [ 17/08/2566 ]โครงการประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่งเพลงสากลและประกวดดนตรีโฟล์คซอง  [  1677 ครั้ง ]
 
   วันที่ 16 สิงหาคม 2566 เวลา 15.00 น. ดร.ธวัช สอนง่ายดี รองผู้อำนวยการฯ เป็นประธานเปิดโครงการประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่งเพลงสากลและประกวดดนตรีโฟล์คซอง ณ หอประชุมกาญจนาภิเษกวิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย โดยมีนักเรียน นักศึกษาเข้าประกวดนักร้องเดี่ยวจำนวน 6 คน โฟล์คซองจำนวน 7 วง จัดโดยชมรมวิชาชีพสาขาช่างอิเล็กทรอนิกส์ ร่วมกับชมรมแผนกวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศวิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย ซึ่งกิจกรรมครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษา ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียน นักศึกษา ได้พัฒนาทักษะและสร้างประสบการณ์ในการแข่งขัน สนับสนุนให้นักเรียน นักศึกษาได้แสดงความสามารถของตนเอง
       

 [ 17/08/2566 ]โครงการพิธีรับเตรียมลูกเสือวิสามัญและประดับแถบ ๒ สี ( DAY CAMP) ประจำปีการศึกษา 2566  [  1562 ครั้ง ]
 
   ชมรมงานลูกเสือวิสามัญ วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย จัดโครงการพิธีรับเตรียมลูกเสือวิสามัญและประดับแถบ ๒ สี ( DAY CAMP) ประจำปีการศึกษา 2566 ณ วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย โครงการพิธีรับเตรียมลูกเสือวิสามัญและประดับแถบ ๒ สี ( DAY CAMP) ประจำปีการศึกษา 2566 โดยมีนักเรียนระดับปวช.1 เข้าร่วมพิธี ซึ่งโครงการนี้จัดขึ้นเพื่อเป็นการทดสอบทักษะวิชาการด้านลูกเสือ และเสริมสร้างคุณลักษณะที่พึงประสงค์อีกหลายประการ เช่น ความสามัคคีในหมู่คณะ ความรับผิดชอบ ความกล้าหาญ ความเสียสละ และความอดทน ฯลฯ
       

มีจำนวนทั้งหมด 512 รวมทั้งหมด : 26 หน้า : << ย้อนกลับ [1][2][3] 4 [5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25] หน้าถัดไป>>
 

 
 


นายสมใจ รอดคง
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย

 
» คณะผู้บริหาร
 
 
 
» แผนปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ 2567
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  • สำหรับครู เจ้าหน้าที่ในการเพิ่มข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวกิจกรรม ข่าวสำหรับบุคลากร


 
หมายเลข IP Address
100.28.0.143

ขณะนี้
:
97
ท่าน 
ผู้เข้าชมวันนี้
:
29
ท่าน 
ผู้เข้าชมเมื่อวานนี้
:
31
ท่าน 
ผู้เข้าชมเดือนนี้
:
572
ท่าน
ผู้เข้าชมปีนี้
:
5381
ท่าน
เข้าชมทั้งหมด
:
271324
ท่าน
เริ่ม 4 กันยายน 2560


กลับข้างบน


วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย
ที่อยู่: 2/4 หมู่ 5 ตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมือง สุโขทัย 64000
โทรศัพท์: 055 611 201
งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย
This site is optimized for resolutions of 1024x768 or greater