----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ค้นหา

 [ 13/07/2566 ]โครงการ Up Skill ช่างซ่อมบำรุงรถตัดอ้อยเฉพาะทาง  [  558 ครั้ง ]
 
   โครงการ Up Skill ช่างซ่อมบำรุงรถตัดอ้อยเฉพาะทาง วันเสาร์ที่ 8 กรกฎาคม 2566 เวลา 9.00 น. นายสมใจ รอดคง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย มอบหมายให้นายอานนท์ จันทร์หอม รองผู้อำนวยการฯ เป็นประธานเปิดโครงการ Up Skill ช่างซ่อมบำรุงรถตัดอ้อยเฉพาะทาง ด้านงานเชื่อมขั้นสูง งานเครื่องยนต์และงานออกแบบเครื่องกลบริษัท น้ำตาลทิพย์สุโขทัย จำกัด โดยมีคณะครูแผนกวิชาช่างกล แผนกวิชาช่างยนต์ และพนักงานบริษัท น้ำตาลทิพย์ เข้าร่วม ณ ห้องโสตทัศนศึกษา วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย
ไม่มีรูปภาพ

 [ 13/07/2566 ]โครงการวันดินโลก World Soil Day  [  588 ครั้ง ]
 
   โครงการวันดินโลก World Soil Day นายสมใจ รอดคง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย กล่าวเปิดโครงการวันดินโลก World Soil Day ประจำปีการศึกษา 2566 พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่ และนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วม ณ ลานกิจกรรมเอนกประสงค์ (โดม)
       

 [ 13/07/2566 ]การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา-เอสโซ่ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย ประจำปี 2566  [  671 ครั้ง ]
 
   การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา-เอสโซ่ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย ประจำปี 2566 4 กรกฎาคม 2566 นายสมใจ รอดคง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู บุคลากร ได้นำนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา-เอสโซ่ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย ประจำปี 2566 โดยมีนายสงวน หอกคำ ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวภาคเหนือ 3 เป็นประธานในพิธี ณ อาคารโดมพระพิรุณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย
       

 [ 20/06/2566 ]การแข่งขันหุ่นยนต์ ABU 2023 ณ ศูนย์การค้าเซียร์รังสิต จ.ปทุมธานี  [  1104 ครั้ง ]
 
   แผนกแมคคาทรอนิกส์ ร่วมกับครูแผนกอิเล็กทรอนิกส์ ครูแผนกช่างกลโรงงาน และครูแผนกช่างไฟฟ้ากำลัง ได้นำนักศึกษาแผนกแมคคาทรอนิกส์ เข้าร่วมการแข่งขันหุ่นยนต์ ABU 2023 ณ ศูนย์การค้าเซียร์รังสิต จ.ปทุมธานี ระหว่างวันที่ 12-18 มิถุนายน 2566
       

 [ 20/06/2566 ]ร่วมพิธีเปิดงานพัฒนาอาสาสมัครสภากาชาดไทย หลักสูตรปฐมพยาบาลแบบบูรณาการ  [  422 ครั้ง ]
 
   ร่วมพิธีเปิดงานพัฒนาอาสาสมัครสภากาชาดไทย หลักสูตรปฐมพยาบาลแบบบูรณาการ วันนี้ (12 มิถุนายน 2566) เวลา 08.30 น. นายสมใจ รอดคง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการ เข่าร่วมพิธีเปิดงานพัฒนาอาสาสมัครสภากาชาดไทย หลักสูตรปฐมพยาบาลแบบบูรณาการ หลักสูตรการให้ความรู้เรื่องการปฐมพยาบาล โดยมีนายสุชาติ ทีคะสุข ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย เป็นประธานในพิธีเปิด ณ หอประชุมกาญจนาภิเษก วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย
       

 [ 20/06/2566 ]ประชุมผู้ปกครองนักเรียน นักศึกษา ระดับปวช.1 และปวส.1 ประจำปีการศึกษา 2566  [  694 ครั้ง ]
 
   ประชุมผู้ปกครองนักเรียน นักศึกษา ระดับปวช.1 และปวส.1 ประจำปีการศึกษา 2566 วันที่ 11 มิถุนายน 2566 ณ หอประชุมกาญจนาภิเษก วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย จัดประชุมผู้ปกครองนักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 นายสมใจ รอดคง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย เป็นประธานเปิดการประชุมผู้ปกครองนักเรียน นักศึกษา ระดับปวช.1 และปวส.1 ประจำปีการศึกษา 2566 โดยผู้อำนวยการได้กล่าวต้อนรับผู้ปกครอง และได้ชี้แจงนโยบายการจัดการศึกษา และได้รับเกียรติจากดร.พิทยา คีรีวิเชียร ประธานชมรมผู้ปกครอง ได้มอบครุภัณฑ์ทางการศึกษา คอมพิวเตอร์ จำนวน 20 เครื่อง โต๊ะเรียนหน้าหินอ่อน จำนวน 80 ตัว รวมเป็นเงิน 728,000 บาท ต่อมารองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ ฝ่ายวิชาการ ฝ่ายบริหารทรัพยากร และฝ่ายพัฒนากิจการ นักเรียน นักศึกษา ได้ขึ้นชี้แจงแนวทางในการปฏิบัติงานของแต่ละฝ่ายให้ผู้ปกครองนักเรียนรับทราบ นอกจากนี้ยังมีการพบปะพูดคุยร่วมกันระหว่างครูที่ปรึกษาและผู้ปกครอง และได้ร่วมกันหาแนวทางในการดูแลนักเรียน นักศึกษาตลอดทั้งปีการศึกษา
       

 [ 20/06/2566 ]การปฐมนิเทศนักศึกษา ปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีไฟฟ้า และสาขาเทคโนโลยียานยนต์ วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย  [  500 ครั้ง ]
 
   วันที่ 10 มิถุนายน 2566 นายสมใจ รอดคง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย พร้อมด้วยคณะรองผู้อำนวยการ ครู เจ้าหน้าที่ นำนักศึกษาป.ตรี เข้ารับการปฐมนิเทศนักศึกษา ปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีไฟฟ้า และสาขาเทคโนโลยียานยนต์ วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย ณ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 3 จ.พิษณุโลก
       

 [ 7/06/2566 ]กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๓ มิถุนายน ๒๕  [  721 ครั้ง ]
 
   วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๓ มิถุนายน ๒๕๖๖ ณ อาคารวรรณกลาง มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย นายสมใจ รอดคง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย มอบหมายให้นายอานนท์ จันทร์หอม รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย พร้อมด้วยคณะครู เจ้าหน้าที่ ตัวแทนนักเรียน นักศึกษา ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม และพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๓ มิถุนายน ๒๕๖๖ โดยมี นายสุชาติ ทีคะสุข ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย เป็นประธานในพิธี
       

 [ 7/06/2566 ]กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๓ มิถุนายน ๒๕  [  590 ครั้ง ]
 
   วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๓ มิถุนายน ๒๕๖๖ ณ อาคารวรรณกลาง มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย นายธวัช สอนง่ายดี รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย พร้อมด้วยคณะครู เจ้าหน้าที่ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๓ มิถุนายน ๒๕๖๖ ณ อาคารวรรณกลาง มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
       

 [ 7/06/2566 ]โครงการฝึกอบรมหลักสูตร ลูกเสือวิสามัญช่อสะอาด (นักเรียนแกนนำ)  [  631 ครั้ง ]
 
   วันที่ 2 มิถุนายน 2566 นายสมใจ รอดคง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู และ ลูกเสือ เนตรนารีวิสามัญ เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมหลักสูตร ลูกเสือวิสามัญช่อสะอาด (นักเรียนแกนนำ) สถานศึกษาในสังกัดสำนักงานอาชีวศึกษาสุโขทัย ระหว่างวันที่ 2-4 มิถุนายน 2566 โดยมีนายดำรง มโนรถ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ ณ ค่ายลูกเสือสุโขทัย "รามคำแหง" จังหวัดสุโขทัย ขอขอบคุณภาพจาก วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
       

 [ 7/06/2566 ]วท.สท ร่วมพิธีส่งมอบบ้านน้องพลอย  [  520 ครั้ง ]
 
   วท.สท ร่วมพิธีส่งมอบบ้านน้องพลอย วันที่ 26 พฤษภาคม 2566 นายสมใจ รอดคง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย มอบหมายให้คณะผู้บริหาร และตัวแทนครู เข้าร่วมพิธีส่งมอบบ้านที่พักอาศัย ตามโครงการบูรณาการให้ความช่วยเหลือจากทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ เอกชน และประชาชน ส่งมอบบ้านให้แก่ น้องพลอย เด็กดีศรีกตัญญู นางสาวจันทิมา บุญเรือง ณ ตำบลยางซ้าย อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย โดยมีท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัยเป็นประธานในพิธี
       

 [ 26/04/2566 ]วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย ยินดีต้อนรับ ครูผู้ช่วย 8 ท่าน  [  1034 ครั้ง ]
 
   วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย ยินดีต้อนรับ ครูทินกร ต๊ะแน่ว ครูฐาปกรณ์ ใจเงี้ยวคำ ครูวิสันต์ ขาววงศ์ ครูวิชัย สาขา ครูชินวัตร เหล่าตุ๋นแก้ว ครูสุทธิพงษ์ กลางวงษ์ ครูรัตนาภรณ์ เทศฉาย และครูกิตติยา วัฒนมณีกุล พวกเราชาววิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย ยินดีต้อนรับทุกท่าน
       

 [ 26/04/2566 ]ร่วมงานวันรัฐพิธี?วันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช?  [  879 ครั้ง ]
 
   วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย เข้าร่วมงานวันรัฐพิธี?วันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช? 25 เมษายน 2566 นายธวัช สอนง่ายดี รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย ตัวแทนครูและบุคลากรวิทยาลัย เข้าร่วมงานวันรัฐพิธี?วันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช? ณ อาคารวรรณกลาง มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
   

 [ 26/04/2566 ]พิธีเปิดศูนย์อาชีวะ ช่วยประชาชน (Fix it Center) เทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2566  [  1163 ครั้ง ]
 
   วันอังคารที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2566 พิธีเปิดศูนย์อาชีวะ ช่วยประชาชน (Fix it Center) เทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2566 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 11 เมษายน 2566 ถึง วันที่ 17 เมษายน 2566 ณ บริเวณหน้าศูนย์คาร์แคร์ วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย นายสมใจ รอดคง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย พร้อมด้วยคณะผู้บริหารอศจ. ครู นักเรียน นักศึกษา ร่วมกันต้อนรับ นายสุชาติ ทีคะสุข ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานเปิดโครงการศูนย์อาชีวะ ช่วยประชาชน (Fix it Center) เทศกาลสงกรานต์พ.ศ.2566 โดยมีนายสมใจ รอดคง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย กล่าวรายงานฯ การดำเนินการในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1. เพื่อให้บริการตรวจเช็คสภาพรถยนต์และรถจักรยานยนต์บริการประชาชนด้านแนะนำเส้นทางตลอดจนให้บริการข้อมูลในการเดินทางและลดอุบัติเหตุทางจราจรตามเส้นทาง เทศกาลสงกรานต์ 2. เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาได้นำความรู้ที่ได้รับทางด้านวิชาชีพไปใช้ประโยชน์สามารถบูรณาการความรู้ไปสู่การปฏิบัติงานอย่างมีคุณภาพในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 3. เพื่อปฏิบัติตามนโยบาย สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ตามโครงการ ?ศูนย์อาชีวะ ช่วยประชาชน (Fix it Center) เทศกาลสงกรานต์ ปี พ.ศ. 2566?
       

 [ 26/04/2566 ]งานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน นิเทศเด็กนักเรียนนักศึกษาฝึกงาน กับบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)  [  783 ครั้ง ]
 
   งานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน นิเทศเด็กนักเรียนนักศึกษาฝึกงาน กับบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) วันที่ 7 เม.ย. 2566 นายสมใจ รอดคง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย นายภิญโญ คำยวง หัวหน้าแผนกวิชาไฟฟ้ากำลัง อาจารย์อรอุมา รอดคงหัวหน้างานแนะแนวคณะครูอาจารย์และเจ้าหน้าที่เข้านิเทศและติดตามนักเรียนนักศึกษาเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการฝึกประสบการณ์ ณ ศูนย์กระจายสินค้า DC.สุวรรณภูมิ
       

 [ 26/04/2566 ]โครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีสรงน้ำพระวิษณุกรรม และรดน้ำดำหัวผู้อาวุโส เทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2566  [  935 ครั้ง ]
 
   วันที่ 4 เมษายน 2566 ณ วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย โดยผู้อำนวยการสมใจ รอดคง ได้นำคณะผู้บริหาร ครู และเจ้าหน้าที่ กราบไหว้สักการะพระวิษณุกรรม พระพุทธรูป สิ่งศักดิ์ประจำวิทยาลัย จากนั้นได้สรงน้ำพระวิษณุกรรม และรดน้ำดำหัวผู้อาวุโส เนื่องในโอกาสเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2566
       

 [ 26/04/2566 ]มอบเงินบริจาคและมอบสิ่งของ ข้าวสาร อาหารเครื่องดื่มให้กับนางสาวจันทิมา บุญเรือง (น้องพลอย)  [  411 ครั้ง ]
 
   สร้างบ้าน น้องพลอย วันที่ 30 มีนาคม 2566 เวลา 14.00 น. ผอ.สมใจ รอดคง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย พร้อมด้วยคณะครู เข้ามอบเงินบริจาคและมอบสิ่งของ ข้าวสาร อาหารเครื่องดื่ม และวัตถุดิบในการปรุงอาหารเพื่อนำไปทำอาหารให้กับทีมงานชุดช่างจิตอาสา ได้ดำเนินการสร้างบ้านที่อยู่อาศัยและห้องน้ำ ให้กับนางสาวจันทิมา บุญเรือง (น้องพลอย) และวิทยาลัยได้นำทีมครู นักเรียน ชุดช่างจิตอาสาเข้าร่วมดำเนินการสร้างบ้านจนกว่าจะแล้วเสร็จ โดยวิทยาลัยเทคนิคสุโขทัยร่วมกับ กอ.รมน.จังหวัดสุโขทัย
       

 [ 25/03/2566 ]การสอบคัดเลือกนักเรียน นักศึกษา เข้าศึกษาต่อในระดับปวช. และปวส. ประจำปีการศึกษา 2566  [  1276 ครั้ง ]
 
   วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย ดำเนินการสอบคัดเลือกนักเรียน นักศึกษา เข้าศึกษาต่อในระดับปวช. และปวส. ประจำปีการศึกษา 2566 ระหว่างวันที่ 25- 26 มีนาคม 2566 ในวันนี้ 25 กุมภาพันธ์ 2566 ผอ.สมใจ รอดคง ผู้อำนวยการวิทยาลัย มอบหมายให้รองเสนาะ บัวผันเข้าตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจนักเรียนเข้าสอบศึกษาต่อในระดับปวส. ประกาศผลสอบวันที่ 28 มีนาคม 2566 ทางเว็บไซต์และเพจเฟสบุ๊ควิทยาลัย และบอร์ดประชาสัมพันธ์
       

 [ 25/03/2566 ]โครงการ Big Cleaning Days  [  1404 ครั้ง ]
 
   โครงการ Big Cleaning Days วันอังคารที่ 23 มีนาคม 2566 เวลา 08.00 น. ณ วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย ผอ.สมใจ รอดคง ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ เป็นประธานเปิดโครงการ Big Cleaning Days พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู นักเรียน นักศึกษาจิตอาสา ร่วมกันทำความสะอาดบริเวณรอบๆ วิทยาลัย ห้องทำงาน และห้องพักครู
       

 [ 25/03/2566 ]พิธีมอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565  [  1233 ครั้ง ]
 
   พิธีมอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 วันที่ 8 มีนาคม 2566 นายสมใจ รอดคง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา นำนักเรียน นักศึกษา ที่สำเร็จการศึกษา เข้าร่วมพิธีมอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 โดยได้รับเกียรติจาก ดร.สงวน หอกคำ ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 3 ประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรและกล่าวให้โอวาทแก่นักเรียน นักศึกษาผู้สำเร็จการศึกษา จากนั้นนายพงศกร โคตะ ตัวแทนนักเรียน นักศึ... ดูเพิ่มเติม
       

มีจำนวนทั้งหมด 442 รวมทั้งหมด : 23 หน้า : << ย้อนกลับ [1] 2 [3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22] หน้าถัดไป>>
 

 
 


นายสมใจ รอดคง
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย

 
» คณะผู้บริหาร
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  • สำหรับครู เจ้าหน้าที่ในการเพิ่มข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวกิจกรรม ข่าวสำหรับบุคลากร


 
หมายเลข IP Address
3.235.188.113

ขณะนี้
:
18
ท่าน 
ผู้เข้าชมวันนี้
:
1
ท่าน 
ผู้เข้าชมเมื่อวานนี้
:
11
ท่าน 
ผู้เข้าชมเดือนนี้
:
12
ท่าน
ผู้เข้าชมปีนี้
:
139978
ท่าน
เข้าชมทั้งหมด
:
229075
ท่าน
เริ่ม 4 กันยายน 2560


กลับข้างบน


วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย
ที่อยู่: 2/4 หมู่ 5 ตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมือง สุโขทัย 64000
โทรศัพท์: 055 611 201
งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย
This site is optimized for resolutions of 1024x768 or greater