----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ค้นหา

 [ 12/07/2565 ]" ถวายเทียนจำนำพรรษา "  [  540 ครั้ง ]
 
   " ถวายเทียนจำนำพรรษา "
       

 [ 11/07/2565 ]การประชุมผู้ปกครองนักเรียน นักศึกษา ระดับชั้นปวช.1 และปวส.1ประจำปีการศึกษา 2565  [  537 ครั้ง ]
 
   ประมวลภาพบรรยากาศโครงการประชุมผู้ปกครองนักเรียน นักศึกษา ระดับชั้นปวช.1 และปวส.1ประจำปีการศึกษา 2565
       

 [ 11/07/2565 ]ออกหน่วยบริการประชาชน (Fix it จิตอาสา) วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัยปีงบประมาณ 2565  [  538 ครั้ง ]
 
   พิธีเปิดออกหน่วยบริการประชาชน (Fix it จิตอาสา) วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัยปีงบประมาณ 2565 ณ วัดบ้านขวาง ต.บ้านกล้วย อ.เมือง จ.สุโขทัย วันเสาร์ที่ 9 กรกฎาคม 2565 นายชูชาติ พรามจร ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย กล่าวรายงาน โดยมีนายบรรพต สอนโต นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกล้วย เป็นประธานเปิดศูนย์ฯ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครู เจ้าหน้าที่ นักเรียน นักศึกษา และพี่น้องชาวบ้านขวางเข้าร่วม โดยมีทีมงานคุณภาพพร้อมให้บริการซ่อมแซมรถจักรยานยนต์ ถ่ายน้ำมันเครื่อง ซ่อมเครื่องมือทางการเกษตร ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวเรือน และอุปกรณ์แผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์ ณ วัดบ้านขวาง อ.เมือง จ.สุโขทัย
       

 [ 11/07/2565 ]กิจกรรมวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2565  [  541 ครั้ง ]
 
   กิจกรรมวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2565 วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย โดยงานลูกเสือวิสามัญ ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา ร่วมกิจกรรมวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2565 วันศุกร์ที่ 1 กรกฎาคม 2565 เวลา 08.00 น. ณ โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว พระผู้ราชทานกำเนิดลูกเสือไทย และถวายความจงรักภักดี แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระประมุขของลูกเสือแห่งชาติ
       

 [ 11/07/2565 ]พิธีไหว้ครูและไหว้ครูช่าง  [  577 ครั้ง ]
 
   วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย จัดพิธีไหว้ครูและไหว้ครูช่าง ไหว้พระวิษณุกรรม สิ่งศักดิ์สิทธิ์ในวิทยาลัยฯ ในวันที่ 30 มิถุนายน 2565 ณ วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย โดยนายชูชาติ พรามจร ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ เป็นประธานในพิธีไหว้ครู พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครู นักเรียน นักศึกษาและศิษย์เก่า ร่วมพิธี ทั้งนี้ได้รับเกียรติจากนายผ่อง ญาณโสภณ อดีตผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย คณะกรรมการสถานศึกษา มอบทุนการศึกษา จำนวน 230,000 บาท ให้แก่นักเรียน นักศึกษา
       

 [ 11/07/2565 ]การประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการในสถานศึกษา ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย ประจำปีการศึกษา 2564  [  244 ครั้ง ]
 
   วท.สุโขทัยรับการประเมินศูนย์บ่มเพาะฯ วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัยโดยนายธวัช สอนง่ายดี รองผู้อำนวยการ พร้อมด้วยคณะครู บุคลากรและนักเรียน นักศึกษา ร่วมต้อนรับ นายคฑาวุธ เทพยศ ประธานคณะกรรมการประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการในสถานศึกษา ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย ประจำปีการศึกษา 2564 พร้อมคณะฯ ในวันที่ 27 มิถุนายน 2565 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมวีไอพี วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย โดยคณะกรรมการได้เข้าตรวจประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการในสถานศึกษา ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย ประจำปีการศึกษา 2564
       

 [ 11/07/2565 ]โครงการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดในสถานศึกษา  [  215 ครั้ง ]
 
   โครงการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดในสถานศึกษา เช้าวันที่ 27 มิถุนายน 2565 วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย จัดโครงการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก 26 มิถุนายน 2565 ที่ผ่านมา โดยนายชูชาติ พรามจร ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ ได้อ่านสาส์นจากคุณตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ โดยมีคณะผู้บริหาร ครู และนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมโครงการรณรงค์ฯ ซึ่งการจัดกิจกรรมในครั้งนี้เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ลดปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติด และให้นักเรียน นักศึกษาตระหนักถึงพิษภัยของยาเสพติดให้โทษ
       

 [ 11/07/2565 ]โครงการเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินงานองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.) ชุดปีการศึกษา 2566  [  195 ครั้ง ]
 
   นายชูชาติ พรามจร ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู บุคลากร และนักเรียน นักศึกษา ร่วมโครงการเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินงานองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.) ชุดปีการศึกษา 2566 ในวันศุกร์ที่ 23 มิถุนายน 2565 ตั้งแต่เวลา 08.30-12-00 o.น. ณ ลานกิจกรรมอเนกประสงค์ (โดม) โดยมีนักเรียน นักศึกษา มาใช้สิทธิ์เลือกตั้งฯ กันอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ทางวิทยาลัยฯ ขอขอบคุณพันโทสยามรัฐ สุทธรินทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสุโขทัย ที่ได้ให้เกียรติมาพบปะพูดคุยกับนักเรียน นักศึกษา และอำนวยความสะดวกให้การสนับสนุนเครื่องลงคะแนนเลือกตั้งแบบอิเล็กทรอนิกส์ให้แก่ทางวิทยาลัยฯ ด้วยดีเสมอมา
       

 [ 9/06/2565 ]วันที่ระลึกคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร  [  526 ครั้ง ]
 
   วันที่ระลึกคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย โดยนายธวัช สอนง่ายดี รองผู้อำนวยการฯ พร้อมด้วยคณะครู และบุคลากร ร่วมงานรัฐพิธีวันที่ระลึกคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร วันพฤหัสบดที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๗.๓๐ น. ณ อาคารวรรณกลาง มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย โดยมีนายวิรุฬ พรรณเทวี ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานในพิธี
       

 [ 9/06/2565 ]ต้อนรับดร.นิติ นาชิต ผู้อำนวยการสำนักมาตรฐานอาชีวศึกษาและวิชาชีพ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  [  534 ครั้ง ]
 
   วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย โดยนายชูชาติ พรามจร ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย พร้อมด้วยคณะผู้บริหารอศจ. ครู และบุคลากร ร่วมต้อนรับดร.นิติ นาชิต ผู้อำนวยการสำนักมาตรฐานอาชีวศึกษาและวิชาชีพ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ในการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินงานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา และศูนย์พัฒนาอาชีพและการเป็นผู้ประกอบการ กระทรวงศึกษาธิการ ประจำจังหวัด (ศูนย์ CEC) ประจำปีงบประมาณ 2565 พื้นที่ภาคเหนือ วันที่ 8 มิถุนายน 2565 เวลา 13.30 น. ณ วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย
       

 [ 9/06/2565 ]กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี (พิธีเย็น)  [  552 ครั้ง ]
 
   นายอานนท์ จันทร์หอม รองผู้อำนวยการฯ คณะครู บุคลากร ได้นำนักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย เข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๓ มิถุนายน ๒๕๖๕ ในช่วงเย็นวันศุกร์ที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๗.๓๐ น. ณ อาคารวรรณกลาง มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย โดยนายพิรุณ พรรณเทวี ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย เป็นประธานในพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม และพิธีถวายพระพรชัยมงคล พร้อมนำร้องเพลงสดุดีจอมราชาและกล่าวนำทรงพระเจริญโดยพร้อมเพรียงกัน
       

 [ 9/06/2565 ]กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี (พิธีเช้า)  [  395 ครั้ง ]
 
   วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย โดยนายชูชาติ พรามจร ผู้อำนวยการฯ มอบหมายให้คณะครู และบุคลากร เข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๓ มิถุนายน ๒๕๖๕ ในเช้าวันศุกร์ที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๗.๐๐ น. ณ อาคารวรรณกลาง มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย โดยมีพิธีสงฆ์ และทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล (ตักบาตรอาหารแห้ง)
       

 [ 9/06/2565 ]พิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี  [  471 ครั้ง ]
 
   วันเฉลิมพระชนมพรรษาฯ พระบรมราชินี นายชูชาติ พรามจร ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย เป็นประธานในพิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๓ มิถุนายน ๒๕๖๕ วันพุธที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ ลานกิจกรรมเอนกประสงค์ (โดม) โดยมีคณะผู้บริหาร ครู บุคลากร และนักเรียน นักศึกษา ร่วมพิธีฯ
       

 [ 9/06/2565 ]งานรัฐพิธี วันสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว  [  215 ครั้ง ]
 
   งานรัฐพิธี "วันสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยนายสุชาติ ทีคะสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย เป็นประธานในพิธีฯ วันที่ 30 พฤษภาคม 2565 นายธวัช สอนง่ายดี รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย พร้อมด้วยคณะครู ร่วมงานรัฐพิธี "วันสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว พิธีเจริญพระพุทธมนต์ ถวายเป็นพระราชกุศล และวางพวงมาลา ถวายสักการะ และกล่าวถวายราชสดุดี เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว เพื่อแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ณ อาคารอเนกประสงค์ ศาลากลางจังหวัดสุโขทัย
ไม่มีรูปภาพ

 [ 23/05/2565 ]โครงการร่วมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน สืบสานสู่ 100 ล้านต้น วันต้นไม้ประจำของชาติ พ.ศ. 2565  [  797 ครั้ง ]
 
   วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย จัดกิจกรรมโครงการร่วมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน สืบสานสู่ 100 ล้านต้น วันต้นไม้ประจำของชาติ พ.ศ. 2565 นายชูชาติ พรามจร ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่ นำนักเรียน นักศึกษา ร่วมกิจกรรม โครงการร่วมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน สืบสานสู่ 100 ล้านต้น วันต้นไม้ประจำของชาติ พ.ศ 2565 วันจันทร์ที่ 23 พ.ค.2565 เวลา 08.30 น. ณ พื้นที่ว่างฝั่งตะวันตก(ข้างห้องน้ำใหม่) วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย
       

 [ 13/05/2565 ]โครงการ ปฐมนิเทศสมาชิกใหม่ อวท.วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย 10-12 พฤษภาคม 2565  [  607 ครั้ง ]
 
   โครงการปฐมนิเทศสมาชิกองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย ระหว่างวันที่ 10-12 พฤษภาคม 2565 ณ ลานกิจกรรมอเนกประสงค์ (โดม) วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย ดาวน์โหลดรูปภาพได้ที่ลิงก์ด้านล่าง https://drive.google.com/drive/folders/1ceIKZ20b1Tadlk20jQdFPCMCOOU0pM4c?fbclid=IwAR1DSpxpdQgQwZ8UF6IYRYifE5HrEiLWtbP4Kx8cWNQ8EpYVrMYO4KqKIRg
       

 [ 27/04/2565 ]วันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช  [  420 ครั้ง ]
 
   วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย โดยนายธวัช สอนง่ายดี รองผู้อำนวยการฯ พร้อมครูผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมพิธีวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช วันที่ 25 เมษายน 2565 ณ อาคารวรรณกลาง มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
     

 [ 27/04/2565 ] วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ เพื่อแสดงความจงรักภักดี  [  588 ครั้ง ]
 
   วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย นายชูชาติ พรามจร ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย มอบหมายให้ นายยอดศักดิ์ คำแดง ตัวแทนครู ร่วมงานรัฐพิธี วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ เพื่อแสดงความจงรักภักดี และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ โดยนายวิรุฬ พรรณเทวี ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย เป็นประธานในพิธี วันที่ 6 เมษายน 2565 ที่อาคารวรรณกลาง มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
       

 [ 27/04/2565 ]ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่ ได้ร่วมกันกราบไหว้สิ่งศักดิ์  [  431 ครั้ง ]
 
   (4 เม.ย.65) นายชูชาติ พรามจร ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่ ได้ร่วมกันกราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ในวิทยาลัยฯ ได้แก่ สักการะบูชาองค์พระวิษณุกรรม และพระพุทธรูปเพื่อความเป็นสิริมงคล เนื่องในโอกาสวันสงกรานต์ ดาวน์โหลดรูปภาพที่ลิงก์ค่ะ https://drive.google.com/drive/folders/1oygGsd-mkzBbxMxbj0KzjpRQqxT-U-y4?usp=sharing
       

 [ 27/04/2565 ]วันครู ๒๕๖๕  [  490 ครั้ง ]
 
   วันครู ๒๕๖๕ 22 มีนาคม 2565 พิธีมอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติ เนื่องในโอกาสวันครู ๒๕๖๕ อาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย นำโดยนายชูชาติ พรามจร ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย เข้าร่วมพิธี ณ โดมพิรุณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย ดาวโหลดรูปภาพที่ลิงก์ค่ะ https://drive.google.com/drive/folders/1AzftBGA-iDvrJH3uzvTSG9C_K732QP5Q?usp=sharing
     

มีจำนวนทั้งหมด 374 รวมทั้งหมด : 19 หน้า : << ย้อนกลับ [1] 2 [3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18] หน้าถัดไป>>
 

 
 


นายชูชาติ พรามจร
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย

 
» คณะผู้บริหาร
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  • สำหรับครู เจ้าหน้าที่ในการเพิ่มข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวกิจกรรม ข่าวสำหรับบุคลากร


 
หมายเลข IP Address
44.210.237.158

ขณะนี้
:
64
ท่าน 
ผู้เข้าชมวันนี้
:
4
ท่าน 
ผู้เข้าชมเมื่อวานนี้
:
13
ท่าน 
ผู้เข้าชมเดือนนี้
:
512
ท่าน
ผู้เข้าชมปีนี้
:
5729
ท่าน
เข้าชมทั้งหมด
:
77823
ท่าน
เริ่ม 4 กันยายน 2560


กลับข้างบน


วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย
ที่อยู่: 2/4 หมู่ 5 ตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมือง สุโขทัย 64000
โทรศัพท์: 055 611 201
งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย
This site is optimized for resolutions of 1024x768 or greater