----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ค้นหา

 [ 14/07/2564 ]ได้เข้าตรวจเยี่ยม ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการวิชาชีพวิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย  [  3989 ครั้ง ]
 
   วันที่ 25 มิถุนายน 2564 เวลา 13.30 น. วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย ร่วมต้อนรับนายคฑาวุธ เทพยศ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพศรีสำโรงและคณะครู ได้เข้าตรวจเยี่ยม ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการวิชาชีพวิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย ประจำปีงบประมาณ 2563 ณ วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย
       

 [ 14/07/2564 ]ประชุมคัดเลือกสถานพยาบาลเพื่อตรวจสุขภาพให้กับนักเรียน นักศึกษา ประจำปี 2564  [  2325 ครั้ง ]
 
   ประชุมคัดเลือกสถานพยาบาลเพื่อตรวจสุขภาพให้กับนักเรียน นักศึกษา ประจำปี 2564 วันที่ 25 มิถุนายน 2564 เวลา 11.00 น. นายธวัช สอนง่ายดี รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา เป็นประธานในการประชุมคัดเลือกสถานพยาบาลเพื่อตรวจสุขภาพให้กับนักเรียน นักศึกษา ประจำปี 2564 โดยมีหัวหน้าแผนกวิชาและคณะครู เข้าร่วม ณ ห้องประชุมวีไอพี
       

 [ 14/07/2564 ]การประชุมปรึกษาหารือเกี่ยวกับการผลิตและบริการยานยนต์ ไฟฟ้า ร่วมกับสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุโขทัย  [  2333 ครั้ง ]
 
   วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย ดำเนินการประชุมปรึกษาหารือเกี่ยวกับการผลิตและบริการยานยนต์ ไฟฟ้า ร่วมกับสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุโขทัย โดยนายชูชาติ พรามจร ผู้อำนวยการวิทยาลัยกล่าวต้อนรันและเปิดประชุม พร้อมรองผู้อำนวยการและคณะครูผู้เกี่ยวข้อง วันที่ 24 มิถุนายน 2564 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุม VIP วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย
       

 [ 14/07/2564 ]เข้ารับการประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย  [  2287 ครั้ง ]
 
   วันที่ 23 มิถุนายน 2564 วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย เข้ารับการประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย ประจำปีงบประมาณ 2563 ณ ห้องประชุม2 วิทยาลัยการอาชีพศรีสำโรง
       

 [ 14/07/2564 ]ประชุมเตรียมความพร้อม (Fix it จิตอาสา) ปีงบประมาณ 2564  [  2288 ครั้ง ]
 
   ประชุมเตรียมความพร้อม (Fix it จิตอาสา) ปีงบประมาณ 2564 วันที่ 23 มิถุนายน 2564 เวลา 11.00 น. นายชูชาติ พรามจร ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย เป็นประธานเปิดประชุมเตรียมความพร้อมดำเนินโครงการบูรณาการพัฒนาทักษะทางวิชาชีพกับการเสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนอาชีวศึกษา (Fix it จิตอาสา) ปีงบประมาณ 2564 ในช่วงเดือนกรกฎาคม 2564 โดยมีรองผู้อำนวยการฯ และคณะครูผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมวีไอพี วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย
       

 [ 16/06/2564 ]อาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย เข้าตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอน ช่วงสถานการณ์โควิด -19  [  3055 ครั้ง ]
 
   (14 มิ.ย.2564 เวลา 15.30 น.) อาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย เข้าตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอน ช่วงสถานการณ์โควิด -19 โดยมีนายชูชาติ พรามจร ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ พร้อมคณะผู้บริหาร ครูหัวหน้าแผนกเข้าร่วมต้อนรับและร่วมประชุม ณ ห้องประชุม VIP วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย ดาวน์โหลดรูปภาพกดลิงค์ https://drive.google.com/drive/folders/1qTbamzTT8XGMovBOwrauMG_px95voHdv?fbclid=IwAR2upiCtHhiWvQnQbHTKA8wWLX-2MrSlC21Nq95-RKkTFnUdJYSgQxGeQlQ
       

 [ 16/06/2564 ]การประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 2/2564 วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย  [  2926 ครั้ง ]
 
   การประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 2/2564 วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย จัดการประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 2/2564 โดยมีนายชูชาติ พรามจร ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ เป็นประธานเปิดการประชุม พร้อมคณะรองผู้อำนวยการ และคณะครู ในวันนี้พฤหัสบดีที่ 10 มิถุนายน 2564 ณ อาคารลานกิจกรรมอเนกประสงค์ (โดม) วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย ดาวน์โหลดรูปภาพกดลิงค์ด้านล่างค่ะ https://drive.google.com/drive/folders/1XgfuWwIF1QQUgJ44w0SB1qDJRNakLms7?fbclid=IwAR24vzuPlY-sSQKFJNxkMu4pGZKfB8R_aIl-P7yLFatRAac7dRMU7bj4z8s
       

 [ 21/05/2564 ]ประชุมหารือ เรื่องแนวทางการจัดการเรียนการสอนฯ ภาคเรียนที่ 1/2564  [  3748 ครั้ง ]
 
   (21 พ.ค.2564 เวลา 13.30 น.)นายชูชาติ พรามจร ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย พร้อมรองผู้อำนวยการ และคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 4/2564 ร่วมประชุมหารือเรื่องแนวทางการจัดการเรียนการสอนฯ ภาคเรียนที่ 1/2564 ณ ห้องประชุมวีไอพี
       

 [ 17/05/2564 ]วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย : ยินดีต้อนรับครูผู้ช่วยทั้ง 4 ท่าน ได้มารายงานตัวปฏิบัติหน้าที่ราชการ  [  3653 ครั้ง ]
 
   วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย โดยผอ.ชูชาติ พรามจร พร้อมรองผู้อำนวยการ และคณะครู ร่วมยินดีต้อนรับครูผู้ช่วยทั้ง 4 ท่าน ได้มารายงานตัวปฏิบัติหน้าที่ราชการในวันนี้ 17 พ.ค.2564 ซึ่งประกอบด้วย ครูสราวุธ ภู่แขวงแสง ครูสอนแผนกวิชาช่างก่อสร้าง ครูนริศ เกิดธูป ครูตวงเงิน เพชรกำแหง ครูแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง และครูพยุ น้อยทิม ครูแผนกวิชาช่างกลโรงงาน ดาวน์โหลดภาพได้ตามลิงค์ https://drive.google.com/drive/folders/1cIYsqN7nif1dHKRLiqnSTVM-mMbZYeP8?usp=sharing&fbclid=IwAR1RiN7qNW0T0cazmJ8PgMa1f_D5s0C-HPCnEtyawIpZdy58qfyRYzDmZdg
       

 [ 17/05/2564 ]การฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด-19)  [  3699 ครั้ง ]
 
   วันที่ 14 พ.ค.2564 เวลา 12.45 น.วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย ขอขอบคุณเจ้าหน้าที่จากด่านกักกันสัตว์พิษณุโลก ที่ให้ความอนุเคราะห์ทำการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด-19) ณ บริเวณวิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย
       

 [ 31/03/2564 ]พิธีสืบสานประเพณีไทย ทำบุญรับวันปีใหม่ไทย ประจำปี 2564  [  3594 ครั้ง ]
 
   ทำบุญวันปีใหม่ไทย นายชูชาติ พรามจร ผู้อำนวยการฯ พร้อมรองผู้อำนวยการ คณะครู และเจ้าหน้าที่ ร่วมพิธีสืบสานประเพณีไทย ทำบุญรับวันปีใหม่ไทย ประจำปี 2564 วันที่ 31 มี.ค.2564 ณ โดมวิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย ดาวน์โหลดภาพกดลิงค์ https://drive.google.com/drive/folders/1lRbL6eqZUyqWv5eViVtLnKjjIPIXBy88?fbclid=IwAR3xcLOApV_USPAAEyC0AexpNN0nvS0E2XuQg3mHmps7SVLBIqwLyeyeAYY
       

 [ 31/03/2564 ]การประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย  [  3502 ครั้ง ]
 
   ประชุมข้าราชการครู นายชูชาติ พรามจร ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย เป็นประธานกล่าวเปิดประชุมข้าราชการครูวิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย พร้อมรองผู้อำนวยการ คณะครูเข้าร่วมประชุม วันพุธที่ 31 มีนาคม2564 ณ ห้องโสตทัศนศึกษา วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย ดาวน์โหลดภาพกดลิงค์ https://drive.google.com/drive/folders/1zhm1luZQ_zSelYv4w3SCWVj5Urj2ZviB?fbclid=IwAR3Dhl_xzqss95_eI1o5yQltFWBgcfKN0uL2InM_6sVbxO2GaA-35QbNsO4
       

 [ 24/03/2564 ]วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย รับมอบตัวนักเรียน นักศึกษา ระดับปวช และปวส. ประจำปีการศึกษา 2564  [  3508 ครั้ง ]
 
   วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย รับมอบตัวนักเรียน นักศึกษา ระดับปวช และปวส. ประจำปีการศึกษา 2564 โดยมีนายอานนท์ จันทร์หอม รองผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ เป็นประธานกล่าวต้อนรับผู้ปกครองพร้อมทั้งพูดคุยทำความเข้าใจเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา ในวันเสาร์ที่ 20มีนาคม 2564 เวลา 08.30-16.00 น.ณ ลานอเนกประสงค์ วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย ดาวน์โหลดรูปกดลิงค์ https://drive.google.com/.../1tCx-vOjyBUJ2fNThsLM...
       

 [ 24/03/2564 ]โครงการจิตอาสาพัฒนาวิทยาลัยฯ (นักศึกษาผู้กู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา)  [  3537 ครั้ง ]
 
   โครงการจิตอาสาพัฒนาวิทยาลัยฯ (นักศึกษาผู้กู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา) ประจำวันศุกร์ที่ 19 มีนาคม 2564 ทำความสะอาดรางระบายน้ำหน้าแผนกเทคนิคพื้นฐานและทำถังขยะไว้ใช้ภายในวิทยาลัยฯ
       

 [ 10/02/2564 ]โครงการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน  [  3904 ครั้ง ]
 
   โครงการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน สาขาติดตั้งไฟฟ้าในอาคารระดับ 1 ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงาน จังหวัดสุโขทัย ร่วมกับแผนกไฟฟ้ากำลังวิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย โดยมีนายชาตรี ปัญญาเทพ ครูแผนกช่างไฟฟ้าเป็นประธานกล่าวเปิดฯ รองไชยา ประพันธ์ศิริ กล่าวรายงาน ในวันนี้ 10 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 13.00 น. ณ หอประชุมกาญจนาภิเษกวิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย
       

 [ 10/02/2564 ]โครงการตรวจสุขภาพและสารเสพติดประจำปี 2563  [  3437 ครั้ง ]
 
   โครงการตรวจสุขภาพและสารเสพติดประจำปี 2563 เช้าวันที่ 9 ก.พ.2564 วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย ดำเนินโครงการตรวจสุขภาพและสารเสพติด ภาคเรียนที่ 2/2563 ให้แก่นักเรียน นักศึกษา ณ วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย
       

 [ 10/02/2564 ]ประชุม โครงการตรวจสุขภาพและสารเสพติดประจำปีของนักเรียน นักศึกษา ประจำปี 2563  [  3131 ครั้ง ]
 
   ประชุมโครงการตวจสุขภาพฯ วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย โดยนานอานนท์ จันทร์หอม รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการ นักเรียน นักศึกษา เป็นประธานเปิดประชุม โครงการตรวจสุขภาพและสารเสพติดประจำปีของนักเรียน นักศึกษา ประจำปี 2563 พร้อมด้วยคณะครูและหัวหน้าแผนกเข้าร่วมประชุมในวันนี้ 8 ก.พ.2564 เวลา 13.00 น ณ ห้องประชุมวีไอพี
       

 [ 10/02/2564 ]การตรวจหลักฐานการจัดการเรียนการสอนออนไลน์  [  3438 ครั้ง ]
 
   21 ม.ค.2564 คณะกรรมการตรวจหลักฐานการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ตามที่ วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย มีการปรับการเรียนการสอน เป็นรูปแบบออนไลน์ ทุกรูปแบบตามความเหมาะสมแต่ละรายวิชา ตามมาตรการจัดการศึกษา ในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา ๒๐๑๙ (COVID 19) ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ระหว่างวันที่ ๕ ? ๑๕ มกราคม ๒๕๖๔
       

 [ 24/12/2563 ]เปิดศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจการศึกษา FIX phone center and Mini Cokmu  [  3566 ครั้ง ]
 
   63-12-21 เปิดศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจการศึกษา FIX phone center and Mini Cokmu
       

 [ 24/12/2563 ] พิธีเปิดการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ฯ อศจ  [  3301 ครั้ง ]
 
   63-12-16 พิธีเปิดการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ฯ อศจ
       

มีจำนวนทั้งหมด 455 รวมทั้งหมด : 23 หน้า : << ย้อนกลับ [1][2][3][4][5][6][7][8] 9 [10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22] หน้าถัดไป>>
 

 
 


นายสมใจ รอดคง
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย

 
» คณะผู้บริหาร
 
 
 
» แผนปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ 2567
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  • สำหรับครู เจ้าหน้าที่ในการเพิ่มข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวกิจกรรม ข่าวสำหรับบุคลากร


 
หมายเลข IP Address
34.228.52.21

ขณะนี้
:
36
ท่าน 
ผู้เข้าชมวันนี้
:
226
ท่าน 
ผู้เข้าชมเมื่อวานนี้
:
499
ท่าน 
ผู้เข้าชมเดือนนี้
:
2610
ท่าน
ผู้เข้าชมปีนี้
:
170208
ท่าน
เข้าชมทั้งหมด
:
259305
ท่าน
เริ่ม 4 กันยายน 2560


กลับข้างบน


วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย
ที่อยู่: 2/4 หมู่ 5 ตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมือง สุโขทัย 64000
โทรศัพท์: 055 611 201
งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย
This site is optimized for resolutions of 1024x768 or greater