----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ค้นหา

 [ 29/10/2563 ]เปิดงานการวิเคราะห์รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา และประเด็นที่ต้องการให้มีการประเมินและติดตามต  [  2295 ครั้ง ]
 
   (24 กันยายน 2563 เวลา 09.00 น.) นายชูชาติ พรามจร ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย ประธานคณะกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย เป็นประธานเปิดกล่าวเปิดงานการวิเคราะห์รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา และประเด็นที่ต้องการให้มีการประเมินและติดตามตรวจสอบ ปีการศึกษา 2562 อาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย ระหว่างวันที่ 24-25 กันยายน 2563 ณ ห้องประชุมวีไอพี วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย
       

 [ 29/10/2563 ]มอบเกียรติบัตรให้แก่คณะครูและนักเรียน นักศึกษาแผนกช่างยนต์ ที่เข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาชีพสาขางานเ  [  2334 ครั้ง ]
 
   (23 ก.ย.2563 เวลา 08.00 น.) นายชูชาติ พรามจร ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย ได้มอบเกียรติบัตรให้แก่คณะครูและนักเรียน นักศึกษาแผนกช่างยนต์ ที่เข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาชีพสาขางานเครื่องยนต์เล็กดีเซลและเครื่องยนต์เล็กแก็สโซลีน ครั้งที่ 29 ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับชาติ เมื่อวันที่ 30 มกราคม -3 กุมภาพันธ์ 2563 ณ จังหวัดร้อยเอ็ด ทั้งนี้ได้รับเกียรติจากคุณวิเชียร พรหมปั้น นายกสมาคมศิษย์เก่าวิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย ได้ร่วมมอบเสื้อสามารถให้แก่นักเรียน นักศึกษา เพื่อเชิดชูเกียรติในครั้งนี้ด้วย
       

 [ 22/09/2563 ]การประชุมคณะกรรมการพัฒนาและปรับปรุงระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตภายในวิทยาลัยฯ  [  2857 ครั้ง ]
 
   นายชูชาติ พรามจร ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาและปรับปรุงระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตภายในวิทยาลัยฯ วันจันทร์ที่ 21 ก.ย.63 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุม VIP
       

 [ 22/09/2563 ]โครงการฝึกอบรมนายหมู่ลูกเสือวิสามัญ กองลูกเสือวิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย  [  3081 ครั้ง ]
 
   โครงการฝึกอบรมนายหมู่ลูกเสือวิสามัญ กองลูกเสือวิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย วันที่ 19-20 กันยายน พ.ศ.2563 ณ ค่ายลูกเสือพักแรมชั่วคราว วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย
       

 [ 22/09/2563 ]พิธีการมอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563  [  2758 ครั้ง ]
 
   นายชูชาติ พรามจร ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย เป็นประธานพิธีการมอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 โดยมีคณะผู้บริหาร ครู และสถานประกอบการเป็นผู้มอบให้แก่นักเรียน นักศึกษาที่มีผลการเรียนดีประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดี ทั้งนี้ตัวแทนนักเรียน นักศึกษา ได้กล่าวขอบคุณแก่คณะผู้บริหาร ครูและผู้มอบทุกท่าน ในวันศุกร์ที่ 18 กันยายน 2563 เวลา 09.00 น. ณ หอประชุมกาญจนาภิเษก วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย
      

 [ 22/09/2563 ]จัดกิจกรรมชมรมแผนกให้แก่นักเรียน นักศึกษา  [  2937 ครั้ง ]
 
   วันที่ 16 ก.ย.2563 เวลา 13.00 น.วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย จัดกิจกรรมชมรมแผนกให้แก่นักเรียน นักศึกษา โดยแผนกช่างยนต์จัดโครงการประกวดรถแต่งสวยงาม แผนกช่างไฟฟ้ากำลังประกวดดนตรีโฟลค์ซอง และแผนกเทคโนโลยีสารสนเทศได้จัดแข่งด้านกีฬา E-sport ROV ทั้งนี้เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา ได้แสดงทักษะและความสามารถของตนเอง ณ วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย
       

 [ 22/09/2563 ]พิธีรับมอบเครื่องยนตฺ์อเนกประสงค์ เพื่อใช้ในการเรียนการสอน จำนวน 10 เครื่อง โดยบริษัท ไทยฮอนด้า แมนู  [  2755 ครั้ง ]
 
   วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย นำโดยนายชูชาติ พรามจร ผู้อำนวยการฯ คณะครูแผนกช่างยนต์ เข้าร่วมพิธีรับมอบเครื่องยนตฺ์อเนกประสงค์ เพื่อใช้ในการเรียนการสอน จำนวน 10 เครื่อง โดยบริษัท ไทยฮอนด้า แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด เป็นผู้มอบ เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2563 ณ บริษัท ไทยฮอนด้า แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด แขวงลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร
       

 [ 22/09/2563 ]กิจกรรม DAY Camp 2020  [  2438 ครั้ง ]
 
   กิจกรรม DAY Camp 2020 ในวันที่ 12 กันยายน 2563
       

 [ 22/09/2563 ]ประชุมงานปกครอง และงานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา  [  2536 ครั้ง ]
 
   (11 ก.ย.63 เวลา 14.30 น. ) ประชุมงานปกครอง และงานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา โดยนายอานนท์ จันทร์หอม รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา และครูผู้เกี่ยวข้อง ณ ห้องโสตทัศนศึกษา วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย
 

 [ 22/09/2563 ]วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย ร่วมกับบริษัท ทีเอสซี เทค เอเชีย จำกัด บันทึกข้อตกลงร่วมมือโครงการทวิภาคีเพื่อ  [  2652 ครั้ง ]
 
   วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย ร่วมกับบริษัท ทีเอสซี เทค เอเชีย จำกัด บันทึกข้อตกลงร่วมมือโครงการทวิภาคีเพื่อลงนามร่วมกัน ซึ่งทางบริษัทฯ มีวัตถุประสงค์รับนักศึกษาทวิภาคีเข้าฝึกประสบการณ์ในการทำงาน โดยมีนายไชยา ประพันธ์ศิริ รองผู้อำนวยการฯ ฝ่ายวิชาการ เป็นประธานเปิดโครงการ ณ ห้องโสตทัศนศึกษา วันที่ 9 กันยายน 2563 เวลา 11.00 น.
       

 [ 22/09/2563 ]ต้อนรับคณะครู วิทยาลัยเพชรบุรีที่เดินทางเข้าศึกษาดูงานการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรเทคโนโลยี  [  2376 ครั้ง ]
 
   วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย โดยคณะครูผู้สอนป.ตรี ร่วมต้อนรับคณะครู วิทยาลัยเพชรบุรีที่เดินทางเข้าศึกษาดูงานการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต ในวันนี้ 8 กันยายน 2563 เวลา 11.00 น.
       

 [ 22/09/2563 ]การประชุมวิชาการเทคโนโลยีและนวัตกรรมอาชีวศึกษา ระดับชาติครั้งที่ 4  [  2747 ครั้ง ]
 
   การประชุมวิชาการเทคโนโลยีและนวัตกรรมอาชีวศึกษา ระดับชาติครั้งที่ 4 (4th National Conference on Vocational Education Innovation and Technology : 4 th NcVET ) โดยนายณรงค์ แผ้วพลสง เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็นประธานเปิดงาน ในวันที่ 5 กันยายน 2563 เวลา 09.00 น.ณ โรงแรมท็อปแลนด์ จ.พิษณุโลก
       

 [ 17/08/2563 ]วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัยกับหน่วยออกบริการซ่อมสร้างเพื่อชุมชน Fix it Center ประจำปีงบประมาณ 2563  [  2932 ครั้ง ]
 
   วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัยกับหน่วยออกบริการซ่อมสร้างเพื่อชุมชน Fix it Center ประจำปีงบประมาณ 2563
       

 [ 17/08/2563 ]การลงคะแนนเสียง การเลือกตั้งคณะกรรมการการดำเนินงานองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.) ชุดปี  [  2766 ครั้ง ]
 
   (14 ส.ค.2563 ) การลงคะแนนเสียง การเลือกตั้งคณะกรรมการการดำเนินงานองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.) ชุดปีการศึกษา 2564 ณ ลานเอนกประสงค์ (โดม) วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย
       

 [ 17/08/2563 ]รับการประเมินการดำเนินงาน ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน FIX IT Center แบบถาวร ประจำปี 2562  [  2800 ครั้ง ]
 
   วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย เข้ารับการประเมินการดำเนินงาน ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน FIX IT Center แบบถาวร ประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 11 ส.ค.2563 ณ วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย
       

 [ 17/08/2563 ]พิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม และพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชน  [  2637 ครั้ง ]
 
   ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๗.๓๐ น.วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย นำโดยนายอานนท์ จันทร์หอม รองผู้อำนวยการ พร้อมคณะครู เจ้าหน้าที่ และนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม และพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ณ โรงเรียนวัดไทยชุมพล
       

 [ 17/08/2563 ] ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระ  [  2731 ครั้ง ]
 
   วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย นำโดยนายชูชาติ พรามจร ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ รองผู้อำนวยฯ ครูและเจ้าหน้าที่ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๓ ณ ศาลากลางจังหวัดสุโขทัย
       

 [ 17/08/2563 ]รวมใจปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบร  [  2434 ครั้ง ]
 
   เช้าวันนี้ ผอ.ชูชาติ พรามจร พร้อมรองผอ. คณะครู นักเรียน นักศึกษาจิตอาสา วท.สุโขทัย รวมใจปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปี 2563 ณ วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย
       

 [ 17/08/2563 ]พิธีรับประกาศนียบัตรกำกับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ขั้นต่ำกว่าสายสะพาย ประจำปี 2556,2557,2558,2560  [  2509 ครั้ง ]
 
   วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย โดยข้าราชการครูร่วมพิธีรับประกาศนียบัตรกำกับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ขั้นต่ำกว่าสายสะพาย ประจำปี 2556,2557,2558,2560 วันอังคารที่ 11 สิงหาคม 2563 เวลา 09.00 น. ณ วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย
     

 [ 17/08/2563 ]พิธีวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๘ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๓ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราช  [  2379 ครั้ง ]
 
   วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย จัดพิธีวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๘ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๓ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง โดยร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี และร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๐๐ น. ณ ลานเอนกประสงค์ วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย
       

มีจำนวนทั้งหมด 415 รวมทั้งหมด : 21 หน้า : << ย้อนกลับ [1][2][3][4][5][6][7][8] 9 [10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20] หน้าถัดไป>>
 

 
 


นายสมใจ รอดคง
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย

 
» คณะผู้บริหาร
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  • สำหรับครู เจ้าหน้าที่ในการเพิ่มข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวกิจกรรม ข่าวสำหรับบุคลากร


 
หมายเลข IP Address
3.230.152.133

ขณะนี้
:
62
ท่าน 
ผู้เข้าชมวันนี้
:
183
ท่าน 
ผู้เข้าชมเมื่อวานนี้
:
201
ท่าน 
ผู้เข้าชมเดือนนี้
:
1919
ท่าน
ผู้เข้าชมปีนี้
:
135939
ท่าน
เข้าชมทั้งหมด
:
225036
ท่าน
เริ่ม 4 กันยายน 2560


กลับข้างบน


วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย
ที่อยู่: 2/4 หมู่ 5 ตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมือง สุโขทัย 64000
โทรศัพท์: 055 611 201
งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย
This site is optimized for resolutions of 1024x768 or greater