----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ค้นหา

 [ 24/12/2563 ]การปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษา ฝึกงานและเรียนในสถานประกอบการ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563  [  2391 ครั้ง ]
 
   63-11-04 การปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษา ฝึกงานและเรียนในสถานประกอบการ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563
     

 [ 29/10/2563 ]กิจกรรมจิตอาสา ปณิธาน ทำความดี ทำดีเริ่มได้ที่ใจเรา  [  2998 ครั้ง ]
 
   กิจกรรมจิตอาสา วันนี้ 23 ตุลาคม 2563 เวลา 10.00 น. วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย นำโดยนายชูชาติ พรามจร ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ รองผู้อำนวยการ พร้อมคณะครู เจ้าหน้าที่ และนักเรียน นักศึกษา ร่วมกิจกรรมจิตอาสา ?ปณิธาน ทำความดี ทำดีเริ่มได้ที่ใจเรา? เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย
       

 [ 29/10/2563 ]ร่วมพิธีวันปิยมหาราช วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5  [  3028 ครั้ง ]
 
   วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย โดยการนำของนายอานนท์ จันทร์หอม รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคินสุโขทัย พร้อมคณะครู ร่วมพิธีวันปิยมหาราช วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ณ ศาลากลางจังหวัดสุโขทัย
       

 [ 29/10/2563 ]โครงการ ก่อสร้างสานฝันจากพี่สู่น้อง  [  3014 ครั้ง ]
 
   โครงการก่อสร้างสานฝัน จากพี่สู่น้อง นายอานนท์ จันทร์หอม รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย เป็นประธานพิธีเปิดโครงการก่อสร้างสานฝัน จากพี่สู่น้อง โดยมีนักเรียนแผนกช่างก่อสร้างเข้าร่วมรับฟังบรรยาย โดยได้รับเกียรติจากวิทยากร คุณปริญ ทองเชื้อ ผู้อำนวยการอาวุโส บ.เฟรเซอร์สพร็อบเพอร์ตี้ ประเทศไทย จำกัด และคุณยุทธพงษ์ อ่ำเอี่ยม นายช่างโยธาเทศบาลเมืองสุโขทัยธานี วันที่ 21 ต.ค.2563 เวลา 13.00 น. ณ ห้องโสตทัศนศึกษา วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย
       

 [ 29/10/2563 ]โครงการ ก่อสร้างสานฝันจากพี่สู่น้อง  [  3070 ครั้ง ]
 
   โครงการก่อสร้างสานฝัน จากพี่สู่น้อง นายอานนท์ จันทร์หอม รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย เป็นประธานพิธีเปิดโครงการก่อสร้างสานฝัน จากพี่สู่น้อง โดยมีนักเรียนแผนกช่างก่อสร้างเข้าร่วมรับฟังบรรยาย โดยได้รับเกียรติจากวิทยากร คุณปริญ ทองเชื้อ ผู้อำนวยการอาวุโส บ.เฟรเซอร์สพร็อบเพอร์ตี้ ประเทศไทย จำกัด และคุณยุทธพงษ์ อ่ำเอี่ยม นายช่างโยธาเทศบาลเมืองสุโขทัยธานี วันที่ 21 ต.ค.2563 เวลา 13.00 น. ณ ห้องโสตทัศนศึกษา วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย
ไม่มีรูปภาพ

 [ 29/10/2563 ]ร่วมพิธีจุดเทียนน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหา  [  2841 ครั้ง ]
 
   วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย นำโดยนายอานนท์ จันทร์หอม รองผู้อำนวยการฯ คณะครู ได้นำตัวแทนนักเรียน นักศึกษา ร่วมพิธีจุดเทียนน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดยมีนายวิรุฬ พรรณเทวี ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย เป็นประธานพิธีฯ ณ โรงเรียนวัดไทยชุมพล
       

 [ 29/10/2563 ]งานมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ 2563  [  2528 ครั้ง ]
 
   วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย จัดงานมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ 2563 โดยมีข้าราชการครู และลูกจ้างประจำ จำนวน 6 ท่าน ได้แก่ ท่านรองสำริด นาคะบุตร ครูปราโมทย์ สันติโรจนกุล แผนกช่างไฟฟ้า ครูนิธาพร ลุงคะ ครูแผนกสามัญสัมพันธ์ ครูธวัลณ์รัตน์ ยอดเพชร แผนกช่างก่อสร้าง ครูรังสฤษฏ์ สมเขื่อน แผนกช่างเชื่อม และคุณชาติชาย เพิ่งเงิน ลูกจ้างประจำ โดยผอ.ชูชาติ พรามจร ได้กล่าวเปิดงาน อีกทั้งได้มีตัวแทนนักเรียน นักศึกษา ได้ร่วมกันขอขมาและมอบดอกไม้แทนใจให้แก่ครูผู้เกษียณฯ ในครั้งนี้ วันศุกร์ที่ 25 กันยายน 2563 เวลา 08.30 น. ณ ลานเอนกประสงค์ วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย
       

 [ 29/10/2563 ]เปิดงานการวิเคราะห์รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา และประเด็นที่ต้องการให้มีการประเมินและติดตามต  [  2393 ครั้ง ]
 
   (24 กันยายน 2563 เวลา 09.00 น.) นายชูชาติ พรามจร ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย ประธานคณะกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย เป็นประธานเปิดกล่าวเปิดงานการวิเคราะห์รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา และประเด็นที่ต้องการให้มีการประเมินและติดตามตรวจสอบ ปีการศึกษา 2562 อาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย ระหว่างวันที่ 24-25 กันยายน 2563 ณ ห้องประชุมวีไอพี วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย
       

 [ 29/10/2563 ]มอบเกียรติบัตรให้แก่คณะครูและนักเรียน นักศึกษาแผนกช่างยนต์ ที่เข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาชีพสาขางานเ  [  2463 ครั้ง ]
 
   (23 ก.ย.2563 เวลา 08.00 น.) นายชูชาติ พรามจร ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย ได้มอบเกียรติบัตรให้แก่คณะครูและนักเรียน นักศึกษาแผนกช่างยนต์ ที่เข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาชีพสาขางานเครื่องยนต์เล็กดีเซลและเครื่องยนต์เล็กแก็สโซลีน ครั้งที่ 29 ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับชาติ เมื่อวันที่ 30 มกราคม -3 กุมภาพันธ์ 2563 ณ จังหวัดร้อยเอ็ด ทั้งนี้ได้รับเกียรติจากคุณวิเชียร พรหมปั้น นายกสมาคมศิษย์เก่าวิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย ได้ร่วมมอบเสื้อสามารถให้แก่นักเรียน นักศึกษา เพื่อเชิดชูเกียรติในครั้งนี้ด้วย
       

 [ 22/09/2563 ]การประชุมคณะกรรมการพัฒนาและปรับปรุงระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตภายในวิทยาลัยฯ  [  2932 ครั้ง ]
 
   นายชูชาติ พรามจร ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาและปรับปรุงระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตภายในวิทยาลัยฯ วันจันทร์ที่ 21 ก.ย.63 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุม VIP
       

 [ 22/09/2563 ]โครงการฝึกอบรมนายหมู่ลูกเสือวิสามัญ กองลูกเสือวิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย  [  3219 ครั้ง ]
 
   โครงการฝึกอบรมนายหมู่ลูกเสือวิสามัญ กองลูกเสือวิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย วันที่ 19-20 กันยายน พ.ศ.2563 ณ ค่ายลูกเสือพักแรมชั่วคราว วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย
       

 [ 22/09/2563 ]พิธีการมอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563  [  2843 ครั้ง ]
 
   นายชูชาติ พรามจร ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย เป็นประธานพิธีการมอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 โดยมีคณะผู้บริหาร ครู และสถานประกอบการเป็นผู้มอบให้แก่นักเรียน นักศึกษาที่มีผลการเรียนดีประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดี ทั้งนี้ตัวแทนนักเรียน นักศึกษา ได้กล่าวขอบคุณแก่คณะผู้บริหาร ครูและผู้มอบทุกท่าน ในวันศุกร์ที่ 18 กันยายน 2563 เวลา 09.00 น. ณ หอประชุมกาญจนาภิเษก วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย
      

 [ 22/09/2563 ]จัดกิจกรรมชมรมแผนกให้แก่นักเรียน นักศึกษา  [  3083 ครั้ง ]
 
   วันที่ 16 ก.ย.2563 เวลา 13.00 น.วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย จัดกิจกรรมชมรมแผนกให้แก่นักเรียน นักศึกษา โดยแผนกช่างยนต์จัดโครงการประกวดรถแต่งสวยงาม แผนกช่างไฟฟ้ากำลังประกวดดนตรีโฟลค์ซอง และแผนกเทคโนโลยีสารสนเทศได้จัดแข่งด้านกีฬา E-sport ROV ทั้งนี้เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา ได้แสดงทักษะและความสามารถของตนเอง ณ วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย
       

 [ 22/09/2563 ]พิธีรับมอบเครื่องยนตฺ์อเนกประสงค์ เพื่อใช้ในการเรียนการสอน จำนวน 10 เครื่อง โดยบริษัท ไทยฮอนด้า แมนู  [  2821 ครั้ง ]
 
   วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย นำโดยนายชูชาติ พรามจร ผู้อำนวยการฯ คณะครูแผนกช่างยนต์ เข้าร่วมพิธีรับมอบเครื่องยนตฺ์อเนกประสงค์ เพื่อใช้ในการเรียนการสอน จำนวน 10 เครื่อง โดยบริษัท ไทยฮอนด้า แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด เป็นผู้มอบ เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2563 ณ บริษัท ไทยฮอนด้า แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด แขวงลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร
       

 [ 22/09/2563 ]กิจกรรม DAY Camp 2020  [  2528 ครั้ง ]
 
   กิจกรรม DAY Camp 2020 ในวันที่ 12 กันยายน 2563
       

 [ 22/09/2563 ]ประชุมงานปกครอง และงานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา  [  2615 ครั้ง ]
 
   (11 ก.ย.63 เวลา 14.30 น. ) ประชุมงานปกครอง และงานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา โดยนายอานนท์ จันทร์หอม รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา และครูผู้เกี่ยวข้อง ณ ห้องโสตทัศนศึกษา วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย
 

 [ 22/09/2563 ]วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย ร่วมกับบริษัท ทีเอสซี เทค เอเชีย จำกัด บันทึกข้อตกลงร่วมมือโครงการทวิภาคีเพื่อ  [  2783 ครั้ง ]
 
   วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย ร่วมกับบริษัท ทีเอสซี เทค เอเชีย จำกัด บันทึกข้อตกลงร่วมมือโครงการทวิภาคีเพื่อลงนามร่วมกัน ซึ่งทางบริษัทฯ มีวัตถุประสงค์รับนักศึกษาทวิภาคีเข้าฝึกประสบการณ์ในการทำงาน โดยมีนายไชยา ประพันธ์ศิริ รองผู้อำนวยการฯ ฝ่ายวิชาการ เป็นประธานเปิดโครงการ ณ ห้องโสตทัศนศึกษา วันที่ 9 กันยายน 2563 เวลา 11.00 น.
       

 [ 22/09/2563 ]ต้อนรับคณะครู วิทยาลัยเพชรบุรีที่เดินทางเข้าศึกษาดูงานการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรเทคโนโลยี  [  2439 ครั้ง ]
 
   วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย โดยคณะครูผู้สอนป.ตรี ร่วมต้อนรับคณะครู วิทยาลัยเพชรบุรีที่เดินทางเข้าศึกษาดูงานการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต ในวันนี้ 8 กันยายน 2563 เวลา 11.00 น.
       

 [ 22/09/2563 ]การประชุมวิชาการเทคโนโลยีและนวัตกรรมอาชีวศึกษา ระดับชาติครั้งที่ 4  [  2861 ครั้ง ]
 
   การประชุมวิชาการเทคโนโลยีและนวัตกรรมอาชีวศึกษา ระดับชาติครั้งที่ 4 (4th National Conference on Vocational Education Innovation and Technology : 4 th NcVET ) โดยนายณรงค์ แผ้วพลสง เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็นประธานเปิดงาน ในวันที่ 5 กันยายน 2563 เวลา 09.00 น.ณ โรงแรมท็อปแลนด์ จ.พิษณุโลก
       

 [ 17/08/2563 ]วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัยกับหน่วยออกบริการซ่อมสร้างเพื่อชุมชน Fix it Center ประจำปีงบประมาณ 2563  [  3057 ครั้ง ]
 
   วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัยกับหน่วยออกบริการซ่อมสร้างเพื่อชุมชน Fix it Center ประจำปีงบประมาณ 2563
       

มีจำนวนทั้งหมด 442 รวมทั้งหมด : 23 หน้า : << ย้อนกลับ [1][2][3][4][5][6][7][8][9] 10 [11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22] หน้าถัดไป>>
 

 
 


นายสมใจ รอดคง
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย

 
» คณะผู้บริหาร
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  • สำหรับครู เจ้าหน้าที่ในการเพิ่มข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวกิจกรรม ข่าวสำหรับบุคลากร


 
หมายเลข IP Address
3.235.188.113

ขณะนี้
:
17
ท่าน 
ผู้เข้าชมวันนี้
:
1
ท่าน 
ผู้เข้าชมเมื่อวานนี้
:
11
ท่าน 
ผู้เข้าชมเดือนนี้
:
12
ท่าน
ผู้เข้าชมปีนี้
:
139978
ท่าน
เข้าชมทั้งหมด
:
229075
ท่าน
เริ่ม 4 กันยายน 2560


กลับข้างบน


วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย
ที่อยู่: 2/4 หมู่ 5 ตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมือง สุโขทัย 64000
โทรศัพท์: 055 611 201
งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย
This site is optimized for resolutions of 1024x768 or greater