----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ค้นหา

 [ 14/03/2565 ]การแข่งขันทักษะวิชาชีพประเภทอุตสาหกรรม สาขาไฟฟ้า ประเภททักษะติดตั้งเครื่องปรับอากาศ โดยวิทยาลัยเทค  [  1795 ครั้ง ]
 
   นายชูชาติ พรามจร ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสุโขทัยพร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ร่วมเป็นประธานเปิดการแข่งขันทักษะวิชาชีพประเภทอุตสาหกรรม สาขาไฟฟ้า ประเภททักษะติดตั้งเครื่องปรับอากาศ โดยวิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันระดับชาติ ครั้งที่ 30 ณ วิทยาลัยเทคนิคน่าน
      

 [ 14/03/2565 ]โครงการ "นักเรียนรุ่นใหม่มีใบขับขี่"  [  1599 ครั้ง ]
 
   นายชูชาติ พรามจร ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย เป็นประธานพิธีเปิดโครงการ "นักเรียนรุ่นใหม่มีใบขับขี่" โดยมีสำนักงานขนส่งกล่าวรายงาน พร้อมครู และ นักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมฯ ในวันที่ 10 ก.พ.2565 เวลา 08.00 น. ณ วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย
       

 [ 14/03/2565 ]โครงการประเมินสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ นวัตกรรมอาชีวศึกษาเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจน ระดับจังหวัดสุโขท  [  1723 ครั้ง ]
 
   วันที่ 31 มกราคม 2565 เวลา 13.00 น.นายชูชาติ พรามจร ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย พร้อมรองผู้อำนวยการ ครู นักเรียน นักศึกษา ร่วมโครงการประเมินสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ นวัตกรรมอาชีวศึกษาเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจน ระดับจังหวัดสุโขทัย ประจำปีการศึกษา 2564 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนา ส่งเสริม สนับสนุนการประดิษฐ์คิดค้น สร้างผลงานสิ่งประดิษฐ์ของนักเรียนนักศึกษา สังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย โดยมีว่าที่ร้อยโท ดร.นิคม เหลี่ยมจุ้ย ประธานกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัยเป็นประธานในพิธีเปิด ณ วิทยาลัยการอาชีพศรีสำโรง
       

 [ 28/01/2565 ]งานทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาช่างซ่อมรถยนต์ ระดับ 1  [  2184 ครั้ง ]
 
   ทดสอบฝีมือแรงงาน ช.ยนต์ วิทยาลัยการอาชีพศรีสำโรง (20 มกราคม 2565 เวลา 09.00 น.) นายไชยา ประพันธ์ศิริ รอง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย เป็นประธานกล่าวเปิดงานทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาช่างซ่อมรถยนต์ ระดับ 1 โดยมีนักเรียนวิทยาลัยการอาชีพศรีสำโรงเข้าทดสอบ ณ ศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย
       

 [ 28/01/2565 ]วันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช  [  1884 ครั้ง ]
 
   วันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช (17 ม.ค.2565 เวลา.06.00 น.) วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย นำโดยนายธวัช สอนง่ายดี รองผู้อำนวยการฯ คณะครู และบุคลากร เข้าร่วมงานรัฐพิธี วันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช โดยร่วมพิธีบรวงสรวงบุรพกษัตริย์สุโขทัย พิธีสงฆ์ และพิธีถวายเครื่องสักการะวางพานพุ่มดอกไม้ ณ อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย
       

 [ 28/01/2565 ] ?รับพรปีใหม่ สุขกายสุขใจทั่วกัน?  [  1868 ครั้ง ]
 
   วท.สุโขทัย จัดกิจกรรม ?รับพรปีใหม่ สุขกายสุขใจทั่วกัน? วันที่ 7 ม.ค.2565 นายชูชาติ พรามจร ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู และนักเรียน นักศึกษา ร่วมกิจกรรม ?รับพรปีใหม่ สุขกายสุขใจทั่วกัน? โดยมีพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง จับสลากของขวัญเพื่อส่งท้ายปีเก่าและต้อนรับ "ปีใหม่ 2565เพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้บุคลากรเนื่องในวันปีใหม่ และผู้อำนวยการกล่าวอวยพรปีใหม่ให้แก่นักเรียน นักศึกษา ณ ลานเอนกประสงค์ (โดม) วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย
       

 [ 28/01/2565 ]โครงการอาชีวะอาสา ร่วมด้วยช่วยประชาชน  [  1792 ครั้ง ]
 
   โครงการอาชีวะอาสา ร่วมด้วยช่วยประชาชน วันที่ 30 ธ.ค.2564 เวลา 10.00 น. นายชูชาติ พรามจร ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการ อาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย เข้าตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจนักเรียน นักศึกษา และคณะครู ออกหน่วยจุดบริการ โครงการอาชีวะอาสา บริการตรวจรถยนต์ และรถจักรยานยนต์ เนื่องในเทศกาลปีใหม่ 2565 ณ วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย วิทยาลัยการอาชีพศรีสำโรง วิทยาลัยการอาชีพศรีสัชนาลัย
       

 [ 28/01/2565 ]การแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะวิชาพื้นฐาน ระดับจังหวัด จังหวัดสุโขทัยประจำปีการศึกษา 2564  [  1771 ครั้ง ]
 
   การแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะวิชาพื้นฐาน ระดับจังหวัด จังหวัดสุโขทัยประจำปีการศึกษา 2564 วันที่ 22 ธ.ค.2564 นายชูชาติ พรามจร ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย เป็นประธานพิธีเปิดการแข่งขันทักษะวิชาชีพของแผนกวิชาช่างยนต์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารอาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย เข้าเยี่ยมชมและให้กำลังใจนักเรียน นักศึกษาและครูที่ปรึกษา ในการแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะวิชาพื้นฐาน ระดับจังหวัด จังหวัดสุโขทัยประจำปีการศึกษา 2564 โดยได้จัดการแข่งขันที่ วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย และวิทยาลัยสารพัดช่างสุโขทัย
       

 [ 28/01/2565 ]โครงการประชุมทางวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับจังหวัด จังหวัดสุโขทัย  [  1478 ครั้ง ]
 
   พิธีเปิดโครงการประชุมทางวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับจังหวัด จังหวัดสุโขทัย ครั้งที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2564 วันที่ 17 ธันวาคม 2564 เวลา 13.30. น. โดยว่าที่ร้อยโท ดร.นิคม เหลี่ยมจุ้ย ประธานกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย เป็นประธานในพิธีฯ พร้อมคณะผู้บริหารอาชีวศึกษาสุโขทัย ณ หอประชุมกาญจนาภิเษก วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย
       

 [ 28/01/2565 ]การประชุมวิชาการ องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.) ระดับสถานศึกษา  [  1578 ครั้ง ]
 
   การประชุมวิชาการ องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.) ระดับสถานศึกษา วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย ประจำปีการศึกษา 2564 ในวันนี้ 15 ธันวาคม 2564 เวลา 13.30 น. นายชูชาติ พรามจร ผู้อำนวยการฯ เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุมวิชาการ องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.) ระดับสถานศึกษา วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย ประจำปีการศึกษา 2564 พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการและคณะครูเข้าร่วม ณ หอประชุมกาญจนภิเษก วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย
       

 [ 28/01/2565 ]โครงการเลือกตั้งคณะกรรมการการดำเนินงานองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.)  [  1731 ครั้ง ]
 
   โครงการเลือกตั้งคณะกรรมการการดำเนินงานองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.) ชุดปีการศึกษา 2565 ในวันนี้ 14 ธ.ค.2564 ณ ลานเอนกประสงค์ (โดม) วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย
       

 [ 28/01/2565 ]พิธีทำบุญตักบาตรถวายราชกุศล และพิธีวางพานพุ่มดอกไม้ เนื่องในวันคล้ายวันพระราชบรมสมภพ พระบาทสมเด็จพระ  [  1575 ครั้ง ]
 
   วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย โดยผอ.ชูชาติ พรามจร มอบหมายให้ครูจิตรศักดิ์ สายก้อน ตัวแทนครูเข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายราชกุศล และพิธีวางพานพุ่มดอกไม้ เนื่องในวันคล้ายวันพระราชบรมสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๔ ณ ศาลากลางจังหวัดสุโขทัย
       

 [ 28/01/2565 ] งานมุทิตาจิตแก่ผู้เกษียณอายุราชการ 2564  [  1686 ครั้ง ]
 
   วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย จัดงานมุทิตาจิตแก่ผู้เกษียณอายุราชการ 2564 โดยมีข้าราชการเกษียณจำนวน 5 ท่าน ประกอบด้วยครูวาสนา ขำหาญ ครูสุวัฒน์ นิยมไทย แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ ครูนิคม เนียมกลั่น แผนกวิชาช่างกลโรงงาน ครูฉลาด อ่องรัก แผนกวิชาช่างเชื่อม และคุณฐิติมา เวียงทอง เจ้าหน้าที่ธุรการ โดยนักเรียน นักศึกษา ได้ร่วมกันกล่าวขอขมา และมอบดอกไม้แทนใจ แก่ครูผู้เกษียณ วันศุกร์ที่ 2 ธันวาคม 2564 ณ ลานเอนกประสงค์ วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย
       

 [ 28/01/2565 ]พิธีไหว้ครูช่าง พระวิษณุกรรมและพิธีไหว้ครูสามัญ  [  1723 ครั้ง ]
 
   พิธีไหว้ครูช่าง พระวิษณุกรรมและพิธีไหว้ครูสามัญ ในวันที่ 2 ธันวาคม 2564
       

 [ 27/11/2564 ]การตรวจสุขภาพประจำปี 2564  [  2481 ครั้ง ]
 
   ตรวจสุขภาพประจำปี 2564 (วันที่ 25 พ.ย.2564) นายชูชาติ พรามจร คณะครู และเจ้าหน้าที่ เข้ารับการตรวจสุขภาพประจำปี 2564 ณ หอประชุมกาญจนาภิเษก วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย https://drive.google.com/drive/folders/1FL9WPIEOn70aOMT8bpfa5H_EjT1BJaRt?fbclid=IwAR21E4Gnvnd4lBpKhXBo0K78J0QDJicxqgEJH7EEF8Hf_gBelJ_tF690vHU
       

 [ 27/11/2564 ]พิธีมอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 (รอบที่ 1)  [  2340 ครั้ง ]
 
   มอบทุนการศึกษา นายชูชาติ พรามจร ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย เป็นประธานกล่าวเปิดพิธีมอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 (รอบที่ 1) วันที่ 24 พฤศจิกายน 2564 จำนวน 35 ทุน เป็นเงินทั้งสิ้น 233,500 บาท โดยมีคุณธนชิต เธียระวิบูลย์ และภรรยา จากบริษัทสุโขทัยซีเมนต์ เป็นตัวแทนจากสถานประกอบการร้านค้าอื่นๆ มามอบทุน รวมทั้งผู้บริหาร คณะครูร่วมมอบทุนการศึกษา ให้แก่นักเรียน นักศึกษา จากนั้นได้มีตัวแทนของนักเรียน นักศึกษา นายรัตนชัย หินอ่อน แผนกอิเล็กทรอนิกส์ กล่าวความรู้สึกและขอบพระคุณผู้สนับสนุนมอบทุนทุกท่าน ณ ห้องโสตทัศนศึกษาวิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย
       

 [ 27/11/2564 ]ประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1  [  2427 ครั้ง ]
 
   นายชูชาติ พรามจร ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการ และครูคณะกรรมการ เข้าร่วมการประเมินครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1 ในวันนี้ 18 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมวีไอพี วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย
       

 [ 27/11/2564 ]การตรวจสุขภาพนักเรียน นักศึกษา 2564  [  2373 ครั้ง ]
 
   (5 พ.ย.2564) วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัยดำเนินการตรวจสุขภาพนักเรียน นักศึกษา ซึ่งจัดเป็นประจำปีของทุกปี โดยมีนายชูชาติ พรามจร ผู้อำนวยการ รองผู้อำนวยการ ครู ให้กำลังใจและคอยดูแลอย่างใกล้ชิด
       

 [ 27/11/2564 ]นักเรียน ระดับชั้น ปวช. วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย เข้ารับการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ เข็มที่ 2  [  2321 ครั้ง ]
 
   นักเรียนรับวัคซีนไฟเซอร์เข็ม 2 วันที่2 พฤศจิกายน 2564 นักเรียน ระดับชั้น ปวช. วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย เข้ารับการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ เข็มที่ 2 เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID- 19 ) โดยนายชูชาติ พรามจร ผู้อำนวยการ พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการ และครูคอยให้กำลังใจดูแลนักเรียน นักศึกษา ณ วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย
       

 [ 27/11/2564 ]ท่านดร.สุเทพ แก่งสันเทียะ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เดินทางมาราชการเพื่อตรวจเยี่ยมและให้นโยบ  [  2098 ครั้ง ]
 
   วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัยร่วมต้อนรับ ท่านดร.สุเทพ แก่งสันเทียะ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ในวันนี้ 1 พฤศจิกายน 2564 ท่านดร.สุเทพ แก่งสันเทียะ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เดินทางมาราชการเพื่อตรวจเยี่ยมและให้นโยบายด้านการจัดการเรียนการสอนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 และได้ชมวิดีทัศน์รายงานสถานการณ์น้ำท่วม วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย หลังจากประสบอุทกภัยน้ำท่วมในช่วงปลายเดือนกันยายนจนถึงต้นเดือนตุลาคม โดยมีนายชูชาติ พรามจร ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย พร้อมผู้บริหารในอาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย คณะครู และบุคลากรวิทยาลัย ให้การต้อนรับ ณ วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย
       

มีจำนวนทั้งหมด 512 รวมทั้งหมด : 26 หน้า : << ย้อนกลับ [1][2][3][4][5][6][7][8][9] 10 [11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25] หน้าถัดไป>>
 

 
 


นายสมใจ รอดคง
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย

 
» คณะผู้บริหาร
 
 
 
» แผนปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ 2567
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  • สำหรับครู เจ้าหน้าที่ในการเพิ่มข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวกิจกรรม ข่าวสำหรับบุคลากร


 
หมายเลข IP Address
100.28.0.143

ขณะนี้
:
74
ท่าน 
ผู้เข้าชมวันนี้
:
28
ท่าน 
ผู้เข้าชมเมื่อวานนี้
:
31
ท่าน 
ผู้เข้าชมเดือนนี้
:
571
ท่าน
ผู้เข้าชมปีนี้
:
5380
ท่าน
เข้าชมทั้งหมด
:
271323
ท่าน
เริ่ม 4 กันยายน 2560


กลับข้างบน


วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย
ที่อยู่: 2/4 หมู่ 5 ตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมือง สุโขทัย 64000
โทรศัพท์: 055 611 201
งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย
This site is optimized for resolutions of 1024x768 or greater