----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ค้นหา  

 
 
 


วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๓ มิถุนายน ๒๕๖๗ ณ อาคารวรรณกลาง มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย เมื่อวันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๗ นายสมใจ รอดคง ผู้อำนวยการวิท...

  
  
  
  
  
  
คลิกดูรายละเอียด


เข้าชมจำนวน   304 ครั้ง

[ 4/06/2567 ]กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๓ มิถุนายน ๒๕๖๗ วันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๗ เวลา ๐๗.๐๐ น. ผู้อำนวยการสมใจ รอดคง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครูและบุคลากร เข้าร่วมกิจกรรม....
       

เข้าชมจำนวน   257 ครั้ง  
-------------------------------------------------------------------------------------------
[ 4/06/2567 ] ร่วมจัดนิทรรศการในงานมหกรรม TO BE NUMBER ONE ประจำปี 2567
เมื่อวันอาทิตย์ที่ 2 มิถุนายน 2567 ชมรม TO BE NUMBER ONE วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย นำโดย ดร.ธวัช สอนง่ายดี รองผู้อำนวยการ พร้อมคณะครูเข้ารับเกียรติบัตร จากนายอำเภอเมืองสุโขทัย เนื่องในโอกาส ร่วมจัดนิทรรศการในงานมหกรรม TO BE NUMBER ONE ประ....
    

เข้าชมจำนวน   227 ครั้ง  
-------------------------------------------------------------------------------------------
[ 4/06/2567 ]งานมหกรรม TO BE NUMBER ONE ประจำปี 2567
วันศุกร์ที่ 31 พฤษภาคม 2567 เวลา 16.00 น. ชมรม TO BE NUMBER ONE วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย นำโดย ดร.ธวัช สอนง่ายดี รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา คณะครู ได้นำนักเรียน นักศึกษาเข้าร่วมเดินขบวน ในงานมหกรรม TO BE NUMBER ONE ประจำปี 2567 ....
       

เข้าชมจำนวน   455 ครั้ง  
-------------------------------------------------------------------------------------------
[ 4/06/2567 ]วันงดสูบบุหรี่โลก
วันงดสูบบุหรี่โลก วันที่ 31 พฤษภาคม ของทุกปี เป็นวันงดสูบบุหรีโลก วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย นำโดยนายสมใจ รอดคง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษา ร่วมท....
       

เข้าชมจำนวน   310 ครั้ง  
-------------------------------------------------------------------------------------------

   
 
 
 
 

 

 
 

 
 
 
รายละเอียด การประชุมผู้ปกครองนักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2567 
หัวเรื่อง : การประชุมผู้ปกครองนักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2567
รายละเอียด : การประชุมผู้ปกครองนักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2567
ไฟล์ : sPx9JTdOZG4
เข้าชม : 12 ครั้ง

รายละเอียด VTR แนะนำวิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย - Present SKTTC 2567.V1 
หัวเรื่อง : VTR แนะนำวิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย - Present SKTTC 2567.V1
รายละเอียด : VTR แนะนำวิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย - Present SKTTC 2567.V1
ไฟล์ : saAKeREVpvE
เข้าชม : 34 ครั้ง

รายละเอียด วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (วท.สท.) 
หัวเรื่อง : วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (วท.สท.)
รายละเอียด : วันจันทร์ที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๖ ณ ลานกิจกรรมอเนกประสงค์ (โดม) วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย จัดกิจกรรมน้อมรำลึกวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๖ โดยนายสมใจ รอดคง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย เป็นประธานวางพานพุ่ม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู บุคลากรและนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมพิธี เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภั กดี และเป็นการสนับสนุนกิจกรรมด้านการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย์ ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
ไฟล์ : aekGfzBqZvk
เข้าชม : 116 ครั้ง

รายละเอียด อาชีวะ Proud “สร้างคน สร้างงาน สร้างชาติ สร้างโลก” 
หัวเรื่อง : อาชีวะ Proud “สร้างคน สร้างงาน สร้างชาติ สร้างโลก”
รายละเอียด : อาชีวะ Proud “สร้างคน สร้างงาน สร้างชาติ สร้างโลก”
ไฟล์ : dfqb9T7Ym-0
เข้าชม : 110 ครั้ง

รายละเอียด ศึกษาต่อ ป.ตรี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.) เทคโนโลยียานยนต์  
หัวเรื่อง : ศึกษาต่อ ป.ตรี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.) เทคโนโลยียานยนต์
รายละเอียด : การศึกษาต่อระดับปริญญาตรี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.) สาขาวิชา เทคโนโลยียานยนต์ (ต่อเนื่อง) วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 3
ไฟล์ : E4Nbqc2Y4GI
เข้าชม : 176 ครั้ง

รายละเอียด    0:04 / 1:42   ศึกษาต่อ ป.ตรี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.) เทคโนโลยีไฟฟ้า 
หัวเรื่อง : 0:04 / 1:42 ศึกษาต่อ ป.ตรี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.) เทคโนโลยีไฟฟ้า
รายละเอียด : การศึกษาต่อระดับปริญญาตรี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.) สาขาวิชา เทคโนโลยีไฟฟ้า วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 3
ไฟล์ : EnRTaYgPTow
เข้าชม : 94 ครั้ง

รายละเอียด Fix it จิตอาสา : ออกช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม บ้านยางซ้าย 
หัวเรื่อง : Fix it จิตอาสา : ออกช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม บ้านยางซ้าย
รายละเอียด : Fix it จิตอาสา : ออกช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม บ้านยางซ้าย
ไฟล์ : mDJFeHncgVs
เข้าชม : 181 ครั้ง


 
 
 

 

 
 


นายสมใจ รอดคง
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย

 
» คณะผู้บริหาร
 
 
 
» แผนปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ 2567
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  • สำหรับครู เจ้าหน้าที่ในการเพิ่มข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวกิจกรรม ข่าวสำหรับบุคลากร


 
หมายเลข IP Address
44.220.44.148

ขณะนี้
:
133
ท่าน 
ผู้เข้าชมวันนี้
:
1
ท่าน 
ผู้เข้าชมเมื่อวานนี้
:
30
ท่าน 
ผู้เข้าชมเดือนนี้
:
522
ท่าน
ผู้เข้าชมปีนี้
:
4327
ท่าน
เข้าชมทั้งหมด
:
270270
ท่าน
เริ่ม 4 กันยายน 2560


กลับข้างบน


วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย
ที่อยู่: 2/4 หมู่ 5 ตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมือง สุโขทัย 64000
โทรศัพท์: 055 611 201
งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย
This site is optimized for resolutions of 1024x768 or greater