----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ค้นหา  

 
 
 


นักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ ECHO VE โดยสำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา ได้ดำเนินโครงการฝึกอบรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อก้าวสู่อาชีพสำหรับนักเรียน นักศึกษา จัดขึ้นโดยบริษัท วิสดอมไว...

  
  
  
  
  
  
คลิกดูรายละเอียด


เข้าชมจำนวน   12 ครั้ง

[ 19/07/2561 ]การแข่งขันประกวดดนตรีสากลและดนตรีโฟล์คซองต้านยาเสพติด
การแข่งขันประกวดดนตรีสากลและดนตรีโฟล์คซองต้านยาเสพติด เมื่อวันที่ 18 ก.ค.2561 เวลา 13.00 น.วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย โดยฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา ร่วมกับชมรมวิชาชีพช่างอิเล็กทรอนิกส์ได้จัดการแข่งขันประกวดดนตรีสาก....
       

เข้าชมจำนวน   9 ครั้ง  
-------------------------------------------------------------------------------------------
[ 19/07/2561 ]ประชุมโครงการประกวดสื่อสร้างสรรค์แผนกวิชา
ประชุมโครงการประกวดสื่อสร้างสรรค์แผนกวิชา เพื่อการประชาสัมพันธ์ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 โดยท่านรองสังวร ด้วงบาง เป็นประธานในการประชุม พร้อมคณะครูหัวหน้าแผนกวิชาและครูผู้เกี่ยวข้อง เมื่อวันที่ 18 กรกฏาคม 2561 เ....
       

เข้าชมจำนวน   9 ครั้ง  
-------------------------------------------------------------------------------------------
[ 19/07/2561 ]การอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการใช้งานเครืองพิมพ์มัลติฟังก์ชั่นระบบอิงเจ็ทบราเดอร์
นักเรียน นักศึกษา แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการใช้งานเครืองพิมพ์มัลติฟังก์ชั่นระบบอิงเจ็ทบราเดอร์ และหลักสูตรการซ่อมเครื่องพิมพ์มัลติฟังก์ชั่นร....
       

เข้าชมจำนวน   11 ครั้ง  
-------------------------------------------------------------------------------------------
[ 16/07/2561 ]ประชุมผู้ปกครองประจำปี 2561
เมื่อวันเสาร์ที่ 14 กรกฎาคม 2561 วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย จัดโครงการประชุมผู้ปกครองนักเรียน นักศึกษา ระดับชั้นปวช.1 และปวส.1 โดยนายชูชาติ พรามจร ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ เป็นประธานในพิธี พร้อมทั้งได้รับเกียรติจากนายพิทยา คี....
       

เข้าชมจำนวน   32 ครั้ง  
-------------------------------------------------------------------------------------------

   
 
 
 

[14/11/2560] การประชุมทางวิชาการ องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.) ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย
(13 พ.ย.2560 เวลา 09.00 น.) พิธีเปิดการประชุมทางวิชาการ องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.) ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย ประจำปีการศึกษา 2560 โดยน....
      
เข้าชมจำนวน  1540 ครั้ง
----------------------------------------------------------------------------
[3/09/2560] ขอแสดงความยินดีและชื่นชม นายชาคร เกตุขาว นักกรีฑา ประเภทกระโดดไกล ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
ขอแสดงความยินดีและชื่นชม นายชาคร เกตุขาว นักกรีฑา ประเภทกระโดดไกล ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 (เหรียญทองแดง) กีฬาอาชีวะเกมส์ ระดับชาติ ครั....
 
เข้าชมจำนวน  1738 ครั้ง
----------------------------------------------------------------------------
 
   


2 [19/07/2561] จิตอาสาวิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย ร่วมกันพัฒนาวัดศรีชุม จ.สุโขทัย [ 5 ครั้ง]
นักเรียนจิตอาสาพัฒนาวัดศรีชุม จังหวัดสุโขทัย เมื่อวันที่ 17 กรกฏาคม 2561 คณะครูนำนักเรียนจิตอาสาวิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย ร่วมกันทำความดีช่วยพัฒน....
    
เข้าชมจำนวน  5 ครั้ง
----------------------------------------------------------------------------
2 [2/04/2561] ออกหน่วยบริการเคลื่อนที่ (Fix it Center Thailand 4.0) บ้านป้อม หนองกระดิ่ง [ 1188 ครั้ง]
นายชูชาติ พรามจร ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากร และนักเรียน นักศึกษา ออกหน่วยบริการเคลื่อนที่ โครงกา....
      
เข้าชมจำนวน  1188 ครั้ง
----------------------------------------------------------------------------
2 [3/01/2561] ตรวจเยี่ยมศูนย์และติดตามประเมินผลการดำเนินงานโครงการอาชีวะอาสาเทศกาลปีใหม่ [ 1283 ครั้ง]
เมื่อวันที่ 29 ธ.ค.60 เวลา 13.00 น.นายชูชาติ พรามจร ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย ประธานกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย พร้อมคณะฯ เข้าตรวจเยี่ยมศ....
      
เข้าชมจำนวน  1283 ครั้ง
----------------------------------------------------------------------------
2 [29/12/2560] อาชีวะอาสาช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561 [ 1364 ครั้ง]
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ร่วมกับกรมการขนส่งทางบก โดยวิทยาลัยเทคนิคสุโขทัยบริการตรวจซ่อมรถฟรี และจุดพักรถ พักคนสำหรับผู้เดินทางช่ว....
ไม่มีรูปภาพ

เข้าชมจำนวน  1364 ครั้ง
----------------------------------------------------------------------------
 
   

 

 

 
 

 
 
 
รายละเอียด แนวทางกาาพัฒนาระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตในสถานศึกษา 
หัวเรื่อง : แนวทางกาาพัฒนาระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตในสถานศึกษา
รายละเอียด : ฟังแนวทางการปรับปรุง พัฒนา ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ภายใต้มุมมองของท่าน ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงศึกษาธิการ
ไฟล์ : _9fYYuTfsGI
เข้าชม : 27 ครั้ง

รายละเอียด ร่วมพัฒนา เพื่อ ก้าสู่  
หัวเรื่อง : ร่วมพัฒนา เพื่อ ก้าสู่ "อาชีวะ 4.0“
รายละเอียด : ร่วมพัฒนา เพื่อ ก้าสู่ "อาชีวะ 4.0“
ไฟล์ : 6N4ppaRAkeo
เข้าชม : 30 ครั้ง

รายละเอียด ระบบเครือข่าย Internet ภายในวิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย 
หัวเรื่อง : ระบบเครือข่าย Internet ภายในวิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย
รายละเอียด : ระบบเครือข่าย Internet ภายในวิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย รูปแบบการดำเนินงาน ปรับปรุง พัฒนา การใช้งานเครือข่ายระบบ Internet ของวิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย
ไฟล์ : pKA-QxtKy7I
เข้าชม : 27 ครั้ง

รายละเอียด อาชีวะสร้างคน สร้างงาน สร้างชาติ 
หัวเรื่อง : อาชีวะสร้างคน สร้างงาน สร้างชาติ
รายละเอียด : อาชีวะสร้างคน สร้างงาน สร้างชาติ
ไฟล์ : NLG-zOeDX30
เข้าชม : 247 ครั้ง


 
 
 

 

 
 

นายชูชาติ พรามจร
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  • สำหรับครู เจ้าหน้าที่ในการเพิ่มข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวกิจกรรม ข่าวสำหรับบุคลากร


 
หมายเลข IP Address
54.198.243.51

+
ขณะนี้
:
2
ท่าน 
ผู้เข้าชมวันนี้
:
61
ท่าน 
ผู้เข้าชมเมื่อวานนี้
:
79
ท่าน 
ผู้เข้าชมเดือนนี้
:
1196
ท่าน
ผู้เข้าชมปีนี้
:
8884
ท่าน
เข้าชมทั้งหมด
:
13284
ท่าน
เริ่ม 4 กันยายน 2560

กลับข้างบน


วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย
ที่อยู่: 2/4 หมู่ 5 ตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมือง สุโขทัย 64000
โทรศัพท์: 055 611 201
งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย
This site is optimized for resolutions of 1024x768 or greater