----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ค้นหา  

 
 
 


วันที่ 22 กันยายน 2566 เวลา 09.00 น. นายสมใจ รอดคง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรม ?ลูกเสือจิตอาสาพระราชทานในสถานศึกษากองลูกเสือเทคนิคสุโขทัย ระหว่างวันที่ 22-24 กันยายน 2566 ณ หอประชุมกาญจนาภิเษก โดยมีลูกเสือ เนตรนารีจิตอาส...

  
  
  
  
  
  
คลิกดูรายละเอียด


เข้าชมจำนวน   77 ครั้ง

[ 22/09/2566 ]โครงการ เราทำได้ ช่วยผู้เรียนให้เลิกบุหรี่ วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย
วันที่ 19 กันยายน 2566 เวลา 09.00 น. นายสมใจ รอดคง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ เราทำได้ ช่วยผู้เรียนให้เลิกบุหรี่ วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย โดยมีดร.ธวัช สอนง่ายดี รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจก....
       

เข้าชมจำนวน   50 ครั้ง  
-------------------------------------------------------------------------------------------
[ 15/09/2566 ]วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย ยินดีต้อนรับ ครูบรรจุใหม่ ทั้งสามท่าน
วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย โดยผู้อำนวยการสมใจ รอดคง คณะผู้บริหาร ครูบุคลากรทางศึกษา นักเรียน นักศึกษา ยินดีต้อนรับ ครูบรรจุใหม่ ทั้งสามท่าน....
   

เข้าชมจำนวน   200 ครั้ง  
-------------------------------------------------------------------------------------------
[ 15/09/2566 ]กิจกรรมรอบกองไฟ ลูกเสือ-เนตรนารี
กิจกรรมรอบกองไฟ ลูกเสือ-เนตรนารี ณ ค่ายลูกเสือรามคำแหงสุโขทัย ต.เมืองเก่า อ.เมือง จ.สุโขทัย....
       

เข้าชมจำนวน   148 ครั้ง  
-------------------------------------------------------------------------------------------
[ 7/09/2566 ]พิธีแสดงมุทิตาจิตครูผู้เกษียณอายุราชการ 2566
วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย จัดมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี2566 พิธีแสดงมุทิตาจิตครูผู้เกษียณอายุราชการ 2566 เนื่องในโอกาสเกษียณอายุราชการ วันพุธที่ 9 กันยายน 2566 เวลา 08.30 น. ณ ลานกิจกรรมเอนกประสงค์ (โดม) วิทยาลัยเทค....
       

เข้าชมจำนวน   249 ครั้ง  
-------------------------------------------------------------------------------------------

   
 
 
 
 

 

 
 

 
 
 
รายละเอียด ระบบ MOE Safety Center  
หัวเรื่อง : ระบบ MOE Safety Center
รายละเอียด : ประชาสัมพันธ์คณะครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน นักศึกษา และผู้ปกครอง เรื่องการใช้งานระบบ MOE Safety Center ศูนย์ดูแลควาปลอดภัยในสถานศึกษา“ระบบ MOE Safety Center เป็นระบบมาตรฐานความปลอดภัยในสถานศึกษาในการดูแลช่วยเหลือนักเรียน นักศึกษา ให้เกิดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ มีความสุข และได้รับการปกป้อง คุ้มครองความปลอดภัยทั้งด้านร่างกายและจิตใจ โดยทุกท่านสามารถเข้าถึงระบบ MOE Safety Center เมื่อมีความรู้สึกไม่ปลอดภัยและมีความประสงค์จะร้องทุกข์ ร้องเรียน หรือเตือนให้ทราบว่าสถานศึกษากําลังเกิดภัยอย่างหนึ่งอย่างใดใน 4 กลุ่มภัย ได้แก่ 1.ภัยที่เกิดจากการใช้ความรุนแรงของมนุษย์ 2.ภัยที่เกิดจากอุบัติเหตุ 3.ภัยที่เกิดจากการถูกละเมิดสิทธิ์ 4.ภัยที่เกิดจากผลกระทบต่อสุขภาวะทางกายและจิตใจ ทั้งนี้ทุกท่านสามารถแจ้งเหตุได้ 4 ช่องทาง - Application MOE Safety Center - www.MOESafetyCenter.com - LINE @MOESafetyCenter - call center 0-2126-6565 https://www.youtube.com/watch?v=7TAZ-TIovig
ไฟล์ : 7TAZ-TIovig
เข้าชม : 26 ครั้ง

รายละเอียด Fix It Center วท.สุโขทัย ประจำปี 2566 
หัวเรื่อง : Fix It Center วท.สุโขทัย ประจำปี 2566
รายละเอียด : https://www.youtube.com/watch?v=rtJqlFPiQ0w
ไฟล์ : rtJqlFPiQ0w
เข้าชม : 23 ครั้ง

รายละเอียด ศูนย์อาชีวะช่วยประชาชน Fix it แบบถาวร วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย 
หัวเรื่อง : ศูนย์อาชีวะช่วยประชาชน Fix it แบบถาวร วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย
รายละเอียด : ผู้บริหารศูนย์ นายสมใจ รอดคง ผู้อำนวยการ นายอานนท์ จันทร์หอม รองผู้อำนวยการ นายธวัช สอนง่ายดี รองผู้อำนวยการ นายเสนาะ บัวผัน รองผู้อำนวยการ นางสาวทิพรัตน์ กวี รองผู้อำนวยการ คณะทำงานศูนย์ นายสมชาย แช่มชื่น นายเพยาว์ สุขจ่าง นายบุญเป็ง รัตนา นายสมพงษ์ มารอด นายนันทพงษ์ กัลปนาไพร นายวัลลภ ช่วงโชติ นายภิญโญ คำยวง นายสาโรจน์ ชาวแพรกน้อย นายพงษ์ศักดิ์ บุญภักดี นายธีรชัย ไตรเกษม นายกมล ทองศรี คณะถ่ายทำ นางสาวทิพรัตน์ โพแหล่ง / เขียนบท นายนิคม เนียมกลั่น / บรรยาย นายสุทิน ปงรังษี / ถ่ายทำวิดีโอ นางสาวสุพรรษา นวลใย / ถ่ายทำวิดีโอ นายสุทธิรักษ์ ขำหาญ / ตัดต่อภาพ เสียง นายธวัช สอนง่ายดี / ควบคุมการผลิต บุคลากรทางการศึกษา และ นักเรียน นักศึกษา ติดต่อศูนย์อาชีวะ ช่วยประชาชน (Fix it แบบถาวร) วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย โทร.055611201 www.sukhothaitc.ac.th Facebook : วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย
ไฟล์ : Jrf98idWIuA
เข้าชม : 143 ครั้ง

รายละเอียด ชี้แจงแนวทางขอรับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ของนศ.วท.สุโขทัย 
หัวเรื่อง : ชี้แจงแนวทางขอรับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ของนศ.วท.สุโขทัย
รายละเอียด : ชี้แจงแนวทางขอรับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ของนศ.วท.สุโขทัย
ไฟล์ : GOl8wXbxyiU
เข้าชม : 464 ครั้ง

รายละเอียด ปัจฉิมโอวาทออนไลน์ โดย นายชูชาติ พรามจร ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย 
หัวเรื่อง : ปัจฉิมโอวาทออนไลน์ โดย นายชูชาติ พรามจร ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย
รายละเอียด : ปัจฉิมโอวาทออนไลน์ โดย นายชูชาติ พรามจร ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย
ไฟล์ : 86kguL0BQrI
เข้าชม : 602 ครั้ง

รายละเอียด งานเกษียณ 63 วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย 
หัวเรื่อง : งานเกษียณ 63 วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย
รายละเอียด : งานเกษียณ 63 วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย
ไฟล์ : 9cPySGX4d5c
เข้าชม : 837 ครั้ง

รายละเอียด (ผลงาน นศ.ช่างก่อสร้าง) คลิปวิดีโอสร้างสรรค์ ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม หัวข้อ นักศึกษาจิตสาธารณะ ทำความดีเพื่อส่วนรวม 
หัวเรื่อง : (ผลงาน นศ.ช่างก่อสร้าง) คลิปวิดีโอสร้างสรรค์ ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม หัวข้อ นักศึกษาจิตสาธารณะ ทำความดีเพื่อส่วนรวม
รายละเอียด : คลิปวิดีโอสร้างสรรค์ ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม หัวข้อ นักศึกษาจิตสาธารณะ ทำความดีเพื่อส่วนรวม
ไฟล์ : n_CruBgmVMM
เข้าชม : 1379 ครั้ง


 
 
 

 

 
 


นายสมใจ รอดคง
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย

 
» คณะผู้บริหาร
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  • สำหรับครู เจ้าหน้าที่ในการเพิ่มข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวกิจกรรม ข่าวสำหรับบุคลากร


 
หมายเลข IP Address
3.235.188.113

ขณะนี้
:
92
ท่าน 
ผู้เข้าชมวันนี้
:
1
ท่าน 
ผู้เข้าชมเมื่อวานนี้
:
11
ท่าน 
ผู้เข้าชมเดือนนี้
:
12
ท่าน
ผู้เข้าชมปีนี้
:
139978
ท่าน
เข้าชมทั้งหมด
:
229075
ท่าน
เริ่ม 4 กันยายน 2560


กลับข้างบน


วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย
ที่อยู่: 2/4 หมู่ 5 ตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมือง สุโขทัย 64000
โทรศัพท์: 055 611 201
งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย
This site is optimized for resolutions of 1024x768 or greater