----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ค้นหา  

 
 
 


วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๓ มิถุนายน ๒๕๖๖ ณ อาคารวรรณกลาง มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย นายสมใจ รอดคง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย มอบหมา...

  
  
  
  
  
  
คลิกดูรายละเอียด


เข้าชมจำนวน   6 ครั้ง

[ 7/06/2566 ]กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๓ มิถุนายน ๒๕
วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๓ มิถุนายน ๒๕๖๖ ณ อาคารวรรณกลาง มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย นายธวัช สอนง่ายดี ร....
       

เข้าชมจำนวน   2 ครั้ง  
-------------------------------------------------------------------------------------------
[ 7/06/2566 ]โครงการฝึกอบรมหลักสูตร ลูกเสือวิสามัญช่อสะอาด (นักเรียนแกนนำ)
วันที่ 2 มิถุนายน 2566 นายสมใจ รอดคง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู และ ลูกเสือ เนตรนารีวิสามัญ เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมหลักสูตร ลูกเสือวิสามัญช่อสะอาด (นักเรียนแกนนำ) สถานศึกษาในสังกัดสำน....
       

เข้าชมจำนวน   2 ครั้ง  
-------------------------------------------------------------------------------------------
[ 7/06/2566 ]วท.สท ร่วมพิธีส่งมอบบ้านน้องพลอย
วท.สท ร่วมพิธีส่งมอบบ้านน้องพลอย วันที่ 26 พฤษภาคม 2566 นายสมใจ รอดคง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย มอบหมายให้คณะผู้บริหาร และตัวแทนครู เข้าร่วมพิธีส่งมอบบ้านที่พักอาศัย ตามโครงการบูรณาการให้ความช่วยเหลือจากท....
       

เข้าชมจำนวน   8 ครั้ง  
-------------------------------------------------------------------------------------------
[ 26/04/2566 ]วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย ยินดีต้อนรับ ครูผู้ช่วย 8 ท่าน
วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย ยินดีต้อนรับ ครูทินกร ต๊ะแน่ว ครูฐาปกรณ์ ใจเงี้ยวคำ ครูวิสันต์ ขาววงศ์ ครูวิชัย สาขา ครูชินวัตร เหล่าตุ๋นแก้ว ครูสุทธิพงษ์ กลางวงษ์ ครูรัตนาภรณ์ เทศฉาย และครูกิตติยา วัฒนมณีกุล พวกเราชาวว....
       

เข้าชมจำนวน   380 ครั้ง  
-------------------------------------------------------------------------------------------

   
 
 
 
 

 

 
 

 
 
 
รายละเอียด ศูนย์อาชีวะช่วยประชาชน Fix it แบบถาวร วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย 
หัวเรื่อง : ศูนย์อาชีวะช่วยประชาชน Fix it แบบถาวร วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย
รายละเอียด : ผู้บริหารศูนย์ นายสมใจ รอดคง ผู้อำนวยการ นายอานนท์ จันทร์หอม รองผู้อำนวยการ นายธวัช สอนง่ายดี รองผู้อำนวยการ นายเสนาะ บัวผัน รองผู้อำนวยการ นางสาวทิพรัตน์ กวี รองผู้อำนวยการ คณะทำงานศูนย์ นายสมชาย แช่มชื่น นายเพยาว์ สุขจ่าง นายบุญเป็ง รัตนา นายสมพงษ์ มารอด นายนันทพงษ์ กัลปนาไพร นายวัลลภ ช่วงโชติ นายภิญโญ คำยวง นายสาโรจน์ ชาวแพรกน้อย นายพงษ์ศักดิ์ บุญภักดี นายธีรชัย ไตรเกษม นายกมล ทองศรี คณะถ่ายทำ นางสาวทิพรัตน์ โพแหล่ง / เขียนบท นายนิคม เนียมกลั่น / บรรยาย นายสุทิน ปงรังษี / ถ่ายทำวิดีโอ นางสาวสุพรรษา นวลใย / ถ่ายทำวิดีโอ นายสุทธิรักษ์ ขำหาญ / ตัดต่อภาพ เสียง นายธวัช สอนง่ายดี / ควบคุมการผลิต บุคลากรทางการศึกษา และ นักเรียน นักศึกษา ติดต่อศูนย์อาชีวะ ช่วยประชาชน (Fix it แบบถาวร) วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย โทร.055611201 www.sukhothaitc.ac.th Facebook : วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย
ไฟล์ : Jrf98idWIuA
เข้าชม : 63 ครั้ง

รายละเอียด ชี้แจงแนวทางขอรับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ของนศ.วท.สุโขทัย 
หัวเรื่อง : ชี้แจงแนวทางขอรับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ของนศ.วท.สุโขทัย
รายละเอียด : ชี้แจงแนวทางขอรับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ของนศ.วท.สุโขทัย
ไฟล์ : GOl8wXbxyiU
เข้าชม : 397 ครั้ง

รายละเอียด ปัจฉิมโอวาทออนไลน์ โดย นายชูชาติ พรามจร ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย 
หัวเรื่อง : ปัจฉิมโอวาทออนไลน์ โดย นายชูชาติ พรามจร ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย
รายละเอียด : ปัจฉิมโอวาทออนไลน์ โดย นายชูชาติ พรามจร ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย
ไฟล์ : 86kguL0BQrI
เข้าชม : 535 ครั้ง

รายละเอียด งานเกษียณ 63 วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย 
หัวเรื่อง : งานเกษียณ 63 วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย
รายละเอียด : งานเกษียณ 63 วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย
ไฟล์ : 9cPySGX4d5c
เข้าชม : 793 ครั้ง

รายละเอียด (ผลงาน นศ.ช่างก่อสร้าง) คลิปวิดีโอสร้างสรรค์ ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม หัวข้อ นักศึกษาจิตสาธารณะ ทำความดีเพื่อส่วนรวม 
หัวเรื่อง : (ผลงาน นศ.ช่างก่อสร้าง) คลิปวิดีโอสร้างสรรค์ ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม หัวข้อ นักศึกษาจิตสาธารณะ ทำความดีเพื่อส่วนรวม
รายละเอียด : คลิปวิดีโอสร้างสรรค์ ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม หัวข้อ นักศึกษาจิตสาธารณะ ทำความดีเพื่อส่วนรวม
ไฟล์ : n_CruBgmVMM
เข้าชม : 1300 ครั้ง

รายละเอียด (ผลงาน นศ.ช่างยนต์) คลิปวิดีโอสร้างสรรค์ ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม หัวข้อ นักศึกษาจิตสาธารณะ ทำความดีเพื่อส่วนรวม 
หัวเรื่อง : (ผลงาน นศ.ช่างยนต์) คลิปวิดีโอสร้างสรรค์ ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม หัวข้อ นักศึกษาจิตสาธารณะ ทำความดีเพื่อส่วนรวม
รายละเอียด : คลิปวิดีโอสร้างสรรค์ ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม หัวข้อ นักศึกษาจิตสาธารณะ ทำความดีเพื่อส่วนรวม
ไฟล์ : N9jZehc42pk
เข้าชม : 1154 ครั้ง

รายละเอียด วิดีทัศน์แนะนำวิทยาลัยเทคนิคสุโขทัยปีการศึกษา 2562  
หัวเรื่อง : วิดีทัศน์แนะนำวิทยาลัยเทคนิคสุโขทัยปีการศึกษา 2562
รายละเอียด : วิดีทัศน์แนะนำวิทยาลัยเทคนิคสุโขทัยปีการศึกษา 2562
ไฟล์ : 5Nem1eN_Ld4
เข้าชม : 1271 ครั้ง


 
 
 

 

 
 


นายสมใจ รอดคง
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย

 
» คณะผู้บริหาร
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  • สำหรับครู เจ้าหน้าที่ในการเพิ่มข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวกิจกรรม ข่าวสำหรับบุคลากร


 
หมายเลข IP Address
3.230.152.133

ขณะนี้
:
40
ท่าน 
ผู้เข้าชมวันนี้
:
172
ท่าน 
ผู้เข้าชมเมื่อวานนี้
:
201
ท่าน 
ผู้เข้าชมเดือนนี้
:
1908
ท่าน
ผู้เข้าชมปีนี้
:
135928
ท่าน
เข้าชมทั้งหมด
:
225025
ท่าน
เริ่ม 4 กันยายน 2560


กลับข้างบน


วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย
ที่อยู่: 2/4 หมู่ 5 ตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมือง สุโขทัย 64000
โทรศัพท์: 055 611 201
งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย
This site is optimized for resolutions of 1024x768 or greater