----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ค้นหา

 [ 20/06/2561 ]ผู้ช้วยรัฐมนตรีฯ ตรวจเยี่ยมติดตามระบบอินเทอร์เน็ตและระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ภายใน  [  3110 ครั้ง ]
 
   วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย นำโดยนายชูชาติ พรามจร ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ พร้อมคณะผู้บริหาร คณะครู ร่วมต้อนรับ รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ โศภณ นภาธร ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงศึกษาธิการ ในการเข้าตรวจเยี่ยมติดตามระบบอินเทอร์เน็ตและระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ภายใน LAN (Local Area Network) วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย การใช้งานอินเทอร์เน็ตต้นแบบ สอศ. ศธ. โดยลงพื้นที่ติดตามภายในวิทยาลัยฯ ได้แก่ ห้องควบคุมระบบเครือข่ายอาคาร 4 ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศและอินเทอร์เน็ต ห้องสมุด อาคารตึกไทยเข็มแข็ง และบริเวณชั้นล่างหอประชุมกาญจนาภิเษก ณ วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2561 เวลา 09.00 น.
       

 [ 6/06/2561 ]พิธีมอบชุดเครื่องยนต์ 1.9 ดีดีไอ บลูเพาเวอร์  [  3822 ครั้ง ]
 
   พิธีมอบ ?ชุดเครื่องยนต์ 1.9 ดีดีไอ บลูเพาเวอร์, ชุดสาธิตระบบรถยนต์เพื่อการศึกษา, ชุดเครื่องยนต์และอุปกรณ์การสอนด้านเทคโนโลยียานยนต์ และชุดชิ้นส่วนรถยนต์เพื่องานตัวถังและสี? โดยสถาบันฝึกอบรมตรีเพชรอีซูซุ นายปิยะ ภาตะนันท์ ผู้จัดการทั่วไป นำทีมมอบชุดเครื่องยนต์ฯ แก่แผนกวิชาช่างยนต์ วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย โดยนายชูชาติ พรามจร ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย พร้อมคณะผู้บริหาร คณะครู ร่วมกันรับมอบฯ ในการนี้ได้รับเกียรติจากนายอรรถพล สังขวาสี ผู้อำนวยการสำนักความร่วมมือ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา นายวิทยา สันติกุล (จ่าจังหวัดสุโขทัย) นายสงวน หอกคำ ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 3 และคณะผู้บริหารอาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย เข้าร่วมในพิธีฯ เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2561 เวลา 14.00 น. ณ วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย
       

 [ 5/06/2561 ]ทดสอบการรับน้ำหนักของชั้นดิน  [  3516 ครั้ง ]
 
   วันที่ 31 พฤษภาคม เวลา 15.30 น.นายชูชาติ พรามจร ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ พร้อมครูสาโรจน์ ชาวแพรกน้อย ครูแผนกก่อสร้าง นำนักเรียน นักศึกษาทดสอบการรับน้ำหนักของชั้นดิน เพื่อดำเนินการจัดสร้างหลังคาคลุมทางเดินเท้า (Cover way ) ณ วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย
       

 [ 5/06/2561 ]ประชุมอาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย  [  3504 ครั้ง ]
 
   เมื่อวันที่ 28 พ.ค.2561( เวลา 13.30 น.) นายชูชาติ พรามจร ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย ประธานอาชีวศึกษาจังหวัดฯจัดประชุมโครงการรณรงค์การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา พ.ศ.2561 โครงการการอบรมการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community:PLC) เพื่อยกระดับการเรียนรู้ของผู้เรียน และเตรียมการต้อนรับผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงศึกษาธิการและคณะทำงานลงพื้นที่ติดตามงานระบบเครือข่ายอินเทอร์เนตของสถานศึกษาในสังกัด ณ ห้องประชุมวีไอพี วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย
       

 [ 28/05/2561 ]นักศึกษาจิตอาสา ประจำปีการศึกษา 2561  [  3556 ครั้ง ]
 
   เมื่อวันที่ 26 พ.ค.2561 เวลา 09.00 น. นักศึกษาเข้าร่วมโครงการจิตอาสาพัฒนาวิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย โดยช่วยกันทาสีอาคาร ตัดหญ้าตัดต้นไม้ เช็ดกระจก และเก็บกวาดถนน ภายในวิทยาลัยฯ
       

 [ 28/05/2561 ]ประชุมหัวหน้าแผนกวิชาและครูที่ปรึกษาชมรมวิชาชีพฯ  [  3901 ครั้ง ]
 
   เมื่อวันที่ 23 พ.ค.2561 เวลา 09.00 น. วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย โดยงานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา โดยมีนายสนทยา ฉัตรสุวรรณ์ รองฯฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษาเป็นประธาน จัดประชุมหัวหน้าแผนกวิชาและครูที่ปรึกษาชมรมวิชาชีพเพื่อจัดทำปฏิทินกิจกรรมและแผนงานพัฒนาสมาชิก อวท. ให้เป็นคนดี "คนเก่งและมีความสุข" ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
       

 [ 28/05/2561 ]ประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 2  [  3574 ครั้ง ]
 
   เมื่อวันที่ 4 พ.ค.2561 เวลา 09.00 น. วิทยาลัยเทคนิคสูโขทัย ประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 2/ 2561 โดยนายชูชาติ พรามจร ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ ประธานเปิดการประชุม ณ ห้องโสตทัศนศึกษา
       

 [ 28/05/2561 ]ปฐมนิเทศสมาชิกองค์การนักวิชาชีพฯ ใหม่ ระดับชั้น ปวช.1  [  3670 ครั้ง ]
 
   วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย จัดโครงการปฐมนิเทศสมาชิกองค์การนักวิชาชีพฯ ใหม่ ระดับชั้น ปวช.1 ประจำปีการศึกษา 2561 ระหว่างวันที่ 6-9 พ.ค.2561 ณ หอประชุมกาญจนาภิเษก โดยนายชูชาติ พรามจร ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ ประธานกล่าวต้อนรับและให้โอวาทแก่นักเรียน นักศึกษาใหม่ พร้อมคณะรองผู้อำนวยการฯ คณะครู และบุคลากรทางการศึกษาเข้าร่วมฯ
       

 [ 28/05/2561 ]ต้อนรับนักเรียน นักศึกษาใหม่ 2561  [  3363 ครั้ง ]
 
   ยินดีต้อนรับนักเรียน นักศึกษาใหม่ทุกท่าน สู่รั้ววิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย เมื่อวันที่ 15 พ.ค.2561 เวลา 07.40 น. นายชูชาติ พรามจร ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ กล่าวต้อนรับนักเรียน นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561 พร้อมทั้งให้โอวาทและอวยพรให้นักศึกษาใหม่ทุกท่านประสบความสำเร็จดั่งความตั้งใจในทุกๆเรื่อง ณ ลานเอนกประสงค์วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย
       

 [ 28/05/2561 ]ปฐมนิเทศสมาชิกองค์การนักวิชาชีพฯ ใหม่ ระดับชั้น ปวส.1  [  3640 ครั้ง ]
 
   โครงการปฐมนิเทศสมาชิกองค์การนักวิชาชีพฯ ใหม่ ระดับชั้น ปวส.1 ประจำปีการศึกษา 2561 เมื่อวันที่ 10-12 พ.ค.2561 ณ หอประชุมกาญจนาภิเษก โดยนายชูชาติ พรามจร ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ ประธานกล่าวต้อนรับและให้โอวาทแก่ นักศึกษาศิษย์เก่าและใหม่ พร้อมคณะรองผู้อำนวยการฯ คณะครูหัวหน้างาน พูดคุยพบปะ นักศึกษาใหม่ และบุคลากรทางการศึกษาเข้าร่วมด้วยฯ
       

 [ 3/05/2561 ]ประชุมเตรียมดำเนินโครงการฝึกอบรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระยะสั้น  [  4064 ครั้ง ]
 
   วันที่ 3 พ.ค.2561 เวลา 10.00 น. งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน ฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย โดยนายสังวร ด้วงบาง รองผู้อำนวยการฯ จัดประชุมเตรียมดำเนินโครงการฝึกอบรมการพัฒนาคุณภาพชีวิต ระยะสั้นให้กับนักเรียน นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561 ณ ห้องฝ่ายวิชาการ
       

 [ 3/05/2561 ] ปฐมนิเทศนักเรียนนักศึกษาฝึกงานและเรียนในสถานประกอบการ  [  3797 ครั้ง ]
 
   วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย ปฐมนิเทศนักเรียนนักศึกษาฝึกงานและเรียนในสถานประกอบการภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 วันพฤหัสบดีที่ 3 พ.ค.2561 เวลา 08.30 น. ณหอประชุมกาญจนาภิเษก โดยนายชูชาติ พรามจร ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ กล่าวให้โอวาทแก่นักเรียน นักศึกษา
       

 [ 3/05/2561 ] อบรมเชิงปฏิบัติการโครงการสถานศึกษาคุณธรรม  [  4594 ครั้ง ]
 
   เมื่อวันที่ 2 พ.ค.2561 เวลา 08.00 น. วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย อบรมเชิงปฏิบัติการโครงการสถานศึกษาคุณธรรมสู่การพัฒนาเป็น ? วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัยแห่งคุณธรรม ? โดยนายสังวร ด้วงบาง รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย ประธานเปิดและให้โอวาท ณ ห้องโสตทัศนศึกษา วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย
       

 [ 2/04/2561 ]ประชุมเตรียมความพร้อม งานประกันคุณภาพภายใน  [  3889 ครั้ง ]
 
   การประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดเก็บข้อมูลประกันคุณภาพภายใน ประจำปี ๒๕๖๐ เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมวีไอพี วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย
       

 [ 2/04/2561 ]ริมสระเกมส์  [  4001 ครั้ง ]
 
   ภาพบรรยากาศงานริมสระเกมส์ เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2561 ณ วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย จัดโดยแผนกช่างยนต์
       

 [ 14/03/2561 ]พิธีมอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปี ๒๕๖๐  [  4399 ครั้ง ]
 
   พิธีมอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปี ๒๕๖๐ วันพุธที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๑ วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ โดยนายชูชาติ พรามจร ผู้อำนวยการวิทยาลัยประธานมอบฯ และกล่าวแสดงความยินดี และกล่าวให้โอวาทแก่ผู้สำเร็จการศึกษา พร้อมคณะครูทุกท่านร่วมแสดงความยินดี ณ หอประชุมกาญจนาภิเษก วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย
       

 [ 14/03/2561 ]ประชุมโครงการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นฐานสมรรถนะ ครั้งที่ 3  [  3990 ครั้ง ]
 
   วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน ฝ่ายวิชาการ ประชุมโครงการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นฐานสมรรถนะ ครั้งที่ 3 โดยนายชูชาติ พรามจร ผู้อำนวยการวิทยาลัยเป็นประธาน พร้อมคณะครูร่วมประชุมฯ เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2561 เวลา 15.00 น.ณ ห้องประชุมวีไอพี
       

 [ 5/03/2561 ]การประชุมคณะกรรมการพัฒนารูปแบบและยกระดับคุณภาพศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center Thailand 4.0 )  [  4421 ครั้ง ]
 
   วันที่ 2 มีนาคม 2561 เวลา 13.30 น.วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย นำโดยนายชูชาติ พรามจร ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ ประธานอศจ.พร้อมคณะผู้บริหาร คณะครู และนักเรียนนักศึกษา เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการพัฒนารูปแบบและยกระดับคุณภาพศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center Thailand 4.0 ) ประจำปี 2561 และพิธีเปิดโครงการขยายโอกาสการศึกษาวิชาชีพ และพัฒนาทักษะวิชาชีพเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ตลาดแรงงานกิจกรรมพัฒนารูปแบบและยกระดับศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน โดยนายศรัทธา คชาพลายุกต์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย เป็นประธานในพิธีฯ ณ ห้องประชุมคีรีมาศ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดสุโขทัย
       

 [ 5/03/2561 ]ประชุมหลักสูตรระยะสั้น และประชุมเตรียมความพร้อม (Fix it Center)  [  4050 ครั้ง ]
 
   เมื่อวันที่ 28 ก.พ.61 เวลา 10.00 น. ประชุมหลักสูตรระยะสั้น และประชุมเตรียมความพร้อมศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center) ณ ห้องประชุมวีไอพีวิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย
       

 [ 5/03/2561 ]ประชุมเตรียมความพร้อมพิธีมอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560  [  4249 ครั้ง ]
 
   วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561เวลา 09.00 น.ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย โดยนายสนทยา ฉัตรสุวรรณ รองผู้อำนวยการฯ ประชุมเตรียมความพร้อม พิธีมอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 ในวันพุธที่ 14 มีนาคม 2561 ที่จะถึงนี้ ณ ห้องประชุมวีไอพี
       

มีจำนวนทั้งหมด 374 รวมทั้งหมด : 19 หน้า : << ย้อนกลับ [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15] 16 [17][18] หน้าถัดไป>>
 

 
 


นายชูชาติ พรามจร
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย

 
» คณะผู้บริหาร
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  • สำหรับครู เจ้าหน้าที่ในการเพิ่มข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวกิจกรรม ข่าวสำหรับบุคลากร


 
หมายเลข IP Address
44.210.237.158

ขณะนี้
:
83
ท่าน 
ผู้เข้าชมวันนี้
:
7
ท่าน 
ผู้เข้าชมเมื่อวานนี้
:
13
ท่าน 
ผู้เข้าชมเดือนนี้
:
515
ท่าน
ผู้เข้าชมปีนี้
:
5732
ท่าน
เข้าชมทั้งหมด
:
77826
ท่าน
เริ่ม 4 กันยายน 2560


กลับข้างบน


วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย
ที่อยู่: 2/4 หมู่ 5 ตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมือง สุโขทัย 64000
โทรศัพท์: 055 611 201
งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย
This site is optimized for resolutions of 1024x768 or greater