----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ค้นหา

 [ 7/05/2562 ]ประชุมคณะกรรมการจัดสร้างหลังคาถนนทางเดินเท้า (Cover Way)  [  2616 ครั้ง ]
 
   (3 พ.ค.2562 เวลา 09.00 น.) วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย โดยนายชูชาติ พรามจร พร้อมรองผู้อำนวยการฯ คณะครูผู้เกี่ยวข้องร่วมประชุมคณะกรรมการจัดสร้างหลังคาถนนทางเดินเท้า (Cover Way) ภายในวิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย โดยกองทุนพระแม่ย่าวิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย เพื่อใช้สัญจรภายในของนักเรียน นักศึกษา และบุคลากรทางการศึกษาตลอดจนผู้ปกครองและประชาชนทั่วไป ณ ห้องประชุม วีไอพี
       

 [ 2/05/2562 ]ประชุมข้าราการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒  [  3074 ครั้ง ]
 
   วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย นำโดยนายชูชาติ พรามจร ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ พร้อมรองผู้อำนวยการฯ และข้าราชการครู เข้าร่วมประชุมข้าราการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ ในวันนี้ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องโสตทัศนศึกษา วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย
       

 [ 24/04/2562 ]โครงการอบรมความรู้ด้านเทคโนโลยียานยนต์อีซูซุ เรื่องระบบเกียร์ธรรมดา รุ่น MUX5S และ MUA5H รถยนต์ดีแมค  [  3789 ครั้ง ]
 
   พิธีปิดโครงการอบรมความรู้ด้านเทคโนโลยียานยนต์อีซูซุ เรื่องระบบเกียร์ธรรมดา รุ่น MUX5S และ MUA5H รถยนต์ดีแมคซ์ ระหว่างวันที่ 22-24 เมษายน 2562 โดยได้รับเกียรติจาก ดร.ประชาคม จันทรชิต รองเลขาธิการการอาชีวศึกษา ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีปิดอบรมและมอบเกียรติบัตรแก่คณะครูผู้เข้าร่วมอบรม ณ ศูนย์เรียนรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยียานยนต์ สนับสนุนโดย ISUZU วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย
       

 [ 24/04/2562 ]ประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการประกันคุณภาพการศึกษาตามกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.๒๕๖๑ และม  [  2473 ครั้ง ]
 
   วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย นำโดยนายชูชาติ พรามจร ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ พร้อมคณะครู และบุคลากร ร่วมต้อนรับ ดร.ประชาคม จันทรชิต รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา โดยรับเชิญมาเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ ประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการประกันคุณภาพการศึกษาตามกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.๒๕๖๑ และมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ.๒๕๖๑ ให้กับบุคลากรทางการศึกษาของวิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย ในวันนี้ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย
       

 [ 17/04/2562 ]ประชุม หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ 2562 และการจัดทำแผนการเรียนตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ 2562  [  2906 ครั้ง ]
 
   ประชุม หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ 2562 และการจัดทำแผนการเรียนตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ 2562 วันพุธที่ 17 เมษายน 2562 เวลา 9.00 น. ณ ห้องสำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย
       

 [ 12/04/2562 ]โครงการอาชีวะอาสา เทศกาลสงกรานต์ 2562  [  2683 ครั้ง ]
 
   วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย ดำเนินโครงการอาชีวะอาสา เทศกาลสงกรานต์ 2562 โดยเปิดให้บริการระหว่างวันที่ 11 - 17 เมษายน 2562 ณ บริเวณหน้าคาร์แคร์วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย
       

 [ 12/04/2562 ]พิธีสรงน้ำพระพุทธรูป องค์พระวิษณุกรรม และรดน้ำขอพรจากผู้ใหญ่ ประจำปี 2562  [  2913 ครั้ง ]
 
   วันพฤหัสบดีที่ 11 เมษายน 2562 วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย จัดพิธีสรงน้ำพระพุทธรูป องค์พระวิษณุกรรม และรดน้ำขอพรจากผู้ใหญ่ ประจำปี 2562 เนื่องในวันปีใหม่ไทย ประเพณีวันสงกรานต์ ณ วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย
       

 [ 6/04/2562 ]เข้าร่วมวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์  [  2554 ครั้ง ]
 
   วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย นำโดยนายสนทยา ฉัตรสุวรรณ์ รองผู้อำนวยการ พร้อมคณะครู และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ วันที่ ๖ เมษายน ๒๕๖๒
       

 [ 6/04/2562 ] เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน  [  2822 ครั้ง ]
 
   คณะทำงาน โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ "สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน" ตามแนวอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีฯ วันที่ 4-6 เม.ย.2562
      

 [ 6/04/2562 ]การประชุมงานประกันคุณภาพภายใน ประจำปี 2561  [  2739 ครั้ง ]
 
   นายชูชาติ พรามจร ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย พร้อมคณะครู และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดเก็บข้อมูลประกันคุณภาพภายใน ประจำปี 2561 วันพุธที่ 20 มีนาคม 2561 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมวีไอพี
       

 [ 6/04/2562 ]บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เพื่อการพัฒนาการจัดการอาชีวศึกษา กับ บริษัท ไทยเซ็มคอน จำกัด  [  2814 ครั้ง ]
 
   บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เพื่อการพัฒนาการจัดการอาชีวศึกษา กับ บริษัท ไทยเซ็มคอน จำกัด เพื่อประสานความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชน ในการจัดการอาชีวศึกษาทวิภาคี ในวันนี้ 19 มีนาคม 2562 ณ ห้องประชุมวีไอพี
       

 [ 4/04/2562 ]ร่วมพิธีวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว และวันข้าราชการพลเรือน  [  2529 ครั้ง ]
 
   ร่วมพิธีวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว และวันข้าราชการพลเรือนเมื่อวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๐๐ น.
       

 [ 16/03/2562 ]พิธีมอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑  [  2980 ครั้ง ]
 
   พิธีมอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ วันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๒ โดยนายชูชาติ พรามจร ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย ประธานมอบประกาศนียบัตร และเกียรติบัตรแก่นักเรียน นักศึกษาผู้สำเร็จการศึกษา ระดับชั้น ปวส.๒ และ ปวช.๓ ณ หอประชุมกาญจนาภิเษก และลานกิจกรรมเอนกประสงค์ (โดม) วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย
       

 [ 13/02/2562 ]งานปัจฉิมนิเทศ ปีการศึกษา 2561  [  3001 ครั้ง ]
 
   วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย จัดงานปัจฉิมนิเทศ ปีการศึกษา 2561 ให้แก่นักเรียน นักศึกษาระดับชั้นปวช.3 และปวส.2 ที่กำลังจะสำเร็จการศึกษา โดยนายชูชาติ พรามจร ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ เป็นประธานพิธีเปิด และในโอกาสนี้ทางวิทยาลัยฯ ขอขอบคุณท่านวิทยากรทุกท่าน จากสำนักงานจัดหางาน อาจารย์จากม.รามคำแหงสุโขทัย และศิษย์เก่าที่ได้มาบรรยายแนะแนวทางให้ความรู้แก่นักเรียน นักศึกษา ในวันนี้ 13 กุมภาพันธ์ 2562 ณ วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย
       

 [ 11/01/2562 ]ประชุมคณะทำงาน ศูนย์ประสานงานการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา  [  3421 ครั้ง ]
 
   ประชุมคณะทำงาน ศูนย์ประสานงานการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา เมื่อวันที่ 10 ม.ค.2562 เวลา 15.00 น.นายชูชาติ พรามจร ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย พร้อมรองผู้อำนวยการ และคณะครู คณะทำงาน ร่วมประชุมเรื่องการดำเนินงานศูนย์ประสานงานการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา เพื่อรวบรวมข้อมูลความต้องการแรงงานของสถานประกอบการลงในระบบ Big Data System ในเขตอำเภอเมืองสุโขทัย ณ ห้องประชุมวีไอพี
       

 [ 11/01/2562 ] การประชุมเรื่องการจัดทำแผนการเรียน และหนังสือเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562  [  3006 ครั้ง ]
 
   วันที่ 10 มกราคม 2562 เวลา 09.00 น. งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน ฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย ประชุมเรื่องการจัดทำแผนการเรียน และหนังสือเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
       

 [ 11/01/2562 ]วท.สุโขทัยจัดกิจกรรมตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เนื่องในวันปีใหม่ 2562  [  3505 ครั้ง ]
 
   วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย จัดกิจกรรมตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง ทำบุญถวายภัตตาหารแด่พระสงฆ์เพื่อเป็นสิริมงคลกับบุคลากรในวิทยาลัยฯ
       

 [ 11/01/2562 ]โครงการอาชีวะอาสาเทศกาลปีใหม่ 2562  [  3390 ครั้ง ]
 
   วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย จัดโครงการอาชีวะอาสาเทศกาลปีใหม่ 2562 โดยสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ร่วมกับกรมการขนส่งทางบกจัดขึ้นเพื่อบริการประชาชนที่เดินทางกลับภูมิลำเนาในช่วงเทศกาลปีใหม่
      

 [ 11/01/2562 ]การแข่งขันกีฬาภายในระหว่างสี เทคนิคสุโขทัยเกมส์ 61  [  3329 ครั้ง ]
 
   การแข่งขันกีฬาภายในระหว่างสี เทคนิคสุโขทัยเกมส์ 61 วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย ซึ่งจัดการแข่งขันกีฬาภายใน ระหว่างวันที่ 26-28 ธันวาคม 2561 โดยนายชูชาติ พรามจร ผู้อำนวยการวิทยาลัย เป็นประธานในพิธี พร้อมคณะผู้บริหาร คณะครู เจ้าหน้าที่ นักเรียน นักศึกษา ร่วมพิธีฯ ณ วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย
       

 [ 11/01/2562 ]วท.สุโขทัย ร่วมพิธีเปิด โครงการอาชีวะอาสา 2562  [  3369 ครั้ง ]
 
   เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2561 เวลา 15.30 น.วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย นำโดยนายชูชาติ พรามจร ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ ร่วมพิธีเปิดโครงการ อาชีวะอาสา โดยมีนายกองโท พยุงศักดิ์ สุวรรณโณ นายอำเภอศรีสัชนาลัย เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมด้วยคณะผู้บริหารอาชีวศึกษา จังหวัดสุโขทัย หัวหน้าส่วนราชการ สำนักงานขนส่งทางบก คณะครู เจ้าหน้าที่ และนักเรียน นักศึกษา ร่วมในพิธีเปิด โครงการอาชีวะอาสา ตั้งแต่วันที่ 26 ธันวาคม 2561 - 2 มกราคม 2562 ณ.จุดบริการ หน้าสำนักงานไปรษณีย์ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย
       

มีจำนวนทั้งหมด 374 รวมทั้งหมด : 19 หน้า : << ย้อนกลับ [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11] 12 [13][14][15][16][17][18] หน้าถัดไป>>
 

 
 


นายชูชาติ พรามจร
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย

 
» คณะผู้บริหาร
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  • สำหรับครู เจ้าหน้าที่ในการเพิ่มข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวกิจกรรม ข่าวสำหรับบุคลากร


 
หมายเลข IP Address
44.210.237.158

ขณะนี้
:
75
ท่าน 
ผู้เข้าชมวันนี้
:
5
ท่าน 
ผู้เข้าชมเมื่อวานนี้
:
13
ท่าน 
ผู้เข้าชมเดือนนี้
:
513
ท่าน
ผู้เข้าชมปีนี้
:
5730
ท่าน
เข้าชมทั้งหมด
:
77824
ท่าน
เริ่ม 4 กันยายน 2560


กลับข้างบน


วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย
ที่อยู่: 2/4 หมู่ 5 ตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมือง สุโขทัย 64000
โทรศัพท์: 055 611 201
งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย
This site is optimized for resolutions of 1024x768 or greater