h
การสอบคัดเลือกนักเรียน นักศึกษา เข้าศึกษาต่อในระดับปวช. และปวส. ประจำปีการศึกษา 2566 [อ่าน 730]
 
 
 

 

รายละเอียด : 
วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย ดำเนินการสอบคัดเลือกนักเรียน นักศึกษา เข้าศึกษาต่อในระดับปวช. และปวส. ประจำปีการศึกษา 2566 ระหว่างวันที่ 25- 26 มีนาคม 2566 ในวันนี้ 25 กุมภาพันธ์ 2566 ผอ.สมใจ รอดคง ผู้อำนวยการวิทยาลัย มอบหมายให้รองเสนาะ บัวผันเข้าตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจนักเรียนเข้าสอบศึกษาต่อในระดับปวส. ประกาศผลสอบวันที่ 28 มีนาคม 2566 ทางเว็บไซต์และเพจเฟสบุ๊ควิทยาลัย และบอร์ดประชาสัมพันธ์
ภาพประกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=419
เอกสารสรุปกิจกรรม : ไม่มีเอกสาร
วันที่ : 
25/03/2566  เวลา : 11:42:51 am
ผู้ประกาศ :  
สราวุธ ภู่แขวงแสง