การสอบคัดเลือกนักเรียน นักศึกษา เข้าศึกษาต่อในระดับปวช. และปวส. ประจำปีการศึกษา 2566
 

25/03/2566 : การสอบคัดเลือกนักเรียน นักศึกษา เข้าศึกษาต่อในระดับปวช. และปวส. ประจำปีการศึกษา 2566
วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย ดำเนินการสอบคัดเลือกนักเรียน นักศึกษา เข้าศึกษาต่อในระดับปวช. และปวส. ประจำปีการศึกษา 2566 ระหว่างวันที่ 25- 26 มีนาคม 2566 ในวันนี้ 25 กุมภาพันธ์ 2566 ผอ.สมใจ รอดคง ผู้อำนวยการวิทยาลัย มอบหมายให้รองเสนาะ บัวผันเข้าตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจนักเรียนเข้าสอบศึกษาต่อในระดับปวส. ประกาศผลสอบวันที่ 28 มีนาคม 2566 ทางเว็บไซต์และเพจเฟสบุ๊ควิทยาลัย และบอร์ดประชาสัมพันธ์

  Zoom Images
ชื่อรูป : 25-03-2023-114301337299053_1220512808591084_244644010482303304_n.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 25-03-2023-114301337384124_784105853049331_5071234874303693302_n.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 25-03-2023-114301337393315_2193908524148497_5080774122578760688_n.jpg 
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 25-03-2023-114301337401745_242864578196227_6414670194278191624_n.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 25-03-2023-114302337414536_1378137902729127_8106100531434873013_n.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 25-03-2023-114302337416102_159615096985640_7054759051947908980_n.jpg 
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 25-03-2023-114302337505940_613025413586170_6281579769742833655_n.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 25-03-2023-114302337534508_757921572564416_1604585537540607658_n.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 25-03-2023-114303337875957_774946113785435_9016128601636087552_n.jpg 
ขนาดรูป : 50% | 100%

กลับข้างบน


วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย
ที่อยู่: 2/4 หมู่ 5 ตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมือง สุโขทัย 64000
โทรศัพท์: 055 611 201
งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย
This site is optimized for resolutions of 1024x768 or greater