หัวข้อ :  
เผยแพร่ผลงาน : งานวิจัยการสร้างและหาประสิทธิภาพชุดฝึกจำลองสถานการณ์ระบบฉีดเชื้อเพลิงเครื่องยนต์แก๊สโซลีนควบคุมด้วยอิเล็กทรอนิกส์
   
รายละเอียด : 
เผยแพร่ผลงาน : งานวิจัยการสร้างและหาประสิทธิภาพชุดฝึกจำลองสถานการณ์ระบบฉีดเชื้อเพลิงเครื่องยนต์แก๊สโซลีนควบคุมด้วยอิเล็กทรอนิกส์
   
เอกสารแนบ : 
04-04-2019-mb231SAThu103122.rar  
   
วันที่ : 
4/04/2562  เวลา : 10:31:22 am
ผู้ประกาศ :  
สราวุธ ภู่แขวงแสง