หัวข้อ :  
เผยแพร่ผลงาน : เอกสารประกอบการสอน วิชา งานระบบฉีดเชื้อเพลิงเครื่องยนต์ดีเซลควบคุมด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ระดับ ปวส.
   
รายละเอียด : 
เผยแพร่ผลงาน : เอกสารประกอบการสอน วิชา งานระบบฉีดเชื้อเพลิงเครื่องยนต์ดีเซลควบคุมด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ระดับ ปวส.
   
เอกสารแนบ : 
04-04-2019-TUjAZL8Thu103006.rar  
   
วันที่ : 
4/04/2562  เวลา : 10:30:06 am
ผู้ประกาศ :  
สราวุธ ภู่แขวงแสง