หัวข้อ :  
ประกาศ รายชื่อนักเรียนที่ได้รับการพิจารณาเข้าศึกษาต่อ ระดับ ปวส. (โควตา) ประจำปีการศึกษา 2562 (จบจาก วท.สท.)
   
รายละเอียด : 
ประกาศ รายชื่อนักเรียนที่ได้รับการพิจารณาเข้าศึกษาต่อ ระดับ ปวส. (โควตา) ประจำปีการศึกษา 2562 (จบจาก วท.สท.)
   
เอกสารแนบ : 
30-01-2019-6HJhiI7Wed30542.pdf  
   
วันที่ : 
28/01/2562  เวลา : 04:27:09 pm
ผู้ประกาศ :  
สราวุธ ภู่แขวงแสง