หัวข้อ :  
ประกาศ งานทะเบียน แจ้งนักศึกษา ระดับ ปวส.2 เปลี่ยนกำหนดการลงทะเบียน จากวันที่ 13 ต.ค 2560 เป็น วันที่ 16 ต.ค 2560
   
รายละเอียด : 
ประกาศ งานทะเบียน วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย แจ้ง นักศึกษา ระดับ ปวส.2 เปลี่ยนแปลงกำหนดการ การลงทะเบียน จากวันที่ 13 ต.ค 2560 เป็น วันที่ 16 ต.ค 2560
   
เอกสารแนบ : 
   -  
   
วันที่ : 
15/09/2560  เวลา : 05:41:40 pm
ผู้ประกาศ :  
สราวุธ ภู่แขวงแสง