หัวข้อ :  
ประกาศ รายชื่อนักเรียนที่ได้รับการพิจารณาเข้าศึกษาต่อ ระดับ ปวส. (โควตา) ประจำปีการศึกษา 2562
   
รายละเอียด : 
ประกาศ รายชื่อนักเรียนที่ได้รับการพิจารณาเข้าศึกษาต่อ ระดับ ปวส. (โควตา) ประจำปีการศึกษา 2562
   
เอกสารแนบ : 
08-01-2019-OrZi2MBTue80614. (โควตา) ประจำปีการศึกษา 2562.pdf  
   
วันที่ : 
8/01/2562  เวลา : 08:06:14 pm
ผู้ประกาศ :  
สราวุธ ภู่แขวงแสง