หัวข้อ :  
คำสั่งที่ 427/2560 เรื่อง แต่งตั้งกรรมการการวัดผลปลายภาคเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560
   
รายละเอียด : 
คำสั่งที่ 427/2560 เรื่อง แต่งตั้งกรรมการการวัดผลปลายภาคเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 อ่านรายละเอียดได้ที่ไฟล์เอกสารแนบ
   
เอกสารแนบ : 
07-09-2017-rBQ9i9ZThu41406.pdf  
   
วันที่ : 
7/09/2560  เวลา : 04:14:06 pm
ผู้ประกาศ :  
สราวุธ ภู่แขวงแสง