หัวข้อ :  
คำสั่ง อศจ.สุโขทัย เรื่องการแต่งตั้งคณะกรรมการจัดการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะพื้นฐาน และหลักสูตรระยะสั้น ระดับ อศจ. ครั้งที่ 30 ประจำปีการศึกษา 2561
   
รายละเอียด : 
คำสั่ง อศจ.สุโขทัย เรื่องการแต่งตั้งคณะกรรมการจัดการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะพื้นฐาน และหลักสูตรระยะสั้น ระดับ อศจ. ครั้งที่ 30 ประจำปีการศึกษา 2561
   
เอกสารแนบ : 
20-11-2018-2OkH6Z1Tue101453.pdf  
   
วันที่ : 
20/11/2561  เวลา : 10:14:53 am
ผู้ประกาศ :  
สราวุธ ภู่แขวงแสง