หัวข้อ :  
ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษาด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
   
รายละเอียด : 
ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษาด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) รายการ เครื่องเจาะแบบตั้งพื้น ขนาด 25 มม. พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 4 เครื่อง
   
เอกสารแนบ : 
29-10-2018-e5PmqSrMon94916.pdf  
   
วันที่ : 
29/10/2561  เวลา : 09:49:16 am
ผู้ประกาศ :  
ชาติชาย พึ่งเงิน