หัวข้อ :  
ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 1 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)
   
รายละเอียด : 
ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 1 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
   
เอกสารแนบ : 
30-01-2018-uqKU8vsTue103759.pdf  
   
วันที่ : 
30/01/2561  เวลา : 10:37:59 am
ผู้ประกาศ :  
ชาติชาย พึ่งเงิน