หัวข้อ :  
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล
   
รายละเอียด : 
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 1 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)
   
เอกสารแนบ : 
04-01-2018-gJV9YydThu114634.pdf  
   
วันที่ : 
4/01/2561  เวลา : 11:46:34 am
ผู้ประกาศ :  
ชาติชาย พึ่งเงิน