หัวข้อ :  
ประกาศประกวดราคาซื้ออุปกรณ์การเรียนของนักเรียนสายอาชีพ อาชีวศึกษา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
   
รายละเอียด : 
ประกาศประกวดราคาซื้ออุปกรณ์การเรียนของนักเรียนสายอาชีพ อาชีวศึกษา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
   
เอกสารแนบ : 
10-05-2023-n5YeuytWed45207.pdf  
   
วันที่ : 
10/05/2566  เวลา : 04:52:07 pm
ผู้ประกาศ :  
สราวุธ ภู่แขวงแสง