หัวข้อ :  
ศูนย์อาชีวะช่วยประชาชน Fix it แบบถาวร วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย
   
รายละเอียด : 
https://www.youtube.com/watch?v=Jrf98idWIuA
   
เอกสารแนบ : 
   -  
   
วันที่ : 
26/04/2566  เวลา : 10:46:20 am
ผู้ประกาศ :  
สราวุธ ภู่แขวงแสง