หัวข้อ :  
คำสั่ง 100-2566 เรื่อง แต่งตั้งกรรมการปฏิบัติหน้าที่รับลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566
   
รายละเอียด : 
เรื่อง แต่งตั้งกรรมการปฏิบัติหน้าที่รับลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566
   
เอกสารแนบ : 
24-04-2023-vIU9LUIMon93810.pdf  
   
วันที่ : 
24/04/2566  เวลา : 09:38:10 am
ผู้ประกาศ :  
สราวุธ ภู่แขวงแสง