หัวข้อ :  
ประกาศ ผลการพิจารณาคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อ ระดับ ปวช.และ ปวส. ประจำปีการศึกษา 2566(เพิ่มเติม)
   
รายละเอียด : 
ประกาศ ผลการพิจารณาคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อ ระดับ ปวช.และ ปวส. ประจำปีการศึกษา 2566(เพิ่มเติม)
   
เอกสารแนบ : 
28-03-2023-osjCJLpTue23743.-ปวส.รอบเพิ่มเติ่มปีการศึกษา-2566.pdf  
   
วันที่ : 
28/03/2566  เวลา : 02:37:43 pm
ผู้ประกาศ :  
สราวุธ ภู่แขวงแสง