หัวข้อ :  
แบบสอบถามความพึงพอใจในการบริหารจัดการระบบข้อมูลสารสนเทศของสถานศึกษา วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย
   
รายละเอียด : 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfYBWHH4O0vK5RKlfLg1iGPugHj7B2uH09sKtxHhz377QmZUA/viewform
   
เอกสารแนบ : 
   -  
   
วันที่ : 
25/03/2566  เวลา : 10:54:56 am
ผู้ประกาศ :  
สราวุธ ภู่แขวงแสง