หัวข้อ :  
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการทดสอบความรู้และความถนัดทางวิชาชีพ ประจำปีการศึกษา 2566 (เพิ่มเติม)
   
รายละเอียด : 
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการทดสอบความรู้และความถนัดทางวิชาชีพ ประจำปีการศึกษา 2566 (เพิ่มเติม)
   
เอกสารแนบ : 
21-03-2023-ipfIUygTue111359.pdf  
   
วันที่ : 
21/03/2566  เวลา : 11:13:59 am
ผู้ประกาศ :  
สราวุธ ภู่แขวงแสง