หัวข้อ :  
ประกาศ ผลการพิจารณาคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับ ปวช. และ ปวส. ประจำปีการศึกษา 2566
   
รายละเอียด : 
ประกาศ ผลการพิจารณาคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับ ปวช. และ ปวส. ประจำปีการศึกษา 2566
   
เอกสารแนบ : 
14-02-2023-bL8ZfbATue55748.pdf  
   
วันที่ : 
14/02/2566  เวลา : 05:57:48 pm
ผู้ประกาศ :  
สราวุธ ภู่แขวงแสง