หัวข้อ :  
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการทดสอบความรู้และความถนัดทางวิชาชีพ ประจำปีการศึกษา 2566
   
รายละเอียด : 
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการทดสอบความรู้และความถนัดทางวิชาชีพ ประจำปีการศึกษา 2566
   
เอกสารแนบ : 
06-02-2023-HN0kPHjMon90656.pdf  
   
วันที่ : 
6/02/2566  เวลา : 09:06:56 am
ผู้ประกาศ :  
สราวุธ ภู่แขวงแสง