หัวข้อ :  
ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อชุดปฏิบัติการเรียนรู้และทักษะความเป็นเลิศด้านหุ่นยนต์อัตโนมัติและAI
   
รายละเอียด : 
ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อชุดปฏิบัติการเรียนรู้และทักษะความเป็นเลิศด้านหุ่นยนต์อัตโนมัติและAI
   
เอกสารแนบ : 
20-12-2022-psyMGwqTue53159.pdf  
   
วันที่ : 
20/12/2565  เวลา : 05:31:59 pm
ผู้ประกาศ :  
สราวุธ ภู่แขวงแสง