หัวข้อ :  
ประกาศประกวดราคาซื้อชุดปฏิบัติการเรียนรู้และทักษะความเป็นเลิศด้านหุ่นยนต์อัตโนมัติและAI เพื่อพัฒนาเทคโนโลยีก้าวสู่อุตสาหกรรม ด้วยวิธี E-bidding
   
รายละเอียด : 
ประกาศประกวดราคาซื้อชุดปฏิบัติการเรียนรู้และทักษะความเป็นเลิศด้านหุ่นยนต์อัตโนมัติและAI เพื่อพัฒนาเทคโนโลยีก้าวสู่อุตสาหกรรม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( E-bidding)
   
เอกสารแนบ : 
19-12-2022-WBcawq3Mon30955.pdf  
   
วันที่ : 
19/12/2565  เวลา : 03:09:55 pm
ผู้ประกาศ :  
สราวุธ ภู่แขวงแสง