หัวข้อ :  
(แก้ไข) เกณฑ์ กติกา การแข่งขันทักษะวิชาชีพระดับภาค ภาคเหนือ สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง การติดตั้งเครื่องปรับอากาศ ประจำปีการศึกษา 2560
   
รายละเอียด : 
(แก้ไข) เกณฑ์ กติกา การแข่งขันทักษะวิชาชีพระดับภาค ภาคเหนือ สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง การติดตั้งเครื่องปรับอากาศ ประจำปีการศึกษา 2560
   
เอกสารแนบ : 
08-12-2017-br3MBFuFri61804.pdf  
   
วันที่ : 
8/12/2560  เวลา : 06:18:04 am
ผู้ประกาศ :  
สราวุธ ภู่แขวงแสง