หัวข้อ :  
แจ้งนักศึกษา การผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร
   
รายละเอียด : 
ยื่นเอกสารได้ตั้งแต่วันที่ 6 ธันวาคม 2565 เป็นต้นไปค่ะ (ยื่นเอกสารในเวลาราชการเท่านั้น)
   
เอกสารแนบ : 
01-12-2022-gVbLUQxThu105037.jpg  
   
วันที่ : 
1/12/2565  เวลา : 10:50:37 am
ผู้ประกาศ :  
สราวุธ ภู่แขวงแสง