หัวข้อ :  
ประกาศเชิญชวนสาธารณชนเสนอและวิจารณ์ คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ (หุ่นยนต์ AI)
   
รายละเอียด : 
ประกาศเชิญชวนสาธารณชนเสนอและวิจารณ์ คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ (หุ่นยนต์ AI)
   
เอกสารแนบ : 
01-12-2022-fX9A6SzThu104805.rar  
   
วันที่ : 
1/12/2565  เวลา : 10:48:05 am
ผู้ประกาศ :  
สราวุธ ภู่แขวงแสง