หัวข้อ :  
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.) ระดับสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565
   
รายละเอียด : 
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.) ระดับสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565
   
เอกสารแนบ : 
27-10-2022-FxO55lyThu94828.) ระดับสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 ค่ะ.pdf  
   
วันที่ : 
27/10/2565  เวลา : 09:48:28 am
ผู้ประกาศ :  
สราวุธ ภู่แขวงแสง