หัวข้อ :  
คำสั่ง วท.สท.ที่ 374/2565 เรื่อง การประกาศผลการเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
   
รายละเอียด : 
คำสั่ง วท.สท.ที่ 374/2565 เรื่อง การประกาศผลการเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
   
เอกสารแนบ : 
06-09-2022-ns7wR1cTue95331.สท.ที่ 374 -2565 เรื่อง การประกาศผลการเร.pdf  
   
วันที่ : 
6/09/2565  เวลา : 09:53:31 am
ผู้ประกาศ :  
สราวุธ ภู่แขวงแสง