หัวข้อ :  
คำสั่ง วท.สท.ที่ 373/2565 เรื่อง ส่งผลการประเมินผลการเรียนและประกาศผลการเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
   
รายละเอียด : 
คำสั่ง วท.สท.ที่ 373/2565 เรื่อง ส่งผลการประเมินผลการเรียนและประกาศผลการเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
   
เอกสารแนบ : 
06-09-2022-Ce12PHkTue95257.สท.ที่373-2565 เรื่อง ส่งผลการประเมินผ.pdf  
   
วันที่ : 
6/09/2565  เวลา : 09:52:57 am
ผู้ประกาศ :  
สราวุธ ภู่แขวงแสง