หัวข้อ :  
คำสั่ง วท.สท.ที่ 372/2564 เรื่อง การวัดผลปลายภาคเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
   
รายละเอียด : 
คำสั่ง วท.สท.ที่ 372/2564 เรื่อง การวัดผลปลายภาคเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
   
เอกสารแนบ : 
06-09-2022-UWZuOEpTue95136.สท.ที่372-2564 เรื่อง การวัดผลปลายภาคเ.pdf  
   
วันที่ : 
6/09/2565  เวลา : 09:51:36 am
ผู้ประกาศ :  
สราวุธ ภู่แขวงแสง