หัวข้อ :  
คำสั่ง วท.สท. ที่ 375/2565 เรื่องแต่งตั้งกรรมการคุมสอบปลายภาคเรียน 1/2565
   
รายละเอียด : 
คำสั่ง วท.สท. ที่ 375/2565 เรื่องแต่งตั้งกรรมการคุมสอบปลายภาคเรียน 1/2565
   
เอกสารแนบ : 
06-09-2022-dkUimjXTue95041.สท.ที่375-2565เรื่องแต่งตั้งกรรมการคุ.pdf  
   
วันที่ : 
6/09/2565  เวลา : 09:50:41 am
ผู้ประกาศ :  
สราวุธ ภู่แขวงแสง