หัวข้อ :  
กำหนดการลงทะเบียน (ฝึกงาน) ระดับ ปวส.1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565
   
รายละเอียด : 
กำหนดการลงทะเบียน (ฝึกงาน) ระดับ ปวส.1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565
   
เอกสารแนบ : 
06-09-2022-FWmCRBTTue94856.jpg  
   
วันที่ : 
6/09/2565  เวลา : 09:48:56 am
ผู้ประกาศ :  
สราวุธ ภู่แขวงแสง