หัวข้อ :  
วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย รับสมัครนักเรียน นักศึกษา ปีการศึกษา 2565 (วันเวลาราชการ)
   
รายละเอียด : 
วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย รับสมัครนักเรียน นักศึกษา ปีการศึกษา 2565 (วันเวลาราชการ) สมัครได้ที่งานทะเบียน ชั้น 2 ตึกอำนวยการ2 เอกสารการสมัครเรียนกดลิงค์ค่ะ https://drive.google.com/file/d/1QfFY9ua41ev4xak6GQvPtTn_pnUXxGHd/view?usp=sharing
   
เอกสารแนบ : 
27-04-2022-BmCCGSDWed93656.jpg  
   
วันที่ : 
27/04/2565  เวลา : 09:36:56 pm
ผู้ประกาศ :  
สราวุธ ภู่แขวงแสง