หัวข้อ :  
แจ้งนักเรียน นักศึกษา เรื่องประกาศลงทะเบียน ปีการศึกษา 1/2565 ระดับ ปวช.2 , 3 และปวส.2
   
รายละเอียด : 
แจ้งนักเรียน นักศึกษา เรื่องประกาศลงทะเบียน ปีการศึกษา 1/2565 ระดับ ปวช.2 , 3 และปวส.2
   
เอกสารแนบ : 
27-04-2022-PTkeoBsWed93405.jpg  
   
วันที่ : 
27/04/2565  เวลา : 09:34:05 pm
ผู้ประกาศ :  
สราวุธ ภู่แขวงแสง