หัวข้อ :  
เกณฑ์ กติกา การแข่งขันทักษะวิชาชีพระดับภาค ภาคเหนือ สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง การติดตั้งเครื่องปรับอากาศ ประจำปีการศึกษา 2560
   
รายละเอียด : 
เกณฑ์ กติกา การแข่งขันทักษะวิชาชีพระดับภาค ภาคเหนือ สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง การติดตั้งเครื่องปรับอากาศ ประจำปีการศึกษา 2560 ดำเนินงานโดย วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย ร่วมกับ วิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี และบริษัท มิตซูบิชิ อิเล็คทริค กันยงวัฒนา จำกัด ระหว่างวันที่ 18 - 22 ธันวาคม 2560 ณ วิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี
   
เอกสารแนบ : 
28-11-2017-sp2hgxlTue75950.pdf  
   
วันที่ : 
28/11/2560  เวลา : 07:59:50 am
ผู้ประกาศ :  
เว็บมาสเตอร์